Transcript Μορφή

Ερευνητική εργασία
 Εργασία που πραγματοποιήθηκε από την
Α’ τάξη του ΓΕΛ Βιάννου κατά το Σχ.
Έτος 2011-2012 (α’ τετράμηνο).
 Επιλέχθηκε σαν θέμα οι εξαρτησιογόνες
ουσίες
 Δημιουργηθήκαν τέσσερις ομάδες που
ασχοληθήκαν με τα επιμέρους θέματα:
ναρκωτικά, κάπνισμα, αλκοόλ και
ντόπινγκ.
Εξαρτησιογόνες ουσίες
 Ορισμός:
Είναι κάθε φυσική ή συνθετική ουσία που
επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και
έχει την δυνατότητα να αλλάξει τη διάθεση
κάποιου ατόμου .

Κατηγορίες εξαρτησιογόνων ουσιών
 Ναρκωτικά
 Ντόπινγκ
 Κάπνισμα
 Αλκοόλ
Εξάρτηση-εθισμός
 Είναι η συνήθεια, ο εθισμός στη χρήση
μιας ναρκωτικής ουσίας, που οδηγεί
στην εμφάνιση ανοχής και στερητικού
συνδρόμου ύστερα από μείωση ή
σταμάτημα της λήψης της.
Συμπτώματα ή σύνδρομο στέρησης
 Σωματικά: όταν ο οργανισμός του χρήστη δεν
μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς τη
χρήση.
 Ψυχολογικά: όταν ο χρήστης έχει την ανάγκη
της ουσίας για να διατηρήσει την ψυχική του
συνοχή.
 Όλες οι περιπτώσεις σωματικής εξάρτησης
εμπεριέχουν την ψυχική, ενώ δε συμβαίνει
πάντα το αντίθετο.
Κριτήρια εντοπισμού εξάρτησης
 Ψυχολογική εξάρτηση (Έντονη
επιθυμία χρήσης )
 Ανάπτυξη ανοχής στη χρήση
 Στερητικό σύνδρομο
 Ανάγκη
δόσεων
για συνεχή αύξηση των
Ναρκωτικά
«Τοξικές ουσίες που προκαλούν νάρκωση,
δηλαδή εξασθένιση ή παράλυση των
λειτουργιών των αισθητικών νεύρων.»
Επιδρούν στον εγκέφαλο και γι' αυτό
προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα
χρησιμοποιούν θέλουν να βιώσουν τις
συνέπειες των ναρκωτικών.
Ιστορία των ναρκωτικών




Η χρήση παραισθησιογόνων βοτάνων είναι
πανάρχαιη και γινόταν αρχικά για θεραπευτικούς
σκοπούς.
Η εξέλιξη της κοινωνίας και το πέρασμα σε πιο
σύνθετες μορφές κοινωνικής διαβίωσης συνοδεύτηκε
και από μεταβολές στον τρόπο χρήσης των βοτάνων
που περιείχαν ψυχοτρόπες ουσίες.
Η χρήση των ναρκωτικών για ιατρικούς σκοπούς
γενικεύτηκε στα χρόνια του Μεσαίωνα και της
Αναγέννησης στην Ευρώπη.
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών στο απώτερο παρελθόν
ήταν κοινωνικά οροθετημένη και ελεγχόμενη βάσει
ορισμένων κανόνων.
Παράγοντες διάδοσης και
εκτεταμένης χρήσης των ναρκωτικών
 Τον 18ο αι. είχαμε την πρώτη επιστημονική
καταγραφή των ναρκωτικών ουσιών από έναν
Σουηδό Κάρολο Λίναιο.
 Η παραγωγή από το όπιο της μορφίνης
χαιρετίστηκε από τον ιατρικό κόσμο με
ενθουσιασμό.
 Η μορφίνη χαρακτηρίστηκε ως "φάρμακο του
Θεού" και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ως
αναλγητικό.
 Η ανάπτυξη της φαρμακοποιίας σε συσχετισμό
με την κατασκευή της υποδόριας ένεσης
συνέτειναν στη διάδοση της χρήσης των
ναρκωτικών ουσιών τον 19ο αι.
Παράγοντες διάδοσης και
εκτεταμένης χρήσης των ναρκωτικών
 Η μορφίνη και τα ομοειδή με αυτήν παράγωγα του




οπίου πωλούνταν ελεύθερα στα φαρμακεία.
Σταθερό στην ιστορία της διάδοσης των
ναρκωτικών αποτέλεσε η βιομηχανοποίηση της
παραγωγής του οπίου και των υποπροϊόντων του.
Η ανάπτυξη της χημείας είχε ως αποτέλεσμα την
ανακάλυψη πολλών ψυχοτρόπων ουσιών.
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν η ιατρική επιστήμη και οι
δυσκολίες που παρουσιάζονται στην εξακρίβωση
των επιπτώσεων που προκαλούν τα
ιδιοσκευάσματα.
Σημαντικό ρόλο έχει ακόμα και η πολυφαρμακία.
Προβληματικές αντιμετώπισης του
φαινομένου
 Ως προς τη διακίνηση των ναρκωτικών, έχουν
αναπτυχθεί και προταθεί τρεις βασικές
ρυθμίσεις:



Πρώτη: ολοκληρωτική απαγόρευση της
ελεύθερης διακίνησης και διάθεσης.
Δεύτερη: αφορά την απευθείας διάθεση από
κρατικές υπηρεσίες, των ουσιών που έχουν
ανάγκη οι εξαρτημένοι χρήστες.
Τρίτη: ρύθμιση προτείνει την ελεύθερη
διακίνηση και εμπορία των ναρκωτικών.
 Και για τις τρεις αυτές προτάσεις έχουν
διατυπωθεί επιχειρήματα υπέρ και κατά.
Παράγοντες που συντελούν στην
τοξικομανία
 Ψυχολογικοί

στις ναρκωτικές ουσίες καταφεύγουν
άτομα:
που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε έναν
αυξημένο ψυχικό πόνο και σε δυσάρεστα
συναισθήματα.
 με ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες
 με απραγματοποίητα όνειρα
 με έντονα προβλήματα
 με εσωτερικές συγκρούσεις

Παράγοντες που συντελούν στην
τοξικομανία
 Κοινωνικοί



Αυταρχική αγωγή:
 Πρόκειται για την αγωγή που δεν τείνει στη διάπλαση
δημιουργικών και συνειδητών πολιτών, αλλά στη δημιουργία
προσαρμοσμένων και υποταγμένων στο "σύστημα"
ανθρώπων.
Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής:

Η ζωή σε πόλεις που δεν διαθέτουν στοιχειώδη υποδομή
για την έκφραση της δημιουργικότητας και του δυναμισμού
των νέων καταντά μίζερη και σπρώχνει τους νέους στην
αναζήτηση νέων μορφών ψυχαγωγίας, συχνά λανθασμένων.
Η επιρροή της ομάδας:

Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αναπτύσσουν πρωτοβουλία
και να διαμορφώνουν μερικά στοιχεία συμπεριφοράς στο
πλαίσιο κάποιας ομάδας Έτσι, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο
να αποτελεί η ομάδα καθοριστικό παράγοντα για τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών.
Χορήγηση
 Στα πλαίσια ιατρικής χρήσης λαμβάνονται




στοματικά,
επιδερμικά,
σε ενέσιμη μορφή
υπόθετα.
 Στα πλαίσια ψυχαγωγικής χρήσης
λαμβάνονται




στοματικά,
σε μορφή καπνού,
ρινικά σε μορφή σκόνης,
ενέσιμα
Είδη ναρκωτικών














ΟΠΙΟ
ΜΟΡΦΙΝΗ
ΚΩΔΕΪΝΗ
ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ
ΗΡΩΪΝΗ
ΚΟΚΑΪΝΗ
ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
LSD
ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ
ΧΑΣΙΣ Ή ΜΑΥΡΟ
ΕΚΣΤΑΣΗ
ΚΡΑΚ
ΜΕΘΑΔΟΝΗ
Γράφημα για τα είδη
ναρκωτικών
Ποια είδη ναρκωτικών ξέρετε;
Πολλές
8%
Χασίς
18%
Μαριχουάνα
5%
Κοκαϊνη
22%
Χάπια
5%
Πολλές
Κανένα
3%
Ηρωίνη
21%
Πρέζα με ένεση
Τσιγάρο με
Σκόνη
8%
5% χόρτο
5%
Κανένα
Ηρωίνη
Πρέζα με ένεση
Τσιγάρο με χόρτο
Σκόνη
Κοκαϊνη
Μαριχουάνα
Χασίς
Χάπια
Κίνδυνοι
Εξάρτηση
Μολύνσεις
Ασθένειες
Θάνατος από υπερβολική δόση.
 Οι πιο συχνές ιατρικές επιπλοκές οφείλονται κυρίως
στις μη στείρες διαδικασίες χορήγησης.
 Πυώδεις μολύνσεις σε δέρμα, πνεύμονες και
εγκέφαλο, ενδοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα και AIDS, μέσω
συριγγών ή αναπνέουν το ναρκωτικό.
Μπορεί να απεξαρτηθεί
κάποιος από τα ναρκωτικά;
 Σχετικά με τα ναρκωτικά υπήρχε στο παρελθόν ο
μύθος του αθεράπευτου τοξικομανούς.
 Ειδικά ο χρήστης ηρωίνης θεωρούνταν
"ξοφλημένος", αθεράπευτος.
 Ο μύθος αυτός άρχισε να καταρρέει γύρω στα μέσα
της δεκαετίας του 1960, όταν οι θεραπευτικές
κοινότητες Synanon και Day-Top έδωσαν τους
πρώτους θεραπευμένους τοξικομανείς και
αλκοολικούς.
Τι είναι οι θεραπευτικές
κοινότητες;
 Οι θεραπευτικές Κοινότητες οργανώνονται
και διευθύνονται από πρώην εξαρτημένους.
 Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες
κοινοβιακού χαρακτήρα.
 Οι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν
θεραπευτικά μοντέλα τα οποία δεν
χρησιμοποιούν κανενός είδους ψυχοφάρμακα
ή υποκατάστατα, συγκροτούν δηλαδή τα
λεγόμενα "στεγνά" προγράμματα.
 Στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, τέτοιου τύπου
θεραπευτικά προγράμματα είναι αυτά του
Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.).
Ποια είναι η προβληματική και η πρόταση
των θεραπευτικών κοινοτήτων του
ΚΕ.Θ.Ε.Α.;
 Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας των θεραπευτικών





κοινοτήτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχουν άμεση σχέση με τον
προσδιορισμό των αιτιών του προβλήματος της χρήσης
φαρμακευτικών ουσιών.
Τα εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα δεν είναι στη
συντριπτική πλειοψηφία τους "άρρωστοι" με τη ψυχιατρική ή
ιατρική έννοια του όρου, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα
Οι θεραπευτικές κοινότητες απαντώντας στα αίτια του
προβλήματος προτείνουν έναν νέο τρόπο ζωής, αντιπαραθέτουν
ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών.
Το πρόγραμμα των θεραπευτικών κοινοτήτων είναι εθελοντικό
και "στεγνό".
Μόνο η εθελοντική προσέλευση, ενδεικτική της πραγματικής
επιθυμίας του χρήστη για αλλαγή, σε αντίθεση με τον
υποχρεωτικό εγκλεισμό, εγγυάται τη θεραπεία.
. Η θεραπευτική πρόταση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. βασίζεται σε
ψυχοθεραπευτικές και κοινωνιοθεραπευτικές τεχνικές
Τι είναι τα προγράμματα
μεθαδόνης;
 Τα προγράμματα μεθαδόνης πρωτοεφαρμόστηκαν
στις Η.Π.Α. το 1963 και εισηγητές τους ήταν οι
Dole και Nyswander.
 Συνίστανται στη χορήγηση μεθαδόνης αντί
ηρωίνης στους εξαρτημένους από την ηρωίνη
ναρκομανείς που εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 Όταν ξεκίνησε η λειτουργία των κέντρων αυτών,
είχαν τεθεί ως στόχοι η κοινωνικοποίηση των
ναρκομανών, η μείωση της εγκληματικότητας και
η θεραπεία μέσω της σταδιακής μείωσης και
τελικά της διακοπής της χορήγησης μέσα σε
διάστημα δύο περίπου χρόνων.
Υφίστανται στη χώρα μας
προγράμματα μεθαδόνης;
 Με το Νόμο 2161 περί ναρκωτικών
εισάχθηκε και στη χώρα μας η υπό
κρατικό έλεγχο χορήγηση υποκατάστατων
(μεθαδόνη) σε εξαρτημένους χρήστες από
ειδικά κέντρα.
 Τον Οκτώβριο του 1995 αποφασίστηκε η
έναρξη εφαρμογής του προγράμματος
μεθαδόνης σε δύο ειδικά κέντρα, ένα στην
Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία
λειτουργούν ήδη από τις αρχές του 1996.
Αντιμετώπιση
 Υπάρχουν πολλές κατηγορίες
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για
την αντιμετώπιση:
 στερητικών συμπτωμάτων
 συνοδών ψυχικών διαταραχών,
 της πρόληψης υποτροπών.
Αντιμετώπιση
 Η πολλαπλότητα των φαρμάκων δείχνει
δυο πράγματα:
 Δεν
υπάρχει το μαγικό φάρμακο που
βοηθάει όλους τους εξαρτημένους
 Είναι
ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν
πολλές εναλλακτικές λύσεις από
πλευράς φαρμακευτικής υποστήριξης.
Αντιμετώπιση
 Υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει να έχει υπ’ όψη του
κάθε επαγγελματίας στο χώρο της υγείας στην αντιμετώπιση της
εξάρτησης:






Κάθε χρήστης έχει τη δική του πορεία και ως εκ τούτου χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή στην ανίχνευσή του προβλήματος του.
Στόχος της όποιας φαρμακευτικής αγωγής είναι να βελτιώσει
τα συμπτώματα του ασθενούς, να βελτιώσει τη συνεργασιμότητα του
ασθενούς και γενικότερα να αντιμετωπίσει την οργανική πλευρά της
εξάρτησης
Η όποια φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνοδεύεται από
συστηματική ιατρική παρακολούθηση και ψυχολογική υποστήριξη
Θα πρέπει η απόφαση για την έναρξη διαδικασίας απεξάρτησης να
είναι απόφαση του ίδιου του ασθενούς και όχι αποτέλεσμα πίεσης του
οικογενειακού περιβάλλοντος του.
Συνίσταται να αποφεύγεται η χρήση για θεραπευτικούς λόγους
φαρμάκων που συνηθίζεται να κυκλοφορούν παρανόμως ανάμεσα
στους χρήστες.
Θα πρέπει η όποια συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων σε
εξαρτημένους να ακολουθεί αυστηρά τα όρια, τα πλαίσια του νόμου.
Νέοι και ναρκωτικά
 Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς σχετικά με
το πρόβλημα των ναρκωτικών
 Ενδείξεις που αναφέρονται ενδέχεται να
μη συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών,
αλλά να είναι σημάδια ότι το παιδί απλώς
μεγαλώνει.
 Αν ο γονέας διαπιστώσει ότι υπάρχουν
μερικές ενδείξεις θα πρέπει απλά να
"πλησιάσει" το παιδί του και να επιδιώξει
να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί
του.
Νέοι και ναρκωτικά
 Ορισμένες ενδείξεις είναι:
 σταδιακή απώλεια του ενδιαφέροντος για το σχολείο, τα
χόμπι, τους φίλους κ.α.
 ξαφνικές και τακτικές αλλαγές διάθεσης, επιθετικότητα,
νευρικότητα.
 συνεχείς απαιτήσεις για χαρτζιλίκι, απώλεια χρημάτων ή
αντικειμένων από το σπίτι
 ασυνήθιστη νωθρότητα ή υπνηλία
 ασυνήθιστες οσμές ή σημάδια στο σώμα ή τα ρούχα
 τηλεφωνήματα από αγνώστους
 ασυνήθιστες κάψουλες, χάπια, αλουμινόχαρτα, βελόνες,
σύριγγες στα προσωπικά του είδη
 απότομη αλλαγή σε παρέες και φίλους
 ψέματα ή αμήχανες δικαιολογίες για το πού και με ποιους
περνά τις ώρες του.
Νέοι και ναρκωτικά
 Τι πρέπει να κάνει ή να μην κάνει ο γονιός όσον
αφορά το θέμα παιδί-ναρκωτικά:
 Να ενημερωθεί σωστά για τα ναρκωτικά
 Να μην κάνει πράγματα που θα διέκοπταν την
επικοινωνία του με το παιδί.
 Να μη διστάσει να ζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό.
 Να μιλήσει ήρεμα με το παιδί του, να τονίσει το
ενδιαφέρον του γι’ αυτό, καθώς και την ανησυχία του
για τις συνέπειες της συμπεριφοράς του.
 Να του δείξει ότι το εμπιστεύεται και ότι μπορεί να
υπολογίζει στη βοήθειά του.
 Να μην οδηγήσει το παιδί με τη βία σε κάποιον ειδικό.
 Να μην το προσβάλει με απότομη και βίαιη
συμπεριφορά.
 Να μην πάρει το ζήτημα αψήφιστα, πιστεύοντας ότι δεν
είναι κάτι σοβαρό.
Ελλάδα και ναρκωτικά
 Η χώρα μας είναι σταυροδρόμι της διακίνησης
ναρκωτικών και κυρίως του χασίς και των οπιούχων.
 Οι κυριότερες πύλες εισόδου ναρκωτικών στη χώρα
μας είναι οι Κήποι του Έβρου, ο Βόλος και τα
παράλια.
 Υπαρκτό είναι και το πρόβλημα της κατανάλωσης
ναρκωτικών ουσιών και στο εσωτερικό της χώρας.
 Το ποσοστό της εσωτερικής κατανάλωσης είναι
μικρότερο από αυτό των αναπτυγμένων
δυτικοευρωπαϊκών κρατών, υπάρχει, όμως κίνδυνος
η διαφορά σύντομα να καλυφθεί.
Τι συμφέροντα κρύβονται πίσω
από τη διακίνηση ναρκωτικών
 Επιτυχημένα έχει χαρακτηριστεί η παραγωγή,
διακίνηση και εμπορία των ναρκωτικών ως η
"μεγαλύτερη οικονομική επιχείρηση του κόσμου".
 Γύρω από την ηρωίνη υπολογίζεται ότι διακινούνται
περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια το
χρόνο.
 Μέσα στη δίνη των οικονομικών συμφερόντων που
εμπλέκονται στην υπόθεση των ναρκωτικών,
βρίσκονται και οι μηχανισμοί δίωξης που εξαγοράζονται
και συμμετέχουν στη διακίνησή τους.
 Συμβαίνει αυτό που δήλωσε πριν από χρόνια ο Ράμσεϊ
Κλαρκ: "Φαίνεται ότι σε κάθε μεγάλη ποσότητα που
συλλαμβάνεται, ο διώκτης γίνεται αυτομάτως
συνέταιρος του διωκόμενου".
Ντόπινγκ
«Ντόπινγκ ορίζεται ως η παραβίαση
ενός ή περισσοτέρων κανονισμών
αντι-ντόπινγκ όπως αναγράφονται
στον Παγκόσμιο Κώδικα ΑντιΝτόπινγκ».
 Είναι απαγορευμένες ουσίες που
χρησιμοποιούν ορισμένοι αθλητές πριν
τους αγώνες με σκοπό να έχουν
καλύτερες επιδώσεις.

Κατηγορίες αναβολικών
 Πριν τους αγώνες:
 Στεροειδή
αναβολικά
 Πεπτίδια
 Κατά την διάρκεια των αγώνων:
 Ουσίες
διεγερτικές, όπως
αμφεταμίνες, κοκαΐνη, εφεδρίνη.
Απαγορευμένες ουσίες
 Διεγερτικά
 Ναρκωτικά
 Κανναβινοειδή
 Αναβολικά
 Πεπτιδικές ορμόνες
 Βήτα-2 Ανταγωνιστές
 Παράγοντες με αντί- οιστρογονική δράση
 Καλυπτικές ουσίες
 Διογκωτικά Πλάσματος
Απαγορευμένες μεθόδοι
 Επαγωγή μεταφοράς οξυγόνου
 Φαρμακολογικός, χημικός και
τεχνικός χειρισμός
 Γονιδιακό ντόπινγκ
Ενίσχυση της απόδοσής σας …
 με παράνομες δραστηριότητες είναι ντόπινγκ.
Δεν έχει σημασία εάν συμβαίνει στον
αθλητισμό, στην εργασία ή στην καθημερινή
ζωή, αποτελεί κατάχρηση φαρμάκων και
συνεπώς πάντα είναι ένα είδος ντόπινγκ και
είναι αθέμιτο.
Βιοϊατρικές επιπτώσεις…
 είναι οι συνέπειες από τη χρήση ουσιών ή μεθόδων
ντόπινγκ. Αυτές οι ουσίες ή οι μέθοδοι αποτελούν
μέρος του Απαγορευμένου Καταλόγου του
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι-ντόπινγκ (WADA).
 Οι αναβολικοί παράγοντες είναι χημικά συστατικά
ικανά να ενισχύσουν την αναβολική διεργασία στον
οργανισμό. Επηρεάζουν το μεταβολισμό των
πρωτεϊνών διεγείροντας την πρωτεϊνοσύνθεση
(αναβολική επίδραση) και αναστέλλοντας τη διάσπαση
των πρωτεϊνών (αντικαταβολική δράση).
Αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή
(AAS)
 Η ομάδα των αναβολικών ανδρογόνων
στεροειδών (AAS) περιλαμβάνει την
ενδογενώς παραγόμενη τεστοστερόνη, τη
διυδροτεστοστερόνη (DHT), προορμόνες
τεστοστερόνης και τους μεταβολίτες τους
καθώς και εξωγενή αναβολικά ανδρογόνα
στεροειδή, τα οποία είναι συνθετικά
παράγωγα της τεστστερόνης.
Γονιδιακό ντόπινγκ
Το γονίδιο είναι μια βιολογική
μονάδα κληρονομικότητας όπου
με γονιδιακή θεραπεία
προσπαθεί να επιδιορθώσει το
ελαττωματικό γονίδιο.
Απαγορευμένες ουσίες σε όλες
τις περιπτώσεις
 Ενδο- αγωνιστικά
 Έξω- αγωνιστικά
Ουσίες που απαγορεύονται σε όλες
τις περιπτώσεις
Αναβολικοί παράγοντες
Ορμόνες και σχετικές ουσίες
Βήτα-2 αγωνιστές
Ορμονικοί ανταγωνιστές και ρυθμιστές
Διουρητικά και άλλοι παράγοντες
συγκάλυψης
 Αύξηση της μεταφοράς οξυγόνου
 Χημικός και φυσικό χειρισμός
 Γονιδιακό ντόπινγκ





Ουσίες και μέθοδοι που
απαγορεύονται ενδο-αγωνιστικά
 Διεγερτικά
 Ναρκωτικά
 Κανναβινοειδή
 Γλυκοκορτικοστεροειδή
Ουσίες που απαγορεύονται σε
συγκεκριμένα αθλήματα
 Αλκοόλ
 Βήτα-αποκλειστές
Ειδικά αναφερόμενες ουσίες
 Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει καμία
ποσοτική πληροφορία διαθέσιμη σχετικά με
τις απαγορευμένες ουσίες στον
Απαγορευμένο Κατάλογο.
Ειδικά αναφερόμενες ουσίες
 Καρβοξυτετραϋδροκανναβινόλη
 Μορφίνη
Σκάνδαλο
 Το 2004 στους Ολυμπιακούς
Αγώνες δύο αθλητές της Ελληνικής
Ολυμπιάδας δεν παραβρεθήκαν
στον έλεγχο anti-doping control.
Αγώνες τότε και σήμερα
 Τότε δεν είχε χρηματικό έπαθλο.
 Σήμερα η δόξα και τα χρήματα
κυριαρχούν
Αποτελέσματα ερευνών
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΕ
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΟΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.
ΣΩΣΤΟ
33%
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
ΛΑΘΟΣ
67%
Κάπνισμα
 Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής
καπνού προερχόμενου από την καύση φύλλων του
φυτού καπνός.
 Η καύση γίνεται συνήθως σε τσιγάρο, πίπα, πούρο
ή με άλλο τρόπο.
 Μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και την Ασία μετά το
1556.
Είδη καπνιστών
 Γνώστες
 Πειραματιζόμενοι
 Τακτικοί
 Εθισμένοι
Λόγοι καπνίσματος των νέων
 Συνήθεια γονέων
 Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό περιβάλλον
 Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με την εικόνα του
 Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με τον αθλητισμό
 Σχέσεις / οικογενειακή δομή
 Επίπεδο εκπαίδευσης
 Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο
 Διαχείριση άγχους και καταπίεσης
 Αποδοχή
Συνέπειες καπνίσματος









Διάφορες μορφές καρκίνου
Καρδιοαγγειακά νοσήματα
Μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας
Πεπτικό έλκος
Βρογχίτιδα
Πρόωρη ρυτίδωση του δέρματος
Άσθμα
Πνευμονία
Μυικές βλάβες
Ποσοστά μαθητών που καπνίζουν
ΕΧΕΙΣ ΚΑΠΝΙΣΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ
ΣΟΥ
τουλαχιστον μια
φορα
43%
57%
ποτε
Παθητικό κάπνισμα
 Το κάπνισμα σε κλειστό χώρο δημιουργεί υψηλή
συγκέντρωση ορισμένων βλαπτικών ουσιών που
μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα σε μη
καπνιστές.
 Η καθημερινή έκθεση ενός μη καπνιστή για πολλά
χρόνια στο κάπνισμα άλλων επηρεάζει την
αναπνευστική του λειτουργία και αυξάνει την
πιθανότητα να πάθει καρκίνο του πνεύμονα και
καρδιοαγγειοπάθειες.
 Η επίδραση του παθητικού καπνίσματος σε έμβρυα
αποτελεί ένα από τα πιο δυσάρεστα γεγονότα του.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γεννιούνται μωρά με
χαμηλό βάρος και οδηγεί μερικές φορές σε
αποβολές.
Παθητικό κάπνισμα
 Τα παιδιά καπνιστών αντιμετωπίζουν
προβλήματα βρογχίτιδας και
βρογχοπνευμονίας.
 Σχετικά με έρευνες οι μη καπνιστές όταν
βρεθούν σε ένα χώρο γεμάτο καπνό,
ανεβαίνει η πίεση του αίματός τους και της
καρδιακής τους συχνότητας.
«ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΠΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ!!!»
Μέτρα κατά του
καπνίσματος
 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ.





Έλεγχος της διαφημίσεως και προαγωγής των
πωλήσεων
Προειδοποιήσεις σχετικά με την υγεία στα πακέτα των
τσιγάρων και δήλωση της περιεκτικότητας σε πίσσα
και νικοτίνη.
Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών τον καπνό.
Περιορισμοί στις πωλήσεις σε νεαρά άτομα.
Οικονομικά μέτρα (φορολογία κ.λπ.).
Μέτρα κατά του
καπνίσματος
 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ



Απαγορεύσεις για το κάπνισμα σε δημόσιους
χώρους.
Απαγορεύσεις για το κάπνισμα στον τόπο
εργασίας.
Υποχρεωτική αγωγή υγείας για το κάπνισμα.
Συστάσεις της Παγκόσμιας
Οργανώσεως Υγείας
 Η εκπαίδευση στο θέμα κάπνισμα και υγεία.
 Τα θετικά σημεία της επιλογής του μη καπνιστή θα
πρέπει να τονίζονται περισσότερο από τα αρνητικά
αποτελέσματα του καπνίσματος.
 Η αγωγή των παιδιών σε θέματα υγείας θα πρέπει να
αρχίζει από το σπίτι και το Δημοτικό Σχολείο.
 Οι υγειονομικές αρχές και οργανισμοί θα πρέπει να
συνεργαστούν με τις εκπαιδευτικές αρχές για να
ετοιμάσουν προγράμματα και διδακτικό υλικό σχετικά
με τους κινδύνους από το κάπνισμα.
Αλκοόλ
 «Είναι το δεύτερο σκέλος από τη σειρά που
σχηματίζουν οι κορεσμένες μονοσθενείς
αλκοόλες και η πιο γνωστή αλκοόλη».
Πρώτες ύλες για την παρασκευή της
αλκοόλης
 Τα αλκοολούχα υγρά από τα οποία παίρνεται
με απλή απόσταξη
 Ζαχαρούχα υγρά
 Ζαχαρότευτλα
 Σταφίδες
 Αμυλούχες ύλες και
 Κυτταρινούχες ύλες
Η ανακάλυψη του αλκοόλ
 Δεν έχει εξακριβωθεί πότε αρχίζει στην ανθρώπινη
ιστορία, η χρήση του αλκοόλ,
 Η παραγωγή και πώληση οινοπνευματωδών ποτών
είναι διαδικασίες ρυθμισμένες με νόμους από τους
πρώτους κιόλας πολιτισμούς.
 Η εισαγωγή των οινοπνευματωδών ποτών στο τυπικό
πολλών θρησκειών συνδέεται με την ιδιότητα τους να
φέρνουν τους ιερείς σε μια επιθυμητή κατάσταση
έκστασης, η ιδιότητα αυτή θεωρούνταν αποτέλεσμα
της παρουσίας υπερφυσικών πνευμάτων και θεών.
Η ανακάλυψη του αλκοόλ
 Η παρασκευή ποτών με απόσταξη ήταν γνωστή στη
Βρετανία πριν από την ρωμαϊκή κατάκτηση.
 Κατά το μεσαίωνα ιδρύθηκαν πολλές βιοτεχνίες
μπύρας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία, που
με τον καιρό εξελίχτηκαν στις σύγχρονες τεράστιες
βιομηχανίες.
 Στην Ελλάδα το πρώτο βιοτεχνικό εργαστήριο
μπύρας ιδρύθηκε το 1864 στην Αθήνα από Ι.Φιξ .
Αργότερα ιδρύθηκαν και άλλα.
 Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν για το αλκοόλ τον όρο
οινόπνευμα, που αποδίδει την πίστη τους στο κρασί.
Αλκοολισμός
 «Αλκοολισμός λέγεται η οξεία ή χρόνια
δηλητηρίαση που προκαλείται από την
αιθυλική αλκοόλη, δηλαδή το οινόπνευμα. Το
αλκοόλ είναι ναρκωτικό. Απλά είναι νόμιμο».
Κάποιοι καταναλώνουν αλκοόλ εξαιτίας:
 Κοινωνικότητας (71%)
 Τους αρέσει η γεύση (51%)
 Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%)
 Προκαλεί μέθη (6%)
 Επειδή το κάνουν όλοι (6%)
 Για να ξεχάσουν προβλήματα (0%)
Κριτήρια εξάρτησης







Ανοχή.
Στέρηση. Εκδηλώνεται με ένα σύνολο εάν δεν γίνει
λήψη αλκοόλ.
Κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύματος για
μεγάλες περιόδους.
Ανεπιτυχείς προσπάθειες διακοπής.
Συνεχώς αυξανόμενη προσπάθεια για προμήθεια
οινοπνεύματος.
Περιορισμός κοινωνικών και επαγγελματικών
δραστηριοτήτων που οφείλονται στη λήψη αλκοόλ.
Συνεχιζόμενη χρήση παρά τα προβλήματα υγείας
εξαιτίας του οινοπνεύματος.
Συμπτώματα δηλητηρίασης από αιθανόλη
 αταξία
 δυσαρθρία
 νύστα
 αναστολή λειτουργιών
 μπορεί να αποκρύπτει άλλες
νόσους
Τρόποι αντιμετώπισης των
συμπτωμάτων
 Ελέγξτε το επίπεδο ανταπόκρισης του
πάσχοντος
 Καλέστε γιατρό ή ασθενοφόρο
 Προστατέψτε τον πάσχοντα από το
κρύο
 Μην κινείτε μόνο του τον άρρωστο αν
έχει υποστεί κάκωση ΑΜΣΣ (τραύμα
στο κεφάλι ή στον αυχένα).
Συνέπειες
 50-100mg/dl: Διαταραγμένη κρίση. Διαταραχές




συνέργειας κινήσεων.
150-250mg/dl: Λήθαργος. Άτομο που παραπαίει και
δύσκολα στέκεται χωρίς βοήθεια
300mg/dl: Σε αρχάριους μπορεί να εμφανιστεί κώμα
400mg/dl: Καταστολή του αναπνευστικού κέντρου
Θανατηφόρες συνέπειες:


Για ενήλικα μέσου βάρους: 300-400ml καθαρού
οινοπνεύματος τα οποία λαμβάνονται σε χρονικό
διάστημα λιγότερο από μια ώρα.
Για τα παιδιά η λήψη: 1ML/Kgr Προκαλεί σοβαρή
δηλητηρίαση
Βλαπτικές επιδράσεις του αλκοόλ
 Στο κεντρικό νευρικό σύστημα και πρόκληση
συνακόλουθων διαταραχών
 Εξάρτηση
 Στο ήπαρ και στο πεπτικό σύστημα
 Στο νευρικό σύστημα
 Στο καρδιαγγειακό και κυκλοφορικό σύστημα.
 Στην κύηση (π.χ. αλκοολικό εμβρυικό
σύνδρομο)
 Αύξηση στα ατυχήματα και στις εξωτερικές
αιτίες κακώσεων και τραυματισμών
Χαρακτηρισμός κατανάλωσης αλκοόλ
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (Π.Ο.Υ. 2005):

Επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλης



Επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ



Γυναίκες: 20 - 40gr μέση ημερήσια κατανάλωση
Άνδρες: 40 - 60gr μέση ημερήσια κατανάλωση
Γυναίκες: άνω των 40gr ημερησίως
Άνδρες: άνω των 60gr ημερησίως
Bαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ

τουλάχιστον 60gr αλκοόλης σε σύντομο
χρονικό διάστημα
Θεραπεία
 Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην
αποκατάσταση μιας υγιούς συμπεριφοράς και ενός
τρόπου ζωής απαλλαγμένου από τα προβλήματα του
αλκοόλ.
 Η θεραπεία ξεκινάει από τον ίδιο τον ασθενή. Η
αποδοχή του προβλήματος είναι το σημαντικότερο
βήμα.
 Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας είναι η
απόλυτη αποχή από το αλκοόλ.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
 Στον κόσμο των νέων υπερισχύει η άποψη ότι
αν δεν μεθύσεις έστω και λίγο, δεν
διασκεδάζεις.
 Οι νέοι της εποχής µας προσπαθούν να
φαίνονται αντιδραστικοί στις συμβουλές των
μεγαλυτέρων τους.
 Υπάρχουν νέοι που δεν είναι συνηθισμένοι
στο ποτό και όντας επηρεασμένοι από τους
φίλους τους, εθίζονται στο αλκοόλ".
Ο αλκοολικός νοσεί. Η νόσος εισβάλλει
ύπουλα και οι επιπτώσεις της βαρύνουν
τόσο τους ασθενείς όσο και τους
ανθρώπους που τους περιβάλλουν.
Απαιτείται εγρήγορση για αναγνώριση
των συμπτωμάτων πριν η χρήση γίνει
εξάρτηση, εφόσον είναι γνωστό πως η
πρόληψη είναι ωφελιμότερη της
θεραπείας.
«Η ζωή είναι σαν ένα ποτήρι κρασί,
πρέπει κάποιος να τη γεύεται αργά
για να αναδεικνύεται όλη η γεύση
της.»
Πόσο συχνά πίνετε
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΠΙΝΕΤΕ
7
3
2
2
ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΑ
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ
0
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
ΤΗΝ
7
Σειρά1
3
1
ΚΆΘΕ ΜΕΡΑ
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Πόσο αλκοόλ καταναλώνουν οι
νέοι
ΠΟΣΑ ΠΟΤΑ ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ;
Ο
ΛΟ
Υ
7
Ο
ΤΕ
ΡΑ
ΚΑ
Θ
9
ΠΛΗΘΟΣ
ΔΥ
Ο
Α
2
Έ
Ν
ΠΕ
Ρ
ΙΣ
Σ
7
0
2
4
6
8
10
Συμπεράσματα (Ι)
 Η χρήση ναρκωτικών είναι ένα από τα πιο
επικίνδυνα ίσως και το πιο επικίνδυνο
πράγμα στη ζωή του ανθρώπου, αφού τις
περισσότερες φορές η υπερβολική δόση
οδηγεί στο θάνατο.
 Το 60% των χρηστών είναι από 17 έως 25
ετών
Συμπεράσματα (ΙΙ)
 Το κάπνισμα προκαλεί πολλά προβλήματα
και έχει σοβαρές επιπτώσεις στον
οργανισμό.
 Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων που
καπνίζει επιβαρύνοντας τον οργανισμό
τους με βλαβερές ουσίες με αποτέλεσμα
να διακόπτουν την ομαλή ανάπτυξη και
λειτουργία του οργανισμού τους.
Συμπεράσματα (ΙΙΙ)
 Τα αναβολικά καθώς τα λαμβάνουν οι
αθλητές για την αύξηση της επίδοσής τους
ζημιώνουν την υγεία τους προσπαθώντας να
ξεπεράσουν τις δυνάμεις τους.
 Οι επιπτώσεις που έχει η χρήση αυτών των
παράνομων ουσιών χαρακτηρίζονται
επικίνδυνες έως και θανατηφόρες.
Συμπεράσματα (ΙV)
 Το αλκοόλ είναι μια από τις βλαβερότερες
εξαρτησιογόνες ουσίες στην κοινωνία, επειδή
καταναλώνεται νόμιμα.
 Ο ανθρώπινος οργανισμός, με τη συνεχή
χρήση καταστρέφεται εσωτερικά και
επηρεάζεται η ψυχολογία του, οδηγώντας
τον πολλές φορές σε εμμονή.
 Για την ολοκληρωτική απεξάρτηση του θα
χρειαστεί αρκετός χρόνος και κόπος και δεν
θα είναι εύκολο.
Κρίση (Ι)
 Οι χρήστες τις περισσότερες φορές μυούνται
είτε από περιέργεια είτε κατόπιν πίεσης
φίλων.
 Ένας ναρκομανής είναι άρρωστος που χρήζει
υποστήριξης φαρμακευτικής, ιατρικής,
οικογενειακής και κυριότατα κοινωνικής.
Κρίση (ΙΙ)
 Πολλοί χρησιμοποιούν το τσιγάρο ως
διέξοδο από τα προβλήματα τους και την
καθημερινή ρουτίνα, άλλοι πάλι ως μέσο
«εντυπωσιασμού».
 Είναι μια παθητική εξαρτησιογόνα ουσία
που δεν επηρεάζει μόνο τους καπνιστές
αλλά και όσους τους συναναστρέφονται.
Κρίση (ΙΙΙ)
 Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
παγκόσμιος αθλητισμός.
 πρέπει να περιοριστεί το φαινόμενο της
εμπορευματοποίησης του αθλητισμού,
συνεπώς της σύνδεσης του αθλητισμού με την
αγορά και τα συμφέροντα εταιριών.
Κρίση (ΙV)
 Ο αλκοολισμός προκαλεί προβλήματα υγείας
τόσο σωματικά όσο και ψυχικά που πολλές
φορές οδηγούν στον θάνατο.
 Γι’ αυτό το λόγο ο αλκοολικός πρέπει να
διακόψει την χρήση πριν να είναι πολύ αργά,
αναζητώντας στήριξη από αρμόδιους φορείς
για ουσιαστική αποκατάσταση.
Ο δρόμος της ζωής είναι γεμάτος κακοτοπιές.
Σκύλλες και Χάρυβδες μας καταπίνουν κι άλλοτε
πλανεύτρες Σειρήνες ξεγελώντας μας
«παρακρατούν» το μόχθο μας. Αλίμονο αν το
όνειρό μας που συχνά ματώνει κι αυτό από
αντιξοότητες καταποθεί από ουσίες –
υποκατάστατα αξιών.
Τότε το μαύρο χρώμα, ομπρός κι οπίσω, ολούθε
κι ολόγυρα, θα σκοτεινιάζει -τι κρίμα- την αγνή
Ίριδα της ανθρώπινης ύπαρξης βυθίζοντάς την
στον πάτο της παγερής Στύγας,
ευτελίζοντάς την!!!!!!!
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
 Η εργασία και η παρουσίαση είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:
http://lyk-viann.ira.sch.gr