ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ - ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Download Report

Transcript ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ - ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΙΔ/ΝΗ Ω.Ρ.Λ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
¨ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨ Α.Ν.Θ
ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ:χειρουργική
πράξη με την οποία
δημιουργείται τεχνητό άνοιγμα
στο πρόσθιο τοίχωμα της
τραχείας
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Αναφέρεται από τους Αιγυπτίους περίπου το 3600 π.χ.

15ο αιώνα:πρώτη επιτυχής τραχειοτομή έγινε από τον Prasolava

1718: χρησιμοποείται ο όρος τραχειοστομία από τον Lorenz
Heinster

1909 Chevalier Jackson : αναφέρθηκε στις ενδείξεις και τις τεχνικές
της τραχειοτομής και προειδοποίησε για τις επιπλοκές της υψηλής
τραχειοτομής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ






Παρεμβάλλεται ανάμεσα στο
λάρυγγα και τους κυρίους
βρόγχους
Η λειτουργία της είναι η
μεταφορά αέρα από το
ανώτερο αναπνευστικό
σύστημα προς τους πνεύμονες
Μέσο του τραχήλου
Μεγάλα αγγειακά στελέχη
Θυρεοειδής αδένας
Οισοφάγος
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απόφραξη αεροφόρων οδών

Παρατεταμένος μηχανικός αερισμός

Προστασία και περιποίηση του τραχειοβρογχικού δέντρου

Τραύματα και μεγάλες επεμβάσεις κεφαλής-τραχήλου
ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ


Χειρουργική
Διαδερμική
►Επείγουσα
►Προσωρινή ή μόνιμη
ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ

Μεταλλικοί
Πλαστικοί
Σιλικόνης

Με cuff ή χωρίς

Δίαυλοι

Ομιλητικοί ή όχι

Διάμετρος ,μήκος


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Σκοπός είναι:

Η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού.

Η καθαριότητα και η αποτροπή εμφάνισης λοιμώξεων.

Η πρόληψη ξηρότητας του βλεννογόνου.
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Οξυγόνωση

Εφύγρανση

Αναρροφήσεις

Καθαρισμός εσωτερικού σωλήνα
Όταν δεν γίνονται
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
ΑΜΕΣΕΣ
 Αιμορραγία
 Απόφραξη τραχειοσωλήνα
 Φλεγμονή
 Υποδόριο εμφύσημα
 Πνευμοθώρακας
ΑΠΩΤΕΡΕΣ
 Υπογλωττιδική στένωση
 Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο
 Διάβρωση μεγάλων αγγείων
τραχήλου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Τα υλικά που είναι:
 ψαλίδι
 φυσιολογικός ορός και γάζες
 φακαρόλα
 αποστειρωμένη γάζα ή ειδικό επίθεμα τραχειοστομίας,
 υπεροξείδιο του υδρογόνου
 αντιμικροβιακή αλοιφή
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ


Ενημέρωση ασθενούς
Τοποθέτηση του
αρρώστου σε θέση
ημικαθιστική

Έλεγχος του cuff

Επισκόπηση

Απομάκρυνση εκκρίσεων
/ καθαρισμός του
δέρματος

Περιποίηση του
τραχειοσωλήνα

Καθαρισμός της
στοματικής κοιλότητας
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ: απομάκρυνση εκκρίσεων, πρόκληση βήχα, καλύτερος
αερισμός, λήψη καλλιέργειας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
1.αποστειρωμένοι καθετήρες αναρροφήσεων και γάντια
2.αποστειρωμένο δ/μα NaCl 9% και σύριγγες των 5 ml
3.αποστειρωμένο δοχείο για την πλύση του καθετήρα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: εργώδης,υγρή αναπνοή,δυσφορία,↑ αναπνοών/σφυξεων

ΜΕΓΕΘΟΣ:Μέγεθος τραχειοσωλήνα ή ενδοτράχειου σωλήνα - 2)Χ 2
Π.χ, τραχειοσωλήνας Νο 8, καθετήρας αναρρόφησης που πρέπει
να επιλεχθεί είναι (8 - 2) Χ 2 = 12.
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ







Ενημέρωση του ασθενούς
Έλεγχος λειτουργίας του αναρροφητήρα
Εισάγετε τον καθετήρα ανοικτό
Ήπια περιστροφή και αφαίρεση με τον καθετήρα κλειστό
Όχι περισσότερα από 15sec κάθε φορά
Για παχύρρευστες εκκρίσεις ενστάλλαξη NaCl 9%
Αφαιρέστε τον καθετήρα όταν ο άρρωστος βήχει
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ CUFF






Ξεφούσκωμα του cuff κάθε 1ή 2 ώρες
Αναρρόφηση το στοματοφάρυγγα
Το cuff ξεφουσκώνει αργά
Αναρρόφηση μέσα από το σωλήνα
Το cuff ξεφούσκωτο για 10-15min
Ξαναφουσκώνουμε το cuff
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ

Καθαρισμός σε ψυχρό δ/μα 50% νερού και 50% υπεροξειδίου του
υδρογόνου

Αποστείρωση τραχειοσωλήνα

Πάντα χωριστά εσωτερικός/εξωτερικός
ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
1.Γάζες
2.Νεφροειδές – ψαλίδι
3.Φακαρόλα
4.Τραχειοσωλήνα
5.Σύριγγα των 5ml
6.Διαστολέα τραχειοστομίας

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
1.Αδυναμία τοποθέτησης
2.Τοποθέτηση μπροστά ή πίσω
από την τραχεία
3.Αιμορραγία

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Prolonged intubation
Facilitation of ventilation support
Inability of patient to manage
secretions
Upper airway obstruction
Inability to intubate
Adjunct to major head and neck
surgery
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ







Επισκόπηση της τραχειοστομίας και παρατήρηση
οτιδήποτε μη φυσιολογικού (π.χ σημεία φλεγμονής)
Απομάκρυνση εκκρίσεων γύρω από την τραχειοστομία
με γάζες και φυσιολογικό ορό.
Καθαρισμός του δέρματος γύρω από το στόμιο με
υπεροξείδιο του υδρογόνου
Εφαρμογή νέας ταινίας επίδεσης και στερέωση
Τοποθέτηση αποστειρωμένης γάζας ή ειδικού επιθέματος
Περιποίηση του τραχειοσωλήνα,
Συνιστάται να γίνεται καθαρισμός της στοματικής
κοιλότητας
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ










Μη αποτελεσματικός καθαρισμός της αεροφόρου οδού
Κίνδυνος εμφάνισης απόφραξης.
Διαταραχή της ανταλλαγής των αερίων.
Κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων.
Μη αποτελεσματική αναπνοή.
Διαταραχή της ακεραιότητας του δέρματος.
Αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού.
Μη ικανοποιητική προφορική επικοινωνία.
Έλλειμμα γνώσεων.
Άγχος.