Kpt. Plt. Ersan ÖZÜTÜRK

Download Report

Transcript Kpt. Plt. Ersan ÖZÜTÜRK

PİLOT İSTİHDAMI VE PİLOT ALIMLARINDA
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE SEÇİM
KRİTERLERİ
KAPTAN ERSAN ÖZÜTÜRK
BAŞPİLOT/UZM. PSİKOLOJİK DANIŞMAN
ULS KARGO HAVAYOLLARI
2
LÜTFEN SORULARINIZI/ÖNERİLERİNİZİ
NOT ALINIZ
3
İSTİHDAM:
• TANIM
• TÜRKİYE’DE PİLOT İSTİHDAMI
• PİLOT KAYNAKLARI
• İŞSİZ PİLOTLAR
• YARDIMCI PİLOT AÇIĞI – KAPTAN PİLOT AÇIĞI
• YABANCI PİLOT SAYISI – NEDENLERİ
• TÜRK PİLOTLARIN YABANCI ÜLKELERDE İŞ BULABİLMESİ
• GELECEK İÇİN YAPILABİLECEK PLANLAMALAR
4
İSTİHDAM:
İstihdam kelime anlamı olarak kullanma,
çalıştırma, hizmete alma gibi anlamlar ifade
etmektedir.
Dar anlamda istihdam ise, bir ülkenin bir yıllık
dönem içerisinde gerçekleştirdiği ekonomik
faaliyetlere katılacak durumda olan insan gücünün
kullanılma, çalışma ya da çalıştırılma düzeyini
göstermesi olarak tanımlanabilir (Ref.: Köklü, Aziz
(1976:67). Makro İktisat. İstanbul: S Yayınları)
5
TÜRKİYE’DE PİLOT İSTİHDAMI:
Ülkemizdeki havayolu şirketleri ve hava
taksi işletmelerinde 650’si yabancı,
4000 civarında pilot istihdam
edilmektedir.
(Ref: TALPA Basın Bildirisi-25.01.2013)
6
PİLOT KAYNAKLARI:
• Türk Sivil Havacılığı pilot ihtiyacını Türk Silahlı
Kuvvetleri, Sivil Havacılık Yüksek Okulları, Türk Hava
Kurumu ve Uçuş Okullarından karşılamaktadır.
• 2013 itibarı ile her yıl sisteme 450 pilotun katılması
gerekmekte, 2023 yılında ise bu rakamın 750’ye
çıkacağı ve sektörde 10.000 pilotun görev yapacağı
öngörülmektedir.
7
İŞSİZ PİLOTLAR:
192’si İşkur’a kayıtlı 500 civarında ATPL (Havayolu
Nakliye Pilotu Lisansı) sahibi pilotumuz çalışma
olanağı bulamamaktadır.
8
YARDIMCI PİLOT– KAPTAN PİLOT AÇIĞI:
• TİP EĞİTİMİ – MALİYETİ
• TECRÜBELİ F/O-KAPTAN TERCİHİ
9
YABANCI PİLOT İSTİHDAMI:
• SEKTÖREL GEREKLİLİKLER
• 650 YABANCI PİLOT
• ICAO LİSANSLI – EASA LİSANSLI
• SHGM’NİN “Yabancı II. Pilot sayısının her
havayolundaki pilot mevcudunun önce % 25’i ile,
31.12.2013 tarihine kadar da % 10’u ile
sınırlandırılması” KARARI
• BENZER KARARIN YABANCI KAPTAN PİLOTLAR İÇİN DE
DEĞERLENDİRİLMESİ
10
TÜRK PİLOTLARININ YABANCI ÜLKELERDE İŞ
BULABİLMESİ
• KÜRESEL EKONOMİK KRİZ
• DENKLİK
• ÜLKELERİN KENDİ MEVZUATLARI
11
GELECEK İÇİN YAPILABİLECEK PLANLAMALAR:
• SEKTÖREL İHTİYACIN BELİRLENMESİ
• İHTİYACA YÖNELİK EĞİTİM
• İSTİHDAM
12
PİLOT ALIMLARINDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
VE SEÇİM KRİTERLERİ:
• YASAL GEREKLİLİKLER
• SEÇİM SİSTEMLERİ
• GENEL KURAMSAL YAPI
• UYGULAMALAR
• UYGULAMADAKİ SORUNLAR
• ÖNERİLER
13
YASAL GEREKLİLİKLER
• JAR-FCL GEREKLİLİKLERİ
• ŞİRKETLERİN EK GEREKLİLİKLERİ
• LİSE – ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİ
14
GENEL KURAMSAL YAPI:
PİLOT SEÇİMİNDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN
KRİTERLERDEN BAZILARI:
1. YETENEK
2. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
3. MESLEKİ BİLGİ SEVİYESİ
4. MOTİVASYON
5. YABANCI DİL
15
1. BİLİŞSEL YETENEKLER
• PERCEPTION - ALGILAMA
• ATTENTION - DİKKAT
• MEMORY - BELLEK
• MOTOR - PSİKOMOTOR
• SPATIAL PROCESSING - ŞEKİL UZAY
• LOGIC, REASONING – MANTIK, MATEMATİK
• AUDITORY PROCESSING - DİNLEME-BİLGİ İŞLEME
• PROCESSING SPEED - İŞLEM HIZI
16
2. KİŞİLİK TESTLERİ:
• YABANCI ÜLKELERDE GELİŞTİRİLMİŞ TEST KULLANIMI
• GÖRÜŞME
• GRUP GÖRÜŞME
17
3. BİLGİ:
• GENEL HAVACILIK BİLGİSİ
• TİP’E ÖZEL BİLGİ
18
4. MOTİVASYON:
• GÖRÜŞME
• İLGİ ENVANTERİ
• İŞ MUTLULUĞU
• İŞTEN AYRILMA
19
5. YABANCI DİL:
• ICAO LEVEL 4
• ŞİRKET GEREKLİLİKLERİ
20
UYGULAMALAR
21
1. YETENEK ÖLÇÜMÜ:
• UÇAKTA
• SİMÜLATÖRDE
• BİLGİSAYARLI TEST SİSTEMLERİNDE
• KAĞIT KALEM TESTLERİNDE YAPILMAKTADIR.
22
2. KİŞİLİK TESTLERİ:
• HER BİRİ FARKLI BİR KURAMSAL ALTYAPIYA DAYANAN
KİŞİLİK TEST/ENVANTERLERİ
• YABANCI ÜLKELERDE GELİŞTİRİLMİŞ TEST/ENVANTERLER
• GÖRÜŞME
• GRUP GÖRÜŞME
• ELEME
23
3. BİLGİ TESTLERİ
• İŞVERENE GÖRE DÜZENLENMİŞ TESTLER
• LİSANS SAHİBİ OLMANIN YETERLİ SAYILMASI
24
4. MOTİVASYON
• İLGİ ENVANTERLERİ
• GÖRÜŞME
• REFERANS
25
UYGULAMADAKİ SORUNLAR
26
1. YETENEK ÖLÇÜMÜ SORUNLARI
• UÇAKTA ÖLÇÜM
• MALİYET-YASAL ZEMİN
• SİMÜLATÖRDE ÖLÇÜM
• MALİYET-ZAMAN
• BİLGİSAYARLI TEST SİSTEMLERİNDE ÖLÇÜM
• YAYGIN
• DEŞİFRE OLMASI
• HAZIRLIK KURSU-KİTAPLARI OLMASI
• HEDEFLENEN DAVRANIŞLARI
ÖLÇTÜĞÜNÜN İSPATI
27
1. YETENEK ÖLÇÜMÜ SORUNLARI
• KAĞIT KALEM TESTLERİNDE ÖLÇÜM
• KLASİK KALMASI
• BİLGİSAYARLI SİSTEMLERİN AYNI
ZAMANDA KOKPİT GEREKLİLİKLERİNİ DE
ÖLÇÜYOR OLMASI
28
2. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNDEKİ SORUNLAR:
• PATOLOJİ ÖLÇEN TESTLERİN KULLANIMI
• KİŞİLİK TESTLERİ İLE İŞ İÇİN GEREKLİ OLDUĞU
DÜŞÜNÜLEN YAPILARIN ÖLÇÜLMESİ
• PİLOTTA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER KONUSUNUN
BULANIKLIĞI
• KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE PİLOTAJ BAŞARISI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN ZAYIFLIĞI
• PİLOTAJ BAŞARISI İÇİN GEREKEN NİTELİKLERİN
TEKNOLOJİ VE ZAMANLA DEĞİŞMESİ
29
2. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNDEKİ
SORUNLAR:
• PİLOTLARIN BU DEĞERLENDİRME SONUCU
ELENMELERİ/HAYAL KIRIKLIĞI
• DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ/KURUMLARIN
YETKİNLİĞİ
30
2. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNDEKİ
SORUNLAR:
• KULLANILAN TESTLERİN YURTDIŞI KAYNAKLI OLMASI
– UYARLAMA
• KÜLTÜREL-CİNSEL FARKLILIKLARIN GÖZ ARDI
EDİLMESİ
• GRUP DANIŞMA-GRUP GÖRÜŞME KÜLTÜRÜNÜN
PSİKOLOJİ DÜNYASI DIŞINDA BİLİNMEMESİ
31
KİŞİLİK ENVANTERLERİ ÖRNEK 1:
EYSENCK KİŞİLİK ENVANTERİ
DIŞADÖNÜK
4
1
DENGELİ
NEVROTİK
3
2
İÇE DÖNÜK
32
KİŞİLİK ENVANTERLERİ ÖRNEK 1:
EYSENCK KİŞİLİK ENVANTERİ
DIŞADÖNÜK
%37
%32
DENGELİ
NEVROTİK
%60
%14
İÇE DÖNÜK
33
KİŞİLİK ENVANTERLERİ ÖRNEK 1:
EYSENCK KİŞİLİK ENVANTERİ
DIŞADÖNÜK
DÜŞÜK ÖĞRENME
DÜŞÜK KAYGI
DENGELİ
NEVROTİK
YÜKSEK KAYGI
YÜKSEK ÖĞRENME
İÇE DÖNÜK
34
KİŞİLİK ENVANTERLERİ ÖRNEK 2:
MMPI – MINNESOTA MUTIPHASIC
PERSONALITY INVENTORY
• ŞARTLARI KARŞILAYAN 437 DENEYİMLİ PİLOT
• MMPI1-MMPI2
• SONUÇ:
• DEFENSIVE MANNER ON TEST
• HIGH IMPULSIVENESS
35
KİŞİLİK ENVANTERLERİ ÖRNEK 3:
CATTELL PF 16
• UYARLAMA ÇALIŞMASI
• İÇ TUTARLILIK
36
3 İLE PİLOTAJ BAŞARISI
PSİKOLOJİK ÖLÇÜTLER
İLİŞKİSİ (META ANALİZ):
N
K
r (Corr.)
COGNITIVE
17900
35
,24
INTELLIGENCE
15403
26
,16
PSYCHOMOTOR-INFORMATION
PROCESSING
8522
29
,24
AVIATION INFORMATION
3736
16
,24
PERSONALITY
6304
21
,14
ACADEMICS
4267
9
,15
TRAINING EXPERIENCE
5806
10
,30
N: Number of subjects, K: number of correlations, r: mean observed correlation
37
3. MOTİVASYON ÖLÇÜLMESİNDEKİ SORUNLAR:
• GÖRÜŞME YAPAN KİŞİ/KURUL/KURUM
38
ÖNERİLER:
• YETENEK TESTLERİ:
• MÜMKÜN İSE SİMÜLATÖR
KULLANILMASI
• BİLGİSAYARLI SİSTEMLERİN GEÇERLİKGÜVENİRLİK İNCELEMESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
• YETENEK FAKTÖRÜNE DAHA FAZLA
ÖNEM VERİLMESİ
39
ÖNERİLER:
• KİŞİLİK TESTLERİ:
• SONUÇLARA GÖRE ELEME
YAPILMAMASI
• KARARIN KURULA BIRAKILMASI
• HAVACILIK PSİKOLOJİSİ KONUSUNDA
PERSONEL YETİŞTİRİLMESİNİN TEŞVİKİ
40
ÖNERİLER:
• BİLGİ TESTLERİ:
• DAHA YAYGIN KULLANILMASI
41
ÖNERİLER:
• MOTİVASYON TESTLERİ:
• İLGİ ENVANTERLERİNİN KULLANIMI
• İŞLETMELERİN İŞ MUTLULUĞU
KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMASI
• KURULLARDA KARAR AĞIRLIĞININ
PİLOTLARA VERİLMESİ, GEREKTİĞİNDE
SUBJEKTİF YAKLAŞIMLARA İZİN/DEĞER
VERİLMESİ
42
43