Workshop Helen Dowling Instituut op contactdag 2012

download report

Transcript Workshop Helen Dowling Instituut op contactdag 2012

Leren leven met kanker: hoe doe je dat?
Over acceptatie en vermoedheid
Contactdag GIST
15-09-2012
Drs. Annemieke Mellink
Drs. Linda Renes
Kanker heb je niet alleen
GIST raakt niet alleen degene met
kanker, maar ook zijn of haar omgeving
GIST
Acceptatie
Wat is dat?
Acceptatie
“De dingen zien, zoals ze werkelijk zijn.
Zien wat er niet is en wat er niet kan en
zien wat er wel is en wat wel kan.”
Moge ik de moed hebben om te
veranderen wat ik kan veranderen,
de innerlijke rust om te accepteren
wat ik niet kan veranderen,
en de wijsheid om het verschil
tussen beide te zien
Acute Fase
Lichamelijk
Lichamelijke beperkingen,
moeheid etc.
Psychisch
overleven, reflectie moeilijk,
weinig ruimte voor emoties
Sociaal niveau
Aandacht voor ‘zieke’ en minder
voor eigen emoties
Chronische Fase
Lichamelijk
Lichamelijke beperkingen, vermoeidheid…
Psychisch
Emoties, verwerking, Eenzaam, loslaten,
angst
Sociaal niveau
Eigen ontwikkeling omgeving
Aanpassen levens
Oppakken en rekening houden met
vertrouwen
gezondheid
toekomstperspectief
Wat ben je verloren?
zekerheid
energie
onbevangenheid
Dual Process Model
of Coping with Bereavement
(Stroebe & Schut, 1999)
Dagelijkse ervaringen
Verliesgeoriënteerd
Accepteren van
verliezen
Het ervaren van
emoties behorende
bij de verliezen
De beleving van je
lichaam
Ontkennen/
vermijden van herstel
Herstel
georiënteerd
Aanpassen aan
veranderingen
Nieuwe dingen
ondernemen
Afleiding zoeken
Ontkennen/
vermijden van
emoties
Nieuwe relaties en
rollen aangaan
Dual Process Model
of Coping with Bereavement
(Stroebe & Schut, 1999)
Dagelijkse ervaringen
Verlies
Wat er niet is en wat er niet kan
Aanpassen
Wat er wel is en wat er wel
kan
Dagelijkse ervaringen
Gezond
Ziek
Dagelijkse ervaringen
Hoop
Vrees
Moment opname
Verlies
Aanpassen
Gezond
Ziek
Hoop
Vrees
Waar sta jij nu op de lijn?
Acceptatie
“De dingen zien, zoals ze werkelijk zijn.
Zien wat er niet is en wat er niet kan en
zien wat er wel is en wat wel kan.”
Hoe doe je dat?
• Vriendelijk zijn naar jezelf. Je voelt wat je voelt.
• Gun jezelf om te mogen praten met anderen
over wat je echt bezig houdt.
• Soms is het nodig om terug te kijken (op te
ruimen).
Psychosociale
begeleiding bij kanker
• In ziekenhuizen
• IPSO instellingen
• Inloophuizen
HDI
Psychosociale
begeleiding bij kanker
•
•
•
•
Individueel
Partnergesprekken
Groepen (verschillende fases)
Online: http://www.minderangstbijkanker.nl/
Je kunt de golven niet tegenhouden: leer surfen
Linda Renes
[email protected]
Tot na de pauze!