Ústav experimentální botaniky AV ČR

download report

Transcript Ústav experimentální botaniky AV ČR

Ústav experimentální botaniky
Akademie věd ČR, v. v. i.
Setkání ředitelů fakultních škol PřF UP
2. 12. 2013
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
• Jedno z pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR
• Od ledna 2013 součást Centra regionu Haná
• Spolupráce s PřF UP v Olomouci a zahraničními laboratořemi
• Celkem 59 zaměstnanců
Šlechtitelů 31, Olomouc-Holice - 585 238 701 - [email protected]
Výzkumný program laboratoře
• Struktura a vývoj genetické informace rostlin
• Naše experimentální objekty:
Obiloviny
(pšenice, ječmen, žito)
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Banánovník
(Musa spp.)
Traviny
(kostřavy a jílky)
Pšenice
• Pěstovaná na největší ploše ze všech zemědělských plodin
• Základní potravina pro 40 % světové populace
• Poskytuje 20 % kalorií (pečivo, těstoviny)
• Celosvětové zásoby klesají
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Velikost dědičné informace pšenice
• Genetická informace pšenice je větší než u člověka
rýže (≈400 Mbp)
kukuřice (≈2500 Mbp)
člověk (≈3,000 Mbp)
Pšenice setá (≈17,000 Mbp)
Genom pšenice obsahuje
2.786x více písmen než knižní
série o Harry Potterovi !!!
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Strategie analýzy složitých genomů
• Třídění chromosomů pomocí
průtokové cytometrie
• Tvorba knihoven DNA fragmentů
• Celosvětově unikátní technologie
• Základ mezinárodního projektu
sekvenování genomu pšenice
Genom
pšenice
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Banánovník (Musa spp.)
http://olomouc.ueb.cas.cz/
•
Jednoděložná bylina z jihovýchodní Asie
•
4. nejdůležitější plodina
•
85 % banánů je spotřebováno v místě, kde jsou
vypěstovány (Uganda: ročně 300 – 400 kg
banánů na osobu)
•
200 druhů (některé sladké, ostatní škrobové)
•
Náchylný k nemocem, 50 - 55x postřiků → BIO
banány neexistují
Genetika a šlechtění banánovníku
• Genová banka pro banány je v belgické Lovani (1 500 položek, plané
i kulturní)
• ÚEB: charakterizace všech položek ve světové genové bance
• V Olomouci největší sbírka banánů ve střední Evropě
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Festulolium – kříženec kostřavy a jílku
• Nový druh vytvořený člověkem
• Kombinace výhodných vlastností rodičovských druhů
→ Odolnost vůči chladu x dobrý růst, výnos a obsah živin
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Studium a využití Festulolia
• ÚEB: Studium zastoupení rodičovských
genomů a vývoje genetické informace
metodou FISH
• Spolupráce se šlechtitelskou stanicí
Hladké Životoce
http://olomouc.ueb.cas.cz/
• Pastviny, okrasné trávníky, golfové trávníky
Děkuji Vám za pozornost!