Významové okruhy slov - Základní škola Olomouc, Mozartova 48

download report

Transcript Významové okruhy slov - Základní škola Olomouc, Mozartova 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace
MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713
email: [email protected]; www.zs-mozartova.cz
Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace
MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713
email: [email protected]; www.zs-mozartova.cz
Autor:
Mgr. Lenka Panglová
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Český jazyk a literatura
Vyučovácí předmět:
Český jazyk
Ročník:
4.
Tematická oblast:
Význam slova, stavba slova
Téma hodiny:
Významové okruhy slov, slova příbuzná 1
Označení DUM:
VY_32_INOVACE_05.01.PAN.CJ.4
Vytvořeno:
23. 09. 2012
Význam slova
 Slunce, okno, dobrák, prázdniny jsou slova.
 Každé slovo má svůj význam.
Pojmenuj tyto obrázky.
Písmeno - hláska
 Slovo se skládá z písmen.
 Česká abeceda má 42 písmen.
PÍSMENO
 je znak
 píše se
OBĚD
HLÁSKA
 je zvuk
 vyslovuje se
/OBJED/
Významový okruh slov
= Slova můžeme třídit do skupin (= okruhů) podle
jejich významu.
Urči, která skupina slov je správným významovým
okruhem. (Nezaměňuj se slovy příbuznými.)
Slova příbuzná
vaření
tužka
krabice
maják
1. mají stejný kořen
2. významově spolu souvisí
matka
máma
maminka
mamča
vnuk
otec
babička
synovec
Uveď do jakého významového okruhu patří tato
slova
ŠKOLA
JÍDLO
 Žák
 Svačina
 Tužka
 Mrkev
 Pravítko
 Pečivo
 Sešit
 Jogurt
 Učebnice
 Ovesná kaše
 Ořezávátko
 Sekaná
 Aktovka
 Večeře
 Penál
 Buchta
 Třída
 Čokoládová tyčinka
Přečti si báseň známého dětského spisovatele a vyhledej
slova, která můžeme zařadit do významového okruhu
ZIMA.
Eskymácká abeceda
Eskymácké děti
mají školu z ledu,
učí se tam
eskymáckou abecedu.
Eskymácká abeceda,
to je krásná věda:
sáňkování,
Koulování
a lov na medvěda.
(Jiří Žáček, Aprílová škola)
ESKYMÁCKÝ
LED
SÁŇKOVÁNÍ
KOULOVÁNÍ
Rozhodni, zda jde o slova příbuzná nebo o
významový okruh slov
 Pilot
 Výlet
 Letuška
 Letadlo
 Letiště
 Letiště
 Kokpit
 Nálet
 Paluba
 Letuška
 Přistání
 Letadélko
 Ranvej
 Odlet
Významový okruh
- Létání
SPOJUJE JE
VÝZNAM SLOV
Slova příbuzná
• VÝZNAMOVĚ
SOUVISÍ
• STEJNÝ KOŘEN
Česká abeceda
Aábcčdďeéěfgh
ch i í j k l m n ň o ó p q
rřsštťuúůvwxyý
zž
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace
MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713
email: [email protected]; www.zs-mozartova.cz
Seznam použité literatury a pramenů:
STYBLÍK, V. a kol. Český jazyk pro 4. ročník ZŠ. Praha : SPN,
2004. ISBN 80-7235-262-8. s. 11–12.
ZIMOVÁ, L. Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ – O SLOVU.
Praha : FORTUNA, 1993. ISBN 80-7168-010-9, s. 41–46.
ZIMOVÁ, L. Český jazyk v sešitech pro 1. stupeň ZŠ – O SLOVU –
pracovní sešit. Praha : FORTUNA, 1993. ISBN 80-7168-013-3, s.
11–14.
Použité zdroje:
Obrazový materiál
Microsoft Office.
je
použit
z
galerie
obrázků
a
klipartů