Virtualni ured: prezentacija

download report

Transcript Virtualni ured: prezentacija

VIRTUALNI URED
Srđana Obradović, br.ind 1126, grupa A
Tajana Novak, br.ind. 1081, grupa B
UVOD
o
o
Razvoj informacijske tehnologije i ideja ureda
bez papira
elektroničko uredsko poslovanje :
 1.
Digitalni ured
 2.Mobilni ured
 3. Virtualni ured
VIRTUALNI URED
o
rad sredina koje su oslobođene fiksnog radnog
prostora
o
“Osoba ne treba biti u uredu, nego obaviti
posao!“ (A. Kliment, B. Knežević, V. Srića, Uredsko poslovanje, Strategija i koncepti
automatizacije ureda )
o
Prva komercijalna primjena virtualnog ureda
1994, kada je Ralph Gregory osnovao "Virtual
Office, Inc " u Boulderu u Coloradu.
o
Oslanjanje na tehnologije kao što su prijenosna
računala, mobiteli i Internet.
o
Sastanci mogu se provoditi putem
telekonferencija i video konferencija, a
dokumenti se mogu prenositi elektroničkim
putem putem e-mailova, faksa..
OSNOVNI POJMOVI V-UREDA
o
Virtualni zaposlenik
o
temeljna jedinica virtualnog ureda
o
Koriste se kompjutorskim sustavima i programima
za obradu poslovnih podataka
OSNOVNI POJMOVI V-UREDA
o
Virtualni pomoćnik
o
o
o
o
o
nisu zaposlenici poduzeća
poduzeće ih angažira prema potrebi
uredske poslove obavljaju iz vlastitog doma
Koriste se informacijsko-komunikacijskim
tehnologijama
samostalni poduzetnici, a ne zaposlenici
OSNOVNI POJMOVI V-UREDA
o
Virtualni tim
o
grupa poduzeća, dijelova poduzeća ili samostalnih
poduzetnika
o
međusobno se povezuju radi obavljanja privremene
ili trajne poslovne aktivnosti
OSNOVNI POJMOVI V-UREDA
o
nehijerarhijska organizacija čija struktura nije
stvarna, već virtualna
o
Svi virtualni pomoćnici koriste programe kao
što su Skype i Google Voice.
PREDNOSTI V-UREDA
o
-Smanjeni troškovi
 izravni
troškovi(najam, režije, oprema)
 pogodno za nove tvrtke, i one koje se žele proširiti
 internetska telefonija i napredna tehnologja
o
o
Povećanje zaposlenosti- ugrožene grupe
Smanjenje utjecaja na okoliš
 Papir
 nafta
i derivati (10.9 milijardi l nafte)
PREDNOSTI V-UREDA
o
Ušteda vremena
 putovanje
(najmanje sat vremena)
 24/7 (različite vremenske zone)
o
o
Fleksibilnost
Zdraviji život
NEDOSTACI V-UREDA
o
-Socijalni kontakt - "face-to-face"
 krivo
tumačenje poruka
 ljudi društvena bića
 timski rad ("Brainstorming")
NEDOSTACI V-UREDA
o
o
o
o
o
Slobodno vrijeme - Dostupnost zaposlenika

gubitak privatnosti

rad van radnog vremena
Mogućnost gubitka podataka
Koordinacija sastanaka
Vrijeme prilagodbe
Stav klijenata
VIRTUALNI URED U HRVATSKOJ
o
Istraživanje (portal
MojPosao) na uzorku
od 900 zaposlenika i 75
poslodavaca
Zaposlenost u V-uredu
Muškarci
Žene
oNajzastupljenije u ICT
sektoru 31%, a najmanje
u državnoj upravi 15%
VIRTUALNI URED U HRVATSKOJ
oRegus (Zagreb)- 739kn (javljanje na telefon i poštanski
sandučić).
oTPV (Varaždin) -600 kn (prostor za sastanke i
prezentacijska opremu).
o Sigma (Zagreb) -dostupna u 500 gradova i 120 država
diljem svijeta. 750 kn (između ostaloga i korištenje sobe
za sastanke).
VIRTUALNI URED U HRVATSKOJ
o
„Prema Zakonu o zaštiti na radu zaposlenik za rad
kod kuće mora imati iste uvjete kao na radnome
mjestu, za što je odgovoran poslodavac. To znači
da mu se mora osigurati: ergonomski stolac s
naslonom za ruke, ne smije imati računalo ekrana
manjeg od 17 inča koje ne smije biti prijenosno,
mora imati zadovoljavajuću rasvjetu, buku manju
od 60 decibela, sobnu temperaturu između 20 i
24 stupnjeva.“
(www.liderpress.hr , 16.12.2013.)
ZAKLJUČAK
o
o
V-ured u svijetu
brži napredak i veća učinkovitost.
LITERATURA
o
o
o
o
o
o
o
A. Kliment, B. Knežević, V. Srića, Uredsko poslovanje, Strategija i
koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb, 2003.
http://www.investopedia.com/terms/v/virtual-office.asp,
16.12.2013
http://smallbusiness.chron.com/define-virtual-office-13476.html,
16.12.2013.
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_office, 16.12.2013.
K. Kale http://www.poslovni.hr/domace-kompanije/fleksibilnost-imanji-troskovi-odlike-ureda-buducnosti-204173?nomobile=
14.12.2013
R. Mayhew, Demand Media
http://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-virtualoffices-telecommuting-1167.html 14.12.2013.
http://liderpress.hr/arhiva/39942/ , 16.12.2013.