εδώ - ΜΑΖΙ

Download Report

Transcript εδώ - ΜΑΖΙ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
μη κερδοσκοπικό σωματείο:
 άτομα με προσωπική εμπειρία (ασθενείς
και συγγενείς) με τις Διαταραχές Διάθεσης
 φίλοι των ατόμων αυτών
 ειδικοί επαγγελματίες με ενδιαφέρον να
συμμετέχουν στην προσπάθεια του
σωματείου.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 δημιουργία και υποστήριξη ομάδων αυτοβοήθειας
 δημιουργία προγραμμάτων και δραστηριοτήτων
ψυχοεκπαίδευσης
 συγγραφή και μετάφραση πληροφοριακού υλικού
 στήριξη, προαγωγή και εκπόνηση επιστημονικής έρευνας
 προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων
 καταπολέμηση της προκατάληψης, των στερεοτύπων και
του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.
 συνεργασία και αλληλεγγύη με συναφείς ελληνικές και
διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις
 συνεργασία με εθελοντές καταρτισμένους επαγγελματίες
ψυχικής και γενικής υγείας
ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ:
Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι
Πρόσωπα που ενδιαφέρονται με οποιονδήποτε
τρόπο να στηρίξουν τους σκοπούς του ΜΑΖΙ.
Οι Διαταραχές της Διάθεσης:
= ομάδα ψυχικών διαταραχών που
χαρακτηρίζονται από διαταραχή της
συναισθηματικής διάθεσης
Οι Διαταραχές της Διάθεσης
περιλαμβάνουν:
•
•
•
Τις Καταθλιπτικές Διαταραχές
Τις Διπολικές Διαταραχές
Τη Διαταραχή της Διάθεσης
Προκαλούμενη από Ουσίες
• Τη Διαταραχή της Διάθεσης Οφειλόμενη
σε Γενική Ιατρική Κατάσταση
• Κατάθλιψη είναι η δυσάρεστη
συναισθηματική διάθεση του ατόμου που
συνοψίζεται σε μια κατάσταση παθολογικής
(έντονης και παρατεταμένης) θλίψης και
συνοδεύεται από σημαντική μείωση του
αισθήματος προσωπικής αξίας και από την
επώδυνη συνείδηση της επιβράδυνσης των
νοητικών, ψυχοκινητικών και οργανικών
διαδικασιών.
Οι διπολικές διαταραχές είναι ασθένειες
που χαρακτηρίζονται από ακραίες
διακυμάνσεις ανάμεσα σε δύο
συναισθηματικές διαθέσεις:
από την μία μεριά,
υπέρμετρη έξαρση – επίπλαστη ευφορία,
δηλαδή "μανία" ("πάνω"),
και από την άλλη,
κατάθλιψη ("κάτω").
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Στις συναντήσεις των ομάδων αυτό-βοήθειας (self-help ή
support groups),
οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα
προσωπικά τους συναισθήματα, την ενημέρωση που
έχει ο καθένας και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει
προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις Διαταραχές Διάθεσης
και να ζουν μια ικανοποιητική ζωή.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Σε καμία περίπτωση, οι ομάδες
αυτοβοήθειας δεν επιτελούν
θεραπευτικό-κλινικό ρόλο και άρα
δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν
την θεραπεία των συμμετεχόντων
(φαρμακευτική, ψυχιατρική,
ψυχοθεραπευτική).
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΑΖΙ:
1. Εστίαση στην αυτο-βοήθεια
2. Συντονισμός ομάδων
3. Ασφάλεια και αποδοχή
4. Εμπιστευτικότητα
5. Συστηματικές συναντήσεις
6. Χρέωση: ετήσια συνδρομή
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ:
 Δίνουν την ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί να συναντηθεί
με άλλους και να ωφεληθεί από άλλους που βιώνουν
παρόμοιες δυσκολίες.
 Κινητοποιούν τα μέλη τους να ακολουθούν το
θεραπευτικό πλάνο.
 Βοηθούν τα μέλη τους να καταλάβουν ότι η Διαταραχή
Διάθεσης δεν καθορίζει το ποιοι είναι.
 Βοηθούν τα μέλη τους να ανακαλύψουν εκ νέου δυνάμεις
και χιούμορ που μπορεί να νόμιζαν ότι έχουν χάσει.
 Παρέχουν ένα τόπο συζήτησης αμοιβαίας αποδοχής,
κατανόησης και αυτοανακάλυψης.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τα μέλη να ανακτήσουν τον
έλεγχο και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και των
σχέσεων τους.
2. Να παρέχουν ένα σύστημα – περιβάλλον συναισθηματικής
στήριξης, το οποίο μειώνει την απομόνωση και την αποξένωση,
μετριάζει την απόγνωση και αυξάνει την αισιοδοξία, την προσωπική
ευθύνη και την αποδοχή του εαυτού.
3. Να βοηθήσουν τα μέλη να αντλούν μεγαλύτερη χαρά και
ικανοποίηση από την ζωή παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τις
απογοητεύσεις και τις αναποδιές της.
4. Να βοηθήσουν τα μέλη να μάθουν και να εξασκήσουν νέους, πιο
αποτελεσματικούς και ικανοποιητικούς τρόπους να σχετίζονται με
τους άλλους.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΑΖΙ
 Δεν είναι θεραπεία.
 Δεν είναι μέρος για διάγνωση ή
αντικατάστατο οποιαδήποτε θεραπείας.
 Δεν είναι πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές
των «12 βημάτων»
 Δεν είναι διάλεξη ειδικών.
 Δεν είναι μέρος αυτό-λύπησης.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟ-ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΑΖΙ
• Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μοιραστεί κάτι, έχει την ευκαιρία να το κάνει.
• Εμπιστευτικότητα: Ό,τι λέγεται εδώ, μένει εδώ.
• Οι διαφορές των απόψεων είναι Ο.Κ.
• Είμαστε όλοι ίσοι.
• Χρησιμοποιούμε την γλώσσα του «εγώ» (ή αλλιώς «εγώ μήνυμα»).
• Είναι Ο.Κ. να μην μοιράζεται κάποιος.
•
Είναι ευθύνη όλων και του κάθε μέλους ξεχωριστά να κάνει την συζήτηση
ένα ασφαλές μέρος για μοίρασμα.
Depression and Bipolar Support Alliance
(DBSA) – USA
Depression Alliance – UK
"Talk to someone who's been there"
ΓΙΑΤΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ;
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ;
- βελτιωμένη προσαρμογή και ευεξία
- καλύτερη γνώση για την διαταραχή
- αύξηση του επιπέδου λειτουργικότητας
- αύξηση αίσθησης ασφάλειας, ικανότητας αυτοδιαχείρισης και
αυτοεκτίμησης
- μείωση υπαρξιακής αγωνίας
- αποδοχή κατάστασης, μείωση άγχους για την ίδια την διαταραχή και
καλύτερη ανάληψη ευθύνης απέναντι στο πρόβλημα
- βελτίωση κοινωνικής προσαρμογής
- μείωση αισθήματος απομόνωσης
- μείωση της χρήσης άλλων παροχών της υγειονομικής
περίθαλψης (από 50 έως 82 % μείωση των νοσηλειών)
Σύμφωνα με τον Irvin Yalom, οι θεραπευτικοί παράγοντες που
είναι παρόντες στις ομάδες αυτοβοήθειας είναι:
Αλτρουισμός
Συνεκτικότητα
Καθολικότητα
Μιμητική συμπεριφορά
Παροχή ελπίδας
Κάθαρση
*Yalom, I. D. (2005). Theory and practice of group psychotherapy (5th ed.). New
York: Basic Books. (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα: "Θεωρία και πράξη της
ομαδικής ψυχοθεραπείας")
Μύθοι που μπορεί να αποτρέψουν
κάποιον από την συμμετοχή σε
ομάδες αυτοβοήθειας:
 "Η συμμετοχή σε μια ομάδα αυτοβοήθειας μπορεί να είναι
αρνητική εμπειρία και να με κάνει να νιώσω χειρότερα."
 "Τα άλλα μέλη θα μου επιβάλλουν τις απόψεις τους για τις
αιτίες και την θεραπεία του προβλήματος μου."
 "Οι άλλοι συμμετέχοντες δεν θα με καταλάβουν και θα
νιώσω ακόμη περισσότερο απομονωμένη και ευάλωτη"
 "Θα υποχρεωθώ να μοιραστώ περισσότερες πληροφορίες
για τα συναισθήματα και τα βιώματα μου απ' όσο είμαι
έτοιμη να κάνω"
Η συνεχής εξάπλωση των ομάδων αυτοβοήθειας είναι από μόνη της ένας
έμμεσος αλλά πολύ σημαντικός δείκτης της αποτελεσματικότητας τους αφού
πρόκειται για μη κερδοσκοπικές και αυτοχρηματοδοτούμενες ομάδες πολιτών
με ένα κοινό πρόβλημα και όχι για επαγγελματικού τύπου υπηρεσίες ψυχικής
υγείας, των οποίων η εξάπλωση θα μπορούσε να συσχετιστεί με άλλους
παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη ενασχόληση των ερευνητών
με την εξάπλωση όσο και με την αποτελεσματικότητα των ομάδων
αυτοβοήθειας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι ομάδες αυτές παίζουν και θα
παίξουν στο μέλλον ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Το χαρακτηριστικό της ενεργοποίησης των πολιτών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους, που είναι συστατικό στοιχείο των ομάδων αυτών, αλλά και ένα από τα βασικά
ζητούμενα στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, καθιστά τις ομάδες
αυτοβοήθειας ως μια από τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις.
Καθώς λοιπόν από την διεθνή εμπειρία, καθημερινά αποδεικνύεται,
ότι η κατακόρυφη αύξηση της ατομικής ψυχοπαθολογίας και κατ’ επέκταση
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων δεν μπορεί να αναχαιτισθεί από τις
στρατιές «ειδικών» και την πληθώρα «εξειδικευμένων» οργανισμών, που
δημιουργούν οι κυρίαρχες συγκεντρωτικές / διαχειριστικές πολιτικές υγείας,
μήπως θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο προσοχή στις ομάδες αυτοβοήθειας;
Μήπως με άλλα λόγια μας περίσσεψαν απρόσωποι «ειδικοί» και απρόσωποι
«εξειδικευμένοι» οργανισμοί, ενώ μας λείπουν οι συναντήσεις προσώπων.
[Ζαφειρίδης, Φ. (2001). Ψυχική υγεία και αυτοβοήθεια: Το παράδειγμα των Ανώνυμων Ναρκομανών
(ΝΑ) και Αλκοολικών (ΑΑ). Τετράδια Ψυχιατρικής, 73]
ΜΑΖΙ μπορούμε καλύτερα!
ΜΑΖΙ μπορούμε περισσότερα!
www.mazi.org.gr
[email protected]
801 1000 201