Prezentacja na temat rzymskiego systemu zapisywania licz

download report

Transcript Prezentacja na temat rzymskiego systemu zapisywania licz

SYSTEM RZYMSKI



Kiedy powstał rzymski system zapisywania
liczb.
Jak wyglądają cyfry w systemie rzymskim.
Jakie są zasady tworzenia liczb w systemie
rzymskim.

No właśnie. Rzymski system zapisywania
liczb powstał ponad 2000 lat temu.


Myślę, że świetnie pamiętasz podstawowe
cyfry rzymskie, odpowiedniki cyfr 1, 5, 10.
Zastanów się przez chwilę, a następnie
sprawdź na kolejnym slajdzie, czy miałeś
rację 
1
I
5
V
10
X
50
L
100
C
500
D
1000
M


Na pewno zauważyłeś, że liczby 50, 100, 500
i 1000 są wyrażone w systemie rzymskim
literami L, C, D, M.
Wymyśl, zapisz w zeszycie i przedstaw na
następnej lekcji zdanie lub wyrażenie, w
którym kolejne wyrazy będą się zaczynały od
liter L, C, D, M. – Przekonasz się, że to
świetny sposób na zapamiętanie.

Jeśli w liczbie zapisanej w systemie rzymskim
cyfry występują od największej do
najmniejszej, to aby odczytać tę liczbę,
dodajemy wartości tych cyfr.
Przykład:
CXVII to 100+10+5+1+1=117
MMXVI to 1000+1000+10+5+1=2016

Jeśli cyfra mniejsza poprzedza cyfrę większą,
to liczba zapisana w systemie rzymskim
odpowiada różnicy tych cyfr.
 Przykład:
IV to 5-1=4
MCMIX to 1000+(1000-100)+(10-1)=1909


Obok siebie mogą występować kolejno co
najwyżej trzy cyfry I, trzy cyfry X, trzy cyfry C,
trzy cyfry M. Pozostałe cyfry mogą wystąpić w
danej liczbie tylko jeden raz.

Cyfra mniejsza może poprzedzać cyfrę
większą tylko w następujących wypadkach:
IV
4
IX
9
XL
40
XC
90
CD
400
CM
900


Zapisz w zeszycie cyframi rzymskimi liczby
od 1 do 30.
Zadanie sprawdzimy na lekcji. Jestem pewna,
że sobie z nim poradzisz. Wszelkie
wątpliwości wyjaśnimy na lekcji. 


Wyjaśnij, dlaczego uczymy się odczytywania i
zapisywania liczb w systemie rzymskim.
Gdzie współcześnie można spotkać liczby
zapisane w systemie rzymskim?
W razie problemów skorzystaj z encyklopedii
lub poszukaj w podręczniku od matematyki.
Odpowiedź zapisz w zeszycie od matematyki.
Opracowano na podstawie podręcznika:
Matematyka z plusem dla kl. IV, GWO.
Autor: Agnieszka Kuncewicz