Ugyintezes_2011.09.01

Download Report

Transcript Ugyintezes_2011.09.01

ÚTMUTATÓ
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÜGYINTÉZÉSHEZ
KÉRJÜK, HOGY
FIGYELJEN!
Ügyfélszolgálatunk
adószámmal, nyilvántartással
kapcsolatos ügyintézése







adókártya ügyintézés
adószám ügyintézés
egészségügyi szolgáltatásra be- és
kijelentkezés
EVA be- és kijelentkezés
közösségi adószám ügyintézés
START- kártya ügyintézés
törzsadatok rendezése
Ügyfélszolgálatunk
által kiadott igazolások







adóigazolás
együttes adóigazolás
jövedelemigazolás
illetőségigazolás
bírósági eljárási illeték befizetésének
igazolása
fészekrakó programmal kapcsolatos
igazolások
igazolás adóazonosító számról
Ügyfélszolgálatunk
bevallásokkal kapcsolatos
ügyintézése

bevallások átvétele

elektronikus bevallók ügyintézése

hibás bevallások javítása
Ügyfélszolgálatunk
illetékügyek intézése




bírósági eljárási illeték befizetésének
igazolása
illetékbélyeg értékének visszatérítése
iránti kérelem (illetékbélyeggel együtt)
átvétele
illeték visszatérítéssel kapcsolatos
kérelmek átvétele
visszterhes vagyonátruházási illetékmentességéhez határozat kiadása
(Főtevékenységként gépjármű, pótkocsi
forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a
gépjárműlízinget főtevékenységként folytató
vállalkozók részére)
Ügyfélszolgálatunk
egyéb ügyintézése








tájékoztatás
beadványok, adatlapok, kérelmek átvétele
csekkek kiadása
ingyenes nyomtatványok, tájékoztató füzetek
kiadása
személyes folyószámla egyeztetés
kezdeményezése
folyószámla másolat kiadása
1+1 % ügyintézése
bankkártyás fizetési lehetőség a kijelölt
ügyfélszolgálatokon
Ügyintézőink kizárólag
sorszám birtokában
szolgálják ki.
HÚZZON
SORSZÁMOT!
Az ügyintézéshez készítse
elő
Személyi
igazolványát és
lakcímkártyáját
Adókártyáját
vagy
adószámát
A kitöltött, aláírt Meghatalmazást
kérelmet
(ha nem saját
ügyében jár el)
Ellenőrizze a
meghatalmazását!
Milyen adatoknak kell szerepelni
a meghatalmazáson?
A meghatalmazáson
szerepeljen:
Ki a meghatalmazó?
név (gazdasági társaságok
esetében: cégnév, vezető
tisztségviselő neve)
 cím
 adóazonosító szám

A meghatalmazáson
szerepeljen:
Ki a meghatalmazott?
név
 cím
 adóazonosító
 képviselői minőség, pl. képviselő,
ügyvéd, adótanácsadó,
alkalmazott, stb.

A meghatalmazáson
szerepeljen:
Melyik hatóságnál járhat el a meghatalmazott?

NAV
Milyen ügyben

járhat el a meghatalmazott?
pl. adóigazolás átvétele, folyószámla
kérése, stb.
A meghatalmazáson
szerepeljen:
Milyen terjedelemben járhat el a
meghatalmazott?


teljes jogkörben
részleges jogkörben (pl. meghatározott ügyek intézésére, aláírási jog,
igazolás átvétele stb.)
A meghatalmazáson
szerepeljen:
Mely időszakban





érvényes a meghatalmazás?
meghatározott napon
meghatározott időszakban
visszavonásig
eseti
állandó
A meghatalmazáson
szerepeljen:
Aláírás

a meghatalmazóé

a meghatalmazotté

a két tanúé, valamint a tanúk neve,
címe, adóazonosító jele
Ki lehet meghatalmazott?
Magánszemélyt képviselhet







törvényes képviselő
ügyvéd, ügyvédi iroda
európai közösségi jogász
adószakértő, adótanácsadó, könyvelő
számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy
adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság
alkalmazottja, tagja
más nagykorú magánszemély
egyéni vállalkozó esetében nagykorú
alkalmazottja is
Ki lehet meghatalmazott?
Társaságot, egyéb szervezetet képviselhet

képviselő

nagykorú tag, alkalmazott

jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai
közösségi jogász
Ki lehet meghatalmazott?
Társaságot, egyéb szervezetet képviselhet

adószakértő, adótanácsadó, okleveles
szakértő, könyvelő

számviteli, könyvviteli, adótanácsadó
szolgáltatásra jogosult társaság vagy egyéb
szervezet alkalmazottja, tagja
Adóazonosító
jel igénylése első esetben

személyi igazolvány, vagy

születési anyakönyvi kivonat

lakcímkártya
bizonyítvány
vagy
hatósági
Adóazonosító jel igénylése
első esetben

‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem

meghatalmazás, ha nem az igénylő jár
el
Illeték- és igazgatási szolgáltatási
díj mentes
Adóazonosító jel igénylése
adatváltozás esetén (1)

személyi igazolvány, lakcímkártya

dokumentum bemutatása, amely
alapján a változás történt

régi adóigazolvány leadása
Adóazonosító jel igénylése
adatváltozás esetén (2)

‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem

meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el
Illeték- és igazgatási
szolgáltatási díj mentes
Adókártya igénylése
elvesztés,
megrongálódás esetén (1)
személyi igazolvány, lakcímkártya
 adókártya
 ‘T34-es számú kitöltött, aláírt
kérelem
 meghatalmazás, ha nem az
igénylő jár el

Adókártya igénylése
elvesztés,
megrongálódás esetén (2)
Igazgatási szolgáltatási díj
köteles
2200 Ft
A díjat átutalással, készpénzátutalási megbízással vagy
bankkártyával kell megfizetni.
START kártya igénylése

személyi igazolvány, lakcímkártya

adókártya

‘T34START jelű kitöltött, aláírt kérelem

meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

hatósági bizonyítványok, oklevél vagy
diploma
Illeték- és igazgatási
szolgáltatási díj mentes
Adóigazolás
magánszemélyeknek (1)

személyi igazolvány, lakcímkártya

adókártya

‘UK11-es, együttes igazolás esetén
‘UK12-es számú kitöltött, aláírt
kérelem

meghatalmazás, ha nem az igénylő jár
el
Adóigazolás
magánszemélyeknek (2)
Illetékköteles
Első példány 2000 Ft.
További példányok 600 Ft.
Az illetéket a NAV-tól kapott
csekken, átutalással vagy
bankkártyával kell megfizetni.
Adóigazolás cégeknek (1)

személyi igazolvány, lakcímkártya

‘UK11-es, együttes igazolás
esetén ‘UK12-es számú kitöltött,
aláírt kérelem

meghatalmazás, és cég esetén
aláírási címpéldány, ha nem a
törvényes képviselő jár el
Adóigazolás cégeknek (2)
Illetékköteles
Első példány 2000 Ft.
További példányok 600 Ft.
Az illetéket átutalással kell
megfizetni.
Jövedelemigazolás

személyi igazolvány, lakcímkártya

adókártya

‘UK13-as számú kitöltött, aláírt kérelem

meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el
Illetékmentes
Illetőségigazolás

személyi igazolvány, lakcímkártya

‘UK14-es számú kitöltött, aláírt
kérelem

meghatalmazás, és cég esetén
aláírási címpéldány, ha nem a
törvényes képviselő jár el
Illetékmentes
Bejelentkezés
egészségügyi
szolgáltatási járulék
fizetésére
 ‘T1011-es
számú kitöltött,
aláírt nyomtatvány
 TAJ
kártya, adókártya,
személyi igazolvány
Változás bejelentése
egészségügyi
szolgáltatási járulék
fizetésében
 ‘T1011-es
számú kitöltött,
aláírt nyomtatvány
Bírósági eljárási illeték
igazolása

Igazolás iránti kérelem

2 példányban a bírósági irat

Befizetés igazolása (átutalás igazolása,
vagy csekk másolata)

Egyösszegű utalás esetén a tételeket
részletező lista
Illetékbélyeg értékének
visszatérítése

Visszatérítés iránti kérelem

Fel nem használt illetékbélyeg
Folyószámla kivonat

személyi igazolvány, lakcímkártya

kitöltött, aláírt kérelem

meghatalmazás, és cég esetén
aláírási címpéldány, ha nem a
törvényes képviselő jár el
Folyószámla kivonat
Illetékköteles
Oldalanként 100 Ft.
Az illetéket okmánybélyegben
kell leróni.
Tájékoztatás

általános adójogi kérdésekben

segítségnyújtás bevallás kitöltésében

konkrét adóügyekben az adózóknak,
képviselőjüknek, meghatalmazottnak
Miért jó az internetes
bevallás
•
kényelmes
•
gyors
•
biztonságos
Mi a teendő internetes
bevallás benyújtásához?
●
személyes regisztráció bármely
okmányirodában vagy központi NAV
ügyfélszolgálaton
•
NAV regisztráció a ‘T180-as
nyomtatványon, ha a bevallást
meghatalmazott vagy képviselő adja
be
•
internetes bevallás ügyfélkapun
keresztül
Ügyintéző Contact Center (ÜCC)



bizonyos adóügyek intézésének
lehetősége telefonról, sorban állás
nélkül
´UK30-as számú nyomtatvány
benyújtásával igényelhető titkos ügyfél
azonosító szám
06 40/20-21-22
ÜCC-n keresztül intézhető ügyek köre
(1)




adóalany nyilvántartással kapcsolatos
ügyintézés, tájékoztatás
folyószámlával kapcsolatos ügyintézés,
tájékoztatás
bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés,
tájékoztatás
meggyőződés az ellenőrzés tényétől
ÜCC-n keresztül intézhető ügyek köre
(2)




meggyőződés tagállami partner
közösségi adószámának
érvényességéről
közösségi adószám igénylése
alanyi adómentes értékhatár túllépése
esetén történő bejelentés
jövedelemigazolás iránti kérelemmel
kapcsolatos ügyintézés
Általános Tájékoztató Contact Center
(TCC)

A bevallások kitöltésével, tartalmának
értelmezésével, az adat- és változásbejelentéssel, bevallással, adatszolgáltatással, adóés jövedelemigazolás kiadásával, folyószámlával, illetve az egyes adójogszabályokkal és
az adózás rendje témakörével kapcsolatban
felmerülő általános tájékoztatás.

kék szám (mobilhálózatból is hívható)
– 40/42-42-42
mobilhálózatokból a kék szám
– 20/33-95-888
– 30/33-95-888
– 70/33-95-888

SIKERES ÜGYINTÉZÉST
KÍVÁNUNK !
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT!
NAV Közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága