****** 2 *** 3

Download Report

Transcript ****** 2 *** 3

2ο μάθημα
• Εξέλιξη και συστηματική κατάταξη των ειδών
• Η εξέλιξη μέχρι το Lamarck
Σαρκοφάγα
οικογένεια :Felidae
(Aιλουροειδή)
Σαρκοφάγα
οικογένεια: Canidae
Μέλη της
Οικογένειας
Canidae
Τσακάλι
Αλεπού
Λύκος
Αφρικάνικος άγριος σκύλος
Συστηματική ταξινόμηση
ιεραρχικός τρόπος κατάταξης
Τάξη : Σαρκοφάγα
Οικογ. Canidae
Γένος Canis
Γένος Vulpes
Οικογ. Felidae
Γένος Panthera
Γένος Felis
Είδος lupus
Είδος
domesticus
Είδος aureus
Είδος
silvestris
Η επιστήμη
•Περιγράφει
•Συστηματοποιεί
•Θέτει το ερώτημα:
•Ερευνά τους
μηχανισμούς που
οδηγούν στα
φαινόμενα
Γιατί;
Γιατί υπάρχουν είδη που
εξαφανίστηκαν;
Εσπεροκύων (Β. Αμερική περ.
40 εκατ. χρόνια )
Παρουσιάζει χαρακτηριστική
ανατομία του έσω ωτός με τα
Canidae αλλά σημαντικές
ανατομικές διαφορές (μακρύ
σώμα)με όλα τά γένη Canidae
που επιζούν.
Γιατί ο σκύλος είναι πιο κοντά στο
τσακάλι από ότι στο λιοντάρι;
Τι εξήγηση μπορούμε να δώσουμε στο
γεγονός ότι διαφορετικά είδη μοιάζουν
τόσο πολύ;
•Είναι τυχαίο
•Προέκυψαν από κοινό πρόγονο
•Είναι είδη που με τον καιρό θα εξομοιωθούν
•;;;
Ευκύων
προγονικό είδος της υποοικογένειας caninae
Ευκύων (5-6 εκ. χρόνια)
Το απολίθωμα της σπηλιάς Goyet
31700 ετών
Ίσως ο τελευταίος κοινός πρόγονος λύκου και
σκύλου;
Μήπως η ταξινόμηση αντανακλά τον τρόπο με
τον οποίο έχουν εξελιχθεί τα είδη;
Η συστηματική τάξη των
οργανισμών αντανακλά
την ιστορία της εξέλιξης
των ειδών. Όσο πιο
συγγενικά είναι δύο είδη,
τόσο πιο πρόσφατο κοινό
πρόγονο έχουν και
αντιστρόφως .
•Δύο συγγενικά είδη έχουν
κοινό πρόγονο που έζησε
πρόσφατα.
•Δύο είδη που έχουν πρόσφατο
κοινό πρόγονο είναι στενά
συγγενικά.
Φυλογενετικό δένδρο
Παρουσιάζει τις εξελικτικές σχέσεις
Ανάμεσα στους οργανισμούς
Κοινός
πρόγονος των
C, D
Κοινός πρόγονος
των A,B,C,D
Φυλογενετικό δένδρο
άνθρωπος
γορίλας
γίββωνας
Κοινός πρόγονος
ανθρωποπιθήκων
Κοινός πρόγονος
πρωτευόντων
Κοινός πρόγονος
θηλαστικών
Κοινός πρόγονος
χορδωτών
γάτα
Κοινός πρόγονος
αιλουροειδών
λύγκας
κροκόδειλος
Πώς κατασκευάζονται
τα φυλογενετικά δένδρα;
Συλλέγοντας και
συγκρίνοντας
δεδομένα για τα
κληρονομούμενα
χαρακτηριστικά των
οργανισμών
(μορφολογικά ,
βιοχημικά) , τις
γενετικές
αλληλουχίες, τη
συμπεριφορά, κ.ά.
Η εξέλιξη είναι μια παλιά ιδέα
Τα ζώα και τα φυτά, όταν
εμφανίσθηκαν επάνω στη Γη, ήταν
ατελέστατα, κατά τον Εμπεδοκλή. Συν
τω χρόνω υπέστησαν εξέλιξη και
παρουσιάζονται όπως τα βλέπουμε
σήμερα
•Θαλής
•Ηράκλειτος
•Αναξίμανδρος
•Ξενοφάνης
•Εμπεδοκλής
•Δημόκριτος
•Επίκουρος
Γενικό θαυμασμό προκαλεί η
βιολογική θεωρία του
Αναξίμανδρου περί προέλευσης
του ανθρώπου από τους ιχθείς, η
οποία ενέπνευσε τον Δαρβίνο και
τους μεταγενέστερους βιολόγους
(Πλούταρχος, εις Ωριγένους,
«Στρωματείς»
•Αριστοτέλης
Οι ιδέες του για την
ιεράρχηση των όντων
σε φυσική κλίμακα
και για τη
σταθερότητα των
ειδών κυριάρχησαν
για 2000 χρόνια.
J.B. Lamarck
(1744-1829)
Το περιβάλλον μεταβάλλεται
Όργανα που δε συμβάλλουν στην
προσαρμογή
Όργανα που βοηθούν στην
προσαρμογή
Χρησιμοποιούνται
εντατικά
Παραμένουν σε αχρησία
Υποπλάσσονται
Αναπτύσσονται
Τα νέα επίκτητα χαρακτηριστικά
μεταβιβάζονται στους απογόνους
Παραπέρα ανάπτυξη
Παραπέρα υποπλασία
Συσσώρευση αλλαγών
Δημιουργία νέου είδους
θεώρησε
ότι
J.B.Lamarck
Αναγνώρισε
τη σημασία
που έχει
Νέα είδη
Η εξέλιξη είναι γεγονός
Προσπάθεια
χρήση,
αχρησία
το περιβάλλον
στη διαμόρφωση
των
χαρακτηριστικών
Διαφοροποίηση
οργανισμών
Προσαρμογή
Εσωτερική
δύναμη
Διέκρινε
Θεώρησε ότι
Την αναγκαιότητα της
κληρονομικότητας των
χαρ/κών που βοηθούν
στην προσαρμογή
Υπάρχει σκοπός
Κληρονομικότητα
των επίκτητων
Φυσική κλίμακα
Κάθε έμβιο ον είναι συγχρόνως
απολίθωμα. Φέρει μέσα του και έως τη
μικροσκοπική δομή των πρωτεϊνών του,
τα ίχνη, αν όχι τα στίγματα, όλης της
γενετικής του ανιούσας.
J. Monod
3ο μάθημα
Ο Δαρβίνος
και η Φυσική επιλογή
Ο συλλογισμός που οδήγησε
στη φυσική επιλογή
Φυσική επιλογή
Είναι η διαδικασία με την
οποία
οι οργανισμοί που είναι
περισσότερο
προσαρμοσμένοι στο
περιβάλλον τους επιβιώνουν
και αναπαράγονται
περισσότερο από τους
λιγότερο προσαρμοσμένους
Τον όρο επινόησε ο Κάρολος
Δαρβίνος.
Τεχνητή επιλογή:
ο άνθρωπος επιλέγει τα καταλληλότερα
ζώα ή φυτά με οικονομικό ενδιαφέρον,
προκειμένου να παραγάγει απογόνους
με επιθυμητά χαρακτηριστικά