06.Et gårdsanl. Opplæring. Knut Huseby

download report

Transcript 06.Et gårdsanl. Opplæring. Knut Huseby

V/ Knut Huseby

Fakta om anlegget:

Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010 Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning: ca. 3.700.000, Støtte fra Innovasjon Norge ca. 1.200.000,-

• • • •

Tekniske data:

Fortank 130 m 3 , mellomlager for kumøkk Matavfallstank 55 m 3 Reaktor 2 x 170 m 3 Tekniskkonteiner med gjødselpumpe, luftventiler, fyrkjele, varmesystem og PLS - styringssystem .

Biogassanlegget på Tomb

• • • • •

Prosess:

Messofil gjæringsprosess på 37 grader.

12 m 3 kumøkk og 2,4 m 3 matavfall i døgnet. Fordeles på 5 matinger i døgnet.

Omrøring 10 min hver time.

Oppholdstid i reaktoren ca. 22 dager.

Gassproduksjon ca.20 m 3 /h biogass.

Fortank med omrører

• • • •

Energiproduksjon.

Biogassen brennes i fyrkjel for oppvarming av vann.

Biogassen har et metan innhold på ca. 62%. 1 m 3 biogass = 6 kwh Gjennomsnittlig energiproduksjon fra fyrkjelen ca. 105 Kwh.

Nettoleveranse til oppvarming ca. 47000 kwh pr mnd.

Gassflamme

Tak over reaktoren

Teknisk konteiner

Styresystem

Drift av gårdsbiogassanlegg

• • • Anlegget godkjennes av Mattilsynet i henhold til Biprodukt forordningen, det er også avhengig av hvilke andre produkter enn husdyrgjødsel som blandes inn i prosessen.

Anlegget bygge søkes kommunalt med godkjenning fra brannvesenet lokalt som melder til DSB.

Intern driftsinstruks, for driftspersonell.

Internkontroll for Biogassanlegget.

16 17 18 19 20 21 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 Sjekkpunkt

Notater om drift til loggbok om sjekkpunkter Vannlås rundt reaktor Varmeproduksjon Gassproduksjon Automatikk og pumping Gassalarm i konteiner Kontroll av vanntrykk i fjernvarmeledning Låsing av port og dør i gjerde Nivå i reaktor visuelt Varedeklarasjon av hvert lass biomasse Sjekk av drenering/ lekkasje til grunn Kontroll av blandeforhold biomasse og kumøkk Rengjøring av fyrkjele for slagg Kontrollere hovedpumpe for møkk (bytte lameller) Uttak av TS, VS og pH prøver før reaktor og i reaktor Uttak av gjødsleprøver i sluttlager Skadedyravtale Kontroll av gjerde El- tilsyn Brann-tilsyn Avlesning av energimåler

Daglig

x x x x x x x x x

Ukentlig Månedlig Ved behov Årlig

x x x x x x x x x x x x x x x x x X

Ansvarlig

Knut Huseby ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

Læreplaner på Naturbruk

• • Foreslå tiltak for gjenbruk og flerbruk av ressurser i naturbaserte produksjoner Foreslå miljøtiltak og energiøkonomiseringstiltak og vurdere alternative energikilder i landbruk og gartnernæring

Læreplaner på Naturbruk

• Planlegge og gjennomføre tiltak for energiøkonomisering på gård og drøfte muligheter for bruk av fornybar energi • Elever skal kunne gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.

Læreplaner for biogass

• • • Tomb vgs. og Nuntorp (svensk naturgymnas) samarbeider gjennom Interreg prosjekt for å utarbeide læreplaner for biogass.

Læreplanene blir et oppslagsverk for lærere ved skolen som vil bruke dette i sine fag.

Læreplanene kan brukes for å bygge kurstilbud for bønder som drifter anlegg eller ønsker kompetanse om biogass.

Læreplaner for biogass

• • Læreplanene er delt inn i 10 moduler.

Eksempler på noen av modulene.

Modul 1, Introduksjon

Modul 2, Miljø

Modul 3, Økonomi

Modul 4, Biogassprosessen

Modul 5, Biogjødsel