Transcript Prezentacja

Odruchy
Warunkowe i bezwarunkowe
1
Odruch bezwarunkowy
to taki, z którym się rodzimy :
• - odruch łzawienia
- kolanowy
- ssania
- odruch wydzielania śliny
- odruch Babińskiego
2
Odruchy bezwarunkowe dzielimy
na 4 grupy:
1. odruchy proste, których łuk odruchowy
znajduje się w rdzeniu kręgowym
2. odruchy złożone, których łuk odruchowy
dochodzi do rdzenia przedłużonego
3. bardziej złożone odruchy, których ośrodki
mieszczą się w śródmózgowiu
4. odruchy najbardziej złożone, które występują
u zwierząt wyżej zorganizowanych i u
człowieka. ich ośrodki mieszczą się w jądrach
podkorowych. stanowią części składowe
instynktów
3
• Centralny układ
nerwowy
4
Odruchy WARUNKOWE:
•
- jazda na rowerze
- nauka gry na gitarze
- dobre maniery
- wydzielanie śliny na widok cytryny
są podstawą uczenia się i dobrego
wychowania
5
"Pies Pawłowa" - słynny czterołap,
bohater wielu opracowań naukowych.
• Na bazie reakcji jego
ślinianek powstała
teoria, która na wiele
lat zmieniła myślenie
świata naukowego świata psychologii
(behawioryzm
traktowany jest jako
jeden z filarów
psychologii)
6
Behawioryzm (ang. behavior lub
behaviour - zachowanie) - kierunek
psychologiczny, który rozwinął się
w XX wieku
• Iwan Pietrowicz Pawłow zajmował się także
działalnością układu nerwowego jako całości. Na
podstawie swoich badań określił cztery rodzaje układu
nerwowego jako fizjologiczną podstawę typologii
temperamentów Hipokratesa-Galena.
7
Iwan Pietrowicz Pawłow
wyróżnił:
• Melancholika – o słabym układzie nerwowym
• Choleryka – charakteryzującego się silnym
układem nerwowym i brakiem równowagi
między procesami pobudzania i hamowania
• Flegmatyka – z silnym układem nerwowym,
charakteryzującego się równowagą między
słabymi procesami hamowania i pobudzania
• Sangwinika – mającego silny układ nerwowy,
charakteryzujący się równowagą między silnie
zaznaczającymi się procesami hamowania i
pobudzenia.
8
Schemat powstawania klasycznego
odruchu warunkowego
9
Schemat powstawania klasycznego
odruchu warunkowego
• 1 etap. Bodziec bezwarunkowy (pokarm) +
bodziec obojętny np. dzwonek →
wydzielanie śliny. Niniejsza sytuacja
zostaje wielokrotnie powtórzona. 2 etap.
Dzwonek - dotychczasowy bodziec
obojętny, towarzyszący karmieniu →
wydzielanie śliny. Dzwonek nabył
właściwości bodźca bezwarunkowego,
mimo że w niczym nie przypomina
pokarmu.
10
Powstawanie klasycznego odruchu
warunkowego
• Stan pierwotny. Odruch warunkowy
powstaje na bazie odruchu
bezwarunkowego.
• Bodźcem pierwotnym (bezwarunkowym)
jest kontakt pokarmu ze śluzówką jamy
gębowej → bezwarunkowa reakcja
wydzielania śliny
11
12
Łuk odruchowy, droga jaką przebywa
impuls nerwowy od receptora do efektora,
stanowi strukturalny (anatomiczny) element
reakcji odruchowej.
•
Składa się z 5 zasadniczych elementów:
1) receptora,
2) dośrodkowej drogi doprowadzającej neuronu czuciowego,
3) ośrodka nerwowego (kora mózgowa, rdzeń kręgowy, móżdżek),
4) odśrodkowej drogi wyprowadzającej neuronu ruchowego,
5) efektora.
13
Łuk odruchowy
• Receptor odbiera bodziec, który wywołuje
impuls nerwowy, neuron czuciowy przewodzi
impuls z receptora do odpowiedniego ośrodka
nerwowego w mózgu lub rdzeniu kręgowym. W
ośrodku nerwowym impuls zostaje odpowiednio
przetworzony i zmodyfikowany, a następnie
przewodzony przez neuron ruchowy do efektora,
którym jest najczęściej mięsień lub gruczoł, w
którym impuls nerwowy wywołuje pobudzenie i
reakcję lub czynność właściwą dla danego
odruchu.
14
15
16
17