File - Gaelcharraig

download report

Transcript File - Gaelcharraig

Sraith 4
Obair dhian: torthaí maithe san
Ardteistiméireacht.
Pictiúr 1
1. Tá an sraith seo bunaithe ar torthaí maithe san
Ardteist.
2. Feicimid Niamh in oifig an Gairmthreoraí.
3. Bhí sí neirbhíseach mar bhí sí ag fáil eolais ar a
cúsaí tríú leíbhéal.
4. Bhí Niamh ag lorg eolais faoin gcúsa Ceimice I
nGaillimh.
5. Fear díograiseach é an Gairmthreoraí agus bhí
faoileach eolais aige.
6. Mhínigh sé le Niamh go gcaithfidh sí obair go
dian chun 400 pointe a fháil.
Pictiúr 2
1. Sa phictiúr seo bhí Niamh agus a cara I gclós
na scoile ag deireadh an lae ag siúl abhaile.
2. Thug a cara cuireadh do Niamh dul amach an
oíche sin.
3. Ní raibh sí ábalta dul amach an oíche sin agus
diúltaigh sí an cuireadh.
4. Is docha gur chailín díograiseach í Niamh
agus bhí a lán obair bhaile le déanamh aici.
5. Feicimid beirt bhuachaill sa chúlra ag imirt
cispheile.
Pictiúr 3
1. Chuir a cara Pól glaoch ar Niamh sa phictiúr
seo.
2. Labhair siad le chéile ar an bhfón póca.
3. Bhí scannán iontach ar siúl ach bhí aiste le
scríobh ag Niamh.
4. Thug sí leithscéal do Phól.
5. Bhí brón ar an mbeirt acu.
6. Bhí aidhm ag Niamh agus ba mhaith léi a cuid
pointí a bhaint amach.
Pictiúr 4
1. Bhí Cuma tuirseach ar Niamh sa phictiúr seo mar
chaith sí an lá ar fad ag staidéar.
2. Bhí sí an-neirbhíseach ag ullmhú do na
scrúdaithe.
3. Sheas a tuistí sa chistin ag ól tae agus ag labhairt
le chéile.
4. Is léir go raibh siad buartha toisc go raibh sí ag
déanamh an iomarca oibre.
5. Ar deireadh shocraigh siad gan a bheith ró
bhuartha faoi Niamh mar bheadh na scrúdatihe
thart i gceann cúpla mí.
Pictiúr 5
1. Ar dheireadh feicimd cairde Niamh, Niamh agus
a tuismitheoirí ag plé torthaí na hArdteiste.
2. Bhí gach duine ar bís mar fuair Niamh pointí
airde.
3. Fuair sí 450 pointe, bhí gliondar croí uirthi.
4. Is léir go raibh a tuistí brodúil asti.
5. Cheap gach duine go raibh na torthaí tuillte go
maith aici.
6. Gan dabht, d’oibrigh Niamh go dian, i rith na
bliana.
Ceisteanna
1.
2.
3.
4.
Cén oifig ina bhfuil Niamh sa chéad phictiúr?
Cá bhfuil Niamh agus a cara i bpictiúr a dó?
Cé mhéad pointe a bhí uaithi dá cúrsa?
Cén fáth nach raibh Niamh ábalta dul go dtí an
scannán i bpictiúr a trí?
5. Cá bhfuil sí ag staidéar i bpictiúr a ceathar?
6. Cén cúrsa a bhí ag teastáil ó Niamh?
7. Cé mhéad phointe a fuair sí san Ardteist?
8. Cén spórt a d’imir na buachaillí i bpictiúr a dó?
9. Cén ollscoil ina bhfuil Niamh sa phictiúr deireanach?
10. An gceapann tú go raibh sí sásta lena torthaí?
Pictiúr 6
1. Shroich Niamh Ollscoil na Gaillimhe i bpictiúr
a sé.
2. Fuair sí a cúrsa agus beidh sí ag tosnú ar
chúrsa Ceimice sa Roinn Eolaíochta.
3. Bhí áthas an domhain uirthi ach fós bhí sí
saghas neirbhíseach.
4. Is léir go raibh faoiseamh uirthi an Ardteist a
bheith críochnaithe aici.
5. D’fhoghlaim Niamh gur fiú an obair dian a
rinne sí le linn a laethanta scoile.