ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Download Report

Transcript ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ανατομία οσφυϊκής
μοίρας-προβλήματα
υγείας και αντιμετώπιση
τους
Το ερειστικό σύστημα
Το ερειστικό σύστημα συγκροτείτε από τα οστά
τα οποία μεταξύ τους συντάσσονται με τις
αρθρώσεις και σχηματίζουν τον σκελετό του
ανθρώπου.
Ο ανθρώπινος σκελετός διαιρείτε στα οστά:
*Άνω άκρα : οστά της ωμικής ζώνης ( κλείδα
ωμοπλάτη ), από το βραχιόνιο οστό, τα οστά του
πήχεως ( κερκίδα ,ωλένη) οστά χεριού
*Κάτω άκρα :
αποτελείτε από τα οστά της πυέλου,
από το μηριαίο οστό , από τα οστά της κνήμης και
τα οστά του άκρου ποδιού ( φαλαγγών των
δακτύλων )
*Ο σκελετός του κορμού : α) από το σκελετό της
κεφαλής , β) από την σπονδυλική στήλη γ) από τον
σκελετό του θώρακα
Μορφές οστών
Τα οστά ανάλογα με την μορφή και το σχήμα τους
διακρίνονται α) σε επιμήκη β) σε βραχέα γ) σε πλατιά δ)
αεροφόρα.
Τα επιμήκη οστά απαντούν στον σκελετό των ΑΝΩ κ’
ΚΑΤΩ άκρων πχ ( η κερκίδα η ωλένη το μηριαίο )
Τα βραχέα οστά απαντούν στα μέρη του σκελετού τα
οποία έχουν μεγάλη κινητικότητα όπως : ( σπόνδυλοι , τα
οστά του καρπού και ταρσού )
Τα πλατιά οστά
σχηματίζουν συχνά οστέινες κοιλότητες
όπως (η κοιλότητα του κρανίου του θώρακα της πυέλου κ
. α .Μέσα σε αυτά προφυλάσσονται πολύτιμα όργανα
(εγκέφαλος, καρδία )
Τα αεροφόρα οστά βρίσκονται
στο κρανίο ,το μέτωπο ,
την άνω γνάθο και το σφηνοειδές και ονομάζονται έτσι
γιατί μέσα στις κοιλότητες περιέχονται βλεννογόνο και
αέρα
α) Η σπονδυλική στήλη εκτίνετε από τη βάση του κρανίου έως τον
κόκκυγα . Αποτελείται από 33-34 βραχέα οστά τα οποία ονομάζονται
σπόνδυλοι .
Β) Οι σπόνδυλοι διακρίνονται ανάλογα με την μορφή και την θεση
τους στην σπονδυλική στήλη σε :
7Αυχενικούς (γνήσιοι σπόνδυλοι )
12θωρακικούς(γνήσιοι σπόνδυλοι )
5ιερούς(νοθοί σπόνδυλοι )
5οσφυικούς (γνήσιοι σπόνδυλοι )
 4-5 κοκκυγικούς.(νοθοί σπόνδυλοι )
Λειτουργίες σπονδυλικής στήλης
• Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του.
• Σχηματίζει κοιλότητες, μέσα στις οποίες
προστατεύονται πολύτιμα όργανα όπως ο
εγκέφαλος, οι πνεύμονες κτλ.
• Συμβάλλει στην κίνηση του οργανισμού με
τη συνεργασία των σκελετικών μυών.
• Έχει ρόλο αιμοποιητικό, γιατί στον ερυθρό
μυελό του παράγονται τα κύτταρα του αίματος.
• Αποτελεί αποθήκη αλάτων, κυρίως ασβεστίου
και φωσφόρου
Μεσοσπονδύλιος δίσκος
•Είναι ένα ελαστικό <<μαξιλαράκι>>
που ενώνει τα σώματα των
σπονδύλων και απορροφά τους
κραδασμούς.
•Η φθορά του προκαλεί πίεση στα
νεύρα και το νωτιαίο μυελό
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης
διακρίνονται σε :Μακρούς και Βραχείς . Οι
μακροί σύνδεσμοι είναι δύο ,ο πρόσθιος και ο
οπίσθιος επιμήκης.
Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούνται από δεσμίδες
ελαστικών ινών.
ΜΟΙΡΕΣ
• Αυχενική μοίρα,
• θωρακική μοίρα
•οσφυϊκή μοίρα
* ΑΥΧΕΝΙΚΗ : αποτελείται από 7 σπονδύλους .ο
πρώτος ο αυχενικός που ονομάζεται Άτλας
διαφέρει από τους άλλους επειδή δεν έχει σώμα
και ακανθώδη απόφυση .Το δεύτερο αυχενικό
σπόνδυλο λέγετε άξονας ,ανάμεσα τους δεν
υπάρχει μεσοσπονδύλιος δίσκος .
χαρακτηριστικό της αυχενικής μοίρας είναι η
ακανθώδης απόφυση του έβδομου.
* ΘΩΡΑΚΙΚΗ : αποτελείται από 12 σπονδύλους , οι
ακανθώδεις αποφύσεις είναι μακριές και
σκεπάζουν η μια την άλλη. Οι μεσοσπονδύλιοι
δίσκοι είναι λεπτότεροι και μικρότεροι.
* ΟΣΦΥΙΚΗ : Είναι οι πιο μεγάλοι σπόνδυλοι και
έχουν ισχυρή ακανθώδη απόφυση
Τα κυρτώματα
1.
2.
3.
πρόσθια
Οπίσθια
Πλάγια
Τα οβελιαία κυρτώματα διακρίνονται στο α)
αυχενικό ,β) το θωρακικό , γ) το οσφυϊκό ,
ιεροκοκκυγικό
Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας
Είναι η
*Οσφυαλγία (Η οσφυαλγία είναι πόνος που εμφανίζεται χαμηλά στην μέση και είναι με
απόσταση το συχνότερο ορθοπαιδικό πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι θα υποφέρουν από
οσφυαλγία σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Έχει υπολογισθεί ότι διεθνώς, εκατομμύρια
εργατοώρες χάνονται κάθε χρόνο λόγω του προβλήματος αυτού.
*Ο πόνος της οσφυαλγίας δεν οφείλεται πάντα στα ίδια αίτια και διαφέρει πολύ όσον αφορά
την έντασή και διαρκειά του από την μια περίπτωση στην άλλη.
)
*Ισχιαλγία είναι : (ένα σύνολο από συμπτώματα, όπως πόνο που μπορεί να προκληθεί
από τη γενική συμπίεση και / ή ερεθισμός του μία από τις πέντε νωτιαίων ριζών που
προκαλούν σε κάθε ισχιακού νεύρου, ή με συμπίεση ή ερεθισμό του αριστερά ή δεξιά ή δύο
ισχιακό νεύρα.
ΑΙΤΙΑ
* Κάποια από τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν οσφυαλγία
αναφέρονται παρακάτω :
* Μηχανικά προβλήματα: Ένα μηχανικό πρόβλημα αλλάζει τον τρόπο
που κινείται η σπονδυλική στήλη ή μπορεί να προκαλεί συμπτώματα
όταν αυτή κινείται προς μία κατεύθυνση. Ίσως το συχνότερο
μηχανικό αίτιο οσφυαλγίας είναι η εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου
δίσκου. Άλλες αιτίες είναι η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, οι
εκφυλισμένες ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις κλπ.
* Τραυματισμοί: Κατάγματα στη σπονδυλική στήλη προκαλούνται μετά
από σοβαρά ατυχήματα ή πτώσεις, ενώ μπορεί να συμβούν και μετά
από μικρό τραυματισμό σε άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση.
Επίσης, συχνές είναι και οι κακώσεις ( όπως π.χ. συνδεσμικές) που
οφείλονται σε συνεχή καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης , άρση
βαρών, στροφικά φορτία κλπ.
* Επίκτητες ή άλλες παθήσεις: Καταστάσεις όπως η σκολίωση,
η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή η σπονδυλική στένωση μπορεί
να είναι υπεύθυνες για πόνο στην οσφυϊκή χώρα. Ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις ο πόνος μπορεί να είναι σπλαχνικός
(π.χ. νεφρά) ή να οφείλεται στην εγκυμοσύνη.
* Φλεγμονώδεις καταστάσεις ή καρκίνος: Σπανιότερα,
φλεγμονές στα σπονδυλικά σώματα (οστεομυελίτιδα) ή
στους μεσοσπονδύλιους δίσκους (δισκίτιδα) μπορεί να
προκαλούν οσφυαλγία. Εξίσου σπάνια είναι η εμφάνιση
καρκίνου στην οσφύ, η οποία συνηθέστερα εμφανίζεται σαν
μετάσταση από κάποια άλλη περιοχή του σώματος.
* Παρ’ ότι οι αιτίες που προκαλούν οσφυαλγία είναι κυρίως
σωματικές, ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση. Το άγχος και η κατάθλιψη
κάνουν τα συμπτώματα να φαντάζουν πιο σοβαρά και συχνά
οδηγούν στη χρονιότητα.
* Αιτίες της ισχιαλγίας
* Διάφορες καταστάσεις μπορούν να την προκαλέσουν.
* Aυτές περιλαμβάνουν:
*
*•
*•
*•
*•
*•
*•
Κακή στάση του σώματος
Εγκυμοσύνη
Παχυσαρκία
Ύπνο σε πολύ μαλακό στρώμα
Χρήση ψηλών τακουνιών
Ολίσθηση δίσκου
ΠΡΟΛΗΨΗ
Πρόληψη
•• Χρησιμοποιείτε σκληρό στρώμα για τον ύπνο και κοιμηθείτε ανάσκελα ή στο πλάι έχοντας τα πόδια λυγισμένα.
•• Ακουμπάτε τα πόδια στο πάτωμα και μην τα σταυρώνετε.
•• Φροντίστε να στηρίζετε καλά την πλάτη σας όταν κάθεστε και προτιμήστε την όρθια στάση της.
•Γυμναστική
•Χαμηλό βάρος
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Φαρμακοθεραπεία
Φυσιοθεραπεία
Ενδυνάμωση ( κοιλιακών και ραχιαίων )
εγχείρηση