Osteoporosis

Download Report

Transcript Osteoporosis

Οστεοπόρωση
“Η οστεοπόρωση είναι μία διαταραχή του σκελετού,
που χαρακτηρίζεται από μείωση της αντοχής του
οστού, που προδιαθέτει ένα άτομο σε αυξημένο
κίνδυνο κατάγματος.”
Osteoporosis is a systemic disease characterized
by a low bone mass and micro-architectural
deterioration of bone tissue, with a consequent
increase in skeletal fragility and susceptibility to
fracture
Consensus Development Conference, JAMA 2001
* Φυσιολογική επιμετάλωση του οστού (ΔΔ: οστεομαλακία)
Η οστεοπόρωση ως πρόβλημα
δημόσιας υγείας.
• 50% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και
15% των ανδρών μετά τά 50 θα εμφανίσουν
οστεοπορωτικό κάταγμα
• Από αυτά, 15% αφορούν το ισχύο.
• Συνέπειες:
-Άλγος, αδυναμία μετακινήσεων, εξάρτηση,
αναπηρία, κατάθλιψη, κοινωνικό και οικονομικό
κόστος
Οστική αναδόμηση (remodeling)
Type I collagen synthesis
“Η οστεοπόρωση είναι μία διαταραχή του σκελετού,
που χαρακτηρίζεται από μείωση της αντοχής του
οστού, που προδιαθέτει ένα άτομο σε αυξημένο
κίνδυνο κατάγματος.”
Osteoporosis is a systemic disease characterized
by a low bone mass and micro-architectural
deterioration of bone tissue, with a consequent
increase in skeletal fragility and susceptibility to
fracture
Consensus Development Conference, JAMA 2001
* Φυσιολογική επιμετάλωση του οστού (ΔΔ: οστεομαλακία)
7
Παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή του
οστού
Οστική Ποσότητα
Οστική Ποιότητα
Μακρο-αρχιτεκτονική
Μάζα
Οστική πυκνότητα
Μικρο-αρχιτεκτονική
Οστική Εναλλαγή:
- Απορρόφηση
- Σχηματισμός
Μέγεθος
Υλικές Ιδιότητες:
-Επιμετάλλωση
-Μικροκατάγματα
-Πολυμερείς
Chesnut et al. JBMR 2001; 16: 2163-72.
συνδέσεις του
κολλαγόνου
Ελάττωση οστικής μάζαςδιαταραχή μικροαρχιτεκτονικής
Ελάττωση οστικής μάζαςδιαταραχή μικροαρχιτεκτονικής
• Διαταραχή μικροαρχιτεκτονικής (;)
–  remodeling
– Διασπάσεις δοκιδώδους οστού/ απώλεια οριζόντιων
δοκίδων
• Eλαττωμένη οστική μάζα
–  κορυφαία οστική μάζα
• Γενετικοί
– πολυμορφησμοί γονιδίων: Vit D receptor, BMP-2 κ.ά.
• Περιβαλλοντικοί παράγοντες (Ca++ )
–  οστική απορρόφηση (high turnover)
–  οστική σύνθεση (low turnover)
Συνεχές φάσμα
Ίσως σημαντικότερη
η  απορρόφηση
Παράγοντες που ενέχονται στην
ανάπτυξη οστεοπόρωσης
• Ορμόνες
• Κυτταροκίνες
• Τοπικοί αυξητικοί παράγοντες
Ορμόνες:
• Οιστρογόνα
– Αναστέλλουν την οστική απορρόφηση
• Μηχανισμός: πιθανά αναστέλλουν την
οστεοκλαστογέννεση και λειτουργικότητα οστεοκλαστών
• Σημαντικά σε:
– Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
– Άνδρες με:
• Ανεπάρκεια αρωματάσης (τεστοστερόνηοιστρογόνα)
• Ανεπάρκεια υποδοχέα οιστογόνων
Ορμόνες:
• Ανδρογόνα
– Αναστέλλουν την οστική απορρόφηση
– Ίσως επάγουν οστική παραγωγή
• Θυρεοειδικές ορμόνες
–  turnover  οστεοπόρωση
• Κορτικοειδή
– Ελαττωμένη οστική παραγωγή
• Επηρεάζουν την λειτουργικότητα-επιβίωση των
οστεοβλαστών
Ημερήσια παραγωγή κορτιζόλης
• Παλαιότερες μελέτες
12-15mg/m2/ημέρα
6-7mg πρεδν./ημέρα
• Μεταγενέστερες μελέτες
5-7mg/m2/ημέρα
2,5-5mg
πρεδνιζ./ημέρα
Esteban NV et al. J Clin Endocrinol Metabol 72:39-45, 1991
Οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή
Ασφαλής δόση
• Ασθενείς με νόσο Addison υπό 7,5mg/ημ
πρεδνιζόνης είχαν απώλεια της οστικής μάζας
Zelissen PM et al Ann Intern Med 1994, 120:207-211
• Ασθενείς με ΡΑ υπό 5,6mg/ημ. πρεδνιζόνη
μείωσαν την οστική πυκνότητα κατά 2,0% και
0,9% στην ΟΜΣΣ και τον τροχαντήρα
αντίστοιχα
Buckley LM et al Ann Intern M ed 1996, 125:961
• Χαμηλές δόσεις (5-9mg/ημ)πρεδνιζόνης
προκαλούν οστική απώλεια. Δόσεις 1-4mg/ημ
προκαλούν μικρότερη ή καθόλου απώλεια.
Buckley LM. et al J Rheumatol 1995,22:1055
Οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή
Σε πόσο χρόνο θεραπείας εμφανίζεται
• Σε πειραματόζωα σε 7 ημέρες
Weinstein et al J Clin Invest 1998,274-282.
• Στους ανθρώπους τους πρώτους 3-6 μήνες της
κορτικοθεραπείας η οστική απώλεια >12%. Στη
συνέχεια ετήσια απώλεια 2-5%.
Manolagas S. J. Bone Min Res 1999,1061-1066
Παθογένεια οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή
Κυτταροκίνες
• IL-1, TNFα
– Επάγουν οστική απορρόφηση
–  οστική παραγωγή
Τοπικοί αυξητικοί παράγοντες
• IGF-1
– Επάγουν διαφοροποίηση-λειτουργικότητα
οστεοβλαστών
• TGFβ
– Αναστέλλει αποδόμηση/επάγει παραγωγή
Παράγοντες κινδύνου για
οστεοπόρωση
• Ηλικία
• Φύλο, φυλή, σωματική διάπλαση
• Οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης(κάταγμα
ισχίου σε 1ου βαθμού συγγενή)
• Μειωμένη κινητικότητα
• Κάπνισμα, αλκοόλ
• Καταστάσεις σχετιζόμενες με αυξημένη
παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών
Ιστορικό
•
•
•
•
Οικογενειακό ιστορικό Ο.Π.
Εμμηναρχή - εμμηνόπαυση
Τρόπος ζωής
Υποκείμενα νοσήματα, χειρουργικές
επεμβάσεις
• Φάρμακα
Τα συνηθέστερα οστεοπορωτικά κατάγματα
Σπονδύλων
Ισχίου
Καρπού
Οστεοπορωτικά κατάγματα
Σπονδυλικά κατάγματα
Γενικά στοιχεία
• Συνήθως ασυμπτωματικά (2/3)
• Συμπτωματικά για 4-6 εβδομάδες
• Επιμονή ισχυρού άλγους πέραν αυτού-εναλλακτική
διάγνωση
• Κύφωση
-ενδεικτική πολλαπλών σφηνοειδών καταγμάτων
-προβολή κοιλίας
-αυχεναλγία
-περιορισμός αναπνοής
-δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες-σκύψιμο,
ανυψωση, κάθοδος κλιμακοστασίου, μαγειρική
Διάγνωση
• Συνήθως πρόσθια, κατώτερα του Θ7
• Σπάνια νευρολογικά ευρήματα-όχι CT/MRI
• Παθολογικό κάταγμα
-οπίσθιο
-ανω του Θ7 χωρίς συνοδά κατώτερα
κατάγματα
-μη ηλικιωμένοι ενήλικες, προεμηνοπαυσιακές
γυναίκες (αποκλεισμός οστεομαλάκυνσης,
υπερπαραθερεοειδισμου, κοκιωματώδουςαιματολογικής νόσου)
Κλινική Εξέταση και Οστεοπόρωση
(JΑΜΑ 2004)
• Απόσταση
-τοίχου-ινίου
-πλευρών-πυέλου
Αυτο-αναφορά ήβου στη ράχη
• Βάρος μικρότερο των 51 kg
• Αριθμός οδόντων μικρότερος του 20
Οστική Πυκνότητα
Τ-score από +1 εως –1
Τ-score από –1 εως –2,5
Τ-score > του
–2,5
Τ-score > -2.5 και κάταγμα
φυσιολογική
οστεοπενία
οστεοπόρωση
σοβαρή οστεοπόρωση
Η οστική πυκνότητα είναι ένας καλός
δείκτης για τον κίνδυνο κατάγματος
Διάγνωση-Ενδείξεις Θεραπείας
• Οστεοπόρωση (Τ-score μεγαλύτερο του 2.5)
• Οστεοπορωτικά κατάγματα ανεξαρτήτως
Τ-score
• Οστεοπενία (Τ-score από -2.5 έως -1) με
αυξημένους δείκτες οστικού καταβολισμού
(DPD, NTX)
US Preventive Services Task Force
Οδηγίες για τη μέτρηση οστικής πυκνότητος
• Γυναίκες μετά τά 65
• Γυναίκες πρίν τα 65 επί συνυπάρξεως
παραγόντων κινδύνου
-Επανέλεγχος ? (κάθε 2 έτη?)
-Περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς
παράγοντες κινδύνου?
Παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση
• Ηλικία
• Φύλο, φυλή, σωματική διάπλαση
• Οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης(κάταγμα ισχίου σε
1ου βαθμού συγγενή)
• Μειωμένη κινητικότητα
• Κάπνισμα, αλκοόλ
• Καταστάσεις σχετιζόμενες με αυξημένη παραγωγή
φλεγμονωδών κυτταροκινών
Βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού
• Μικρής πρακτικής κλινικής αξίας
• Χρήσιμοι για την επιλογή ασθενών με
οστεοπενία που χρειάζονται θεραπεία
• Μάλλον χρήσιμοι για εκτίμηση ανάγκης αλλαγής
θεραπείας
• Πλέον χρήσιμοι:
-Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης,
οστεοκαλσίνη (οστική αναπαραγωγή)
-N-τελοπεπτίδιο, D-pyrilinks (οστικός
καταβολισμός)
Ανδρική οστεοπόρωση
• Πρωτοπαθής (57%)
• Δευτεροπαθής (43%):
- υπογοναδισμός
- υπερασβεστιουρία
- κορτικοθεραπεία
- δυσαπορρόφηση ασβεστίου
- αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, Ρ.Α.
- υπερθυρεοειδισμός
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Γενικά μέτρα: δίαιτα πλούσια σε γαλακτοκομικά
προϊόντα, όχι κάπνισμα, αλάτι, οινοπνευματώδη,
κατάχρηση καφέ
Ασβέστιο 1000-1500mg/ημέρα
Βιταμίνη 400-800iv/ημέρα
Θεραπεία
• Διφωσφονικά: αλεδρονάτη, ριζεδρονάτη
σε ημερήσια ή εβδομαδιαία λήψη
• Θεραπεία εκλογής, αυξάνουν την οστική
πυκνότητα και μειώνουν τον κίνδυνο
κατάγματος
• Άλλα διφωσφονικά (παμινδρονάτη,
ζολεδρονάτη) σε ειδικές περιπτώσεις
Θεραπεία
•Καλσιτονίνη: επιφέρει μικρή αύξηση της οστικής
πυκνότητας και σημαντική μείωση των
σπονδυλικών καταγμάτων.
•Χρήσιμη η αναλγητική της δράση επί
οστεοπορωτικού κατάγματος
Αναλγητική δράση καλσιτονίνης
Οστεοπαραγωγικά φάρμακα
• Ανθρώπινη παραθορμόνη (τεριπαρατίδη)
-ενδείκνυται:σε βαρύτερες μορφές οστεοπόρωσης/
οστεοπορωτικά κατάγματα
-αντενδείκνυται σε νόσο Paget,ανεξήγητη αύξηση της
αλκαλικής φωσφατάσης, υπερασβεστιαιμίαυπερασβεστιουρία, οστεοπόρωση από πρωτοπαθή
υπερπαραθυρεοειδισμό, οστεομαλάκυνση
• Στρόντιο:
-οστεοπαραγωγικό φάρμακο με καλά αποτελέσματα
στην αύξηση της οστικής πυκνότητας και στη μείωση
των σπονδυλικών καταγμάτων και των καταγμάτων του
ισχίου