Curs 1/14 Mgt Fin An4

Download Report

Transcript Curs 1/14 Mgt Fin An4

Facultatea Inginerie Aerospatiala

INTRODUCERE

CURS 1

Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 1

Facultatea Inginerie Aerospatiala

SUMAR

TEMA, OBIECTIVELE SI METODICA CURSULUI STRUCTURA CURSULUI PROFESORUL BIBLIOGRAFIE; PUBLICATIE NOTE DE CURS SISTEMUL DE EVALUARE LUCRAREA INDIVIDUALA ABORDARE GENERALA:

Utilitatea subiectuluiTerminologie Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 2

Facultatea Inginerie Aerospatiala

TEMA, OBIECTIVELE SI METODICA

TEMA – introducerea in managementul financiar al organizatiilor care urmaresc producerea de profit concrete privind: – Diagnosticul financiar .

LA FINALUL CURSULUI, studentii vor fi familiarizati cu notiunile instrumentele controlului financiar pentru: – Analiza starii financiare a organizatiei sau a proiectului curent – Planificarea financiara si controlul curent al evolutiei cele trei categorii de decizii financiare: – Ce proiect de investitie ar trebui abordat de societate ?

– Cum ar trebui finantat acest proiect ?

– Cum e mai bine sa se aloce profiturile?

Prezentarile la curs si la aplicatii sunt interactive. Instrumentele de calcul folosite sunt bazate pe MS Excel. Suportul cazuistic este extras din realitate. Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : 3 Stefan Popescu

Facultatea Inginerie Aerospatiala

STRUCTURA CURSULUI

PARTEA 1

– Masurarea si raportarea situatiei financiare – Analiza informatiilor financiare

PARTEA 2

– Bugetarea – Analiza si controlul costurilor

PARTEA 3

– Decizia de investitie – Analiza proiectului Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 4

Facultatea Inginerie Aerospatiala

BIBLIOGRAFIE

Peter ATRILL, Eddie McLANEY. „Accounting and Finance for Non Specialists” ed FT Prentice Hall 2008 Karen BERMAN, Joe KNIGHT. „Financial Intelligence – A Manager’s Guide to Knowing What Numbers Really Mean”, Ed. Harvard Business School Press, Boston, 2006. sau traducere in lb. romana “Inteligenta financiara”, Ed. Curtea Veche 2011 VALCEANU, G.; ROBU, V.; GEORGESCU, N. „Analiza economico financiara”, Editura Economica, 2005; David COX, Michael FARDON. “Management of Finance – a guide to business finance for the non-specialist” Ed. Osborne Books 2007 Richard BREALEY, Steward MYERS, Franklin ALLEN. „Principles of Corporate Finance” editia VIII, Ed. McGraw-Hill, 2007 Ladislau POSSLER, s.a. “ Contabilitatea intreprinderii – indrumar practic” Ed. Andrei Saguna Constanta 2010 Catherine GOWTHORPE. “Business Accounting and Finance for non specialists” Ed. Thomson 2008

Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 5

Facultatea Inginerie Aerospatiala

ADRESA PUBLICA MATERIALE DE CURS

Notele de curs, de seminar si materialele auxiliare sunt continute in fisiere MS Powerpoint (MS Office 2007) si MS Excel (MS Office 2003) din folderul accesat cu link-ul : https://www.opendrive.com/folders?5002898485_GvT7W

Materialele aferente vor aparea in folder in saptamana precedenta fiecarui curs. Ele pot fi descarcate cu dublu click pe icoana fisierului respectiv, urmata de click pe “Download” in fereastra aparuta. (Nota: pentru printare recomand schimbarea layout ului fisierului Powerpoint dupa descarcare) Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 6

Facultatea Inginerie Aerospatiala

PROFESORUL

Nume : Stefan Popescu An absolvire:1976 PhD, MBA (Fin), FRAeS Experienta profesionala: participare la programe majore de investitie in industria aeronautica (licente de fabricatie, programe de dezvoltare, JV) Vechime in invatamant:1982; titular curs:1990 Contact: [email protected]

Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 7

Facultatea Inginerie Aerospatiala

SISTEMUL DE EVALUARE

Nota finala va fi calculata ca medie ponderata a notelor obtinute la: Examen partial (grila) 25% Lucrarea individuala 25% Activitatea la seminar (raspunsuri la problemele propuse + interventii la seminar) 15% Prezenta 10% Examen (grila) 25%

Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 8

Facultatea Inginerie Aerospatiala

LUCRAREA INDIVIDUALA

TEMA: Modelul financiar al unei societati de transport aerian (detaliile configuratiei sunt la alegerea autorului lucrarii) Dimensiune recomandata: F isier MS Word : nu mai mult de 5 pagini la 1.5 randuri, font 12, inclusiv grafice, tabele, alte anexe). Fisier MS Excel cu datele financiare. Lucrarea va fi expediata la adresa [email protected]

Termene: – Stabilirea si inregistrarea temei : sapt. 46 – Prezentare a stadiului : sapt.49 – Predare lucrare finalizata : sapt. 51 Penalizari de intarziere 20% sapt 1-2013, 40% sapt 3-2013 Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 9

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1. MANAGEMENT FINANCIAR – abordare generala

1.1. UTILITATEA SUBIECTULUI 1.2. TERMINOLOGIE 1.3. OBIECTIVELE FIRMEI 1.4. FUNCTIA FINANCIARA Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 10

Facultatea Inginerie Aerospatiala • •

1.1.UTILITATEA CUNOSTIINTELOR FINANCIARE

Managerii non-financiari trebuie sa inteleaga si sa utilizeze corect informatia financiara pentru ca: • • Trebuie să participe la elaborarea raportărilor şi planificărilor financiare, Sunt măsurati din punct de vedere al performanţei în principal pe baza unor raportări financiare. Avand cunostiinte financiare, managerii non-financiari isi pot imbunatati performanta: • • Prin sporirea acurateţii percepţiei asupra stării companiei proprii sau a unei entităţi exterioare Prin diversificarea instrumentelor de decizie managerială pe care le utilizează. Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 11

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1.2.TERMINOLOGIE SI FORMATARE FINANCIARA

Documente publice: – Standardizare nationala, – Standardizare globala (ex: IASC, Directive EU) Documente interne companiei: – Reguli si cutume interne – Formate proprii cerute de management Terminologie: – Standardizata (legiferat) in fiecare limba pentru documentele publice (uneori traduceri nefericite din limbi de circulatie internationala) – Diversitate confuzanta in analize si alte documente nestandardizate Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 12

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1.3.OBIECTIVELE FIRMEI

GENERAL: maximizarea averii proprietarilor -> maximizarea valorii actiunii – La risc superior sunt asteptate castiguri superioare Subsidiare - (conditii si mijloace pentru atingerea obiectivului general – sunt partial contradictorii): – Respectarea legislatiei, eticii, protectiei mediului, responsabilitate sociala – Calitatea produselor si/sau serviciilor (satisfactia clientului) – Progresul si competitivitatea tehnologica – Imaginea – Bunastarea angajatilor OBIECTIVE FINANCIARE INDIVIDUALE: – Actionari vs. Manageri – Management de varf vs. management operational – Actionari vs. Creditori Curs 1 Management financiar - An IV IMA COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 13