- University of Surrey

Download Report

Transcript - University of Surrey

“Διαδικασίες πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής
για γηγενείς νέους και μετανάστες δεύτερης γενιάς”
Δήμητρα Παχή και Martyn Barrett
University of Surrey
Paper presented at the 13th Panhellenic Conference of Psychological Research of
the Greek Psychological Society, Athens, Greece, 25th-29th May 2011

Kοινότητα Βρετανών Μπαγκλαντεσιανών:




Καθιερωμένη κοινότητα ( από τη δεκαετία του ‘60)– ήρθαν στο
Ηνωμένο Βασίλειο για οικονομικούς λόγους
283,063 Μπαγκλαντεσιανοί ζούνε στο Η.Β. και 118,346
(εκτίμηση) ζούνε στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου
60% των Μπαγκλαντεσιανών έχουν χαμηλό εισόδημα, 20%
είναι άνεργοι. Η δεύτερη γενιά νέων γυναικών τα πάει καλύτερα
απ’ό,τι οι νέοι άνδρες σε θέματα εκπαίδευσης (Census, 2001)
Μουσουλμανική κοινότητα
Κοινότητα Κονγκολέζων:





Νέα κοινότητα (από τη δεκαετία του ’90)- ήρθαν στο Η.Β.
Για πολιτικούς λόγους
20,000 Κογκολέζοι ζούνε στην Αγγλία, η πλειοψηφία
(15,000) ζει στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου (Lukes,
2008; International Organisation for Migration, 2006)
Γλώσσες: Γαλλικά ή/και Λιγκάλα
Η πλειοψηφία είναι Χριστιανοί (Καθολικοί,
Κιμπαγκουιστές, Χαρισματικοί) (Garbin & Pambu, 2009)
Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, ψηλά επίπεδα
ανεργίας σε σχέση με άλλους Αφρικανούς μετανάστες
Εισαγωγή

Πτώση επιπέδων πολιτικής συμμετοχής και ενδιαφέροντος;
Η απάντηση: Ναι και όχι
στροφή από τις αυστηρά
θεσμικές και
παραδοσιακές μορφές
πολιτικής συμμετοχής
σε εθελοντικές και
λιγότερο άμεσες
μορφές
κοινωνικής/πολιτικής
ενημέρωσης,
επικοινωνίας και
συμμετοχής
(Curtice, 2005; Zukin, Keeter, Andolina, Jenkins & Delli Carpini, 2006)
Το ίδιο ισχύει και στους νέους μετανάστες α΄και β΄γενιάς (Stepick &
Stepick, 2002; Jensen, 2008)
Υπάρχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι οι νέες γυναίκες/κορίτσια ασχολούνται
περισσότερο με εθνοπολιτισμικούς οργανισμούς άπ’ό,τι οι νέοι
άνδρες(Dion & Dion, 2001)

Η συμμετοχή σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο έχει σχετιστεί
άμεσα με την πάλη κατά των κοινωνικών, εθνοτικών
διακρίσεων στην Αμερική και στην Ευρώπη (Verba, 1932;
Salamon & van Evera, 1973; Nobles, 2000; Sturmer & Bernd,
2004)
Νέες κατευθύνσεις



α. Η «ενασχόληση» με τα πολιτικά δρώμενα που περιλαμβάνει
την ενημέρωση, το ενδιαφέρον, τη γνώση και τη διαμόρφωση
άποψης, σε αντιπαράθεση με την πιο «ενεργή συμμετοχή»
β. Η «κοινωνική συμμετοχή» έναντι της «πολιτικής» και
γ. Οι «μη-συμβατικές» μορφές πολιτικής συμμετοχής (Forbrig,
2005; Marsh, O’Toole & Jones, 2007):.
Ερευνητικές ερωτήσεις
1.Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την συμμετοχή σε πολιτικό και
κοινωνικό επίπεδο γηγενών νέων και μεταναστών;
2. Τί ρόλο παίζουν οι διακρίσεις στην απόφαση των εφήβων/νέων
γηγενών και μεταναστών να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή
της χώρας διαμονής τους;
Μέλη καθιερωμένων σε αντιπαράθεση με μέλη
νεοσύστατων εθνοτικών μεταναστευτικών κοινοτήτων;
(how they feel and how the society/state sees them) ;
Κορίτσια-Αγόρια και οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο
φύλων στις δύο κοινότητες;
Νέοι κάτω των 18 χρονών και νέοι άνω των 18 χρονών;
Μεθοδολογία

Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε από τις 8 συμμετέχουσες χώρες του
προγράμματος μας
Δειγματοληψία χιονοστιβάδας χρησιμοποιήθηκε ώστε να βρούμε το
δείγμα μας από οργανώσεις για νέους, εθνοπολιτισμικές οργανώσεις
και υπάρχουσες επαφές με μέλη των τριών εθνοτήτων.

14 ομάδες εστίασης ηλικίας 16-18 χρονών και 20-26 χρονών
κάτοικοι Λονδίνου


Έμφαση στη Βρετανική υπηκοότητα μόνο των Μπαγκλαντεσιανών
Οι περισσότερες ομάδες είχαν και αγόρια/άνδρες και
κορίτσια/γυναίκες, αν και για πρακτικούς λόγους κάποιες ομάδες
είχαν αποκλειστικά είτε κορίτσια/γυναίκες είτε αγόρια/άνδρες
π.χ. Τα κέντρα νεότητας είχαν τα αγόρια και τα κορίτσια σε
διαφορετικές ημέρες, οπότε και οι ομάδες διαμορφώθηκαν ανάλογα
Συμμετέχοντες
Συμμετέχοντες από
το Μπαγκλαντές
20-26
χρονών
16-18
χρονών
Αναλογία
Α/Θ σε κάθε
ομάδα
εστίασης
(ΟΕ)
Συνολικός
αριθμός ανά
εθνότητα
Συμμετέχοντες από το Κονγκό
16-18
χρονών
20-26
χρονών
16-18
χρονών
1η
Ο
2η
ΟΕ
1η
ΟΕ
2η
ΟΕ
1η
ΟΕ
2η
ΟΕ
1η
ΟΕ
2η
ΟΕ
3η
ΟΕ
8Α
7Θ
5Θ/
2Α
3Θ/4
Α
1Θ/
5Α
5Θ/
1Α
5Α
3Θ/
2Α
3Θ/
2Α
29
27
Συμμετέχοντες από
Την Αγγλία
20-26
χρονών
1η
ΟΕ
2η
ΟΕ
1η
ΟΕ
2η
ΟΕ
3η
ΟΕ
1Θ/
5Α
5Θ/
1Α
5Θ
2Θ/
5Α
2Θ/
4Α
30
Στρατηγική ανάλυσης

Λόγω των διερευνητικών σκοπών της παρούσης έρευνας στην
προσπάθεια κατανόησης της διαδικασίας με την οποία
παίρνονται αποφάσεις από τους νέους χρησιμοποιήθηκε:
Θεματική ανάλυση για την εύρεση θεμάτων/κατηγοριών (Joffe & Yardley,
2004; Braun & Clarke, 2006).

Σημασιολογικά και λανθάνοντα θέματα εντοπίστηκαν κατά την
ανάλυση (Joffe & Yardley, 2004) μετά από πολλαπλές αναγνώσεις
των κειμένων και την cross-analysis από άλλα μέλη της ερευνητικής
ομάδας

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αρχικά εντοπίστηκαν
κατηγορίες σχετικές με τις ερευνητικές ερωτήσεις της έρευνας, και
μετά αυτές συνδυάστηκαν σε θέματα (Braun & Clarke, 2006).
Αποτελέσματα- Περίληψη θεμάτων:

Κοινά θέματα ανάμεσα στις εθνοτικές ομάδες:






Πολύ περιορισμένη συμμετοχή σε κοινωνικό/πολιτικό επίπεδο
Πολιτική διάκριση λόγω της ηλικίας των νέων

Ανωριμότητα- Έλλειψη γνώσεων-Αρνητικά στερεότυπα
Ελλέιψη αποτελεσματικότητας της πολιτικής συμμετοχής: Έλλειψη
ενδιαφέροντος και ανταπόκρισης απο την πολιτεία/κοινωνία
Θυματοποίηση των νέων – εσωτερίκευση των κατηγοριών

Έλλειψη προσωπικού ενδιαφέροντος για άλλες ομάδες

Έλλειψη γνώσεων για πολιτικά/κοινωνικά θέματα
Τοπικές/εθνικές ευκαιρίες για συμμετοχή (μόνο από τις δύο
μεταναστευτικές εθνότητες)
Παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων: αποδυναμώνουν τον
πολιτικό/κοινωνικό ρόλο των γυναικών περιορίζοντας τις σε οικιακούς
ρόλους
Αποκλειστικά θέματα για κάθε
εθνότητα:
Νέοι από την Αγγλία:
-
-
-
-
Αναγνώριση πλήρως των επίσημων ευκαιριών συμμετοχής- η ψήφος
θεωρείται η βασική και αναμφισβήτητη δύναμη του λαού. Οι νέοι δεν θα
έπρεπε να χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Μόνο οι νέοι κάτω απο 18 έχουν
κάποιο μειονέκτημα
Ατομικιστική θεώρηση της συμμετοχής:
Πρόσβαση σε περαιτέρω ευκαιρίες εξαρτάται από κοινωνικούς
πάράγοντες: επαγγελματικό στάδιο, οικονομική κατάσταση, τόπος
διαμονής, οικογένεια
Έλλειψη προσωπικής σχέσης με κάποιο πρόβλημα, κ άρα δεν υπάρχει
λόγος συμμετοχής- πιο ατομικιστική όψη της συμμετοχής
Μεγαλύτερη συμμετοχή από τους μεγαλύτερους ηλικιακά
συμμετέχοντες, κυριώς σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και σε πληθώρα
εθελοντικών οργανισμών εναντίον του κοινωνικού αποκλεισμού: βοήθεια σε
φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού (π.χ. παροχή νομικής βοήθειας)
Παράγοντες αναποτελεσματικότητας:
η μαζική συμμετοχή γίνεται μόδα,
η μαζική συμμετοχή διαταράσσει την καθημερινή ζωή του κόσμου σε
πρακτικό επίπεδο

Νέοι από το Κονγκό:




Φυλετικές διακρίσεις – στερεότυπα κατά των “μαύρων νέων
αγοριών ” (“black boys”) – σε σχέση με την δικαιοσύνη κυρίως
Έλλειψη “επαναστατικού” παρελθόντος (σε αντιπαράθεση με τη
Γαλλία)
Έλλειψη ταυτοποίησης με το Η.Βασίλειο
Νέοι από το Μπαγκλαντές:

Διακρίσεις όσον αφορά την επαφή με θεσμούς όπως η αστυνομία –
Δεν αποτελούσε αποτρεπτικό στοιχείο ή κίνητρο
κοινωνικής/πολιτικής συμμετοχής

Σημασία έχει η ατομική πράξη/πρωτοβουλία

Μοιρασμένες συμπεριφορές

Εξαρτάται από την ηλικία και το θέμα

Σύγχυσn μεταξύ θρησκευτικών και λαϊκών παραδόσεων: Το Ισλάμ
εξουσιοδοτεί τη γυναίκα ενώ η λαϊκή παράδοση του Μπαγκλαντές
την αποδυναμώνει
Ηλικιακή πολιτική κ’ κοινωνική
διάκριση

“Δε νομίζω οτι πραγματικά υπάρχει κάποιος τρόπος, νομίζω
ότι οι νέοι δεν έχουν ευκαιρίες να εκφράσουν τις απόψεις τους
και, ναι, ο κόσμος δεν έρχεται στους νέους για να ρωτήσει
τις απόψεις τους, καλα, εσύ τώρα το κάνεις, αλλα εννοώ οτι
για μεγάλες αποφάσεις δε θα έρχονταν. ” (αγόρι, 16-18χρ.,
Μπαγκλαντές)

“Γιατί οι μεγαλύτεροι άνθρωποι νομίζουν οτι ξέρουν
περισσότερα από τους νεότερους...ετσι είναι...δε θα με
άκουγες αν σου έλεγα τι να κάνεις και είσαι δέκα χρόνια
μεγαλύτερη, δε θα με άκουγες ” (αγόρι, 17χρ., Μπαγκλαντές)
“Αγόρι 1
Οχι, τους μιλάς και «τι λες, κοίτα είναι μικρό παιδί, τι λέει, δε
χρειάζεται να νοιαζόμαστε για όλα αυτά»...
Αγόρι 2
Ναι, γιατί νομίζουν οτι οι νέοι είναι ανώριμοι...Δεν μας
παίρνουν στα σοβαρά, μας παίρνουν στην πλάκα” (αγόρια,
17χρ., Κονγκό) (Surma)

Έλλειψη αποτελεσματικότητας
“Συμμετ. 2
Δεν έχω πρόθεση να εγγραφώ (στις εκλογικές λίστες), νομίζω ότι είναι
χάσιμο χρόνου, νομίζω δεν έχει σημασία ποιον ψηφίζεις, είναι προαποφασισμένα, έχουν διαλέξει ποιον θα βγάλουν, είναι, νομίζω,
αλλά πιστεύω οτι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τίποτα και για
κανέναν, θα κανουν οτι είναι να κανουν ανεξάρτητα, πήγαν στον
πόλεμο στο Ιράκ, αυτό ήταν ένα παράδειγμα, και σαν πολλά
παραδείγματα, προσωπικά αισθάνομαι οτι (η ψήφος) δεν έχει
σημασία.
Ερευν. 2
Μάλιστα, και εσύ;
Συμμετ. 3
Ναι, συμφωνώ με τον αδερφό εδώ, ναι
…
Συμμετ. 2
Οχι, δε νοιάζονται
Συμμετ. 3
Ναι” (αγόρια, 16-18χρ., Μπαγκλαντές)
Συνέχεια...

“Δε νομίζω οτι το να ψηφίζεις κάνει κάποια διαφορά... Γιατί
το 2005 οι Εργατικοί πήραν το 35.2% των ψήφων, 66% του
κόσμου ψήφισε... 26% του συνολικού πληθυσμού πραγματικά
ήθελε τους Εργατικούς... Δεν έχει διαφορά... Είναι στην
πραγματικότητα η τυραννία της μειοψηφίας, αν αρκετοί
άνθρωποι μπορουν να μαζευτούν και να ψηφίσουν τους
Εργατικούς, τότε οι Εργατικοί θα βγουν...αλλά δε νομίζω οτι η
πολιτική λειρουργεί, δε νομίζω οτι οι κυβερνήσεις
λειτουργούν... Πάω εκεί και πραγματικά χάνω το χρόνο
μου με το να ψηφίζω...δε νομίζω οτι κάτι πραγματικά
αλλάζει...”(κορίτσι, 20-26χρ., Κονγκό, Barking)
Έλλεψη ενδιαφέροντος από τους πολιτικούς
Έλλειψη αποτελεσματικότητας του συστήματος
Έλλειψη αποτελεσματικότητας της ατομικής
συμμετοχής στο σύστημα
Φταίνε οι νέοι- εσωτερίκευση των
κατηγοριών

“Νομίζω είναι επειδή δεν το λέμε εμείς οι ίδιοι αν
καταλαβαίνεις τι εννοώ... Αν ενδιαφερόμασταν, απλά θα
λέγαμε μεταξύ μας..΄.είναι μάλλον δικό μας φταίξιμο...΄
(κορίτσι, 16-18χρ., Κονγκό, p.14)

«Ας πούμε σαν εμπειρία, δεν ξέρουμε για τί να μιλήσουμε...
Πρέπει να μελετήσεις αυτά τα πράγματα για χρόνια για να
ξέρεις τί να πεις, τί να κάνεις» (κορίτσι, 16-18χρ.,
Μπαγκλαντές)

“Δε νομίζω οτι υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι που βγαίνουν και
λένε, κοίτα, θέλω να κάνω αυτό όσον αφορα αυτό, θέλω να
κάνω εκείνο όσον αφορά εκείνο, γιατι ποτέ δεν έχω κάνει
κάτι τέτοιο, γι αυτό είμαι έτσι, γι αυτό σκέφτομαι μέσα μου ότι
υπάρχουν κάποιοι (που τα κάνουν),...’’(κορίτσι, 16-18χρ.,
Μπαγκλαντές)
Φταίνε οι νέοι- εσωτερίκευση των
κατηγοριών
Έλλειψη προσωπικής
πρωτοβουλίας
Έλλειψη γνώσης
Έλλειψη εμπειρίας
Έλλειψη επιρροής από τους φίλους
Ευκαιρίες για συμμετοχή σε ΤοπικόΕθνικό επίπεδο

Και οι δύο μεταναστευτικές εθνότητες ξεχώρισαν τη συμμετοχή
σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινότητας. Θεωρούσαν ότι είναι
πιο προσβάσιμες και πιο αποτελεσματικές οι ευκαιρίες για τους
νέους σε αυτό το επίπεδο.

“Ίσως κάποια οργάνωση νέων εδώ κι εκεί, να ενημερώνει
περισσότερους πολίτες για το τι κάνουν...ακόμη κι αν δεν
ενδιαφέρονται για την πολιτική, αλλα να κάνουν κάτι τοπικά, να
καθαρίζουν το περιβάλλον... Αν θέλεις δουλειά, απλά
δημιούργησε μικρές κοινότητες όπου μπορείς να δουλέψεις με
άλλους και να κερδίσεις χρήματα...αλλά αν περιμένεις τους
πολιτικούς να κανουν κάτι, συγγνώμη αλλα είναι χάσιμο
χρόνου.” (αγόρι, 20-26χρ., Κονγκό)

“Οταν οι νέοι ενημερώνονται, είναι κυρίως μέσω του δήμου, το
συμβούλιο, περιστασιακά...παίρνεις φυλλάδια μέσω του
ταχυδρομείου, ή αφίσσες τοιχοκολλούνται σε κέντρα νεότητας…”
(αγόρι, 16-18χρ., Μπαγκλαντές)
Παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων:

Αποδυναμώνουν τις γυναίκες, περιορίζοντας τις στον οικιακό
χώρο

“Ναι...όπως οι Τούρκοι, οι δικές τους γυναίκες έχουν κάτι, κάτι
γίνεται...στο Χάκνει...έχουμε αυτό τον οργανισμό μόνο για
γυναίκες...Στο Κονγκό δεν έχουμε τίποτα σαν αυτό, ή ίσως δε
γνωρίζω γι αυτό...γιατί νομίζω οι γυναίκες σε μια κοινωνία, ειδικά
σαν αυτή του Κονγκό, τις γυναίκες τις μεταχειρίζονται σαν
‘πρέπει να συμπεριφέρεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο’ να
«έχεις σεβασμό»...Οι γυναίκες του Κονγκό πρέπει να φέρονται
με συγκεκριμένο τρόπο...Οπότε νομίζω ότι πρέπει σ’αυτή τη
χώρα (Αγγλία) να υπάρχει ένα μέρος που οι γυναίκες απο το
Κονγκό να μπορούν να συναντιούνται ...” (κορίτισι, 20-26χρ.,
Κονγκό)
Νέοι από την Αγγλία:

Αναγνώριση και αποδοχή της παρούσας κατάστασηςτων υπάρχουσων ευκαιριών συμμετοχής – κυρίως του
δικαιώματος του εκλέγειν
«Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση «πνίγει» τη φωνή των νέων,
έτσι δεν μπορείς, ξέρεις, να παρουσιάσεις τις απόψεις σου
όπως θέλεις, αλλά πιστεύω ότι αν θέλεις να διαδηλώσεις, να
εκφράσεις την άποψη σου, θα ακουστείς, δεν χρειάζεται να
σου δωθεί...θα ήταν κάπως περίεργο....πως λέγεται? Εεε...θα
ήταν λίγο περίεργο αν η κυβέρνηση σου έδινε την ευκαιρία να
διαδηλώσεις τις απόψεις σου για την μετανάστευση ή κάτι
τέτοιο» (κορίτσι, 20-26χρ., Αγγλία)
Ατομικιστική θεώρηση της συμμετοχής


Όταν δεν θίγονται τα προσωπικά σου συμφέροντα
από ένα πρόβλημα, δεν έχεις λόγο συμμετοχής
Πρόσβαση σε περαιτέρω ευκαιρίες εξαρτάται από
κοινωνικούς πάράγοντες: επαγγελματικό στάδιο,
οικονομική κατάσταση, τόπος διαμονής, οικογένεια
«Δεν μπορείς να γενικεύσεις, εξαρτάται από την ηλικία, αν
έχεις μορφωθεί για να βρεις δουλειά, ή αν είσαι ακόμα στο
σχολείο, στο πανεπιστήμιο...»
«..εξαρτάται από την τοποθεσία επίσης νομίζω, τον τρόπο
που ζεις, ας πούμε στο Λονδίνο ίσως είναι λιγότερο
σχετικό σε κάποιο βαθμό, επειδή, ξέρεις, υπάρχει
πολυπολιτισμικότητα, ενώ σε μικρότερα μέρη στην εξοχή
είναι έντονο το φαινόμενο (των φυλετικών διακρίσεων)...»
(κορίτσια, 20-26χρ., Αγγλία)
Έντονη συμμετοχή από τους
μεγαλύτερους- πιο μορφωμένους

Μεγαλύτερη συμμετοχή από τους μεγαλύτερους ηλικιακά
συμμετέχοντες, κυριώς σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και σε
πληθώρα εθελοντικών οργανισμών εναντίον του κοινωνικού
αποκλεισμού: βοήθεια σε φτωχότερα στρώματα του
πληθυσμού (π.χ. παροχή νομικής βοήθειας)

Τα κίνητρα δεν είναι, ειδικά σε μεγαλύτερη ηλικία, τόσο «αγνά»
(βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, προς το περιβάλλον) αλλά
για λόγους βιογραφικού και επαγγελματικής εξέλιξης
Παράγοντες αναποτελεσματικότητας:
-
Ευθύνη των πολιτικών
-
-
εξαπάτηση των νέων με ψεύτικες υποσχέσεις
προεκλογικά
Διατάραξη της καθημερινής ζωής του κόσμου σε
πρακτικό επίπεδο με τις απεργίες και τις πορείες
Νέοι από το Κονγκό:
Φυλετικές διακρίσεις – Στερεότυπα εναντίον
“νέων μαύρων αγοριών” στο σύσημα
Δικαιοσύνης
“Συμμετ. 1
Αλλά το θέμα είναι βλέπεις, επειδή είναι μαύρος και είναι
αγόρι και είναι νέος...δεν τον άφησαν καν να μιλήσει...απλά
τον έβαλαν μέσα (στη φυλακή) αμέσως...Και δεν υπήρχαν
αποδείξεις...
Συμμετ. 2
Κι οι δικαστές είναι τόσο ρατσιστές, γιατι έχει εκτίσει την ποινή
του ήδη, αλλά δεν τον αφήνουν να βγει έξω...” (κορίτσια, 1618χρ., Κονγκό, Εκκλησία)
Έλλειψη “επαναστατικού” παρελθόντος

“Ο τρόπος… αυτός ο τρόπος να εκφράζεσαι μέσω...ενός
ατόμου, ξέρεις, να σε εκπροσωπεί και να ακολουθεί ένα
συγκεκριμένο δρόμο, ξέρεις...αλλά όπως στη Γαλλία
διαδηλώνουν, χρησιμοποιούν βία, χρησιμοποιούν
συναισθήματα... ξέρεις...” (αγόρι, 20-26χρ., Κονγκό)

“Μπορεί να είναι η κουλτούρα, γιατί στη Γαλλία, όταν είχαν την
επανάσταση, ήταν μέσω...[ Ερευνητής1: βία]…βία και… Δεν
λέω οτι η βία είναι η λύση...αλλα ο Malcom X είπε ότι δεν
υπάρχει επανάσταση χώρις αίμα. Δεν κάνει εντελώς λάθος...
αλλα δεν είναι καθόλου σωστο, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει
κάτι...” (αγόρι, 20-26χρ., Κονγκό)
Έλλειψη “επαναστατικού” παρελθόντος
Σύγκριση με άλλη Ευρωπαϊκή χώρα- τη
χώρα που γνωρίζουν καλύτερα
Αναφορά στο παρελθόν-ιστορία κάθε
χώρας- Το γεγονός ότι η Βρετανία δεν έχει
«επαναστατικό παρελθόν» θεωρείται ότι
επηρεάζει τη συμμετοχή του κόσμου
Έλλειψη ταυτοποιήσης με το Η. Β.

“…πολλοί λένε ‘καλά, αυτή δεν είναι η χώρα μου’,
[lingala] armo ya bandele tosa na biso no ngai …
έτσι σκέφτονται (οι νέοι Κονγκολέζοι) …”(κορίτσι,
20-26χρ., Κονγκό)

Η συμμετοχή είναι θέμα ταυτότητας. Όσοι δεν
νοιώθουν κοντά σε μία χώρα δεν συμμετέχουν, η
συμμετοχή είναι ένδειξη ενδιαφέροντος
Νέοι από το Μπαγκλαντές:
Διακρίσεις:

16-18 χρονών: Στην καθημερινή τους επαφή με την αστυνομία

Νέα αγόρια περιέγραψν λεπτομερώς πολυάριθμα περιστατικά της καθημερινής
τους ζωής όπου οι ίδιοι αστυνομικοί τους σταματάνε, τους κυνηγάνε, τους
συλλαμβάνουν, χωρίς «προφανή λόγο»
 Έλλειψη εμπιστοσύνης, αίσθημα έλλειψης ανταπόκρισης and σεβασμού
από τους αντιπροσώπους του θεσμού

20+ χρονών μιλούν για:
Επιδρομές της αστυνομίας στα σπίτια τους, που φέρνουν ντροπή στην
οικογένεια στην γειτονιά
Στο αεροδρόμιο, τους σταματάνε και τους ψάχνουν λόγω θρησκευτικών
συμβόλων που φέρουν (μούσι, ένδυση)
-

Όλων των ηλικιών, οι γυναίκες/κορίτσια μιλούν για προσωπικές/οικογενειακές
εμπειρίες παρενόχλησης στο δρόμο/δουλειά (Μπούρκα)

Δεν συνδέθηκε σημασιολογικά ευθέως με την συμμετοχή στα κοινά
Θρησκευτικές διακρίσεις αποτελούν μέρος του «Πολέμου κατά της
Τρομοκρατίας»

Σημασία έχει η ατομική πράξη
“Νομίζω οτι περισσότερο στο σχολείο, τους τα δίνουν όλα
έτοιμα επίσης. Σου τα δίνουν όλα και φεύγεις απο την εκπ... το
σχολείο και πας στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ανεξάρτητο.
Βλέπεις ότι δεν σου τα δίνουν έτοιμα και τα βρίσκεις πολύ
σκούρα. Μιλάω απο εμπειρία, βγήκα απο το κολλέγιο και το
σχολείο όπου μου τα έδιναν όλα έτοιμα. Και όταν πήγα στο
Πανεπιστήμιο, πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος σου, οπότε είναι
πολύ δύσκολο.
Ερευνητής 1
Φοβιστικό?
Συμμετ. 4
Είναι αρκετά δύσκολο, επίσης από πού να αρχίσεις, πώς να
ξεκινήσεις.” (αγόρια, 20-26 χρ., Μπαγκλαντές)

Σημασία έχει η ατομική πράξη, αλλά και η καθοδήγηση από το
κράτος στο πώς να προχωρήσεις, πώς να τη χρησιμοποιήσεις
Έκφραζομαι vs Φέρνω αλλαγή

“Ερευν. 1
Ναι, γιατί είπες ότι δεν μπορείς να δείς καθόλου
πόρους;
Συμμετ. 4
Αν ήθελα να αλλάξω κάτι, δεν μπορώ να έρθω σε
αυτό το κέντρο νεότητας και να πω θέλω να κάνω
αυτό και θα συμβεί.
Συμμετ. 5
Γιατί είναι συνήθως ενήλικες που παίρνουν τις
αποφάσεις” (αγόρια, 20-26χρ., Μπαγκλαντές)
Μοιρασμένες συμπεριφορές

Είτε συμμετέχουν πολύ, είτε καθόλου (προς τα δύο άκρα)

“Προσωπικά πιστεύω οτι το θέμα των νέων είναι ένα περίεργο θέμα, γιατι είναι
πάντα, συνήθως, σε δύο στρατόπεδα, είτε εμπλέκονται πολύ ή είναι τελείως
αποκομμένοι (απο την πολιτικη)” (αγόρι, 20-26χρ., Μπαγκλαντές)

Οι νέοι συμμετέχουν κατά 50% :

Αναγνώριση των υπαρχουσών ευκαιριών, αλλά κριτική ότι δεν
είναι αρκετές

“Νομίζω είναι 50/50 γιατί έχεις τον δήμαρχο των νέων (youth mayor), και έχεις
προγράμματα για νέους, ‘οπως πρακτικές εργασίες και τέτοια πράγματα, για
ανθρώπους που έχουν μείνει άνεργοι ή ανθρώπους που δεν έχουν μορφωθεί,
που σταμάτησαν την εκπαίδευση για να πάνε στη δουλειά.” (κορίτσι, 2026χρ., Μπαγκλαντές)

“Ναι, αλλά όχι αρκετά, αλλά ναι, το κάνουν (οι πολιτικοί δίνουν ευκαιρίες στους
νέους) ” (αγόρι, 16-18χρ., Μπαγκλαντές)
Εξαρτάται από την ηλικία και το θέμα

Εξαρτάται από την ηλικία: η ηλικία ψήφου/«ενηλικίωσης» αποτελεί
κομβικό σημείο

“….Αλλά υπάρχει μία άλλη πλευρά, οτι ψηφίζουμε απο 18 και πάνω και οι
νέοι αρχιζουν απο τα 16 και ακόμα πιο νέοι, τώρα που είναι πιο
προχωρημένοι. Οπότε οι 16χρονοι και κάτω μάλλον στερούνται το πολιτικό
σύστημα και την κατανόηση του επειδή δεν μπορούν να ψηφίσουν ή δεν
τους επιτρέπεται να ψηφίσουν, θεωρούν οτι αυτό το θέμα, «η πολιτική δεν
έχει σημασία για μένα τώρα» και δεν το ψάχνουν πια.” (αγόρι, 20-26χρ.,
Μπαγκλαντές)

Εξαρτάται από το θέμα, έχουν λόγο μόνο για θέματα που τους
«αφορούν άμεσα»

“...Νομίζω τα θέματα που επηρρεάζουν τη ζωή μας, τη νεολαία, τις ζωές
των νέων και τον τρόπο ζωής τους και τέτοια. Αυτά είναι τα θέματα στα
οποία μας επιτρέπεται να έχουμε λόγο. Δε νομίζω οτι μπορούν να
αποφασίζουν για εμάς..νομίζουν οτι ξέρουν τί είναι σωστό για εμάς. Δεν
πιστεύουν ότι έχουμε δικαίωμα λόγου, σε ό,τι νομίζουμε ότι είναι σωστό για
εμάς.” (αγόρι, 20-26χρ., Μπαγκλαντές)
Σύγχυση θρησκείας και λαϊκής
παράδοσης

“Διάλεξα τα δικαιώματα των γυναικών ‘μπορούμε να το κάνουμε’ γιατι
σίγουρα συνδυάζει την προσωπικότητα μου πολύ καλά και νομίζω
εγώ, με το ισλαμικό μου υπόβαθρο, ότι ο κόσμος μπερδεύει την
παράδοση με τη θρησκεία... Μία γυναίκα έχει δικαιώματα και νομίζω
ότι όσον αφορά τα θρησκευτικά θέματα, όπως ο κόσμος λέει «μία
γυναίκα δεν μπορεί να το κάνει αυτο και η γυναίκα δεν μπορεί να
κάνει αυτό», «Οι γυναίκες θα έπρεπε να είναι στο σπίτι»...μπορούν
λοιπον να κάνουν πολλά πράγματα...απλά μπερδεύεσαι με την
παράδοση...και τη θρησκεία.” (κορίτσι, 20-26χρ., Μπαγκλαντές)

“Ναι, ακριβώς αυτό που είπες, να ερμηνεύσουν την ίδια τους τη
θρησκεία γιατί αναμειγνύουν το Ισλάμ και την κουλτουρα των Bengali,
ό,τι κουλτούρα τη βάζουν μαζί με την ισλαμική..το οποίο νομίζω είναι
χαζό και γελοίο γιατί στο Ισλάμ λέει καθαρά ότι οι γυναίκες έχουν όλα
τα δικαιώματα που έχουν οι άνδρες, εφόσον είναι καλυμμένες και
φορούν το μαντήλι στο σχολείο...είναι εντάξει...ποιός λέει ότι το Ισλάμ
ή ο μουσουλμάνος ή ισλαμιστής, ή η Ισλαμική κουλτούρα, ότι οι
γυναίκες δεν μπορούν να δουλέψουν;...αυτό είναι στην κουλτούρα
των Bengali...οι περισσότερες οικογένειες «όχι δε θέλω να δουλεύει η
γυναίκα μου»...ειναι χαζό! (κορίτσι, 20-26χρ., Μπαγκλαντές)
Συμπεράσματα





Χαμηλότερη η συμμετοχή των μελών εθνοτικών μειονοτήτων (Couton &
Gaudet, 2008), αλλά και των γηγενών μικρότερης ηλικίας και
χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου.
Έμμεση μπορεί να είναι η επιρροή των φυλετικών και θρησκευτικών
διακρίσεων στην πολιτική/κοινωνική συμμετοχή, μέσω της εμπιστοσύνης
στο κράτος και στους θεσμούς του, στην αντίληψη ανταπόκρισης του
συστήματος, αλλά και στον γηγενή πληθυσμο
Ηλικιακές διακρίσεις συνδέονται άμεσα με την συμμετοχή στα κοινά,
ανεξαρτήτου εθνότητας/μεταναστευτικής εμπειρίας. Αποτελεί σημαντικό
παράγοντα θεσμικής, κοινωνικής και πολιτικής διάκρισης και αποκλεισμού.
Αποθαρρύνει ιδιαίτερα τους νέους κάτω των 18 να συμμετέχουν, το οποίο
επεκτείνεται ορισμένες φορές και στους άνω των 18
Σημεία Αναφοράς για νέους-μετανάστες: όχι μόνο η χώρα προέλευσης και η
χώρα διαμονής, αλλά και οι αποικιοκρατικές χώρες (π.χ. Βέλγιο) και οι χώρες
άφιξης στην Ευρώπη
Οι νέοι από το Μπαγκλαντές εμφανίζονται πιο ενταγμένοι (νιώθουν και
φάινεται ότι ειναι εγγύτερα στην βρετανική κοινωνία και κουλτούρα),
αναγνωρίζουν τις υπάρχουσες ευκαιρίες συμμετοχής και συμμετέχουν
χρησιμοποιώντας τις επίσημες οδούς/μέσα
Γενικό συμπέρασμα

Διάφοροι παράγοντες πρέπει να ληφθούν
υπόψη όταν προσπαθούμε να
ενθαρρύνουμε τους νέους να συμμετέχουν
στα κοινά: η ηλικία των νέων, η σχέση τους
με τη χώρα διαμονής (πρώην αποικία (?)
αλλά και ενταξιακό στάδιο) και η
μεταναστευτική τους εμπειρία (χρόνος
διαμονής στη χώρα)
Acknowledgements
The research reported in this paper was supported by a grant received
from the European Commission 7th Framework Programme, FP7SSH-2007-1, Grant Agreement no: 225282, Processes Influencing
Democratic Ownership and Participation (PIDOP) awarded to the
University of Surrey (UK), University of Liège (Belgium), Masaryk
University (Czech Republic), University of Jena (Germany),
University of Bologna (Italy), University of Porto (Portugal), Örebro
University (Sweden), Ankara University (Turkey) and Queen’s
University Belfast (UK)