Transcript Norsk

Litteratur 1850-1900
Trekk
Realisme
Folk
Charles Darwin (the origin of species)
Marx og Engels (kommunistiske manifest)
Samfunnskritikk
Charles Dickens (Oliver Twist)
Georg Brandes
Troen på frihet for individet
Kritikk av etablerte autoriteter
Problemorientert
Leo Tolstoj (Anna Karenina)
NORDMENN
Henrik Ibsen (et dukkehjem)
Camilla Collett (Amtmandens Døttre)
Aleksander Kielland (Gift)
Bjørnstjerne Martinius Bjørnsson (Synnøve Solbakken)
Kort om tiden
• Industriell revolusjon
• Optimisme
• Flytting fra landsby til by
• Tro på menneskets fornuft og mulighet til å endre verden
• Kirken svekkes
Georg Brandes
• Fant opp begrepet «det moderne gjennombruddet»
• Diktere skal få norden på høyde med Europa
• Gjennom sosiale reformer altså
Dansk
Charles Darwin
• The origin of species – naturlig seleksjon
• Styrker ateisme
• Legger til rette for kirkekritikk
Engelsk
Charles Dickens
• Oliver Twist (sent 1830) & David Copperfield (‘50)
• Typisk fattig unggutt
• Belyse samfunnsproblemer
• Kontraster
• A christmas carol (‘43)
• Komedie
• Lærer seg rett moral
Engelsk
Leo Tolstoj
• Krig og Fred (65-69)
Russisk
«Alle lykkelige familier ligner på hverandre, hver
ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte»
Fra Anna Karenina
• Skildrer Russland etter napoleonskrigene
• Anna Karenina (75-77)
• Tragedie/umulig kjærlighet (offiser og adelskvinne)
• Realistisk skrivestil
• Personenes psyke avsløres gjennom dialog og handling
Bjørnstjerne Martinius Bjørnsson
• Synnøve Solbakken (‘57)
• Starten på serie
• Realistisk skildring av bondeliv
• Delt oppfatning, Vinje mente for mild
• Dannelsesroman
• Korte setninger, skildrer personer gjennom handling og replikker
• Låner fra islendingsagaene og eventyr
• Innfører realismen (1870-1890)
• En Falitt – Dårlig foretningsmoral
• Redaktøren – Dårlig presseetikk
Norsk
Aasmund Olavsson Vinje
• Brukte landsmål tidlig
• Videreførte Hobergs essaytradisjon
• Motstander av nasjonalromantisk naivitet
• Kjent for Dølen
• Blanding av by og land = optimalt (ifg. Vinje)
• Skrev med et muntlig og humoristisk språk
Norsk
Camilla Collett
Norsk
• Amtmannens Døttre (54-55)
• Umulig kjærleik
• Første tendensroman
«Vor bestemmelse ar at giftes, ikke at blive lykkelige»
Fra Atmannens Døttre
• Utidig
• Overgangsroman – historien og språk preget av romantikk, tema realisme
• Forskjønnende skildringer
• Forfatteren bryter inn i handlingen og henvender seg til leseren (bryter 4. vegg, ikke autoral)
• Nyskapende og realistisk, tar opp problem fra kvinneperspektiv
Moderne gjennombrudd for norsk litteratur
• 1875-1890 (realismen)
• Forfattere setter i større grad dagsorden for debatt
• Løgn og dobbeltmoral må bort (eks. Dobbeltmoralske prester i Ibsens gjengangere)
• Gamle autoriteter utfordres (kirken)
• Skolen anripes
• Ekteskap, kjønnsroller og samliv utfordres
• Norge en av de første med kvinnelig stemmerett. Det fungerte?
• Det var mest snakk om borgerskapskvinner
• Jomfruhetlig utfordres (hvorfor kan men, men ikke kvinner?)
• Utroskap (Amalie Skams Foraadt og gjengagere)
Henrik Ibsen
• Innførte realismen i norge
• Samfunnets støtter (‘77) om kapitalismens skyggesider
• Kynisk foretningsmann - sønnen på livsfarlig tur
• Et dukkehjem (‘79) om Nora som forlater mann og barn
• Kraftig kritisert
• Gjengangere (‘81) svar på kritikken. Viser hva som ville skjedd om Nora ble.
• Ulykkelig ekteskap
• Tar opp Syfilis, Incest og aktiv dødshjelp
• Skandale (ikke satt opp i NO før ‘90)
Norsk
Aleksander Kielland
• Vokste opp som priviligert
• Støttet venstre på 80tallet, Samfunnskritikk = motstandere
• Realist, et Brandes’ barn: Mennesker skal leve i sannhet
• Noveletter (‘79)
•
Første samling
• Garman og Worse (‘80)
•
Overgangen til moderne bymiljø i Stavanger
• Skipper worse (‘82)
•
Religiøst hykleri og fanatisme
• Gift (‘83)
•
Puggeskolen (snill feministisk mor, slem far)
Norsk
Realistiske skrivemåter
Realistisk samtidsdrama
• Hensikt: Gi publikum innsikt i feil i samfunnet
• Handling i borgerskapsfamilier
• Som om fjerde vegg revet ned
• Klassisk komposisjon
• Kort tidsrom (24t)
• Ett sted
• Innledning, hoveddel og slutt
• Bruker retrospektiv teknikk i hoveddel
• Ibsen største og første fra perioden, eks. En folkefiende
Realistiske skrivemåter
Realistisk roman
• Amtmannens døttre er første
• Slo gjennom på 70-tallet, har vært dominerende siden
• Skulle ha tendens
• Virkelighetsnært, for at folk skulle kjenne seg igjen
• Mulig å leve seg inn i handlingen
• Ingen fortellerstemme, forfatter usynlig
• Autoral forfatter
• Får frem synsvinkel/motsetninger ved å bytte karakter
• Replikker er naturlige ved bruk av dialekter/ufullstendige setninger
Kjennetegn på realistisk og naturrealistisk diktning
INNHOLD
Tar opp samfunnsproblem
Avdekker dobbeltmoral og hykleri
Kritikk mot samfunnet
Forsøker å skape endring på individnivå (realisme)
eller systemnivå (naturrealisme)
FORM
Realistisk skildring av et utsnitt av virkeligheten
Autoral synsvinkel
Detaljerte miljø og personbeskrivelser
Kontraster, retrospektiv teknikk og virkelighetstro
replikker
Naturalisme
• 1880-årene, ny realisme inspirert av naturvitenskapen
• Menneskets liv er determinert (determined)
• Arv og miljø er alt som bestemmer menneskers handlinger, ergo kan de ikke stilles til ansvar for dem
• Ville gi skildringer av hvordan arv og miljø slo ut, kun lange fortellinger
• Kunne dvele ved intime kroppslige detaljer (eks. fødsler)
• Realistene skildrer borgerskapet | Naturrealistene skildrer arbeiderklassen
• Emilie Zola utformet prinsippene
• Mange norske forfattere inspirert, kun Amalie Skram som i sin helhet er naturrealist
Amalie Skram
Norsk
• Skilt, kvinnelig forfatter
• Skrev om tabulagte emner (seksualitet og død)
• Skildret gjerne det heselige of forfærdelige
• Constance Ring (‘85)
• Egne erfaringer med ekteskap, samme i senere romaner
(
Lucie (‘88),
Fru Inés (‘91),
Foraadt (‘91)
)
• Jenter uforbredt til ekteskapet
• Hellemyrsfolket
• Generasjonene arver trekk
• Syv bind (siste generasjon er oldebarn)
Arv og miljø innhenter slekta
Kristiania-bohemen
• Hans Jæger, ren naturalist
• Møtte kjempestor motstand
• Bla. Kastet i fengsel
• Bohem = Motstander av etablerte sosiale normer
Albertinesaken
• Kristian Krogh, Maler og forfatter
• Albertine medvirkende på å avskaffe prostitusjonen i 1888
Arne Garborg
• Superforfatter
• To tydelige faser, 1880 naturalist, 1890 psykologisk
• Bondestudentar (‘83) gjennombrudd
• Daniel i byen, misslykkes. Spotter embetsmenn. Belyser arv og miljøs påvirkning på menneskeskjebne.
• Ble aldri gjennomført determinist
• Læraren (‘96)
• Hva om man tok Jesu ord om å gi fra seg alt på alvor
• Haugtussa (‘95)
• Diktsyklus om den synske ungjenta Veslemøy
Norsk
Opptakt til modernisme
• 1890-tallet vendepunkt i Norge
• Vendte blikket fra samfunnsstruktur til menneskesinnet
• Charles Baudelaire
• Den ondes blomster (‘57) Skandale (bla. Pga. Pornografisk)
Walt Whitman
• Gresstrå (‘55)
•
Sprudler av liv
•
Lovpriser teknologi (slik som Vinje)
• Skrev frie vers med særegne uregelmessige rytmer
• Værk i konstant utvikling
Emily Dickinson
• En av modernismens viktigste forløpere
• Brøt med normen, i rytme, rim, tegnsetting (tankestrek) og rettskriving
• Opprørende innhold, skrev om døden og tvil på Gud
• I’m nobody skildrer rollen som kvinne og lyriker i 1800-tallets USA
Tidlig modernisme
• Realisme og naturalisme egnet seg dårlig til å beskrive nye samfunnet
• Mange hadde vanskelig for å finne seg til rette
• Unge forfattere tar inspirasjon fra Baudelaire og Whitman
• «modo» = nylig
• Skildre det å stå utenfor felleskapet
• Frie vers, eksperimentering. Kaotisk tilværelse til uttrykk
Psykologisk litteratur
• Sult (‘90)
• Også Mysterier, Pan og Victoria
• Mye følelse av ikke å passe inn
• Prosalyrikk (arv etter Baudelaire)
• Vilhelm Krags Fandango (‘90)
• Spansk dans
• Gjentagelser, rytme, bokstavrim og klang. Et motiv i seg selv.
• Nyte livet så lenge det varer
• Også ny eventyrstemning og rom for mystikk
Dramasjangeren i endring
• Brudd med alle dramaens regler (sted, tid, karakterer)
• Siste verkene til August Stindberg viktige impulser
• Dramaet endret seg tematisk, blikket inn i menneskesinnet
• Ibsen hølt mer tradisjonel form, men stykker handlet om sjalusi,
hevntrang, umulig kjærlighet og storhetsvanvidd
• Eks. Vilanden og Fruen fra havet