Ανοιες κλινική εικόνα, μηχανισμοί, προσδοκίες για το μέλλον

Download Report

Transcript Ανοιες κλινική εικόνα, μηχανισμοί, προσδοκίες για το μέλλον

Κλινική εικόνα, μηχανισμοί,
προσδοκίες για το μέλλον
Βασικές μορφές άνοιας
Ορισμός
«Προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών ή διαταραχή
συμπεριφοράς
σε
σχέση
με
προγενέστερο
επίπεδο
λειτουργικότητας σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
- Μνήμη
- Λόγος
- Οπτική αντίληψη
- Εκτελεστικές λειτουργίες
- Κοινωνικές/Διαπροσωπικές σχέσεις
- Προσωπικότητα
Παρεμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς
προκαλώντας εξάρτηση από άλλα άτομα, αποξένωση»
Wicklund and Weintrub, Revised Definition of Dementia
Βασικές μορφές άνοιας
Συχνότητα
Νόσος Alzheimer
Γενικά
Αποτελεί τη συχνότερη εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου με τεράστιο
κοινωνικό αντίκτυπο.
Alzheimer Disease in the US Population: Prevalence Estimates
Using the 2000 Census. Arch Neurol. 2003;60(8):1119-1122
Νόσος Alzheimer
Γενικά
Προβλεπόμενος αριθμός ασθενών με νόσο Alzheimer τις επόμενες δεκαετίες
Alzheimer’s Association, 2012 Alzheimer’s Disease Facts and
Figures, Alzheimer’s & Dementia, Volume 8, Issue 2
Νόσος Alzheimer
Κόστος περίθαλψης
Άνοιες
Νεοπλασίες
Καρδιαγγειακή
Νόσος
ΑΕΕ
5
10
Billions £
15
20
25
Νόσος Alzheimer
Κόστος περίθαλψης
Alzheimer’s Association USA 2006
Νόσος Alzheimer
Κλινική εικόνα
• Η έναρξη των συμπτωμάτων συνήθως είναι τόσο βραδεία
ώστε το συγγενικό περιβάλλον αλλά και ο ασθενής να
αδυνατούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το χρόνο
εγκατάστασης.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς εξετάζονται μήνες ή
και έτη μετά την εμφάνιση της κλινικής εικόνας.
• Ορισμένες φορές η νόσος αποκαλύπτεται από την εκδήλωση
εγκεφαλοπάθειας (delirium) κατά τη διάρκεια λοίμωξης, μετά
από χειρουργική επέμβαση, τραύμα ή την έναρξη λήψης νέου
φαρμακευτικού σκευάσματος.
Νόσος Alzheimer
Κλινική εικόνα
Το κύριο σύμπτωμα είναι η εγκατάσταση προοδευτικώς
επιδεινούμενων διαταραχών μνήμης:
• Δεν διατηρούνται στη μνήμη μικρά καθημερινά γεγονότα.
• Ονόματα που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά ανακαλούνται με
ιδιαίτερη δυσκολία.
• Διαφεύγουν από τη μνήμη καθορισμένες ημερομηνίες συναντήσεων.
• Προσωπικά αντικείμενα συχνά χάνονται, ενώ οι ίδιες ερωτήσεις
επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά
Νόσος Alzheimer
Ταξινόμηση λειτουργιών μνήμης
Μνήμη
Μακρόχρονη
μνήμη
Έκδηλη
(explicit)
Άδηλη ή διαδικαστική
(implicit)
Βραχύχρονη
μνήμη
Έκδηλη
(explicit)
Μνήμη εργασίας
(working memory)
Επεισοδιακή
(Episodic)
Σημασιακή
(Semantic)
Νόσος Alzheimer
Κλινική εικόνα
Όταν οι διαταραχές μνήμης είναι πλέον έκδηλες γίνεται αντιληπτή η
παρουσία διαταραχών από τις υπόλοιπες νοητικές λειτουργίες:
• Παρατηρείται δυσχέρεια στην κατονομασία, η ομιλία γίνεται
διακοπτόμενη με παύσεις για την αναζήτηση της κατάλληλης λέξης και τη
χρήση περιφραστικού λόγου.
• Το λεξιλόγιο περιορίζεται, παρατηρούνται παραφασίες και η λεκτική
έκφραση γίνεται άκαμπτη και στερεότυπη.
• Η κατανόηση φαίνεται να διατηρείται στα αρχικά στάδια, ωστόσο γρήγορα
γίνεται αντιληπτή η δυσχέρεια κατανόησης σύνθετων εντολών
• Στα τελικά στάδια παρατηρείται αδυναμία ολοκλήρωσης προτάσεων και
ελάχιστα από τα λεγόμενα γίνονται κατανοητά.
Νόσος Alzheimer
Κλινική εικόνα
• Η ικανότητα επιτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών μειώνεται και ο
ασθενής δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα οικονομικά του σπιτιού, να
υπολογίσει τα ρέστα κ.α.
• Ο οπτικοχωρικός προσανατολισμός είναι ελλειμματικός και εμφανίζεται
δυσκολία στην οδήγηση και το παρκάρισμα του αυτοκινήτου, στην ένδυση,
στον προσανατολισμό αρχικά σε άγνωστα και στη συνέχεια σε γνώριμα μέρη
• Στην πορεία της νόσου ο ασθενής ξεχνά τον τρόπο χρήσης καθημερινών
αντικειμένων όπως το ξυράφι ή τα μαχαιροπίρουνα
Νόσος Alzheimer
Κλινική εικόνα
Οι κοινωνικές δεξιότητες διατηρούνται στην αρχική φάση στης νόσου,
στη συνέχεια όμως παρατηρείται η επίδραση της νόσου στη
συμπεριφορά και την προσωπικότητα του ασθενούς
• Παραμελείται η σωματική υγιεινή.
• Πιθανότητα άστοχων οικονομικών συμφωνιών.
• Ανησυχία ή αντιθέτως εσωστρέφεια και απόσυρση.
• Παρανοϊκός ιδεασμός σε σχέση με τη σύζυγο ή τα παιδιά του.
• Το συναίσθημα γίνεται τραχύ με αδιαφορία για τα κοντινά του
πρόσωπα.
Νόσος Alzheimer
Κλινική εικόνα
• Σταδιακά εμφανίζεται δυσχέρεια στην κίνηση με αστάθεια και
μικροβηματισμό η οποία προοδευτικά επιδεινώνεται με έκδηλη
εξωπυραμιδική δυσκαμψία και τρόμο.
• Στα τελικά στάδια ο ασθενής παραμένει καθηλωμένος στο
κρεβάτι σε στάση παραπληγίας σε κάμψη, ενώ συχνή είναι η
εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων.
• Συνήθως ο θάνατος επέρχεται σε 7-10 έτη από τη διάγνωση από
επιπλοκές όπως λοιμώξεις ή πνευμονική εμβολή.
Νόσος Alzheimer
Mild Cognitive Impairment(MCI)
Αποτελεί τη μεταβατική κατάσταση μεταξύ της φυσιολογικής
νόησης και την εμφάνιση ανοϊκής συνδρομής.
Η αμνησιακή μορφή (amnestic MCI) σχετίζεται από μετατροπή σε νόσο
Alzheimer σε ποσοστό 10-15% των περιπτώσεων ανά έτος.
Χαρακτηρίζεται από:
• Υποκειμενική αίσθηση ελαττωμένης μνήμης
• Αντικειμενικά ευρήματα συμβατά με διαταραχή μνήμης λαμβάνοντας
υπόψη την ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης του ασθενούς.
• Φυσιολογική λειτουργικότητα στις καθημερινές δραστηριότητες.
• Διατήρηση ανέπαφων των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών.
Νόσος Alzheimer
Παθολογική Ανατομική
Η νόσος Alzheimer προκαλείται από προοδευτική απώλεια
νευρώνων στον ιππόκαμπο, τον ρινεγκέφαλο, τις περιοχές
ανώτερης απαρτίωσης στον βρεγματικό, κροταφικό και μετωπιαίο
λοβό, ως και σε υποφλοιώδεις πυρήνες όπως τον βασικό πυρήνα
του Meynert.
Νόσος Alzheimer
Παθολογική Ανατομική
Μακροσκοπικά
παρατηρείται
ατροφία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα
στους
κροταφικούς
λοβούς,
διεύρυνση των πλάγιων κοιλιών και
της τρίτης κοιλίας, λέπτυνση των
ελίκων του φλοιού.
Υγιής
εγκέφαλος
Ν. Alzheimer
Νόσος Alzheimer
Παθολογική Ανατομική
Σε μικροσκοπικό επίπεδο
τα ευρήματα που χαρακτηρίζουν
τη νόσο είναι οι πλάκες
αμυλοειδούς (νευριτικές
πλάκες) και οι νευροϊνιδιακοί
θύσανοι (neurofibrillary tanglesNFT’s)
Νόσος Alzheimer
Νευριτικές πλάκες
Στο στάδιο Α κατά Braak
παρατηρείται εναπόθεση
αμυλοειδούς κυρίως στις
βασικές περιοχές του
μετωπιαίου, κροταφικού και
ινιακού λοβού.
Στο στάδιο Β παρατηρείται
επέκταση στο μεγαλύτερο
μέρος του φλοιού εκτός από
την κύρια κινητική και
αισθητική περιοχή. Ήπια
προσβολή του ιππόκαμπου
και του ρινεγκέφαλου.
Στο στάδιο C σχεδόν
ολόκληρος ο φλοιός είναι
προσβεβλημένος.
Στάδιο 1
Στάδιο 2
Στάδιο 3
Νόσος Alzheimer
Επεξεργασία αμυλοειδούς
APP
sAPPα
sAPPβ
Αβ
P3
α
γ
β
γ
AICD
c83
c99
AICD
Non-amyloidogenic
Amyloidogenic
Νόσος Alzheimer
Neurofibrillary tangles
• Oι ενδοκυττάριοι νευροϊνιδιακοί
θύσανοι αποτελούνται από
υπερφωσφορυλιωμένα, αδιάλυτα
συμπλέγματα της πρωτεΐνης tau
• Η φυσιολογική λειτουργία της
πρωτεΐνης tau είναι η συνάθροιση
και σταθεροποίηση των
μικροσωληναρίων
• Στις tauopathies περιλαμβάνεται η
προϊούσα υπερπυρηνική
παράλυση, η φλοιοβασική
εκφύλιση και οι μετωποκροταφικές
άνοιες
Νόσος Alzheimer
Neurofibrillary tangles
Η εναπόθεση των NFT’s
ακολουθεί διαφορετική
πορεία από τις πλάκες
αμυλοειδούς:
Αρχικά εναποτίθεται στο
ρινεγκέφαλο και στον
ιππόκαμπο δηλαδή σε
νευρώνες οι οποίοι υφίστανται
συνεχή αλλαγή στην
συνδεσιμότητα τους λόγω της
συμμετοχής τους στη μάθηση
και τη μνήμη.
Νεότερες μελέτες έδειξαν ότι
οι NFT’s πιθανώς να
«μεταδίδονται» από τον ένα
νευρώνα στον άλλο.
Stage I-II
transentorhinal stages
Stage III-IV
limbic stages
Stage V - VI
neocortical stages
Νόσος Alzheimer
Γενετική
Περίπου 1-2% των περιπτώσεων νόσου Alzheimer κληρονομούνται με αυτοσωμικό
επικρατητικό τρόπο και χαρακτηρίζονται από πρώιμη εμφάνιση της νόσου (<60-65
ετών).
Έχουν βρεθεί τρία γονίδια στα οποία η παρουσία μεταλλάξεων οδηγεί στην ανάπτυξη
της νόσου:
• ΑΡΡ: Μετάλλαξη στο χρωμόσωμα 21 προκαλεί μεταβολισμό της πρωτεΐνης από την
αμυλοειδογενή οδό και την εμφάνιση νευριτικών πλακών. Σημειώνεται η εμφάνιση
αλλοιώσεων τύπου Alzheimer σε όλους τους ασθενείς με τρισωμία 21 (Σύνδρομο
Down)
• Presenilin 1 (PSEN1): Αποτελεί την πιο συχνή μετάλλαξη και οδηγεί σε
δημιουργία αμυλοειδικών πλακών καθώς αποτελεί τμήμα της γ-σεκρετάσης.
• Presenilin 2 (PSEN2): Επίσης συντελεί στην εμφάνιση αμυλοειδικών πλακών.
Νόσος Alzheimer
The amyloid cascade hypothesis
Μεταλλάξεις της APP
Μεταλλάξεις πρεσενιλίνης 1 και 2
Τρισωμία 21
Αλλαγή μεταβολισμού ΑΡΡ
Αύξηση Αβ42
Νευροϊνιδιακοί
θύσανοι
Ενεργοποίηση
μικρογλοιακών
κυττάρων
Προσβολή
συνάψεων
Θάνατος νευρώνων
Νευριτικές
πλάκες
Νόσος Alzheimer
Apolipoprotein E4
Το αλλήλιο Ε4 της απολιποπρωτεϊνης Ε
σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα
εμφάνισης νόσου Alzheimer πιθανώς
μέσω ευόδωσης της εναπόθεσης του
αμυλοειδούς ή αποσταθεροποίησης
των μικροσωληναρίων όπου βρίσκεται
η tau. Στους ετεροζυγώτες ο κίνδυνος
νόσησης από σποραδική νόσο
Alzheimer είναι 4πλάσιος ενώ στους
ομοζυγώτες 19πλάσιος.
Με την ευρεία εφαρμογή γονιδιακών
μελετών έχουν ανακαλυφθεί και άλλοι
παράγοντες κινδύνου οι
σημαντικότεροι των οποίων είναι η
πρωτεΐνη Clusterin χρωμόσωμα 8 και η
πρωτεϊνη PICALM στο χρωμόσωμα 11.
Νόσος Alzheimer
Cognitive reserve
The nun study: Συσχέτισε αναδρομικά την
γλωσσολογική πολυπλοκότητα των αυτοβιογραφιών
από 14 μοναχές σε σχέση με τα ευρήματα της
παθολογοανατομικής μελέτης των εγκεφάλων τους.
Διαπιστώθηκε ότι οι μοναχές με φτωχότερο
λεξιλόγιο και έκφραση εμφάνιζαν σε μεγαλύτερο
βαθμό αλλοιώσεις του τύπου της νόσου Alzheimer.
Νόσος Alzheimer
Cognitive reserve
Υψηλό απόθεμα
Βαθμολογία MMSE
Η έκπτωση των
νοητικών
λειτουργιών
παρατηρείται
αργότερα στα
άτομα με υψηλό
γνωσιακό απόθεμα,
ωστόσο στη
συνέχεια η
επιδείνωση είναι
ταχύτερη
Χαμηλό απόθεμα
Βαθμολογία σε
αντίστοιχη
εξέταση
Νευροεκφύλιση
Stern Y. Cognitive reserve in ageing and Alzheimer's
disease. Lancet Neurol. 2012
Νόσος Alzheimer
Παράγοντες κινδύνου
Επιβαρυντικοί
παράγοντες
•
•
•
•
•
•
Δυσλιπιδαιμία
Σακχαρώδης Διαβήτης
Υπέρταση
Κάπνισμα
Ιστορικό ΚΕΚ
Διατροφή πλούσια σε
λιπαρά
• Οξεία νόσος-Νοσηλεία
Ευεργετικοί παράγοντες
• Μικρή κατανάλωση
αλκοόλ
• Φυσική άσκηση
• Δίαιτα πλούσια σε
ψάρια και
πολυακόρεστα λιπαρά
Νόσος Alzheimer
Διάγνωση
Εξέταση νοητικών λειτουργιών:
MMSE, ACE-R κ.α.
Εργαστηριακός έλεγχος:
Γενική αίματος, βιοχημικοί παράμετροι, θυρεοειδικός έλεγχος, Β12 και
ενδεχομένως HIV, VDRL, ΤΚΕ
Οσφυονωτιαία παρακέντηση:
- Σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 55 ετών
- Σε ταχέως εξελισσόμενη άνοια
- Σε υποψία λοίμωξης του ΚΝΣ
- Σε ιστορικό νεοπλασίας, ανοσοκαταστολής
- Σε πιθανή πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή αγγειϊτιδα ΚΝΣ
Χρήσιμοι βιολογικοί δείκτες είναι τα επίπεδα της πρωτεϊνης tau και του βαμυλοειδούς στο ΕΝΥ όσον αφορά τη διάγνωση και την πρόγνωση της νόσου.
Νόσος Alzheimer
Απεικόνιση
Neuroimaging in Dementia: a practical guide
Pract Neurol 2012
Νόσος Alzheimer
FDG-PET
Νόσος Alzheimer
Amyloid imaging
Alzheimer’s disease
Control
Barthel H. Lancet Neurol 2011
Νόσος Alzheimer
Biomarkers
Αβ
tau-mediated injury
Ατροφία ιπποκάμπων
Μνήμη
Λειτουργικότητα
Φυσιολογικές γνωσιακές
λειτουργίες
MCI
Άνοια
Tracking pathophysiological processes in Alzheimer’s disease.
Lancet Neurol 2013
Νόσος Alzheimer
Θεραπεία
Αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης:
Σε
συμπτώματα
ήπιαςστην
ή μέτριας
βαρύτητας
παρατηρείται
βελτίωση των
Η ασθενείς
ανάπτυξημετους
στηρίχθηκε
ανεύρεση
ελλειμματικής
χολινεργικής
γνωσιακών λειτουργιών, επιβράδυνση της νοητικής έκπτωσης, άμβλυνση των
δραστηριότητας στους ιππόκαμπους και τον φλοιό ασθενών με νόσο
συμπεριφορικών συμπτωμάτων και εν γένει οι ασθενείς δύνανται να
Alzheimer.
αυτοεξυπηρετηθούν
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Την τελευταία 15ετία κυκλοφορούν τρία σκευάσματα με παρόμοιο
Η ευεργετική τους επίδραση παρατηρείται κυρίως τους πρώτους 6-12 μήνες και στη
μηχανισμό δράσης και αποτελεσματικότητα: η δονεπεζίλη, η ριβαστιγμίνη
συνέχεια ακολουθεί επιδείνωση σε παράλληλη πορεία σε σχέση με τους ασθενείς οι
και η γκαλανταμίνη.
οποίοι δεν λαμβάνουν τα εν λόγω σκευάσματα.
Νόσος Alzheimer
Θεραπεία
Ανταγωνιστές NMDA υποδοχέων:
• Η μεμαντίνη αποκλείει τα υψηλά επίπεδα γλουταμικού οξέος που
ενδεχομένως οδηγούν σε δυσλειτουργία των νευρώνων.
• Έχει λάβει ένδειξη για μέτρια ως βαριά νόσο Alzheimer
• Ενδεχομένως η δράση του να είναι ασθενέστερη όσον αφορά τις γνωσιακές
λειτουργίες σε σχέση με τους αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης ωστόσο
θεωρείται ότι έχει ευεργετική επίδραση στην ψυχοκινητική ανησυχία και την
επιθετικότητα.
Νόσος Alzheimer
Severe AD
“The three acetylcholinesterase
(AChE) inhibitors donepezil,
galantamine
and rivastigmine are recommended
as options for managing mild to
moderate Alzheimer’s disease”
“Treatment should be continued
only when it is considered to be
having
a worthwhile effect on cognitive,
global, functional or behavioural
symptoms”
Νόσος Alzheimer
Severe AD
Winblad B. Severe Alzheimer’s disease Study
Group. Lancet 2006
Νόσος Alzheimer
Severe AD
Black SE, Doody RS. Donepezil preserves
cognition and global function in severe Alzheimer’s disease
patients. Neurology. 2007
Νόσος Alzheimer
Donepezil plus Memantine
Memantine treatment in patients with moderate to severe Alzheimer disease
already receiving donepezil: a randomized controlled trial. JAMA 2004
Νόσος Alzheimer
Donepezil plus Memantine
Νόσος Alzheimer
Έρευνα
Θεραπευτικοί στόχοι:
- Μείωση παραγωγής Αβ
- Μείωση ολιγομερών Αβ
- Απομάκρυνση Αβ
(ανοσοθεραπεία)
- Αναστολή
υπερφωσφορυλίωσης της tau
- Χολινεργικά φάρμακα
Alzheimer's disease: clinical trials and drug
development.Lancet Neurol. 2011
Νόσος Alzheimer
Έρευνα
“The countries agreed
to:
- set an ambition to
identify a cure, or a
disease-modifying
therapy, for dementia by
2025
- significantly increase
the amount spent on
dementia research
- increase the number of
people involved in
clinical trials and studies
on dementia”
Νόσος Alzheimer
Research timeline
NSAIDs-SALAs
Tarenflurbil phase 3
No significant results
1996
2005
AN-1792
“the Alzheimer vaccine”
Phase II stopped due to
18 cases of aseptic
meningoencephalitis
2009
2010
Semagacestat
γ-secretase inhibitor
Phase 3 cancelled due
to cognitive
deterioration
in all
Bapineuzumab
groups andPhase
frequent
3
adverse events
such
No benefit
as non-melanoma
demonstrated
cancer
Rosiglitazone
(2 or 8 mg) in
APOE4
positive or
negative
patients
yielded no
significant
results
2013 2014
Solaneuzumab
Phase 3
No significant
results
Νόσος Alzheimer
Μελέτες σε εξέλιξη
EVP-6124
Nicotinic α7 receptor
modulator
Lu AE58054
5-HT6 receptor
antagonists
CAD-106
Αβ Vaccine
Two phase 3 trials in
1580
subjects with mild–
moderate AD
Several phase 3 trials
with about 2500
patients with mild–
moderate AD on
cholinesterase
inhibitors
a phase 2, 12-month
RCT
(plus 16-month openlabel extension), 120
subjects with
mild AD, showed good
safety, tolerability and
antibody
response. Phase 3 RCT
expected
Νόσος Alzheimer
Μελέτες σε εξέλιξη
Solanezumab
Αβ monoclonal antibody
Gantenerumab
Aβ monoclonal antibody
Methylene blue
tau anti-aggregant
Phase 2/3 RCT in older
adults with
positive Ab PET scans
and without cognitive
impairment(1500
participants)
Phase 2/3 RCT in
prodromal AD,
2 years, 770 participants
Two phase 3 mild–
moderate AD RCTs,
1333 subjects
Νόσος Alzheimer
Άλλες άνοιες
Μετωποκροταφική άνοια:
Αποτελεί ομάδα συνδρόμων με ετερογενή κλινικά, παθολογοανατομικά και
γενετικά χαρακτηριστικά η οποία χαρακτηρίζεται από ατροφία των
μετωπιαίων και κροταφικών λοβών.
Αναγνωρίζονται δύο κύρια κλινικά σύνδρομα:
- Συμπεριφορική (Behavioural)
- Πρωτοπαθής προϊούσα αφασία (Primary progressive aphasia)
Εμφανίζεται σε σαφώς μικρότερη συχνότητα από τη νόσο Alzheimer,
ωστόσο αποτελεί σημαντικό αίτιο άνοιας σε νέους ασθενείς (<55 ετών)
Στο 30-50% των περιπτώσεων υπάρχει κληρονομικό ιστορικό, ενώ στο 20%
παρατηρείται κληρονομικότητα με αυτοσωματικό επικρατητικό τύπο.
Νόσος Alzheimer
Άλλες άνοιες
Εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων όπως διαταραχές μνήμης,
Αγγειακή
άνοια:
λόγου
και οπτικοχωρικού
προσανατολισμού προσομοιάζοντας τη
Ορίζεται
ως η έκπτωση
τωνεμφανίζει
νοητικών περισσότερο
λειτουργιών με
συνεπακόλουθη
νόσο
Alzheimer
αλλά ενίοτε
«υποφλοιώδη»
διαταραχή
λειτουργικότητας
του ασθενούς,
η οποία
αποδίδεται σε
χαρακτήρα
μετης
δυσκολία
συγκέντρωσης,
βραδύτητα
σκέψης.
νόσο των αγγείων του εγκεφάλου.
Ενδεικτικά στοιχεία αποτελούν:
δυνατόαγγειακών
να παρατηρηθεί
στις εξής
περιπτώσεις:
- Είναι
το ιστορικό
παραγόντων
κινδύνου
πολλαπλών ισχαιμικών
εμφράκτων μεγάλου μεγέθους
- - η Παρουσία
αιφνίδια εγκατάσταση
των συμπτωμάτων
έμφρακτα
- - η Μονήρη
κλιμακωτή
εξέλιξη «στρατηγικής» εντόπισης
μικρών
αγγείων
- - η Νόσο
εμφάνιση
ψευδοπρομηκικού
συναισθήματος
αιμορραγίες
- -η Ενδοεγκεφαλικές
δυσχέρεια βαδίσεως
και η δυσχρησία ενός ή περισσοτέρων
μελών
Νόσος Alzheimer
Άλλες άνοιες
Dementia with Lewy Bodies:
Βασικά κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου είναι:
- Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών σε συνδυασμό με την εμφάνιση
εξωπυραμικών εκδηλώσεων
- Η διακύμανση του επιπέδου συνείδησης κατά τη διάρκεια του 24ωρου
- Η εμφάνιση ψυχωσικών εκδηλώσεων με οργανωμένες οπτικές ή
ακουστικές ψευδαισθήσεις και παραληρηματικό ιδεασμό.
- Εκδηλώσεις από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ορθοστατική υπόταση,
ακράτεια ούρων)
- Διαταραχές ύπνου-REM sleep behaviour disorder
Νόσος Alzheimer
Άλλες άνοιες
Νόσος Alzheimer
Άλλες άνοιες