εδώ - Σεμινάριo Ειδικής Αγωγής

Download Report

Transcript εδώ - Σεμινάριo Ειδικής Αγωγής

Οι αναπαραστάσεις των
ατόμων με αναπηρία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ιφιγένεια Βαμβακίδου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νεότερη ελληνική ιστορία
& πολιτισμός
προγράμματα που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικής Φροντίδας στο δήμο Καλαμαριάς-περισσότερα από 120
άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικίας από 14 έως και 54 ετών,
συναντιούνται καθημερινά στο χώρο του Οργανισμού, στο Φοίνικα για
να μάθουν να είναι αυτόνομα, αλλά και να επικοινωνούν
•Το μοτίβο του παζλ συμβολίζει την πολυπλοκότητα
• τα διαφορετικά χρώματα και σχήματα αναπαριστούν
τη διαφορετικότητα μεταξύ των ατόμων με αναπηρία
Πράσινο: διπολική διαταραχή, μανιοκατάθλιψη
Μπλε-κίτρινο: σύνδρομο down
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ
Στερεότυπα και ΜΜΕ
 Ο όρος «στερεότυπο» εισάγεται στις κοινωνικές
επιστήμες από τον W. Lippman και αναφέρεται σε
πεποιθήσεις για τάξεις ατόμων, ομάδων ή αντικειμένων,
οι οποίες είναι «προκατασκευασμένες», δηλαδή δεν
προκύπτουν από μια άμεση εκτίμηση του κάθε
φαινομένου, αλλά από μηχανισμούς κρίσης και
προσδοκίας.
 Ο Lippman επισημαίνει ότι αυτές «οι εικόνες μέσα στο
κεφάλι μας» υπηρετούν την οικονομία σκέψης, αλλά
συνυπάρχει ο κίνδυνος της πρόωρης γενίκευσης, που
διαστρεβλώνει τα γνωρίσματα του εξωτερικού κόσμου.
Τι είναι αναπηρία;
 Ως αναπηρία ορίζεται η σοβαρή και συνήθως
μόνιμη βλάβη σωματικών ή πνευματικών
λειτουργιών του οργανισμού.
 Ο ΟΗΕ, με την 3447 της 9ης Δεκεμβρίου του
1975 απόφασή του, διακηρύσσει ότι:
«ανάπηρο άτομο σημαίνει κάθε άτομο μη ικανό
να επιβιώσει από μόνο του ολικά ή μερικά της
αναγκαιότητας για μια κανονική ατομική ή
κοινωνική ζωή, εξαιτίας μειωμένων σωματικών
ή πνευματικών δυνατοτήτων που έχει εκ
γενετής ή όχι»
Η έννοια της αναπηρίας είναι
πολυδιάστατη και αναφέρεται σε
 Προσωπικό επίπεδο: από απώλεια κάποιων
δυνατοτήτων για το ίδιο το άτομο
 Σχέση με το περιβάλλον: (τεχνολογικό και
περιβάλλον διαβίωσης): η δυνατότητα ενός
ατόμου με αναπηρία να εκτελέσει μια εργασία σε
σχέση με το περιβάλλον
 Κοινωνικό επίπεδο: το πώς αντιμετωπίζεται
ένα άτομο με αναπηρία από το κοινωνικό
σύνολο, από τους άλλους.
Η αναπηρία με αριθμούς
 Σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται πως
υπάρχουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι (10% του
πληθυσμού), που ζουν κάτω από συνθήκες
αναπηρίας ή ανικανότητας ή χρόνιας νόσου.
 Σε παγκόσμιο επίπεδο τα ΑμεΑ αποτελούν
σήμερα τη «μεγαλύτερη μειοψηφία» ως ομάδα
κοινωνικού αποκλεισμού- δηλαδή γύρω στα 600
εκατομμύρια άτομα, 150 από τα οποία είναι
παιδιά.
Κυρίαρχες απόψεις για την
αναπηρία- ερευνητική βιβλιογραφία
Α) Το ηθικό μοντέλο
Το ηθικό μοντέλο στηρίζεται σε υπαρξιστικές και
πνευματιστικές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες η
αναπηρία είναι η τιμωρία που έχει επιβληθεί στο άτομο
από τον θεό/τους θεούς.
Β) Το ατομικό/ιατρικό μοντέλο
Η κοινωνική άποψη για την αναπηρία γενικά συνάδει με το
ατομικό ή ιατρικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η
αναπηρία είναι ένα εγγενές μειονέκτημα του ατόμου, του
οποίου ευθύνη είναι να «ξεπεράσει» την «τραγική» του/της
αναπηρία. Συχνά αυτό το «ξεπέρασμα» επιτυγχάνεται
μέσω ιατρικής παρέμβασης με τη μορφή θεραπείας.
Γ) Το κοινωνικό/πολιτισμικό/πολιτικό μοντέλο
Το μοντέλο αυτό διαφοροποιεί τη βλάβη ως φυσική ή
ψυχική κατάσταση από την αναπηρία ως κοινωνικοπολιτισμική κατασκευή.
Η αναπηρία στη Λογοτεχνία
 Οι τρόποι παρουσίασης των ΑμεΑ στη
λογοτεχνία, κατά κανόνα αντανακλούν
την κοινωνική στάση της εποχής και δεν
την παράγουν πρωτογενώς.
 Ελληνική μυθολογία: η αναπηρία ως
τιμωρία (Οιδίποδας)– η αναπηρία ως
χάρισμα (μάντεις)- χαρισματικά ή
περίεργα άτομα- κοινωνικά αποκλεισμένα
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 αναφορές στον Όμηρο, ο οποίος ξεχωρίζει περιπτώσεις,




όπως: «κούφος» (ανίκανος)
«νήπιος» (κουτός)
«αεσίφρων» (νοητικά καθυστερημένος)
«νηπύτιος» (τρελός) και προτείνει τη μουσική και την
εργασία ως μέσα θεραπείας.
Αναφορές, επίσης, γίνονται από τον Δημόκριτο, ο οποίος
συνιστά αγωγή για όλους χωρίς διάκριση και τον
Αριστοτέλη που ασχολείται κυρίως με τους τυφλούς και
τους κωφούς και προτείνει κοινό σχολείο για όλα τα
παιδιά.
Ηρόδοτος στο 5ο βιβλίο του –
Τερψιχόρη – κεφάλαιο 92
 Τον 7ο αιώνα π.Χ. η Κόρινθος, ήδη μια από τις
σημαντικότερες και πλουσιότερες πόλεις της Ελλάδας,
εξουσιαζόταν από το γένος των Βακχιαδών.
Ο αρχηγός του γένους, ο Αμφίων, για να μη φύγει η
εξουσία από τα χέρια των Βακχιαδών, καθιέρωσε την
αρχή της ενδογαμίας, δηλαδή όλοι οι Βακχιάδες να
παντρεύονται μεταξύ τους.
 Ο Αμφίων απέκτησε μία κόρη ανάπηρη την Λάβδα, η
οποία λόγω της αναπηρίας της αυτής μεγάλωνε και
έμενε ανύπαντρη μήπως και δημιουργήσει δύσμορφο
απόγονο.
 Ο Αμφίων τότε την πάντρεψε με τον Ηετίωνα, ο
οποίος ανήκε σε άλλο, εχθρικό, γένος, τους
Καινίδες, από τους Λαπίθες, τους Αχαιούς
κάτοικους της πόλης, πριν από τον ερχομό των
Δωριέων.
 Από τον γάμο του Ηετίωνα και της Λάβδας
γεννήθηκε ένα αγοράκι. Το μαντείο των Δελφών
είχε δώσει τότε έναν αινιγματικό χρησμό: το
μωρό της Λάβδας μεγαλώνοντας θα έπαιρνε την
εξουσία και θα βασίλευε στην Κόρινθο.
 Οι Βακχιάδες τότε αποφάσισαν να σκοτώσουν τον γιο
της Λάβδας.
 Έστειλαν δέκα από τους άνδρες στο σπίτι της Λάβδας,
για να σκοτώσουν το μωρό. Ο πρώτος που θα άρπαζε το
μωρό, έπρεπε να συντρίψει το κρανίο του στο έδαφος.
Χάρη στη θεϊκή εύνοια όμως, μόλις ο πρώτος έπιασε το
μωρό, εκείνο χαμογέλασε, και αυτός έδωσε το μωρό
στον επόμενο. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές
φορές…………
 επέζησε τελικά με το όνομα Κύψελος και έγινε αργότερα
τύραννος της Κορίνθου του οποίου παιδί ήταν ο
Περίανδρος, ένας από τους Επτά Σοφούς της
αρχαιότητας.
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ








Θεραπείες με αιχμηρά αντικείμενα
Πλούτος και θέση κοινωνική
Πίνδαρος, Πλάτωνας versus πτωχών και αδυνάμων
Όμηρος, Ήφαιστος
Σπάρτη- Καιάδας
Σόλων- θανάτωση ΑμεΑ !
Λυσίας- νόμος περί αδυνάτων + επίδομα !
Ιπποκράτης-400 π.Χ.- εγκεφαλική νόσος vs
δαιμονοπληξία
 Ρώμη- πολεμικό πρότυπο, υπηρέτες, γελωτοποιοί
 Αίγυπτος- χαρισματικοί για μοιρολόγια
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ- ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ
18ος-19ος, αμαρτία
Οθωμανοκρατία- νοσοκομεία
20ός αιώνας
Το 1937 η Ρόζα Ιμβριώτη πρότεινε την
ίδρυση του πρώτου ειδικού σχολείου
«Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών
(Π.Ε.Σ.Α.)».
Το διδακτήριο κτίστηκε στην Καισαριανή, μια
περιοχή γεμάτη από προσφυγικές
παράγκες με κύριο χαρακτηριστικό την
εξαθλίωση και την ανεργία.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 20ός αιώνας
 Ιδρύθηκαν εκκλησιαστικές οργανώσεις και σωματεία για
την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 Στη δεκαετία του 1950 γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης
ιατροπαιδαγωγικών κέντρων με στόχο τη βελτίωση της
ψυχικής υγείας του παιδιού.
 Το 1953 ιδρύονται, από μια ομάδα νέων επιστημόνων,
πολιτικά κυνηγημένων ο πρώτος Ιατροπαιδαγωγικός
Συμβουλευτικός Σταθμός και η Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής
και Νευροψυχιατρικής του παιδιού.
 Το 1958 η Επιτροπή Παιδείας μελετά τα προβλήματα της
Ειδικής Αγωγής και προτείνει συντονισμένες ενέργειες
για την οργάνωσή της.
Ιστορική πορεία
στη δεκαετία του 1960 με πρωτοβουλία ιδιωτών ή
γονέων ιδρύονται περίπου 30 ιδρύματα-σχολεία
για παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφόρων
κατηγοριώνΤο Κράτος αρκείται στην εποπτεία της λειτουργίας
αυτών των ιδρυμάτων μέσω του Υπουργείου
Κοινωνικής Πρόνοιας. Το 1962 ιδρύθηκε το
«Στουπάθειο» και η «Θεοτόκος» ιδρύματα για
παιδιά με νοητική καθυστέρηση, «το Ψυχολογικό
Κέντρο Βορείου Ελλάδος», το «Σικιαρίδειο»
ίδρυμα απροσαρμόστων παίδων κ.ά.
Ιστορική πορεία
Το 1969 το Υπουργείο Παιδείας ίδρυσε το
Γραφείο Ειδικής Αγωγής το οποίο μετά το
1975 μετονομάζεται σε Τμήμα Ειδικής
Αγωγής και στη συνέχεια σε Διεύθυνση
Ειδικής Αγωγής.
Το 1969 επίσης ξεκινά στο Μαράσλειο
Διδασκαλείο η μονοετής μετεκπαίδευση
των δασκάλων στην ειδική αγωγή η οποία
το 1975 γίνεται διετής.
Αποκλίνοντα άτομα
Ως τις αρχές της δεκαετίας το ’80
επικρατούσε η άποψη στην Ελλάδα ότι
η Ειδική Αγωγή αποτελεί ένα αυτοτελές
κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος
με στόχους την παροχή ειδικής
αγωγής και ειδικής επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στα «αποκλίνοντα εκ του
φυσιολογικού άτομα».
Οι αντιλήψεις αυτές κατοχυρώθηκαν
με το νόμο 1143/81, που ψηφίστηκε
στη Βουλή και με τον οποίο
οριοθετήθηκε εννοιολογικά ο
χρησιμοποιούμενος όρος
«αποκλίνοντα άτομα».
Κοινωνικοπολιτιμικό μοντέλο
 Στο σημείο αυτό, όμως τίθεται το ερώτημα:
 Γιατί οι διαφορές αυτές ανάμεσα στους
ανθρώπους εμφανίζονται ως μειονεξίες,
ανεπάρκειες ή ειδικές ανάγκες, ποια είναι τα όρια
ανάμεσα στο φυσιολογικό και το ειδικό;
 Κάποιος για παράδειγμα που έχει μυωπία,
διαφέρει από τον πολύ κόσμο μέχρι τη στιγμή
που θα επέμβει η επιστήμη και θα του δώσει
τους κατάλληλους φακούς όρασης.
Κοινωνικοπολιτιμικό μοντέλο
 Ένας βαρήκοος είναι ΑμεΑ μέχρι να φορέσει ακουστικά ή
ένας κωφός δεν είναι ΑμεΑ, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε
ανθρώπους που γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα.
 Άτομα με κινητικά προβλήματα παύουν να είναι ΑμεΑ
όταν εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε όλους τους
χώρους, όπως και για όλους τους άλλους (δίοδοι
πεζοδρομίων, ράμπες οικημάτων, διασκευασμένα Ι.Χ.
αυτοκίνητα και λεωφορεία, ειδικοί τηλεφωνικοί θάλαμοι,
κλπ.).
 Ένα άτομο, επίσης, με νοητικά προβλήματα σε ένα
προστατευμένο και φιλικό περιβάλλον έχει πολύ
λιγότερες αδυναμίες.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ολοκαύτωμα του 20ού αιώνα, γενοκτονία έξι εκατομμυρίων
Εβραίων, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι με
αναπηρία
 Οι Ναζί οικειοποιήθηκαν την ιδέα του Δαρβίνου για τη
φυσική επιλογή των ειδών και ιδιαίτερα την ιδέα της
επιβίωσης του ισχυρότερου είδους στο ζωικό βασίλειο
και την εφάρμοσαν στο ανθρώπινο είδος σε παγκόσμια
κλίμακα.
 Θεωρούσαν ότι η μη απαγόρευση τεκνοποίησης σε
ανθρώπους με αναπηρία είχε ως συνέπεια να
αναπαράγονται οι «ανίκανοι» με περισσότερο
γρήγορους ρυθμούς από ό,τι οι «ικανοί».
 Ισχυρίζονταν ότι τα κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα της Γερμανίας μεταξύ 1920 και 1930
οφείλονταν εν μέρει και στην παρουσία ατόμων με
αναπηρία, που εξασθενούσαν τη ρώμη της κοινωνίας να
λειτουργήσει και τοποθετούσαν ένα τεράστιο φορτίο στο
γενικό πληθυσμό.
ΜΜΕ
 Μία γνωστή ταινία βασισμένη στη ναζιστική
προπαγάνδα, το «Ich Klage» (Κατηγορώ),
αφηγείται την ιστορία ενός γιατρού που σκότωσε
τη σύζυγό του επειδή είχε αναπηρία.
 οι Ναζί παρουσίαζαν τους ανθρώπους με
αναπηρία ως τέρατα
 Με το σκεπτικό ότι τα άτομα αυτά είχαν
μικρότερη αξία και αποτελούσαν βάρος για την
κοινωνία, ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
υποχρεωτικής στείρωσης των ατόμων με
αναπηρία το 1933 αμέσως μετά την ανάληψη
της εξουσίας από τους Ναζί.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 Όπως αναφέρει η συγγραφέας με αναπηρία Jenny
Morris στο βιβλίο της «Pride Against Prejudice», από το
1907 σε διάφορες Αμερικανικές Πολιτείες έκαναν την
εμφάνισή τους νόμοι για την υποχρεωτική στείρωση των
ατόμων για τα οποία πίστευαν ότι έπασχαν από κάποια
γενετική πάθηση ή διαταραχή.
 Ευρωπαϊκές πόλεις, που μεταξύ του 1920 και 1930,
υιοθέτησαν τέτοιου τύπου πολιτική ήταν η Δανία, η
Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Εσθονία, η
Τσεχοσλοβακία, η Γιουγκοσλαβία, η Λιθουανία, η
Λετονία, η Ουγγαρία και η Τουρκία.
ΙΣΤΟΡΙΑ
 Η οδός Tiergartenstrabe αριθμός 4, όπου
στεγάζονταν τα αρχηγεία των Ναζί στο Βερολίνο,
έδωσε την κωδική ονομασία Τ4 σ’ ένα
πρόγραμμα εξόντωσης ανθρώπων με αναπηρία,
που μέτρησε πάνω από 250.000 θύματα.
 Το κτήριο δεν υπάρχει σήμερα, καθώς
καταστράφηκε στη διάρκεια των βομβαρδισμών
από τις συμμαχικές δυνάμεις.
ΙΣΤΟΡΙΑ
 Το Πρόγραμμα Τ4 πλαισίωσε έξι καταυλισμούς
θανάτου, αποκαλούμενους «Κέντρα
Ευθανασίας», που βρίσκονταν σε διάσπαρτα
σημεία στην Γερμανία και την Αυστρία.
 Τα Κέντρα αυτά είχαν κατασκευαστεί, ώστε να
φέρουν ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή
και παροχή των δηλητηριωδών αερίων, ωστόσο
έδιναν την εντύπωση ότι -αντί εγκαταστάσεων
θανάτου- λειτουργούσαν ως λουτρά.
ΙΣΤΟΡΙΑ
 Ο Χίτλερ διέταξε την αναστολή του προγράμματος το
1941 μετά από σύγκρουση με τη Γερμανική
αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένης και της Καθολικής
Εκκλησίας.
 Παρόλα αυτά, οι θανατώσεις ξεκίνησαν τον επόμενο
χρόνο υπό καθεστώς μεγαλύτερης μυστικότητας και
συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου.
 Συγκεντρωτικά, υπολογίζεται ότι 275.000 άνθρωποι με
αναπηρία θανατώθηκαν από το Πρόγραμμα T4 των
Ναζί.
Σύγχρονη παιδική λογοτεχνία και
κόμικς
Ήρωες των κόμικς
Ανάπηροι με
παραμορφώσεις
άκρων
Ανάπηροι με φυσική
αναπηρία
Χωρίς παραμορφώσεις
ή αναπηρία
Καλοί Κακοί Ουδέτερο
ι
25%
75%
0%
43%
57%
0%
45%
20%
35%
Κυρίαρχες σύγχρονες αναπαραστάσεις των
ΑμεΑ στα ΜΜΕ
 Η προβολή μεμονωμένων περιπτώσεων
 Μεμονωμένη εικόνα αληθής, συνολική
εικόνα ψευδής
 Πλήρης απουσία πραγματικών αναπήρων
στην καθημερινή ζωή
στερεότυπα που καθορίζουν τον τρόπο
προβολής των ΑμεΑ από τα ΜΜΕ
- Εστίαση στην αναπηρία και όχι στον άνθρωπο
- H αναπηρία είναι αντιληπτή ως υστέρηση και όχι
ως αυτό που πραγματικά βιώνει κανείς
- Η αναπηρία είναι δυστυχία
- Η προβολή δραστηριοτήτων των ανθρώπων με
αναπηρία, μπορεί να προκαλέσει θλίψη
- Η αναπηρία είναι πιθανό εργαλείο επιβίωσης
- Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν έχουν δικαιώματα
αλλά προνόμια- κράτος πρόνοιας;
- Η αναπηρία ισοδυναμεί με ανικανότητα
- Η αναπηρία ισοδυναμεί με ασθένεια
Η αναπηρία στον Τύπο
 Πολλές εφημερίδες χρησιμοποιούν κοινούς
όρους, όπως «ασθενής ψυχιατρείου» ή
«ψυχικά ασθενής».
 Οι έρευνες καταλήγουν ότι οι
αναπαραστάσεις των έντυπων μέσων είναι
αρνητικές, υπερβολικές και δεν
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα
σχετικά με τους ανθρώπους με αναπηρία.
Άννα Καφετσή, Διευθύντρια Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης
Η αναπηρία στον κινηματογράφο
 Η αναπηρία αφορμή για βράβευση
 Τα πραγματικά ανάπηρα άτομα δεν
παίρνουν κεντρικούς ρόλους
 Χρησιμοποιούνται ως κομπάρσοι σε
ταινίες επιστημονικής φαντασίας
Jamel Debbouze
Jamel Debbouze
Jamel Debbouze
Επώνυμοι με μαθησιακές
δυσκολίες















Πολιτικοί Ηγέτες
Winston Churchill
King Carl XVI Gustaf of Sweden
Thomas Jefferson,
John F. Kennedy,
Nelson Rockefeller,
George Washington
Συγγραφείς
Hans Christian Andersen
Agatha Christie
Fannie Flagg-"Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe«
Gustave Flaubert
Patricia Polacco-Children's Author and Illustrator
Elizabeth Daniels Squire-mystery novels
W.B. Yeats-poet
Ελληνικές ταινίες και κριτική
ανάλυση
 Ο φίλος μου ο Λευτεράκης, Η γυναίκα μου τρελάθηκε, Ξύπνα
Βασίλη, Τα κίτρινα γάντια, Ζορμπάς, Οι απόντες
 «Το καναρινί ποδήλατο»
(μαθησιακές δυσκολίες)
 «Το στίγμα» (βρεφοκτονία)
 «Το νυκτολούλουδο» (τύφλωση)
 «Η Μαρία της σιωπής» (κώφωση)
ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ









«Ο άνθρωπος της βροχής», (αυτισμός)
«Ένας υπέροχος άνθρωπος», (σχιζοφρένεια)
«Το αριστερό μου πόδι», (κινητική αναπηρία)
«Η όγδοη ημέρα», (σύνδρομο Down)
«The Forrest Cump», (νοητική υστέρηση)
«Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού», (κώφωση)
«Άρωμα γυναίκας», (τύφλωση)
«Το όνομά μου είναι Σαμ», (νοητική υστέρηση)
«Ο σολίστας», (σχιζοφρένεια)




«Στη φωλιά του κούκου» (ψυχική διαταραχή)
«Ο μικρός σολίστας» (τύφλωση)
«Κάνε μια ευχή» (ανίατη μυασθένεια)
«Φιλαδέλφεια» (AIDS)
Σελίδες στο Διαδίκτυο για την Ειδική Αγωγή:
www.disabled.gr : Ηλεκτρονικό περιοδικό για
κάθε αναπηρία
www.dyslexia.gr : Σελίδα για τη
Δυσλεξία
www.dea.gr : Τράπεζα πληροφοριών
του Υπουργείου Παιδείας
Η αναπηρία στην τηλεόραση
 Έρευνες για την αναπαράσταση των ΑμεΑ έχουν
δείξει ότι τα ΑμεΑ συνήθως δεν περιλαμβάνονται
σε τηλεοπτικές σειρές ή ντοκιμαντέρ, ή
εμφανίζονται σε περιορισμένο αριθμό ρόλων.
 Η απουσία τους από το τηλεοπτικό πρόγραμμα
σε συνδυασμό με τη σύνδεση της αναπηρίας με
την ιατρική ενισχύει την ευρέως διαδεδομένη και
εσφαλμένη αντίληψη ότι τα ΑμεΑ είναι άρρωστα
και ανίκανα να συμμετάσχουν στην καθημερινή
ζωή.
ΕΠΩΝΥΜΟΙ
Ο Άντονι Χόπκινς και ο Τομ Κρουζ
 Το 15% με 20% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από δυσλεξία
με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυσκολία στην ανάγνωση αλλά και τη
γραφή.
Μεταξύ των ανθρώπων που εμφάνιζαν συμπτώματα δυσλεξίας ήταν
και πολλοί επώνυμοι που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα.
 Μεταξύ αυτών και ο ιδρυτής της Apple Στιβ Τζόμπς
 μαθησιακές δυσκολίες είχαν και καλλιτέχνες, όπως ο Πάμπλο
Πικάσο και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι
 AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Επώνυμοι με
προβλήματα δυσλεξίας http://amea-blog.blogspot.com/2011/07/blogpost_7154.html#ixzz1amuui6ki
ΧΟΚΙΝΓΚ
 Στα 65α γενέθλιά του, το 2007, ανήγγειλε ότι θέλει να
δοκιμάσει τον θάλαμο της μηδενικής βαρύτητας, εκείνον
στον οποίο εκπαιδεύονται οι αστροναύτες- μάλιστα
δήλωσε συμμετοχή στην πρώτη αποστολή στον Γαλαξία
την οποία έσπευσε να χρηματοδοτήσει ο
εκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον με 100.000
στερλίνες.
 Στις 26 Απριλίου 2007 ο Χόκινγκ δοκίμασε τη μηδενική
βαρύτητα.
 Έκανε οκτώ «ασκήσεις» στον ειδικό θάλαμο και βγήκε
ενθουσιασμένος.
 Για πρώτη φορά ύστερα από 40 και πλέον χρόνια είχε
ελευθερία κινήσεων, κινήθηκε δίχως το αναπηρικό
καροτσάκι.
Χόκινγκ -ιδιωτική ζωή
 Έχει παντρευτεί τρεις φορές, έχει πάρει διαζύγιο δύο φορές και από
πρόπερσι συνδέθηκε και πάλι με τη δεύτερη σύζυγό του, χωρίς να
απομακρύνει την τρίτη. Με την πρώτη, την Τζέιν, η οποία ήταν
φοιτήτρια Γλωσσολογίας στο Κέιμπριτζ όταν παντρεύτηκαν,
απέκτησε τρία παιδιά- δύο αγόρια και μία κόρη, η οποία είναι
συγγραφέας.
 Η δεύτερη, την οποία παντρεύτηκε το 1995, ήταν η νοσοκόμα του.
Χώρισαν 11 χρόνια αργότερα και το 2007 ο Χόκινγκ «συνδέθηκε» με
μια φυσικομαθηματικό η οποία «τον θαυμάζει».
 Σε μια πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνισή του- και είναι αρκετά συχνές
αυτές - δήλωσε ότι είναι ευτυχής παρά την «τρομερή κατάστασή»
του επειδή έχει κάνει «κάποια σοβαρή συμβολή στην πρόοδο της
επιστήμης» και επειδή έχει «μια πολύ ενδιαφέρουσα οικογένεια».
ΣΤΙΒΕΝ Χόκινγκ
ΣΤΙΒΕΝ Χόκινγκ
ΣΤΙΒΕΝ Χόκινγκ
ΣΤΙΒΕΝ Χόκινγκ
 γεννήθηκε στην Οξφόρδη στις 8 Ιανουαρίου 1942
 Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεκινάει τον Μάρτιο του 1959 όταν κέρδισε





υποτροφία στον τομέα των φυσικών επιστημών στο πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης με ειδίκευση στη φυσική.
Μετά την αποφοίτηση του μετακόμισε στο Κέμπριτζ όπου ξεκίνησε τις
έρευνες του στον τομέα της κοσμολογίας και της γενικής σχετικότητας.
Το 1963 εισήχθη σε νοσοκομείο για περίθαλψη και εξετάσεις όταν
παρατήρησε μείωση στον έλεγχο των κινήσεων του σώματος του.
Μετά από σειρά εξετάσεων, η τελική διάγνωση ανέφερε ασθένεια στους
νευρώνες του σώματος, γνωστή ως Λου Γκέριγκ.
Οι προβλέψεις των γιατρών δεν έδιναν διάρκεια ζωής καν αρκετή για
ολοκληρώσει το διδακτορικό του, όμως ο Χόκινγκ συνέχισε την έρευνα.
Σήμερα ζει καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα η οποία μέσω ενός
υπολογιστή που λειτουργεί με οπτικές ίνες. Κινώντας το δεξί του μάγουλο
μπορεί να μιλάει, να συνθέτει ομιλίες, να γράφει εργασίες ή να γράφει email.
Το σύστημα χρησιμοποιεί επίσης ραδιοκύματα που του δίνουν έλεγχο στις
πόρτες του σπιτιού και του γραφείου του.
ΣΤΙΒΕΝ Χόκινγκ
 Το 1988 το βιβλίο «Μία Σύντομη Ιστορία
του Χρόνου» κατέρριψε όλα τα ρεκόρ
πωλήσεων και παρέμεινε στη λίστα των
μπεστ-σέλερ των Sunday Times για 237
συνεχόμενες εβδομάδες.
 κατόρθωσε να πετάξει σε συνθήκες
έλλειψης βαρύτητας σε ειδικά
διαμορφωμένο αεροπλάνο
Timmy (South Park) animation
Η ψυχική αναπηρία στην
τηλεόραση
 Έμφαση στη βία-Αρνητικό λεξιλόγιο
 Χαρακτήρες απωθητικοί, βίαιοι,
εγκληματικοί
 ο κόσμος τρομάζει με την «αρρώστια του
μυαλού» περισσότερο σε σχέση με τη
σωματική αναπηρία που είναι εμφανής
Ελληνικές τηλεοπτικές
σειρές/εκπομπές
 Λάκης ο Γλυκούλης
 Άγρια παιδιά
 Λάμψη
 Καλημέρα Ζωή
Parents complain about disabled TV
show host There's a really disturbing campaign of
hate being directed at Cerrie Burnell, a
host of the children's television show
CBeebies, who was born missing the
lower section of her right arm.
"Is it just me, or does anyone else think
the new woman presenter on CBeebies
may scare the kids because of her
disability?" wrote one adult on the
CBeebies website.
Other adults claimed that their children
were asking difficult questions as a
result.
www.feministing.com/archives/0138
Η αναπηρία στη Διαφήμιση
 Αποκλεισμός ανάπηρων ατόμων και
παράβλεψη από τις διαφημιστικές
εταιρείες
 Η φιλανθρωπία προς τους ανάπηρους ως
μέσο κέρδους
 Ιδεολογικά, η αναπηρία δεν θεωρείται σέξι
και δεν αποφέρει κέρδος (π.χ.
Παραολυμπιακοί αγώνες)
Η περίπτωση της Benetton
Πώς επιθυμούν να αυτοπροσδιορίζονται οι
ανάπηροι;
Χρησιμοποιήστε
Εμπρόθετοι
προσδιορισμοί
Αποφύγετε τα επίθετα αξιολόγησης
Άτομο με αναπηρία
Ανάπηρο άτομο
Άτομο με ειδικές ανάγκες (εάν και
χρησιμοποιείτο στο παρελθόν
σήμερα θεωρείται εσφαλμένο)
Άτομα με κινητική
αναπηρία
Οι κινητικά ανάπηροι
Οι σωματικά ανάπηροι
Χρησιμοποιήστε
Αποφύγετε
Αθλητές χωρίς αναπηρία
Κανονικοί αθλητές
ΑμεΑ
Άτομα με αναπηρίες (χρήση πληθυντικού μόνο όταν
το άτομο έχει πολλαπλές αναπηρίες)
Ολυμπιακοί-Παραολυμπιακοί
Αγώνες/Αθλήματα
Ειδικοί – Κανονικοί Αγώνες/Αθλήματα
Άτομα με πρόβλημα όρασης ή
τύφλωση
Αόμματοι, στραβοί
Άτομο με νοητική καθυστέρηση
Καθυστερημένος/Καθυστερημένο άτομο
Άτομο με εγκεφαλική παράλυση
Σπαστικός/σπαστικό άτομο
Περιγράφοντας την αναπηρία π.χ.
άτομο με ακρωτηριασμό
Παραμορφωμένος, ελλειμματικός, κουτσός
Ο Τάδε είναι άτομο με…(ακολουθεί η
συγκεκριμένη αναπηρία)
Πάσχει από…Υποφέρει από
Χρησιμοποιεί αμαξίδιο
Χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου
Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο
Άτομο με κινητική αναπηρία,
Άτομο με κινητικό περιορισμό
Σακάτης, σακαταμένος, τραυματισμένος
Αναπηρία
Ασθένεια, αρρώστια, πρόβλημα
παραδείγματα απορριπτέας ορολογίας
σεσημασμένης «θετικής υπερβολής»











Άτομα με ειδικές ικανότητες
Ήρωες της ζωής
Νικητές της ζωής
Νικητές της αναπηρίας (η αναπηρία ως αντίπαλος)
Με τα μάτια της ψυχής (αφορά πολίτες με προβλήματα
όρασης)
Κραυγή σιωπής (αφορά πολίτες με προβλήματα ακοής)
Πρωταθλητές της θέλησης
Άτομα με ειδικές αναπηρίες
Άτομα με ειδικές δεξιότητες
Ολυμπιονίκες της ζωής (αναφέρεται στους αθλητές με
αναπηρία)
Ολυμπιονίκες της θέλησης
εναλλακτική προσέγγιση




μηνιαίο περιοδικό «Ανάμεσα»
Έκτη αίσθηση
Πρίσμα +
Υπηρεσίες Πρόσβασης
Οι Υπηρεσίες Πρόσβασης είναι μία ομάδα εξειδικευμένων
υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την παροχή της δυνατότητας στα
Άτομα με Αναπηρία αλλά και σε ηλικιωμένα άτομα (κυρίως με
προβλήματα όρασης και ακοής) να παρακολουθούν
οπτικοακουστικά έργα.
 Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Τα προγράμματα που ενδείκνυνται για ταυτόχρονη διερμηνεία στην
νοηματική γλώσσα, όπως ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές,
ντοκιμαντέρ, παιδικό πρόγραμμα προβάλλονται με «ανοιχτή»
διερμηνεία. Στο μέλλον, η διερμηνεία θα είναι «κλειστή» υπηρεσία,
δηλαδή επιλέξιμη.
Πρίσμα +
 Υποτιτλισμός
Οι υπότιτλοι είναι επιλέξιμοι και παρέχονται μέσω της σελίδας
888 του teletext. Είναι διαθέσιμοι στο καθημερινό πεντάλεπτο
δελτίο ειδήσεων, και στο σύνολο του ελληνικού
προγράμματος.
 Ακουστική Περιγραφή
Η Ακουστική Περιγραφή είναι η περιγραφική αφήγηση της
εικόνας με στόχο την περιγραφή οπτικών στοιχείων και γενικά
οποιασδήποτε πληροφορίας που βοηθάει τα άτομα με
προβλήματα όρασης να κατανοούν και να παρακολουθούν την
πλοκή σε ικανοποιητικό βαθμό.
 Πιλοτικά, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται «ανοιχτή» σε
επιλεγμένες σειρές μυθοπλασίας, ενώ στο μέλλον θα είναι
επιλέξιμη με τη μέθοδο “receiver mix” (μίξης ήχου στον
αποκωδικοποιητή)
Ελληνικές ιστοσελίδες για την αναπηρία
 www.ameamedia.gr Γενική Γραμματεία





Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
www.disabled.gr Μη κερδοσκοπικός εθελοντικός
οργανισμός
www.disability.gr Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού
Αναπηρία Τώρα
www.specialeducation.gr Εκπαιδευτικά θέματα
www.esaea.gr Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία
http://iliaktida.gr.jupiter.dnstemplate.com/default.aspx
?catid=165 Ηλιαχτίδα, Ένωση Γονέων και Φίλων
ατόμων με Σύνδρομο Down
Παραδείγματα σχολικών
δραστηριοτήτων
 Εισαγωγή στην αναπηρία, προσέγγιση
της κινητικής/σωματικής αναπηρίας
 Αποδελτίωση εντύπων, ομαδοποίηση σε
σχέση με το είδος της αναπηρίας,
αρνητικοί/θετικοί χαρακτηρισμοί
 Προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ,
εκπομπών και κριτική επεξεργασία στην
τάξη- ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
Προσχολική εκπαίδευση
 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ σωματική/κινητική
αναπηρία στο πλαίσιο της
διαφορετικότητας- ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Αφήγηση παραμυθιών ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Μπαίνω στη θέση του άλλου: οδηγός
τυφλού, παντομίμα, περπατώ με το ένα
πόδι, ζωγραφίζω χωρίς χέρια
παιδική Λογοτεχνία
 Σκανδάλης, Χ. «Το βιβλίο ενός τυφλού», Αθήνα,




1986,Εκδ. Χρήσιμα βιβλία (προβλ.όρασης)
Τζώρτζογλου, Ν. «Η Αργυρώ», Αθήνα, Κέδρος, 1986
(κινητικά προβλήματα)
Μάρρα, Ειρ. «Το μυστικό τραγούδι της Μάτας» Αθήνα,
Κέδρος, 1987 (προβλ. Ακοής)
Αβραμίδου, Μ. «Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου»
Αθήνα, Πατάκης, 1988 (αυτισμός)
Τσοκοπούλου, Ι «Είναι ο γιος μου», Αθήνα, Καστανιώτης,
1991, (σύνδρομο Down)
ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 Κοντολέων, Μ. «Ο αδερφός της Ασπασίας» Αθήνα, Πατάκης, 1992







(δυσκολίες λόγου)
Μάρρα, Ειρ. «Ο μικρός Ντουπ» Αθήνα, Γνώση, 1992 (κινητικά
προβλ.)
Ζουμπουλάκη, Δ. «Το κορίτσι του φεγγαριού»,Αθήνα, επικαιρότητα,
1993 (Δυσλεξία)
Μπαρμπώ, Φ. «Ο τυφλοπόντικας»,Αθήνα, Νεφέλη1988
(προβλήματα συμπεριφοράς)
Κέλερ, Έλεν «Η ιστορία της ζωής μου»,Αθήνα, Μίνωας,1979
(προβλ. Όρασης)
Λάντα, Μ. «Τσαν το φάντασμα», Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή,1989
(προβλ. συναισθηματικά)
Βελς, Ρ. «Τα φτερά του δράκου» Αθήνα, Ψυχογιός, 1991 (νοητική
στέρηση)
Σέλινγκ, Μπ «Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους»
Αθήνα,Δωρικός,1991 (κινητική αναπηρία)
Παιδικά βιβλία για αναπηρίες και
ιστορία
 Εξαιρέσεις εντοπίζονται κυρίως σε βιογραφικές
ιστορίες γραμμένες το δέκατο ένατο αιώνα - της
Hellen Keller, όπου τα ανάπηρα άτομα
εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται και να
συμμετέχουν στις δικές τους ιστορίες.
 Στις πρώιμες ιστορίες η προσοχή του
αναγνώστη επικεντρώνεται κυρίως στην
ιδιαιτερότητα των ατόμων με αναπηρία και οι
χαρακτήρες έχουν ρόλο ο οποίος στην ιστορία
είναι πάντα συνδεδεμένος με τη φυσική τους
κατάσταση. Λίγοι από αυτούς τους χαρακτήρες
έχουν πλήρως αναπτυγμένες προσωπικότητες.
Παιδικά βιβλία για αναπηρίες, 20ός
 Στα βιβλία του εικοστού αιώνα τα παιδιά με
αναπηρίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά περιγράφονται με θετικούς όρους
 σύγχρονοι συγγραφείς βασίζονται
λιγότερο στα περιγραφικά επίθετα
επιλέγοντας -ρήματα για να απεικονίσουν
τους χαρακτήρες με αναπηρίες.
Παραμύθια για τη διαφορετικότητα και την
αναπηρία – 18ος-19ος




«Το τυφλό παιδί» (1791)
«Το κωφάλαλο παιδί» (1837)
«Το τυφλό παιδί και οι εικόνες του» (1856)
«Τυφλή Αλίκη» (1868) είναι χαρακτηριστικοί για
το δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο αιώνα.
 Αντίθετα στον εικοστό αιώνα συναντούμε τίτλους
όπως «Κουμπί στο αυτί της» (1976)
 «Μη λυπάσαι για τον Πωλ» (1974)
σύνολο των διαθέσιμων παιδικών βιβλίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων
με αναφορές στην αναπηρία της δεκαετίας 2000-2010
 Εφταλιώτης, Α. (2000). Η Στραβοκώσταινα. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
 Παρ, Τ. (2007). Δεν πειράζει να είσαι διαφορετικός. Αθήνα:







Μεταίχμιο.
Ροκά, Φ. (2001). Ιησούς Μπετς. Αθήνα: Κάστωρ.
Λενέν, Τ., Πουαριέ, Φ. (2001). Με τα μάτια της καρδιάς. Αθήνα:
Σύγχρονοι Ορίζοντες.
Σαβουαζά, Ε., Ρεμπενά, Φ. (2001). Ο νάνος και η Γαριδούλα.
Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.
Ψαραύτη, Λ. (2003). Ο Θωμάς. Αθήνα: Άγκυρα.
Μάστορη, Β. (2004). Δωριλένια. Αθήνα: Πατάκη.
Αυτζής, Μ. (2004). Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Green, J. (2004). Είμαι ξεχωριστή…. Αθήνα: Μοντέρνοι Καιροί.
αναφορές στην αναπηρία της δεκαετίας 2000-2010
 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Η λευκή Μόλι. Αθήνα: Κέδρος.
 Σταματοπούλου, Ι. (2005). Η μάγισσα Αμπουλίνα. Αθήνα: Κέδρος.
 Παπουτσάκη, Κ., Χατζηγιαννογλου, Θ. (2005). Η μέλισσα με το
σπασμένο φτερό. Αθήνα: Αδελφοί Βλάσση.




Σταματοπούλου, Ι. (2005). Μια μαγική νύχτα. Αθήνα: Κέδρος.
Grass, G. (2005). Πιάσε το αστέρι που πέφτει. Αθήνα: Α. Α. Λιβάνη.
Σταματοπούλου, Ι. (2005). Το βουνό των νάνων. Αθήνα: Κέδρος.
Ρεισόγλου, Κ. (2005). Το Κου-κουνελάκι… τα όνειρα δίνουν λύσεις.
Αθήνα: Στρατής.
 Αλεξοπούλου-Πετράκη, Φ. (2005). Φίλοι;… φως φανάρι. Αθήνα:
Παπαδόπουλος.
σύνολο των διαθέσιμων παιδικών βιβλίων Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων
με αναφορές στην αναπηρία της δεκαετίας 2000-2010
 Πουλάκης, Π. (2006). Ο Αυτός. Αθήνα: Κάστωρ.
 Καραγιάννη, Θ. (2006). Ο Τρυφερούλης




Μικροφτερούλης. Αθήνα: Φαντασία.
Σταμάτη, Α. (2006). Τη νύχτα των θαυμάτων. Αθήνα:
Κάστωρ.
Φραγκιά, Μ. (2007). Ο Δαχτυλοκούτσικος. Αθήνα.
Ελληνικά Γράμματα.
Wojtowicz, J. (2007). Τα Παιδιά των Λουλουδιών.
Θεσσαλονίκη:
Επόμενος Σταθμός.
Jaffe, L., Saint-Marc, L. (2008). Η διαφορετικότητα.
Αθήνα: Κέδρος.
Παραμύθια για προσχολικές
δράσεις
 Το ασχημόπαπο, Χ. Κ. Άντερσεν
 Ο τριγωνοψαρούλης, Β. Ηλιόπουλος
 Το κάτι άλλο, Κ. Κέιβ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
 Παραδοσιακά ο Δήμος Καλαμαριάς ήταν
πρωτοπόρος στην κατασκευή υποδομών
για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 κατασκευάστηκαν νέες ράμπες,
δημιουργήθηκαν θέσεις στάθμευσης
οχημάτων αναπήρων σε δημόσια κτίρια
 παράδειγμα αποτελεί ο χώρος
στάθμευσης στο ΚΑΠΗ του Φοίνικα.
www.youtube.com/watch?v=KU1Y
SKBRMoM
Τέχνη και αναπηρία
Τέχνη και αναπηρία
Τέχνη και αναπηρία
Τέχνη και αναπηρία
 «Διαχρονικά η τέχνη και κύρια η λογοτεχνία υπήρξαν ο
προμαχώνας της κοινωνικής παραπληροφόρησης σε θέματα
αναπηρίας.
 Οι άνθρωποι με νοητική καθυστέρηση περιπαίζονταν
συστηματικά στον λαϊκό Καραγκιόζη, ο ζητιάνος του
Καρκαβίτσα ανεδείκνυε ως χαρακτήρας τον άνθρωπο με
αναπηρία που εκμεταλλεύεται την αναπηρία του, ζει ζωή
“επιδοτούμενη”.
 Στην ίδια “λογική”, θέατρο και κινηματογράφος προσδίδουν
στους ήρωες / πρόσωπα με αναπηρία κατωτερότητα, κακία,
επικινδυνότητα ή αποδίδουν υπερφυσικές δυνάμεις .
Αντώνης Ρέλλας -Σκηνοθέτης – Πολίτης με Αναπηρία
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_user_op
=view&ANN_id=3339&MMN_position=17%3A17&thms=4&ns_ne
ws=1
Τέχνη και αναπηρία
 Ο συσχετισμός “τεράτων” και αναπηρίας είναι κοινωνικό
προϊόν το οποίο εκφράστηκε έντονα μέσα από την τέχνη του
κινηματογράφου.
 Η αναπαραγωγή του ρατσιστικού μύθου περί αναπηρικής
δυστυχίας που “θέλει” τον άνθρωπο με αναπηρία εξ ορισμού
δυστυχισμένο εξαιτίας της αναπηρίας, αναπαράγεται δια της
τέχνης στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που
αναδεικνύονται χαρακτήρες με αναπηρία.
 Η τέχνη όμως έχει τη δυνατότητα μέσα από την ενσωμάτωση
του “διαφορετικού” ατόμου στο σύνολο, της άπειρης
κοινωνικοποίησης του, της συμμετοχής του στα βιώματα, στις
εμπειρίες και στις ιδέες ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. Η
ανάδειξη της πραγματικής διάστασης της συνθήκης της
αναπηρίας και των ανθρώπων που την βιώνουν είναι και το
ουσιαστικό ζητούμενο για τον καλλιτέχνη».
http://www.truerespect.com.cy/
 Η ομάδα με την επωνυμία “Κίνηση καλλιτεχνών με αναπηρία”
δημιουργήθηκε πριν μερικούς μήνες στην Ελλάδα.
Αποτελείται από 30 και πλέον ανθρώπους με αναπηρία που
εμπλέκονται με τον πολιτισμό ως επαγγελματίες.
Φιλοδοξία τους όπως οι ίδιοι την ορίζουν είναι “να αντισταθούν στον
πολυεπίπεδο αποκλεισμό των ΑμεΑ από την πολιτιστική διαδικασία”.
 Στο κάλεσμα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται “στους
Κύπριους αδελφούς μας που μοιράζονται μαζί
μας την πεποίθηση ότι ο βίαιος φιλανθρωπικός
πατερναλισμός δολοφονεί την δυνατότητα
ουσιαστικής και παρεμβατικής έκφρασης των
καλλιτεχνών με αναπηρία”.
Φεστιβάλ Διεκδίκησης Δικαιωμάτων
 Η Ομάδα Δράσης Αναπηρίας Καλαμαριάς αποτελείται
από μέλη του προγράμματος Αυτονομία και Επικοινωνία
της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής , Αλληλεγγύης
& Δημόσιας Υγείας Καλαμαριάς και συνεργάζεται με
μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του
τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ.
 Μέσω του Φεστιβάλ διεκδικεί τα δικαιώματα των
ανθρώπων με αναπηρία, έχοντας ως στόχο την
μετάδοση του μηνύματος της ισότητας και την
καταπολέμηση της προκατάληψης απέναντι στη
διαφορετικότητα.
NEWS.DISABLED.GR
 Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου για τα
άτομα με αναπηρία, διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι μια
κατασκήνωση στην Καβάλα, στην οποία πέρυσι (2010)
συμμετείχαν συνολικά 87 παιδιά.
 Επίσης στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τα ειδικά
σχολεία κλείνουν, ο Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας
ξεκινά ένα θερινό πρόγραμμα απασχόλησης, για παιδιά
με αναπηρία κάτω των 14 ετών, προκειμένου να
βοηθηθούν οι εργαζόμενοι γονείς.
Επώνυμοι και αναπηρία
Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Αlison Lapper
 The Woman with the Remarkable Body
 Born with a rare chromosomal disorder called
phocomelia which is not unlike thalidomide,
Alison Lapper did not have any arms and had
only very short legs. She refers to her condition
as: "limb deficiency".
 She is a remarkable lady in many respects. She
has coped with her disability, put herself through
university, raised a perfectly healthy son,
established a successful career as a talented
artist and won the respect of very many people.
Αlison Lapper
Αlison Lapper
ΑΝΤΙΦΑΣΗ