תכנון באיוש

Download Report

Transcript תכנון באיוש

‫התכנון ביהודה ושומרון‬
‫‪1‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון‬
‫• הבסיס החוקי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫מוסדות התכנון‬
‫היררכיה של התכניות‬
‫ההליכים הסטטוטוריים‬
‫הועדה המקומית‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫הבסיס החוקי‬
‫• החוק‬
‫החוק הירדני‬
‫תחיקת הביטחון‬
‫החוק הישראלי‬
‫• פרשנות לחוק‬
‫בג"צ‬
‫• תחיקת משנה‬
‫תקנות‬
‫צווים‬
‫‪3‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫החוק‬
‫החוק הירדני‬
‫חוק תכנון ערים כפרים ובנינים‬
‫(חוק זמני) מס' ‪ 79‬לשנת ‪1966‬‬
‫תחיקת הביטחון‬
‫צו בדבר חוק תכנון ערים‪ ,‬כפרים‬
‫ובנינים(יו"ש) (מס' ‪ )418‬תשל"א‪1971-‬‬
‫החוק הישראלי‬
‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪1965 -‬‬
‫‪4‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫תחומי שיפוט ישובים באיו"ש‬
‫‪5‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫תחומי תכניות מתאר לישובים‬
‫‪6‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון‬
‫• הבסיס החוקי‬
‫• מוסדות התכנון‬
‫• היררכיה של התכניות‬
‫• ההליכים הסטטוטוריים‬
‫• הועדה המקומית‬
‫‪7‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫מוסדות התכנון באיו"ש‬
‫מועצת התכנון העליונה‬
‫ועדה מחוזית‬
‫‪ 8‬ועדות משנה‬
‫ועדות מקומיות ומיוחדות‬
‫‪ 23‬ועדות מיוחדות ישראליות‬
‫‪ 6‬מועצות אזוריות‬
‫‪ 13‬מועצות מקומיות‬
‫‪ 4‬עיריות‬
‫‪ 6‬ועדות מקומיות נפתיות‬
‫‪ 90‬כפרים באזור ‪C‬‬
‫‪8‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדות המשנה של מת"ע‬
‫בסמכות של ועדה מחוזית‬
‫‪ .1‬ועדת משנה להתיישבות‪.‬‬
‫‪ .2‬ועדת משנה לתכנון ורישוי‪.‬‬
‫‪ .3‬ועדת משנה לדרכים‪.‬‬
‫‪ .4‬ועדת משנה לכרייה וחציבה‪.‬‬
‫‪ .5‬ועדת משנה לאיכה”ס‪.‬‬
‫‪ .6‬ועדת משנה לפיקוח‪.‬‬
‫‪ .7‬ועדת משנה להתנגדויות‪.‬‬
‫‪ .8‬ועדת רישוי תמ"א ‪56‬‬
‫‪9‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫‪10‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת המשנה להתיישבות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫ישובים‬
‫שכונות‬
‫מבננים ומגרשים‬
‫דרכים ‪ ,‬תשתיות‪,‬‬
‫מתקנים הנדסיים בתוך‬
‫ההתיישבות‬
‫• תכניות כלליות ומפורטות‬
‫• תכניות בינוי וחלוקה‬
‫• סמכויות הועדה המחוזית‬
‫בתחומי שיפוט המועצות‬
‫המקומיות והאזוריות‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫‪12‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת משנה לתכנון ורישוי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪13‬‬
‫תכניות מפורטות‬
‫תכניות בינוי וחלוקה‬
‫התרי בנייה‬
‫דיון בעררים על החלטות‬
‫•‬
‫עיריות‬
‫•‬
‫כפרים‬
‫שכונות מבננים מגרשים •‬
‫•‬
‫דרכים מקומיות ‪,‬‬
‫הועדות המקומיות‬
‫תשתיות‪ ,‬מתקנים‬
‫• דיון בעררים על החלטות‬
‫הנדסיים בתוך המרחב‬
‫ועדת המשנה לפיקוח‬
‫הנפתי‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫‪14‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת המשנה לדרכים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪15‬‬
‫דרך ראשית ‪,‬אזורית‬
‫ומקומית‪-‬ראשית‬
‫התחברויות‪ ,‬מתקני‬
‫הדרך‬
‫מסילות ברזל‬
‫שדות תעופה ומנחתים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תכניות מפורטות‬
‫תכניות בינוי‬
‫תכניות שיקום נופי‬
‫היתרים לפיתוח וסלילה‬
‫תסקירי השפעה על‬
‫הסביבה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫‪16‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת המשנה לכרייה וחציבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪17‬‬
‫מחצבות‪ ,‬מכרות‪,‬‬
‫מחפורות‬
‫ייעודי קרקע נלווים‬
‫מתקנים הנדסיים בתוך‬
‫תכניות המחצבות‬
‫דרכי הגישה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תכניות מפורטות‬
‫תכניות בינוי‬
‫תכניות שיקום‬
‫תסקירי השפעה על‬
‫הסביבה‬
‫היתרי בנייה בתכניות‬
‫המחצבות‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫‪18‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת המשנה לאיכות הסביבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪19‬‬
‫שמורות טבע ופארקים‬
‫פתרונות סילוק שפכים‬
‫אתרי סילוק אשפה‬
‫שילוב של פתרונות‬
‫סביבתיים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תכניות מפורטות‬
‫היתרי בנייה‬
‫תסקירי השפעה על‬
‫הסביבה‬
‫דיון בהיבטים סביבתיים‬
‫של תכניות כלליות‬
‫ומפורטות שבועדות‬
‫אחרות‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫‪20‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת המשנה לפיקוח‬
‫• סמכויות ועדה מחוזית בנושאי‬
‫שמירת הטבע‪ ,‬מפגעים‬
‫סביבתיים ‪,‬מודעות‪,‬‬
‫מבנים מסוכנים‬
‫• סמכות כניסה לקרקע‬
‫• סמכויות ועדה מקומית בעניין‬
‫פיקוח על הבנייה‪,‬‬
‫התראות פינוי והריסה‬
‫‪21‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת המשנה להתנגדויות‬
‫• דיון והחלטה‬
‫בהתנגדויות לתכניות‬
‫למעט תכניות בסמכות ו‪ .‬מ‪.‬‬
‫לתכנון ורישוי‬
‫• דיון בעררים על‬
‫החלטות הועדות‬
‫המיוחדות‬
‫‪22‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫‪23‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫ועדת רישוי לתמ"א ‪56‬‬
‫• מתקני תקשורת קטנים‬
‫וזעירים‬
‫‪24‬‬
‫• תכניות מפורטות‬
‫למתקני תקשורת‬
‫• היתרי בנייה למתקני‬
‫תקשורת‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון‬
‫• הבסיס החוקי‬
‫• מוסדות התכנון‬
‫• היררכיה של התכניות‬
‫• ההליכים הסטטוטוריים‬
‫• הועדה המקומית‬
‫‪25‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫היררכיה של תכניות‬
‫תכנית מתאר אזורית‬
‫נושאית או מרחבית‬
‫תכנית מתאר מקומית תכנית מתאר מקומית תכנית מתאר חלקית‬
‫בתחום מועצה אזורית‬
‫תכנית מפורטת‬
‫תכנית מפורטת‬
‫תכנית מפורטת‬
‫ישוב‬
‫שכונה‬
‫מבנן‬
‫תכנית חלוקה תכנית חלוקה ובינוי‬
‫היתרי בנייה‬
‫‪26‬‬
‫בתחום מועצה מקומית‬
‫תכנית בינוי‬
‫היתרי בנייה היתרי בנייה היתרי בנייה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫היררכיה של תכניות‬
‫מועצת התכנון העליונה‬
‫תכנית מתאר‬
‫בהתייעצות עם הועדות המקומיות‬
‫תכנית מתאר מקומית‬
‫מת"ע או ועדות המשנה‬
‫בהתייעצות עם הועדות המקומיות‬
‫ועדות המשנה של מת"ע‬
‫תכנית מפורטת‬
‫בהתייעצות עם הועדה המקומית‬
‫תכנית חלוקה ו‪ /‬או בינוי הועדה המקומית‬
‫תכנית להיתר בנייה‬
‫‪27‬‬
‫הועדה המקומית‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון‬
‫• הבסיס החוקי‬
‫• מוסדות התכנון‬
‫• היררכיה של התכניות‬
‫• ההליכים הסטטוטוריים‬
‫• הועדה המקומית‬
‫‪28‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫הליכי תכנון סטטוטוריים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪29‬‬
‫תנאים להליך הסטטוטורי ( מושגים חשובים )‬
‫הליכים פנימיים במנהל האזרחי‬
‫תכנית מפורטת‬
‫היתר הבנייה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫תנאים להליך הסטטוטורי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪30‬‬
‫הוכחת בעלות על הקרקע‬
‫אישור קמ"ט אפוטרופוס‬
‫אישור קמ"ט ארכיאולוגיה‬
‫אישור מפקח על התעבורה‬
‫אישור קמ"ט איכות הסביבה‬
‫אישור קמ"ט שמורות הטבע‬
‫אישור אג"ת‪ /‬צה"ל‪/‬פקמ"ז‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫מושגים חשובים‬
‫קו כחול‬
‫• קו כחול ישות תכנונית‬
‫• קו כחול גבול מוניציפאלי‬
‫• קו כחול מושג מקרקעיני‬
‫‪31‬‬
‫= גבול תכנית‬
‫= צו אלוף לישוב‬
‫= תיחום אדמות‬
‫מדינה מוכרזות‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫מושגים חשובים‬
‫אדמות מדינה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אדמות מדינה רשומות‬
‫אדמות סקר‬
‫אדמות מדינה מוכרזות‬
‫אדמות מדינה צוות קו כחול‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫• קמ"ט רישום מקרקעין‬
‫• צוות קו כחול ‪ +‬קמ"ט אפוטרופוס‬
‫• צוות אדמות סקר ‪ +‬קמ"ט אפוטרופוס‬
‫‪32‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫הליכים פנימיים במנהל האזרחי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪33‬‬
‫פורום הכנה למת"ע ‪ ,‬פורום מקדים‬
‫צוות קו כחול‬
‫פורום כפרים‬
‫פורום כבישים‬
‫פורום פרויקטים כלכליים‬
‫פורום אתרים קולטי קהל‬
‫פורום אס"פים‬
‫פורום ביוב‬
‫פורום ניקוז‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫תחום תשתית‬
‫תחום תשתית‬
‫תחום תשתית‬
‫תחום תשתית‬
‫ענף כלכלה‬
‫ס' רמ"א‬
‫ענף ארב"ל‬
‫ענף ארב"ל‬
‫ענף ארב"ל‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫שלבי האישור הסטטוטורי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪34‬‬
‫פורום הכנה למת"ע בראשות רמ"א‬
‫אישור שר הביטחון להליכי תכנון ולהרשאה‬
‫דיון להפקדה‬
‫פרסום – הפקדה ל‪ 60-‬יום‬
‫דיון בהתנגדויות‬
‫דיון למתן תוקף‬
‫פרסום לתוקף‬
‫היתרי בנייה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫דיון להפקדה ‪ -‬הליכי תכנון מורכבים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪35‬‬
‫אישור להפקדת התכנית בועדה העיקרית‬
‫אישור פתרון תחבורתי בועדת משנה לדרכים‬
‫אישור פתרון סילוק השפכים‪ ,‬הפסולת‪ ,‬עודפי‬
‫העפר בועדת משנה לאיכות הסביבה‬
‫אישור התכנית בשמורת הטבע בועדת משנה‬
‫לאיכות הסביבה‬
‫דיון בתסקיר השפעה על הסביבה ‪ ,‬אישור‬
‫המסקנות וקביעת הוראות מחייבות‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫פרסום והפקדה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪36‬‬
‫פרסום ‪ 2‬עיתונים נפוצים באזור בשפה מקומית‬
‫הצגת התכנית לעיון הציבור‬
‫מסמכי התכנית לעיון הפונים‬
‫זמן להגשת התנגדויות ‪ 60‬יום ממועד הפרסום‬
‫קבלה‪ ,‬רישום ומעקב אחרי ההתנגדויות‬
‫הגשת החומר לועדת המשנה להתנגדויות‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫היתרי הבנייה‬
‫מועצת‬
‫התכנון‬
‫העליונה‬
‫ו‪ .‬מ‪.‬‬
‫ו‪ .‬מ‪.‬‬
‫להתיישבות לדרכים‬
‫כל‬
‫הסמכויות‬
‫ו‪ .‬מ‪ .‬לתכנון ורישוי‬
‫בשמורות‬
‫דרכים‬
‫מס' ברזל למט"ש‬
‫תעופה‬
‫'‬
‫שד‬
‫לאס"פ‬
‫ו‪ .‬מ‪.‬‬
‫ו‪ .‬מ‪.‬‬
‫להתנגדויות לפיקוח‬
‫בתחום שיפוט התיישבות ערר על‬
‫בתכניות כפרים‪ /‬עיריות היתרי‬
‫בנייה‬
‫בשטח הגלילי‬
‫‪37‬‬
‫ו‪ .‬מ‪.‬‬
‫לאיכה"ס‬
‫לכאורה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫ו‪ .‬מ‪.‬‬
‫לכרייה‬
‫וחציבה‬
‫בתכניות‬
‫המחצבות‬
‫ו מיוחדת‬
‫לתמ"א ‪56‬‬
‫תקשורת‬
‫סלולרית‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫תנאים למתן היתרי הבנייה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בעלות על הקרקע ‪ /‬הסכמת הבעלים ‪ /‬הרשאה לפיתוח‬
‫תכנית מפורטת בתוקף‬
‫סמכות המוסד התכנוני‬
‫רישוי המתכנן‬
‫התנאים המפורטים בתכנית המפורטת‬
‫‪38‬‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫התכנון ביהודה ושומרון‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הבסיס החוקי‬
‫מוסדות התכנון‬
‫היררכיה של התכניות‬
‫ההליכים הסטטוטוריים‬
‫• הועדה המקומית‬
‫‪39‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫הועדה המקומית‬
‫התנאים לפעילות הועדה‬
‫• הגדרת מרחב תכנון‬
‫• מינוי ועדה מקומית‬
‫• אישור תכנית מפורטת‬
‫‪40‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫הועדה המקומית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪41‬‬
‫סמכויות‬
‫יזום והכנת תכניות מתאר ומפורטות‬
‫המלצה לוועדה המחוזית‬
‫אישור תכניות חלוקה‬
‫הוצאת היתרי בנייה‬
‫המלצות בדיון בהתנגדויות‬
‫פיקוח על הבנייה‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫הועדה המקומית‬
‫רשות רישוי‬
‫• יו"ר הוועדה ‪ +‬מהנדס הוועדה = רשות רישוי‬
‫• להיתרי בנייה בלבד כשהתמלאו כל התנאים‬
‫‪42‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫הועדה המקומית‬
‫מהנדס הרשות המקומית‬
‫• מהנדס או אדריכל‬
‫• ניסיון בתכנון עיר‬
‫• ניסיון בניהול צוות עובדים‬
‫• ללא הרשעות‬
‫‪43‬‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬
‫מהנדס הרשות המקומית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪44‬‬
‫תפקידים וסמכויות‬
‫הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו‬
‫תכנון עיר‬
‫הפיקוח והרישוי‬
‫הבנייה הציבורית‬
‫העבודות הציבוריות‬
‫התכנון ביהודה ושומרון ‪ -‬מושגי יסוד‬
‫כ"ד‪.‬ניסן‪.‬תשע"ה‬