presentatieopendag - Gerrit Rietveld College

download report

Transcript presentatieopendag - Gerrit Rietveld College

Sjoerd Quaak
Hidde Maalderink
3 Havo | Gymnasium | Technasium
O&O
 Vraagstukken oplossen
 Projecten

OPBOUW VAN HET PROJECT
•Ervaring opdoen
•In contact komen met jezelf en
anderen
•Leuk
WAAROM TECHNASIUM?
•Samenwerken
•Zelfstandigheid
•Plannen
•Creativiteit
•Presenteren
•Evalueren
WAT LEER JE ER VAN?






Omgaan met het internet
Teksten uitpluizen
Enquêtes afnemen
Samenvatten en
conclusies trekken
Formeel taalgebruik toepassen
Excursie
ONDERZOEKEN






Brainstormen
Eisen en wensen onderscheiden
Creativiteit ontwikkelen
‘’Out of the Box’’ denken
Bouwtekeningen maken
Maquette maken
ONTWERPEN
‘’PV’s’’ maken
 ‘’PVA’s’’ opstellen
 Jezelf beter leren kennen

EVALUEREN
Computerprogramma’s
leren gebruiken
 Jezelf en je idee
‘’verkopen’’
 Presenteren voor
professionals
 Zakelijk taalgebruik

PRESENTEREN
Eigen verantwoordelijkheid
 Enthousiasme
 Professioneel

IN DE LES
Ultieme test
 Hele jaar
 Eindexamencijfer

MEESTERPROEF
Staat uw naam hier binnenkort ook?
OPDRACHTGEVERS
1 HAVO/VWO/GYM + keuze moment
½ jaar Technasium, ½ jaar Levensbeschouwing & Muziek
2 HAVO/VWO/GYM
1 uur minder Nederlands, Biologie en Beeldende Vorming
Gymnasium/Technasium:
Gewoon mogelijk :)
TECHNASIUM IN DE ONDERBOUW
‘Kan gewoon’
Project Drone
Het lokaal 0.32 meteen rechts.
Neem zeker een kijkje!