Postupak i tehnika odobravanja kredita – pravna lica

Download Report

Transcript Postupak i tehnika odobravanja kredita – pravna lica

Julija Sekulić




Krediti za poljoprivredu
Krediti za izvoz
Krediti domaćim bankama i drugim
finansijskim organizacijama
Krediti za investicije


Odobravaju se uglavnom za finansiranje poljoprivredne
proizvodnje u ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu i
vinogradarstvu.
Namena :
- Kupovina poljomehanizacije i opreme
- Podizanje plastenika,
- Izgradnja staklenika,
- Kupovina sistema za navodnjavanje,
- Kupovina tovnih grla, osnovnog i matičnog stada i jata,
- Podizanje višegodišnjih zasada,
- Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata,
- Izgradnja i kupovina objekata i opreme za skladištenje,
doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda
Dokumentacija za odobravanje:
 Potpuna planska kalkulacija proizvodnja sa vrednošću
proizvodnje
 Pregled ostvarene proizvodnje u određenom periodu
(od 3 godine najčešće)
 Dinamika ulaganja po elementima troškova
 Ostala neophodna dokumentacija.
 Dokumentacija za korišćenje:
 Zahtev za kredit
 Ugovor o kreditu
 Dokaz o plaćanoj nadokandi banci
 Fakture
 Dokaz o plaćanju dobavljačimam prijemu robe i sl.
 Rokovi vraćanja: do 1, 3, 6 meseci, ili u zavisnosti od
procesa proizvodnje




Obuhvataju:
 Izvoz robe i usluga za gotovo
 Izvoz robe na komercijalni kredit
 Izvoz robe i usluga na kredit u zemljama u
razvoju
 Izvoz koji se komenzuje uvozom
 Ostali krediti za izvoz
 Odobravaju se kao fiksni ili okvirni.
Korisnik kredita za izvoz roba i usluga obavezan je
da unese u zemlju devize ostvarene po osnovu roba i
/ili usluga za koje je kreditiran.
Ovaj kredit korisnik mora da vrati iz deviznog priliva
ostvarenog po kreditiranom izvoznom poslu.

Dokumentacija za odobravanje:
 Prijava izvoznog posla
 Ugovor o izvozu za odobravanje kredita
 Ostala neophodna dokumentacija

Dokumentacija za korišćenje:






Zahtev za kredit
Ugovor o kreditu
Isprava o izvršenom izvozu robe overena od carinarnice
Ugovor sa inostranim kupcima
Isprava o izvršenim uslugama inostranim naručiocima
Faktura, zaključnica i druge izvozne isprave
 Rokovi
vraćanja: odmah po naplati potraživanja,
najkasnije do zakonskog roka za unos deviza ili dr.
Odobravaju se za likvidnost
 Dokumentacija za odobravanje:
 Zahtev za odobravanje
 Sporazum između banaka
 Ostala neophodna dokumentacija
 Dokumentacija za korišćenje:
 Zahtev za kredit
 Ugovor o kreditu
 Druga prateća dokumentacija
 Rokovi vraćanja: do 30 dana, do 20 dana, drugo



Odobravaju se za izmirenje obaveza nastalih po
osnovu:
 nabavke osnovnih sredstava,
 izvođenja građevinskih radova,
 nabavke opreme,
 licinci,
 plaćanja carine,
 transportnih usluga i sl.
Odobravanje se vrši pod uslovom da INVESTITOR
obezbedi sopstveno učešće u investiciji od
minimum 30% predračunske vrednosti.

Dokumentacija za odobravanje:
 Projekat za investicije (glavni projekat) sa tehničkom
dokumentacijom
 Investicioni program
 Odluka nadležnog organa o zaduženju kod banke
 Dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava
 Ostala neophodna dokumentacija

Dokumentacija za korišćenje:






Ugovor o kupovini opreme ili izvođenju investicionih radova
Fakture
Overena dokumentacija o izvršenom poslu
Dokaz o plaćenoj nadokandi banke
Dokaz o izmirenju obaveza prema dobavljačima po dobijanju
kredita
Rokovi vraćanja: do 120 meseci, može i do 240
meseci
 Kod ovih kredita vrši se nameska kontrola.