Steinalderen

download report

Transcript Steinalderen

Steinalderen
Når? 8000 f.Kr – 1800 f.Kr
Mat: Jakt, fiske, sopp og bær
Yngre steinalder: jordbruk, husdyr
Hus: Huler, telt
Klær: Skinn
Redskaper: Stein
Bronsealderen
Når? 1800 f.Kr – 500 f.Kr
Mat: Jordbruk, jakt og fiske
Hus: Langhus av trestolper
Klær: Skinn og ull
Redskaper: Metall og spesielt bronse
Jernalderen
Når? 500 f.Kr – 1000 e.Kr
Mat: Jordbruk, jakt og fiske
Hus: Langhus og bygging av borger
Klær: Skinn og ull, veving og sying
Redskaper: Metall og spesielt jern