Transcript Open

Ε ΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Ι . ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Χ .

ΚΟΥΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γ . ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ »

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 2011

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Με τον όρο “ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ” εννοούμε τη χορήγηση αίματος με την μετάγγιση και κατ’ επέκταση την όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, επεξεργασία, συντήρηση και διάθεση του αίματος και των Παραγώγων του (Υπουργείο Υγείας,1998).

Ως επιστημονικός τομέας, η αιμοδοσία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της αιματολογίας με τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια.

Η αιμοδοσία σαν φοβερά εξειδικευμένος τομέας πλαισιώνεται με επιστημονικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής στάθμης με εξειδίκευση στο τομέα της αιμοδοσίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ    Οι εθελοντές, μη αμειβόμενοι αιμοδότες ορίζονται ως: "τα άτομα που προσφέρουν αίμα, πλάσμα ή άλλα συστατικά του αίματος με την ελεύθερη θέλησή τους και δεν λαμβάνουν αμοιβή γι’ αυτό, είτε με τη μορφή χρημάτων είτε με άλλη μορφή που θα μπορούσε να θεωρηθεί υποκατάστατο των χρημάτων.

Αυτή η μορφή περιλαμβάνει ακόμα και άδεια από την εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που λογικά χρειάζεται για την αιμοδοσία και τη μετακίνηση γι’ αυτό το σκοπό.

Τα μικρά ενθύμια, τα αναψυκτικά και η καταβολή του ακριβούς κόστους της μετακίνησης είναι συμβατά με την εθελοντική, μη αμειβόμενη αιμοδοσία" (Διεθνής Ομοσπονδία των Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου,1991).

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ   Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ .

Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΠΡΟΣΕΛΚΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ     Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αιμοδοτών, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, γνώσεις , οικογενειακή κατάσταση; Ποιοι παράγοντες κινητοποιούν περισσότερο τους εθελοντές αιμοδότες; Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των γνώσεων ως προς το φύλο, ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο; Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των παραγόντων κινητοποίησης ως προς το φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο;

Ε ΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    Περιγραφική μελέτη συσχέτισης, είδος ποσοτικής μελέτης Δήμος Αιγάλεω, σε τακτή εθελοντική αιμοδοσία σε πολίτες και εργαζόμενους αιμοδότες του Δήμου σε σύνολο 157 αιμοδοτών και σε συνεργασία με το νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Μέθοδος δειγματοληψίας μη πιθανότητας, δειγματοληψία ευκολίας.

 Ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το ερωτηματολόγιο αποτελεί μετάφραση του Ιρλανδικού ερωτηματολογίου το οποίο περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις και χρησιμοποιήθηκαν και στοιχεία συμπληρωματικά .

Το ερωτηματολόγιο έλαβε την τελική μορφή του μετά από πιλοτική έρευνα που έγινε σε 20 εθελοντές αιμοδότες στο Δήμο Αιγάλεω.

Το τετρασέλιδο ερωτηματολόγιο περιέχει πληροφορίες για φύλλο , τάξη, μόρφωση κ.ά. και 19 κίνητρα κινητοποίησης, τα ποσοστά υπολογίστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (version 15,0) και την παραγοντική ανάλυση.

 Χρόνος για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 15 λεπτά και τηρήθηκαν αυστηρά οι αρχές δεοντολογίας μέσα στις οποίες αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται η μελέτη.

Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑ 1.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Ανδρες 43,3% Γυναίκες 56,7%

56,7% ανδρες 0% γυναίκες 0% 43,3%

Α

ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΛΙΚΙΑ

:

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

: ΠΙΝΑΚΑΣ 2.ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση Ν %

Δεν έχω πάει σχολείο 1 0. 6 Δημοτικό Γυμνάσιο/Επ. Σχολή Λύκειο ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 16 16 69 33 21 10,2 10,2 43,9 21,0 13,4 1 0,6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΑΙΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑ 14.ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΓΡΑΦΗΜΑ 15.ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΑΙΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Συναισθήματα Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%)

Χαρά Ηθική ικανοποίηση Αυτοεκτίμηση Κοινωνική προσφορά Κοινωνική αναγνώριση Πράξη ρουτίνας Σωματική ευεξία Αδιαφορία 37 69 24 62 18 10 2 23,7 44,5 15,5 40 11,6 6,5 1,3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

Αριθμός φορών που έχετε δώσει αίμα Οικ. Κατάσταση 0-4 5-10 11-20 Περισσότερες

Άγαμος Παντρεμένος Συζείτε Χωρισμένος Χήρος 13 (35,1%) 23 (62,2%) 1 (2,7%) 16 (36,4%) 23 (52,3%) 2 (4,5%) 3 (6,8%) 8 (28,6%) 19 (67,9%) 1 (3,6%) 5 (12,5%) 29 (72,5%) 1 (2,5%) 3 (7,5%) 2 (5%)

Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

: ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙ

Εκπαιδευτικό επίπεδο Αριθμός φορών που έχετε δώσει αίμα (σε ποσοστό %) 5-10 11-20 Περισσότερες 0-4

Δεν έχω πάει Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Ανώτερη Ανώτατη Μεταπτυχιακά 1 (2,7%) 2 (5,4%) 18 (48,6%) 10 (27%) 5 (13,5%) 1 (2,7%) 1 (2,3%) 5 (11,4%) 4 (9,1%) 23 (52,3%) 6 (13,6%) 5 (11,4%) 3 (10,7%) 3 (10,7%) 8 (28,6%) 11 (39,3%) 3 (10,7%) 7 (17,5%) 5 (12,5%) 16 (40%) 5 (12,5%) 7 (17,5%) -

Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 .

ΚΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙ

Κάρτα εθελοντή Αριθμός φορών που έχετε δώσει αίμα (σε ποσοστό %) 0-4 5-10 11-20 Περισσότερες

Ναι Όχι 22 (59,5%) 15 (40,5%) 31 (70,5%) 13 (29,5%) 26 (92,9%) 2 (7,1%) 39 (97,5%) 1 (2,5%)

Π ΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ :

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1: ΑΞΙΑ,

δηλαδή αλτρουιστικοί λόγοι εθελοντισμού

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ,

δηλαδή θετικές εμπειρίες από την εθελοντική αιμοδοσία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ,

δηλαδή o λοι οι εξωγενείς παράγοντες που παρακινούν στην εθελοντική αιμοδοσία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ,ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ Η ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Παράγοντας

Αξία Κατανόηση Κοινωνικότητα

Συμφωνώ Δεν είμαι σίγουρος Διαφωνώ

87,5% 58% 60% 7,5% 18% 31% 5% 24% 9%

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

     Υψηλό ποσοστό γυναικών που δίνουν αίμα (56,7%) έναντι των αντρών(43,3%).

Βραζιλία 37% γυναίκες (Concalez et al, 2003) Ελλάδα ,γυναίκες και νέοι δίνουν λιγότερο αίμα(Marandinou et al, 2007).

Ευρωβαρόμετρο (2010),ποσοστό ανδρών που δίνουν αίμα είναι μεγαλύτερο.

Ιταλία ,μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών (70%), δίνουν συχνότερα αίμα έναντι των γυναικών (Bani et al, 2010).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Η υψηλότερη συχνότητα σε ηλικίες παρατηρήθηκε στις ηλικίες 49-62 ετών.

 Βραζιλία, η υψηλότερη συχνότητα παρατηρήθηκε σε ηλικίες κάτω των 30 ετών,(Concalez et al, 2003).

 Ευρωβαρόμετρο (2010), οι ηλικίες που δίνουν συχνότερα αίμα είναι μεταξύ 40-54 ετών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Οι απόφοιτοι Λυκείου είναι οι πιο τακτικοί εθελοντές αιμοδότες , σε ποσοστό 40%.

 Σε έρευνα σε Αφροαμερικανούς ,έδειξε ότι ο συγκεκριμένος τύπος γνώσης επηρεάζει θετικά την δωρεά αίματος, (Kimberly, 2008).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Η οικογενειακή κατάσταση είναι σημαντικός παράγοντας αφού οι έγγαμοι οι πιο τακτικοί αιμοδότες .

 Οι εθελοντές αιμοδότες που έχουν κάρτα εθελοντή είναι πιο τακτικοί αιμοδότες σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κάρτα αιμοδότη.

 Το μεγαλύτερο ποσοστό 45,9% πιστεύουν ότι γνωρίζουν αρκετά για την αιμοδοσία

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Κυριότερη πηγή ενημέρωσης είναι το φυλλάδιο σε ποσοστό 33% και μόνο ένα ποσοστό 4,5% από άλλο αιμοδότη.

 Σε έρευνα στη Νορβηγία, η κυριότερη πηγή ενημέρωσης είναι από διαπροσωπικές επαφές, από συναδέλφους ,γείτονες, συγγενείς και σε μικρότερο βαθμό από φυλλάδια, αφίσες (Misje et al, 2005).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Ο κύριος λόγος που δίνουν πρώτη φορά αίμα, είναι η κοινωνική προσφορά σε ποσοστό 64%.

 Σε πανελλαδική έρευνα ο κύριος λόγος που έδωσαν αίμα πρώτη φορά είναι η κοινωνική προσφορά σε ποσοστό 64,8% (Π.Ο.Σ.Ε.Α 2008).

 Σε άλλη έρευνα στην Ελλάδα , ο κύριος λόγος που έδωσαν αίμα ήταν για μελλοντική διαθεσιμότητα του αίματος για ίδιο, συγγενή ή φίλο (Marantidou et al, 2007).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

     Στην Ιρλανδία το μεγαλύτερο κίνητρο είναι οι ανάγκες των ασθενών(Harrington et al, 2007).

Στην Νορβηγία το μεγαλύτερο κίνητρο είναι η κοινωνική προσφορά (αλτρουισμός),(Misle et al, 2005).

Στην Ιταλία το μεγαλύτερο κίνητρο είναι ο αλτρουισμός (Bani et al, 2010).

Σε έρευνα στη Λιθουανία το μεγαλύτερο κίνητρο είναι ο αλτρουισμός (Buciuniene et al, 2006).

To ίδιο ισχύει σε έρευνα στη Λίμα-Περού (Linares, 2007), στην Βραζιλία (Concarez et al,2003), και σε έρευνα στις ΗΠΑ (Steele et al, 2008).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ      Ημερίδα αφιερωμένη στους εθελοντές αιμοδότες με: βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών, φορέων ή Συλλόγων εθελοντών, βράβευση Αιμοπεταλιοδοτών, καλύτερη ενημέρωση. Ημερολόγιο αιμοδοσίας. Ευχετήρια κάρτα στην ονομαστική του εορτή, γραπτή ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημερομηνία επόμενης αιμοληψίας του. Κυτίο παραπόνων η ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των εθελοντών αιμοδοτών. Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σεμιναρίων) στα σχολεία. Στους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες κάθε 3 αιμοληψίες να γίνεται και μέτρηση Fe, φεριτίνης προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του αιμοδότη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

    Δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού για την ασφάλεια τόσο του αιμοδότη όσο και του δέκτη αίματος (Περιοδικό «Εθελοντής Αιμοδότης») αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού διαφόρων φορέων που λειτουργούν τράπεζες αίματος για την προσέλκυση και κινητοποίηση των εθελοντών αιμοδοτών. Σύστημα μηχανοργάνωσης για την καταγραφή στοιχείων αιμοδοτών. Διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των αιμοδοτών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Δημιουργία αρχείου για αιμοδότες με σπάνιες ομάδες αίματος, αιμοπεταλιοδότες, ώστε να καλεστεί από την αιμοδοσία σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Ανανέωση έντυπου υλικού, μάρκετινγκ, αφίσες με λιτό κατανοητό τρόπο για την μετάδοση του μηνύματος εθελοντικής αιμοδοσίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

     Προβολή ειδικής ενημερωτικής ταινίας η τηλεοπτικού σποτ, για την αιμοδοσία και την επεξεργασία αίματος. Επιβράβευση εθελοντικής αιμοδοσίας και στους διοργανωτές των ομάδων και Συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών την Παγκόσμια ημέρα Εορτής του Εθελοντή Αιμοδότη,14 Ιουνίου. Συστηματική διαπροσωπική επικοινωνία με τους αιμοδότες. Μεταστροφή των αιμοδοτών του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος ασθενών σε εθελοντές τακτικούς αιμοδότες. Η προαγωγή της υγείας να είναι αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων της Π.Ο.Υ., οι νέοι να έχουν ζωτικό ρόλο σ’ αυτά τα προγράμματα για την εξασφάλιση ασφαλούς και επαρκούς αίματος καθώς και στην προβολή και προώθηση της αιμοδοσίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ