Stalno stručno usavršavanje knjižničara i novi koncepti

download report

Transcript Stalno stručno usavršavanje knjižničara i novi koncepti

Dijana Machala i mr. sc. Irena Pilaš
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjižničari – službene publikacije
 Specijalni knjižničari i informacijski
stručnjaci iz područja prava, tijela
državne i javne uprave, službenih
publikacija
 Pioniri u kreiranju usluga za korisnike
 Prve referentne zbirke bile su iz područja prava i
službenih publikacija
 U sustavu formalnog obrazovanja rijetki su
kolegiji koji omogućuju dodatnu specijalizaciju
znanja o upravljanju službenim publikacijama
 Samostalni u radu i iznalaženju rješenja
Knjižničari – službene publikacije
 Stručna zajednica
 Pripadaju malobrojnoj zajednici specijalnih knjižničara
 U okviru HKD-a sljedeće godine bit će 20-ta obljetnica
osnutka Komisije za državne informacije i službene
publikacije
 Partikularnosti misija ili poslovanja agencija ili službenih
tijela onemogućava snažnije globalno povezivanje ili
kolaboraciju specijalnih knjižničara
Government Information
& Official Publications Section
(GIOPS)
Tradicionalna okolina
 Tradicionalna okolina
 Temeljena na tiskanim službenim dokumentima
 Knjižničari zaduženi za upravljanje zbirkama
službenih dokumenata
 Od knjižničara se zahtijeva razvijanje i
usavršavanje kompetencija upravljanja zbirki:
prikupljanje, obrada, diseminacija, osiguranje
trajne dostupnosti i pohrane izvora službenih
publikacija
Hibridna okolina
 Hibridna okolina
 Osim tiskanih dokumenata sve je više digitalnih




dokumenata
Knjižnice više nisu primarni vlasnici izvora
velikih zbirki službenih publikacija
Orijentacija se pomiče sa kompetencija za
upravljanje zbirkama prema važnosti razvoja
usluga za korisnike
Knjižničari službenih publikacija kao partneri
tijela uprave u kolaborativnoj e-servisima
Novi komunikacijski servisi: e-vlada, epravosuđe, e-obrazovanje
- Tijela državne i javne uprave sve više
komunicira društvenim medijima –
facebookom, twitterom i dr.
Hibridna okolina
 Hibridna okolina od knjižničara zahtijeva
drugačije kompetencije:
Razvijanje usluga za korisnike temeljem
organizacije zbirki službenih publikacija
Razvoj e-repozirotrija zbirki službenih
publikacija
Razvijanje digitalne pismenosti, poticanje
programa građanske pismenosti
Upravljanje digitalnim izvorima
Stalno usavršavanje znanja, naročito u
području digitalnih informacija i primjene
novih tehnologija
O kompetencijama knjižničara
službenih publikacija
Američko knjižničarsko društvo - ALA
 40-ta godišnjica ALA-inog tijela Government
Documents Round Table
 Od 1993. g. počinju rasprave o potrebi definiranja
kompetencijskog okvira za knjižničare koji rade sa
službenim publikacijama





Competencies: Current - Survey Results and Analysis for GODORT Competencies Survey
Pt. 1 - Federal Government Information Competencies and Guide
Pt. 2 - State Government Information Competencies - State Agencies Databases.
Pt. 3 - International Government Information Competencies
 Appendix I: History of the Competencies Project
 Appendix II: International Government Organization Acquisitions: Core Competencies
 Appendix III: Suggested Resources
Competencies: Historical -- Core Competencies
O kompetencijama knjižničara
službenih publikacija
 Library of Congress
 Periodički revidirani i ažurirani kompetencijski okvir za
knjižničare koji rade sa službenim publikacijama
 Definirane su temeljne i funkcionalne kompetencije
 Okvir koriste:
- Knjižničari– za planiranje trajne izobrazbe o temeljnim
i funkcionalnim kompetencijama
- Voditelji – za opis poslovnih
zadataka, planiranje zapošljavanja,
definiranje strateških ciljeva
O kompetencijama knjižničara
službenih publikacija
 Temeljne kompetencije
-
Kognitivna analiza
Komunikacija
Emocionalna inteligencija
Upravljanje
Profesionalno znanje
Primjena tehnologije
O kompetencijama knjižničara
službenih publikacija
 Funkcionalne kompetencije
- Znanja o poslanju agencije i
institucije
- Upravljanje zbirkama građe
- Organizacija sadržaja i predmetni
sustavi
- Knowledge management
- Upravljačka znanja i zagovaranje
- Upravljanje tehnologijom u
knjižnici
- Referentni izvori i istraživanje
- Posebna znanja, vještine i
sposobnosti
Izobrazba knjižničara za rad sa
službenim publikacijama
 Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara –
nacionalni program trajne izobrazbe knjižničara
 Radionice namijenjene za rad sa službenim publikacija
od 2008. bilježe povećani interes knjižničara iz svih
vrsta knjižnica
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2007.5
Godina
2008
2008.5
2009
2009.5
2010
2010.5
2011
2011.5
Broj polaznika
2008
15
2009
16
2010
81
2011
80