Transcript Gie³da3

Giełda
Jak pomnożyć swoje pieniądze
Plan wykładu
 Definicje
 Jak zacząć grać
 Koszty
 Podejście psychiczne
 Rodzaje taktyk
 Analiza techniczna
 Jak zdobywać wiedze
Definicje
• Giełda papierów
wartościowych – rynek, na
którym maklerzy dokonują na
rachunek klientów transakcji
kupna-sprzedaży akcji, obligacji
(skarbowych i korporacyjnych),
warrantów, opcji i certyfikatów
inwestycyjnych.
• W Polsce GPW została otwarta
w 1991r.
• Inne światowe giełdy
Definicje
•
•
•
•
•
•
•
Makler papierów wartościowych –
Osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w
transakcjach kupna i sprzedaży papierów
wartościowych dla klienta
Wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości
transakcji
Maklerzy zrzeszeni są w domach maklerskich(
tylko one jako czlonkowie giełdy mogą
bezpośrednio uczestniczyć w obrocie papierami
wartościowymi na giełdzie)
Maklerzy dokonują więc transakcji w imieniu
danego domu maklerskiego, a pośrednio w imieniu
klienta, który ma w nim rachunek inwestycyjny
Mała liczba maklerów
Trudne egzaminy
Dlaczego zacząć inwestować ?
 Niskie oprocentowanie w banku
 Niepewna pozycja walut zagranicznych
 Lepiej samemu niż korzystać z funduszy
inwestycyjnych
 Poznanie ważnej gałęzi gospodarki
państwa
 Możliwość szybkiego wzbogacenia
 Duża doza adrenaliny
Jak zacząć ?
Wybór domu maklerskiego
 Popularność na rynku
 Opinie innych inwestorów
 Rodzaj inwestycji
 Łatwy dostęp
 Jakość usług
 Niskie prowizje
 Przyjazny serwis internetowy
Koszty inwestowania
 Prowadzenie rachunku
 Prowizje od tranzakcji
 Dostęp do notowań (daytrading,
arbitraż)
 Czas poświęcony na podjęcie decyzji
 Przeprowadzenie tranzakcji (internet,
telefon, dojazd)
Co można stracić?
 Pieniądze
 Czas
 Życie osobiste
 Zdrowie
 Znajomych
 Rodzinę
Podejście psychiczne
 Zdobywanie wiedzy
 Każda transakcja ważna
 Umieć pogodzić się z porażką
 Nie ulegać emocjom
 Nie grać na zasadzie: „teraz się
odegram”
 Złudzenie „łatwych pieniędzy” - hazard
Czym handlować?
 Akcje
 Obligacje
 Bony skarbowe
 Kontrakty (rejestracja w KPWiG,
rachunek praw pochodnych )
 Opcje (rodzaj kontraktów)
Rodzaje taktyk
 Gra z trendem - kupujemy gdy akcje są
drogie sprzedajemy gdy są tanie.
Stawianie „stopa”.
 Kup i trzymaj - inwestycje
długoterminowe, małe zaangażowanie
 Uśrednianie
Analiza Fundamentalna
Wskażniki - szacowanie wartości akcji
danej spółki w oparciu o następujące
czynniki:
 Polityka fiskalna i monetarna;
 Ogólny klimat ekonomiczny;
 Zdarzenia polityczne;
 Pozycja finansowa spółki;
 Sytuacja w poszczególnych branżach.
Anazliza techniczna
 Pozycja długa - zarabiamy na wzroście ceny,
standard
 Pozycja krótka - zarabiamy na spadku ceny
 Podążanie za trendem - wyłapanie dużych
wzrostów i spadków i zajęcie odpowiedniej
pozycji. Świetna w czasie długiej hossy lub
bessy
 Korelacje zdarzeń z przeszłości i zdarzeń
następujących po nich (trend, luka spadkowa,
luka wzrostowa)
Hossa
 3 fazy hossy
a) akumulacja – nic się nie dzieje, wydaje się ze
jest źle, wytrawni gracze zaczynająkupwać
b) wzrost - zdziwienie, sygnały o kupnie
c) spekulacja i masowość - euforia, wszyscy
kupują
5
4
5
4
3
3
1
1
2
2
Bessa
 Fazy bessy
a) dystrybucja
b) spadek cen
c) masowość
I
II
III
Formacje analizy technicznej
 Flaga
Flaga
Formacje analizy technicznej
 Trójkąt
Trójkąt
Formacje analizy technicznej
 Głowa z ramionami
Głowa z ramionami
Formacje analizy technicznej
 Głowa z ramionami w dół
Głowa z ramionami w dół
Zdobywanie wiedzy. Kursy i
szkolenia
AE: Konferencja organizowana przez SKN PROFIT
"Sposób na giełdę 28-29.03.2007
 Płatne:
AE: Szkoła Giełdowa w Poznaniu
Kurs podstawowy: ''PODSTAWY INWESTOWANIA
NA GIEŁDZIE'' - 14 godz. 16-18.02.2007
 Literatura:
internet: www.bankier.pl
gazety: “Parkiet”, “Profit”
 TV: „Plus minus”
TVBiznes
Dziękuje za uwagę