Πρόβλημα στην εκτέλεση της λειτουργίας

Download Report

Transcript Πρόβλημα στην εκτέλεση της λειτουργίας

Μαρούσι, 4-4-2016
Αρ. πρωτ. Οικ.11545
Προς:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ.Σ.
1) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
2) Ιατρούς και Παρόχους Υγείας
3) Υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ
4) Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
5) Όλες τις ΔΥΠΕ
Τηλ.: 210 6871706-708
Fax: 210 6871769
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: [email protected]
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ
Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για παροχές
προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα,
προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις.
Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες /
Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ πραγματοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:

Εγγραφή Χρήστη: επιλέγεται μόνον από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και
αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.

Μεταβολή: επιλέγεται μόνον από τους συμβεβλημένους γιατρούς, καθώς και για την
επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα, όλων των χρηστών.

Επανεγγραφή Ιατρού: επιλέγεται σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την
πρώτη εγγραφή,
Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Οπτικών, Αναπνευστικών,
Ορθοπαιδικών,
Διαφόρων
Ακουστικών,
Αναλωσίμων
Επιθεμάτων
Ειδών.
Από
Κατακλίσεων,
5/4/2016
δεν
θα
Οστομικών
γίνονται
Ειδών,
δεκτές
γνωματεύσεις για Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό (συνημμένος πίνακας)
Καθετήρων,
χειρόγραφες
στις Υπηρεσίες του
ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις.
Από 11/2/2016 δύνανται να εκδίδονται και ηλεκτρονικές Γνωματεύσεις και για Σκευάσματα
Ειδικής Διατροφής.
Για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής και των
Διαβητολογικών Υλικών, ο Οργανισμός θα επανέλθει με νεότερο έγγραφο.
Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη Ιατρική γνωμάτευση, η οποία
παραμένει ιστορικά στο σύστημα.
Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.
Για επιπλέον διευκρινήσεις στο: [email protected] .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπ. Πειραιά
Συνημμένο: Πίνακας
ΚΩΔΙΚΟΣ
01244
01246
01247
01251
01256
01285
02040
02132
02133
02144
02166
02041
02094
01301
01303
02165
02153
02186
00463
00464
00465
00592
00594
00593
01250
02131
ΕΙΔΟΣ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 1BD ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΟΞΥΖΕΝΕ ΓΙΑ ΑΤΟΝΑ ΕΛΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
BETADINE SURGICAL 1ΒΤ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
ΤΡΑΧΕΙΩΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ,ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΓΑΖΕΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΓΑΝΤΙΑ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΝΟΙΑΣ
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΗΤΗ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ-ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ
ΛΑΒΙΔΑ KOCHER ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης
χάρτινες μάσκες μιας χρήσης, αποστειρωμένες γάζες, αυτοκόλλητες
γάζες, σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες, λευκοπλάστ
υποαλλεργικό, οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα σεφύλλα του 1 Kg,
οξυζενέ και Betadine surgical scrub 100 ml ή σωληνάριο Betadine
pomm. 30 gr 10 % με σπάτουλες
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ)
ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ:Διαλύματα και Εξαρτήματα (συστήματα) συνεχούς
φορητής ή αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ