projektledelse_eksamen

Download Report

Transcript projektledelse_eksamen

R
DFDS
• Målsætningen:
•
•
•
•
Implementering på alle skibe
Datavask
Lever op til tidligere systemer
Medarbejdere bekendt med
systemet
• Brug i offline-tilstand
• Ingen detaljeret målsætning
• Diskussion om målsætning
Teori
L
T
• Målsætningen
• Motivation, accept, formulering af
leverancer, udfordring.
• Tredeling af målsætning:
• Formål
• Leverancer
• Succeskriterier
• Forventningsafstemning
• Projekttrekanten (projektejeren)
• Målhierarki
• S.M.A.R.T
DFDS
• Ikke udarbejdet en
interessentanalyse
• PL er bekendt med de vigtigste
interessenter
Teori
• Hvad bruges analysen til:
• Målformulering, risikoanalyse,
organisering, kommunikationsplan
• 4 TRIN.
1. Identificere dem
2. Prioritere dem
3. Forstå dem – interesse (Fordele,
Ulemper), indstilling, bidrag.
4. Håndter dem
• 4 Typer af interessenter
•
•
•
•
Gidsel (bliv engegeret)
Ressourcepersoner
Ekstern (bliv informeret)
Grå eminence (vær tilfreds)
• Ingen interessentanalyse = Manglende overblik
• Hvis data-teamet havde været ledet af en indkøbs-leder ville
integrationen mellem indkøb og SERTICA måske ikke havde fejlet.
Teori
• Projektplan
• Opfølgning
DFDS
• Ledelse
• PL
• Projektdeltager
• GANTT – ikke velegnet til
opfølgning
•
•
•
•
Overblik
Overblik til
ledelsen
Tidmæssig
dimension
Simpel at
udarbejde
•
•
•
•
• Styring
Opfølgning
Ikke specifik
Opfølgning på lange
aktiviteter
Viser ikke
afhængighed mellem
aktiviteterne
• 10 krav til en god projektplan
• Ejerskab (fælles forståelse) og
motivation (Kvalitet og accept)
• Sammenhæng
• Arbejde – Leverance
• Slutleverance – vejen derhen
• Ansvaret skal være klart
•
•
•
•
Opfølgning og styring
Usikkerheder
Risici
én kritiskvej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Indsatsområder
Milepæle
Afhængigheder
Opdeling af faser
Beslutningsmøder
Aktiviteter
Estimering af tidsforbrug
1. Estimering
2. Gestimering (Optimistisk –
pessimistisk)
8. Risikoanalyse så robust
• R = Sandsynlighed x Konsekvens
DFDS
• Separat projektorganisation
• Rolleinddeling
Teori
• Hvorfor
• Roller
• Individuel for hvert enkelte projekt
• Driftsorganisation vs. Projekt-organisation
• Projektejer(ressourcer, sikre værdi) • 3 måder til rollebesættelse
• Klap på skulderen
• PL (og fremdrift)
• ”Her er din gruppe”
• Projektgruppen (Faglig kvalificerede) • Workshop
• Gruppens størrelse
• Rolleinddeling
• Projektejer/Styregruppe (opdragsgiver)
• Værdi, ressourcer, ambassadør, sparingspartner med PL
• Projektleder (beslutning- & ansvarstager)
• motivere, feedback, synliggøre projektet.
• Referencegruppen (dømmende)
• Bidrager med viden, ressourcer, projektets ambassadør
• Projektgruppen (udøvende)
• Gruppens størrelse
• Belbin
• 4 – Effektiv, familie
• 10 – Mindre effektive, diskussioner/beslutninger
• Rolleopdeling
• DFDS har fulgt teorien ud fra organisations hierarkiet
• Ingen referencegruppe. Er placeret projektgruppen.
Teori
DFDS
• Opfølgning
• Workshops
• Aftalt mødestruktur
• Styring
• PL styret jf. projektplanen
• PL var opmærksom på konflikter
• Ledelse via ejerskabsfornemmelse
• Undervejs
•
•
•
•
Motivation
Gruppens udvikling
Workshops for at løse nogle konflikter
Ugeseddel til ledelsen
• Projektgruppen
• ”hyggedag”
• Tværfaglige kompetencer og kvalifikationer
• Motivation
• Planen som styringsværktøj
• Opfølgning
•
•
•
•
•
•
•
•
Overvågning - motivation
Opfølgnings rutiner
Tidsforbrug Wnell (OP-faktoren)
Brug planen
Opdeling af milepæle = bedre opfølgning
Opfølgning er læring (planlæg –udfør –review)
Mødeplanlægning
Kultur (”vi levere altid til tiden”)
• Styring
•
•
•
•
Risiko og Effekt
Projektkontrakt
Logbog/ugesedler
Earned Value metoden (budget- forbrug)
• Mødeledelse
•
•
•
•
Mødetyper
Før – nødvendigt, relevante personer, dagsorden
Under - Overhold tiden, synlig dagsorden.
Efter – referat, følg op på aftaler
Teori
DFDS
• Implementering
• SERTICA i virksomheden:
SMÅ TRIN
• SERTICA på skibene:
DOMINO
• Kommunikationen
• Uge-updates
• Uddelegering:
Netværkskommunikation til
Superbrugere
• Effekt Kommunikation
• Den brænde platform – Videreformidle visionen til
de eksterne og interne
• PL (Autencitet): skal vise de rigtige mennesker
vigtigheden af forandringen på det rigtige
tidspunkt med den ønskede effekt.
• Segmentering til målgrupper
• Branding (bruger kan identificere sig med et
projekt)
• Brandings trekanten: Hvem er vi? Hvor skal vi hen?
Hvordan oplevelses vi?
• Kommunikationsplan: målgruppe, budskab, medie,
effekt, hvornår, ansvar.
• FEJL i kommunikationen
•
•
•
•
•
Al information og så stilhed
”Hvad betyder det for mig?”
Abstrakt, ikke konkret og ikke målrettet
Envejskommunikation
Sproget
• Forandring
• Entusiasterne, modstandere, tvivlerne
• Det dobbelte bogholderi(i dag – efter projektet)