Πρακτικές κλινικές εφαρμογές στις μυοσκελετικες κακώσεις

Download Report

Transcript Πρακτικές κλινικές εφαρμογές στις μυοσκελετικες κακώσεις

Πρακτικές κλινικές εφαρμογές στις
μυοσκελετικές κακώσεις της
σπονδυλικής στήλης.
ΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.1, ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.2
1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Π.Ε 18.24, Γ. ΜΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣ/ΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., ΠΑΤΡΑ.
2.ΙΑΤΡΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ.
Αίτια μυοσκελετικών κακώσεων Σ.Σ.:
1. “Μηχανικά” αίτια
–
–
–
–
–
–
Μυοσυνδεσμική βλάβη
Οστεοαρθρίτιδα της οσφυϊκής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης
Δισκοκήλη
Σπονδυλολίσθηση
Στένωση του σπονδυλικού σωλήνα
Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση
Αίτια μυοσκελετικών κακώσεων Σ.Σ.:
2. Οστεοπόρωση
3. Μικροβιακοί παράγοντες
4. Σύνδρομα υπέρχρησης
5. Νεοπλασματικά νοσήματα
–
–
Καλοήθη (οστεοειδές οστέωμα)
Κακοήθη (πολλαπλούν μυέλωμα,
μεταστάσεις στους σπονδύλους)
6. Αιματολογικά νοσήματα
–
Αιμοσφαιρινοπάθειες
7. Διάφορες άλλες παθήσεις και παθολογικά
νοσήματα:
–
–
–
–
Ινομυαλγία
Νόσος του Paget
Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής
Ψυχιατρικές παθήσεις
–
κλπ.
Θα πρέπει να αποκλεισθούν
Αίτια κακώσεων Σ.Σ.:
Ταξινόμηση μυοσκελετικών
κακώσεων 1α:
 Κάκωση μαλακών μορίων με ή
χωρίς λύση της συνέχειας του
δέρματος.
οι μυς
οι τένοντες και οι ενθέσεις τους
τα τενόντια έλυτρα
οι σύνδεσμοι των αρθρώσεων και
οι ορογόνοι θύλακοι, δηλ. οι μικρές
κύστεις που περιέχουν ελάχιστη
ποσότητα υγρού και έχουν ως κύρια
αποστολή τη μείωση της μηχανικής
τριβής κατά τη σύσπαση των μυών και
την κίνηση των αρθρώσεων.
Ταξινόμηση μυοσκελετικών
κακώσεων 1β:
 Οστική βλάβη.
Λύση συνέχειας του οστού
Έξω από την άρθρωση
Μέσα στην άρθρωση
Ταξινόμηση μυοσκελετικών
κακώσεων 1γ:
 Βλάβη νευρικού ιστού.
Διατομή
Εφελκυσμός
Ταξινόμηση μυοσκελετικών κακώσεων:
 Κάκωση μαλακών μορίων με ή
χωρίς λύση της συνέχειας του
δέρματος.
 Οστική βλάβη.
Σύνθετες κακώσεις
 Βλάβη νευρικού ιστού.
Βλάβες Αγγείων
Χαρακτηριστικά μυοσκελετικών κακώσεων:
Πόνος
 Περιορισμός PROM
 Περιορισμός AROM
• Μειωμένη λειτουργική ικανότητα
• Αποχή από την εργασία
• Κακή ψυχολογία
• Μεταφέρεται στο σπίτι
Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή
Σκοπός κάθε φυσικής παρέμβασης.
• H επίτευξη ενός μέγιστου επιπέδου
λειτουργικότητας.
• Καλή ποιότητα ζωής
Η απαλλαγή του ασθενούς από τη συμπτωματολογία
(πόνος, δυσκαμψία, δυσλειτουργία, ζάλη, αιμωδία,
καυσαλγία κλπ.)
Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή
Για να το επιτύχει αυτό ο φ/θ πρέπει να:
Αναζητήσει
Αξιολογήσει
Αναγνωρίσει
τις αλληλεπιδράσεις των πολλαπλών συστημάτων
του σώματος πάνω στο μυοσκελετικό σύστημα
τ
ε
λ
ι
κ
ά
Εάν να
μάλιστα
η φ\θ παρέμβαση
ακολουθηθεί άμεσα
οργανώσει
το θεραπευτικό
του
πλάνο βλέποντας τον ασθενή σαν
σύνολο
και
σαν μια
Μπορεί
να κάνει
τη όχι
“διαφορά”
όσονεπιμέρους
αφορά τη
γρήγορη
αποκατάσταση του ασθενούς.
κάκωση.
Αναλγησία
 Αποιδηματική αγωγή
 Αντιφλεγμονώδη δράση
Αιματική ροή- επαναγγείωση
Νευρική συνέχεια- μυϊκή ενεργοποίηση
Ασφαλές περιβάλλον
www.rehabcenter.gr
Ανταποκρίνεται το laser
Φυσικοθεραπευτή
βιβλιογραφία
Κάθε νέα θεραπευτική
μέθοδος απαιτεί
Μεγάλο όγκο
επιστημονικής
τεκμηρίωσης
Κλινική
Πειραματική
Εμπειρία
Αποδεκτή
 Καταδεικνύει την
αποτελεσματικότη
τα της θεραπείας
με laser.
 Καμία αναφορά
για σημαντικές
παρενέργειες.
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
Ωστόσο
Πάνω από 2.500
ερευνητικές αναφορές
Δεν είναι πολλές
αλλά
Ούτε αμελητέες
Τεκμηριώσουν
επιστημονικά
το Laser
Όπως και να έχουν τα πράγματα
Παρότι δεν γνωρίζουμε
επακριβώς πως το Laser
λειτουργεί
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
ΠΟΝΟΣ
Συμφωνούμε όλοι ότι:
Καμιά επιστημονική πρόοδος
δεν εκτιμάται από τους
ασθενείς τόσο, όσο αυτή που
συντελεί στην μείωση του
πόνου;
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
ΠΟΝΟΣ
Μια θετική πλευρά της θεραπείας μέσω Laser
είναι ότι ο πόνος μπορεί να ανακουφιστεί
άμεσα ακόμα και στη διάρκεια μιας
θεραπευτικής συνεδρίας.
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
ΠΟΝΟΣ
Montesios M et al, Honmura A et al, Giuliani A,
Aimbire F, Albertini R, Laakso E L, Zhong X et
al, Mizokami T et al, .
Με μια σειρά μελετών επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική δράση
του Laser στον πόνο
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
ΠΟΝΟΣ
Hashimoto T. ,
Kemmutso O,
Otsuka H et al.
1997, 1998
Δυο πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες
καταδεικνύουν
Σπουδαιότητα του laser
Μόνο με την ακτινοβόληση του
αστεροειδούς γαγγλίου.
Ga AlAs-150 Mw.
βιβλιογραφία
ΠΟΝΟΣ - ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ
Ceccherelli F et al.
Διπλή «τυφλή» μελέτη- αυχεναλγία
12 Συνεδρίες μέρα/μέρα
GaAs
5 J/cm στα 4 ποίο επώδυνα σημεία
Αξιολογήθηκαν πριν και μετά
Η ανακούφιση από τον πόνο ήταν
στατιστικά σημαντική τόσο κατά το
τέλος της περιόδου της θεραπείας
όσο και σε επαναξιολόγηση μετά
από τρείς μήνες
βιβλιογραφία
Πονοκέφαλος
Ohshiro T. 1985
Εάν συμπεριλάβει στο Θ/Πλάνο:
 Τα σημεία πυροδότησης του πόνου
 Τον Αυχένα
 Τους ώμους
 Διεγερτική δόση στα σημεία νεύρωσης
των μυών (άτλαντα και βάση κρανίου)
 Πορεία ινιακών νεύρων
 Ακτινοβόληση αιμοφόρων αγγείων
(καρωτίδων)
Καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι ο
πονοκέφαλος ο οποίος
οφείλεται σε μυϊκά αίτια
Ανταποκρίνεται
ικανοποιητικά
στο Laser
 GaAs
 GaAlAs
 4 – 6 J/cm
βιβλιογραφία
Πονοκέφαλος
Wong E et al. 1991
Υπέβαλε σε θεραπεία 20 ασθενείς
Laser
 Ο πόνος εξαφανίστηκε μέσα σε 1 – 5
λεπτά
 Αναφέρθηκε η εξάρτηση της
επίδρασης από τη δοσολογία
χορήγησης
 Αναφέρθηκε η εξάρτηση της
επίδρασης από το σημείου της
εφαρμογής.
GaAlAs
βιβλιογραφία
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 1
ΠΡΟΒΟΛΗ Μ/Δ
Gruszka M. et al.
Υπέβαλε σε θεραπεία 15 ασθενείς
Αξιολογήθηκαν πριν και μετά
Ο πόνος των ασθενών
Ο βηματισμός τους
1 ή περισσότερες προβολές
Το EMG
 Οι CT
GaAs
9 J/cm σε 20 – 25 σημεία. Εφαρμόστηκε 3-5 φορές ανά εβδομάδα για 4 μήνες
βιβλιογραφία
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 1
ΠΡΟΒΟΛΗ Μ/Δ
Αποτελέσματα
Gruszka M. et al.
Όλοι οι ασθενείς στο τέλος της θεραπείας
Ο πόνος των ασθενών
Ο βηματισμός τους = καλύτερος
Το EMG = βελτιωμένα
 Οι CT = μικρότερες προβολές
9 J/cm σε 20 – 25 σημεία. Εφαρμόστηκε 3-5 φορές ανά εβδομάδα για 4 μήνες
βιβλιογραφία
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 2
Tasaki E. et al
Υπέβαλε σε
θεραπεία 18
ασθενείς
Πόνο στη μέση
GaAlAs 30-80 mW
Θεραπευτική δόση. Διάρκεια συνεδρίας 2 – 10 λεπτά
βιβλιογραφία
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 2
Αποτελέσματα
Tasaki E. et al
Υπέβαλε σε
θεραπεία 18
ασθενείς
Πόνο στη μέση
GaAlAs 30-80 mW
Το αργότερο 6 – 8 ώρες μετά τη θεραπεία
βιβλιογραφία
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 3
Αποτελέσματα
Zadi A,
Fortuna D,
Valent A,
Pulvirenti F,
Bilotta T W
Basford J R,
Sheffield C G,
Harmsen W S.
Τυχαιοποιημένη Διπλή τυφλή μελέτη,
Ελεγχόμενη με ομάδα placebo
Nd: YAG
Π τ ω χ ά
Οσφυαλγία εξ’ αιτίας προβολής Μ/Δ
Nd: YAG μεγάλης ισχύος
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
βιβλιογραφία
Οστική αναγέννηση
Η κάκωση – απώλεια των
οστών
Η επούλωση τραυμάτων
είναι μια πολύπλοκη
διαδικασία που
συμπεριλαμβάνει
αντιδράσεις
Η επούλωση οστών είναι
ακόμα πιο δύσκολη, αργεί
περισσότερο και
περιλαμβάνει διάφορες
φάσεις
Τραυματισμό
Παθολογικά αίτια
Χειρουργικές επεμβάσεις
Τοπικές
Πολλών συστημάτων
Μορφολογίας και
Σύνθεσής τους
βιβλιογραφία
Οστική αναγέννηση
κατέδειξαν:
Yamada K. 1991:
Ozawa Y et al. 1995:
Hamajima S. et al.
2003:
Ueda Y. 2001
κ.λ.π
 όλα τα μήκη κύματος επηρεάζουν την
αναδόμηση των οστών αρκεί πάντα
να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας την
διεισδυτικότητα των διαφόρων μηκών
κύματος
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
Οστική αναγέννηση
Οφείλεται
Ένας φωτοϋποδοχέας, ο οποίος απορροφά ένα
συγκεκριμένο μήκος κύματος φωτός και ο οποίος
συμμετέχει στις μεταβολικές αντιδράσεις του κυττάρου,
διεγείρει (προκαλεί) κάποιες πρωτογενείς μοριακές
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στους μοριακούς
υποδοχείς και οδηγεί στην φωτοβιολογική αντίδραση.
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
Οστική αναγέννηση
Οφείλεται
 Επίδραση του φωτός στα αιμοφόρα
αγγεία.
 Η επαναγγείωση συντελεί στην
επούλωση των τραυμάτων και την
αναλγησία.
 Η συνέχιση αυτής της διαδικασίας
απαιτεί την επαναλαμβανόμενη δόση
ακτινοβολίας
3- 4
Συνεδρίες
ανά
εβδομάδα
The Laser Therapy, Prima Books AB, 2004
Jan Tuner and Lars Hode
βιβλιογραφία
Οστική αναγέννηση
κατέδειξαν:
Yamada K. 1991:
Ozawa Y et al. 1995:
Hamajima S. et al.
2003:
HeNe, GaAlAs (830nm, 500mV)
Ueda Y. 2001
κ.λ.π
Διεγερτική επίδραση της
χορήγησης ακτινοβολίας Laser
στο σχηματισμό των οστών.
βιβλιογραφία
Τραυματισμοί Σ.Σ.
Μπορούν να αλλάξουν τη
ζωή ενός ανθρώπου
Ενώ μια στιγμή χαίρει
άκρας υγείας
Η επούλωση οστών είναι
ακόμα πιο δύσκολη, αργεί
περισσότερο και
περιλαμβάνει διάφορες
φάσεις
Σε λίγα δευτερόλεπτα
Ανάπηρος
Αναπηρικό καροτσάκι
Η πραγματική βλάβη έχει
μικρές πιθανότητες να
επουλωθεί
Μορφολογίας και
Σύνθεσής τους
βιβλιογραφία
Τραυματισμοί Σ.Σ.
Shi K, LuR, Xu X.
Rochkind S, Barr-Nea L,
Bartal A et al.
Η ακτινοβόληση με Laser
θα έπρεπε κατά προτίμηση
να είναι η πρώτη θεραπεία
που θα χρησιμοποιηθεί,
ώστε να βελτιωθεί η
επουλωτική ικανότητα των
νεύρων
καταδεικνύουν
Αύξηση του συνολικού
αριθμού νευραξόνων
Καλύτερη ποιότητα
αναπλαστικών διαδικασιών
των νεύρων
Χρήση Laser HeNe
Συμπεράσματα
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ Της
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ LASER
Βελτιώνει την μικροκυκλοφορία στους ιστούς
Ικανότητα του σώματος να αυτοθεραπεύεται βελτιώνεται σημαντικά
όταν περισσότερο αίμα ρέει στους ιστούς
Η βελτιωμένη μικροκυκλοφορία θα αυξήσει την απορρόφηση
φλεγμονωδών διεργασιών
Η βελτιωμένη μικροκυκλοφορία θα αυξήσει την απορρόφηση
φαρμακευτικών ουσιών