ADHD - Psychiatrie FN Brno

download report

Transcript ADHD - Psychiatrie FN Brno

ADHD -

attention deficit/ hyperactivity disorder

Pavel Theiner Psychiatrická klinika MU a FN Brno

První problém...

 Je

ADHD

totéž, co

hyperkinetická porucha

?

Základní příznaky poruchy

 hyperaktivita  porucha pozornosti  impulzivita

Základní příznaky poruchy

Hyperaktivita

– neposedný, vrtí se – nevydrží sedět na místě – pobíhá – vyrušuje, je hlučný, obtížně zachovává klid – pořád je v pohybu – mnohomluvný

Základní příznaky poruchy

Porucha pozornosti

– obtížně se koncentruje – nedokáže udržet pozornost – zdá se, že neposlouchá – nedokončuje započaté činnosti – vyhýbá se úkolům s velkým mentálním úsilím – nepořádný – je roztržitý, ztrácí věci – zapomíná

Základní příznaky poruchy

Impulzivita

– nezadržitelný v řeči – odpověď vyhrkne bez přemýšlení – nedokáže čekat – přerušuje ostatní, skáče do řeči

Psychiatrická klasifikace

 DSM-IV: – stačí přítomnost 1 okruhu příznaků  MKN 10: – nutné všechny 3 okruhy

Psychiatrická klasifikace: DSM nepozornost ADHD hyperaktivita impulzivita ADHD ADHD

Psychiatrická klasifikace: MKN HKP nepozornost hyperaktivita porucha chování impulzivita

Porucha chování

 Agrese k lidem a zvířatům  Destrukce majetku a vlastnictví  Nepoctivost, krádeže  Vážné (násilné) porušování pravidel

Psychiatrická klasifikace

 MKN 10: – porucha aktivity a pozornosti (F90.0) – hyperkinetická porucha chování (F90.1) – úzkostné poruchy a deprese jsou vylučujícím kritériem této poruchy

Psychiatrická klasifikace

 časný začátek (před 7. rokem)  trvalost symptomů (min. 6 měsíců)  výskyt v různých prostředích

Průběh příznaků

dětství adolescence dospělost

Historická exkurze

 Počátky - přelom 19. a 20. století  Revoluční biologický pohled  Souvislost se „španělskou chřipkou“

Historická exkurze

 1937 – první použití stimulantů (Charles Bradley)  Biologický základ – problémy v názvosloví : – minimal brain demage (MBD) – minimal brain dysfunction – chronic brain syndrome aj.

Historická exkurze - LMD

 1963 - Lehká mozková dysfunkce (LMD)  Široce používaný termín v mnoha oborech  Je mnohem širší než HKP či ADHD  Obsahuje i specifické poruchy psychického vývoje

Historická exkurze - LMD

 Etiologicky definovaný syndrom, různá symptomatologie  Chápána jako mírná forma DMO  Psychomotorická instabilita na bázi LMD – „instabil“

Historická exkurze - LMD

 U nás užíván i název Lehká dětská encefalopatie

Třesohlavá, 1983

 Obdoba s LMD  Důraz na perinatální poškození

Historická exkurze, DSM

 DSM-II: hyperkinetická reakce v dětství  DSM-III: attention deficit disorder (ADD)  DSM-IV: attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD)

Výskyt

 Jedna z nejčastějších příčin psychiatrické léčby v dětském věku  ADHD - prevalence 5 - 20%  HKP - prevalence 1-3%

Výskyt 10 : 1

Výskyt 2 : 1

Výskyt

Příčiny poruchy

 Porucha má pravděpodobně více příčin  Výraznou roli hraje dědičnost – negenetické faktory – genetické faktory

Etiologie poruchy

Negenetické faktory

– kouření, alkohol v těhotenství – předčasné porody – nízká porodní váha – perinatální komplikace • • hypoxie trauma – těžké trauma hlavy v dětství

Etiologie poruchy

 Genetické faktory – 5x vyšší výskyt u příbuzných 1. stupně – monozygotní dvojčata se shodují častěji než dizygotní – pozitivní adopční studie – heritabilita 0,76 (Faraone, 2005) – kandidátní geny

Etiopatogenetické teorie

 Porucha mozkových přenašečů  Katecholaminová hypotéza – relativní nadbytek dopaminu v bazálních gangliích – reativní nedostatek dopaminu v prefrontální kůře  Efekt stimulancií i látek zvyšujících noradrenalin v mozku

Klinický obraz

 Vývojový aspekt - porucha není v příznacích stacionární  Symptomy závisí na stadiu vyzrávání mozku

Klinický obraz

Kojenecký věk

– PM vývoj opožděn , normální i urychlen – neklid – „ukřičené“ děti – poruchy biorytmů, spánková inverze

Klinický obraz

Batolecí a předškolní věk

– dlouhá fáze vzdoru – záchvaty vzteku – divoké, neukázněné v MŠ – snížená frustrační tolerance

Klinický obraz

Školní věk

– dominantní se stává porucha v kognit. oblasti – poznámky za nekázeň, vyrušování, zapomínání – mimointelektové selhávání v prospěchu – pocity neúspěšnosti, selhání • rozvoj poruch chování

Klinický obraz

Adolescence

– impulzivita – neuvážené riskování v různých oblastech – soc. maladaptace

Klinický obraz

Dospělost

– perzistence u 40-60% – nedostatek seberegulace (impulzivita) – střídání zaměstnání – střídání partnerů – návykové látky

Klinický obraz

Problémové oblasti

 škola  rodina  přátelské a partnerské vztahy

Léčba

 Farmakoterapie  Psychoterapie  Sociální a výchovná opatření

Psychoterapie

 Individuální  Rodinná

Farmakoterapie, léčba léky

Psychostimulancia

– jedny z nejúčinnějších léků v psychiatrii – až 70% respondérů – zvýšení dopaminu v potřebných oblastech – metylfenidát (RITALIN)- jediný preparát na českém trhu

Farmakoterapie, léčba léky

Stimulanty

– ovlivňují kladně jádrové příznaky ADHD – snižují impulzivní agresivitu – zlepšují sociální interakce – zvyšují úspěšnost studia – nejasný vliv na náladu, úzkost, vztek, poruchy chování a specifické poruchy učení

Farmakoterapie, léčba léky

Stimulanty

– ordinují se až u školních dětí – vhodné i v adolescenci a dospělosti (přehodnocují se starší názory) – indikovaná léčba = prevence drogové závislosti

Farmakoterapie, léčba léky

Stimulanty - nežádoucí účinky

– nespavost – nechutenství a úbytek hmotnosti – bolesti břicha, hlavy – plačtivost, dráždivost – zhoršení tiků (?)

Farmakoterapie, léčba léky

Další léky:

atomoxetin

• • • léčba ADHD u dětí i dospělých potenciální lék 1. volby 1. volba u dětí s komorbidní anxietou či tikovými poruchami

Farmakoterapie, léčba léky

Antidepresiva (NA, DA)

– TCA (imipramin, desipramin) – bupropion – jde ale o „off-label“ terapii, účinek nebyl dostatečně prokázán, aby byla oficiální indikace

Farmakoterapie, léčba léky

Alfa-2 adrenergní agonisté

– klonidin – guanfacin – „off-label“ 

Antipsychotika

ADHD v historii (www.adhdrelief.com)

Alexander Graham Bell

- vynálezce telefonu 

Hans Christian Andersen -

spisovatel 

Ludwig van Beethoven

- hudební skladatel 

Agatha Christie -

spisovatelka 

Winston Churchill -

politik 

Salvador Dali

- umělec 

Ernest Hemingway -

spisovatel

ADHD dnes (www.adhdrelief.com)

Jim Carrey

- herec 

princ Charles

- šlechtic 

Cher

- zpěvačka a herečka 

Tom Cruise -

herec 

Dustin Hoffman

- herec 

„Magic“ Johnson -

basketbalista 

Sylvester Stallone

- herec 

Alberto Tomba -

lyžař

Děkuji za pozornost

[email protected]