prezentacija_demonstrejuma_seminaram_kriksos

Download Report

Transcript prezentacija_demonstrejuma_seminaram_kriksos

Demonstrējuma tēma:
„Parazito faunas izplatības intensitāte gaļas liellopu ganāmpulkā un
tās ietekme uz gaļas liellopu produktivitāti”
LLKC, Lopkopības nodaļa
Konsultansts – eksperts
veterinārmedicīnā
Dainis Arbidāns
t. mob. 28655398
e-pasts: [email protected]
Web: www.llkc.lv
16. jūlijs 2014
z/s "Krikši" Kandavas novads
Demonstrējuma finansējums
• Valsts lauku tīkla aktivitāte:
"Lopkopības ražošanas ekonomiskās efektivitātes
paaugstināšanas pasākumi lauku saimniecībās”
• Kopējais demonstrējuma finansējums 9960 EUR
16. jūlijs 2014
z/s "Krikši" Kandavas novads
Demonstrējuma aktualitāte
• Ekonomiskie zaudējumi
• Apdraudējums cilvēkiem
• Nepietiekams valsts atbalsts zinātnei
parazītu izpētei
• Demonstrējuma laikā iegūtie rezultāti ļaus
izstrādāt labākus profilakses pasākumu
plānus
16. jūlijs 2014
z/s "Krikši" Kandavas novads
Demonstrējuma mērķis
• Noskaidrot dzīvnieku invāzijas avotus
• Noskaidrot parazitofaunas daudzveidību
• Noskaidrot parazitofaunas izplatību
• Noskaidrot parazitofaunas intensitāti
• Izstrādāt ieteikumus parazitofaunas ierobežošanai
16. jūlijs 2014
z/s "Krikši" Kandavas novads
Demonstrējuma laikā paredzēts veikt
saimniecībā
• Veikt vismaz 2x gadā dzīvnieku svēršanu
• Veikt koproloģiskos izmeklējumus
• Veikt ādas nokasījumus un matu izmeklējumus uz
ekto parazītu klātbūtni
• Vismaz 2x gadā veikt ganību apsekošanu un
paraugu noņemšanu ganībās parazītu invāzijas
pakāpes noteikšanai
16. jūlijs 2014
z/s "Krikši" Kandavas novads
Starp demonstrējuma rezultāti (1)
• Ziemas periodā (21.01.2014.)
Ādas un matu izmeklējumi (n=26)
Izmeklēti dzīvnieki
26
30
9
20
10
0
Izmeklēti dzīvnieki
16. jūlijs 2014
Pozitīvi
z/s "Krikši" Kandavas novads
Pozitīvi
Grauzējutis - matgrauži
16. jūlijs 2014
z/s "Krikši" Kandavas novads
Starp demonstrējuma rezultāti (2)
• Ziemas periodā (21.01.2014.)
Ganību invāzija no gaļas liellopiem
9
1.aploks
8
7
2.aploks
6
3.aploks
5
4.aploks
4
3
2
1
0
Diktiokauļi
Eimērijas
16. jūlijs 2014
Protostrongiļi
(milērijas)
Plaušu parazīti
Strongilāti
Kuņģa
Strongiloīdi
Trihocefaļi
z/s "Krikši" Kandavas novads
Fasciolas
Paramfistomas
Moniēzijas
Starp demonstrējuma rezultāti (2)
• Pavasara periods (04.05.2014)
Koproloģisko izmeklējumu rezultāti
( izmeklēto paraugu skaits n=34)
Paramfistomas
10
Invadēto dzīvnieku skaits
41.2
Strongilāti
14
61.8
Kriptosporīdijas
21
5.9
Eimērijas
2
0
16. jūlijs 2014
Invāzijas intensitāte %
29.4
10
20
30
z/s "Krikši" Kandavas novads
40
50
60
70
Paldies par uzmanību
16. jūlijs 2014
z/s "Krikši" Kandavas novads