ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» «Η Πρόληψη Τόπος Συνάντησης και Συναπάντησης για τη Συνερασία, το Συντονισμό, τη.

Download Report

Transcript ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» «Η Πρόληψη Τόπος Συνάντησης και Συναπάντησης για τη Συνερασία, το Συντονισμό, τη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS
ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»
«Η Πρόληψη Τόπος Συνάντησης και
Συναπάντησης για τη Συνερασία, το
Συντονισμό, τη Συμπληρωματικότητα»
Αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος
Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΔΗ.ΜΟ.Π. «Ν. ΜΩΡΟΣ»
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ
Πρωτογενής
Πρόληψη
Δευτερογενής
Πρόληψη
Τριτογενής
Πρόληψη
Κατάσταση Υγείας
«ευ ζην» και απουσία
νόσου
Φροντίδα για:
• διατήρηση υγείας
Υψηλός κίνδυνος για
νόσηση
• έγκαιρη Παρέμβαση
Παρουσία νόσου
• Θεραπεία
Αποδρομή νόσου ή/και
ίαση
• λειτουργική
αποκατάσταση
υγείας«επανένταξη»
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ Α/ΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αυτογνωσία
Ατομική Διαφοροποίηση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Δημιουργία συλλογικής ταυτότητας
Ξεκάθαροι ρόλοι και Σκοποί
Ενίσχυση της συναισθηματικής
νοημοσύνης
Σύστημα αξιών
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οικολογική ισορροπία
Σύνδεση σώματος και
συναισθημάτων
Ανάδειξη τοπικών/εθνικών πολιτισμών
Κοινωνική αυτονομία
Παιδαγωγικό σχολείο
Σύνθεση οικοθεωριών
Ανάδειξη νέων μορφών οικογενειών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οικονομική ισότητα
Συνεργασία αντί του
ανταγωνισμού
Εξασφάλιση στην εργασία
Οικονομική δημοκρατία
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ασάφεια στους ρόλους και τους σκοπούς
Αδιαφοροποίητο Εγώ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ασάφεια στα όρια
Δυσκολία κατανόησης συναισθημάτων
Εξαφάνιση τοπικών / εθνικών
πολιτισμών
Έλλειψη συλλογικής ταυτότητας
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κυριαρχία στη φύση
Διάσταση μεταξύ σωματικών
και συναισθηματικών
αναγκών
Κυριαρχία μαζικής κουλτούρας
Παιδεία προσανατολισμένη στην
παραγωγή
Κοινωνική ετερονομία / έλλειψη
συμμετοχικών θεσμών
Σύγκρουση οικοθεωριών
Ασάφεια στη λειτουργία του θεσμού της
οικογένειας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οικονομική ανισότητα
Κυριαρχία του ανταγωνισμού
Ανεργία – οικονομική
περιθωριοποίηση
Οικονομική ολιγαρχία
Αρχές και Αξίες Πρόληψης
• Αισιόδοξη ματιά στη ζωή
• Έμφαση στο θετικό που ενυπάρχει σε κάθε κατάσταση,
άνθρωπο και κοινότητα.
• Ανάδειξη της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου ως
ξεχωριστό θαύμα ζωής
• Αξιοποίηση της διαφορετικότητας
• Συνεργατική οπτική για τη λύση προβλημάτων (χωρίς
ηττημένους)
• Προσανατολισμός στις λύσεις
• Σύνθεση απόψεων και σφαιρική θέαση της
πραγματικότητας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»
Συζητήσεις Ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης γονέων
Ομάδες
Γονέων
Ομάδες εφήβων
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ομάδα συντονισμού
Σχολών Γονέων
Ν. Κέρκυρας
Συμβουλευτική:
•Ατομική (γονείς, παιδιά)
οικογενειακή
Βραχείες Προληπτικές
Παρεμβάσεις-συζητήσεις
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης μαθητών
Ομάδες
εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικών
Προγράμματα
Αγωγής Υγείας
(μαθητές)
ΣΧΟΛΕΙΟ
Ομάδες
Εποπτείας
Εκπαιδευτικών
Βιωματικά Εργαστήρια
Ευαισθητοποίησης
Συλλόγου Διδασκόντων
Συμβουλευτική:
•Ατομική (εκπ/κοι,
μαθητές)
Συλλόγου διδασκόντων
Συζητήσεις ενημέρωσης
– ευαισθητοποίησης
Δημοτικών Συμβουλίων
Ομάδες
δικτύωσης
Τοπικών φορέων
Ανοιχτές συζητήσεις
ευαισθητοποίησης
σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ομάδες
κινητοποίησης
εθελοντώνσυνεργατών στην
Πρόληψη
Βιωματικά
εργαστήρια
Ευαισθητοποίησης
Μελών τοπικών
φορέων
•Ημερίδες
Περίπτερα & εκστρατείες
ενημέρωσης
Θεατρικές παραστάσεις &
άλλες εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης
Σημερινή Πραγματικότητα
•
•
•
•
•
•
•
Πολυπλοκότητα καθημερινής ζωής
Νέων μορφών οικογένειας
Πολυπολιτισμικότητας
Διαδικτυακής επικοινωνίας
Ανεργίας και φτώχειας
Κοινωνικής δυσφορίας
Διαθεσιμότητας (και αντίληψης για διαθεσιμότητα) και
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
Έλλειμμα:
• Κοινωνικής πολιτικής και εθνικού σχεδιασμού για την
υγεία και ιδιαίτερα την Ψυχική Υγεία
• Συστήματος εξασφάλισης συνέχειας στην παροχή
υπηρεσιών Α΄θμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις
αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής
• Κενό υπηρεσιών ανάμεσα σε πρωτογενή και
δευτερογενή πρόληψη
Το Δίκτυο είναι εφικτό εάν:
• απαντά σε πραγματικές ανάγκες
• αξιοποιεί την διεργασία του και το δυναμικό του
(ανθρώπινους πόρους) για να δημιουργεί κατάλληλες
απαντήσεις σ’ αυτές τις ανάγκες
• αξιολογεί και επαναπροσδιορίζει τη δράση και λειτουργία
του
Αναγνώριση
αναγκών
δημιουργία κατάλληλων δεξιοτήτωνεργαλείων-βημάτων (δράση)
Αξιολόγηση
επαναπροσδιορισμός