Ull/Kisa Fotball

download report

Transcript Ull/Kisa Fotball

Ull/Kisa Fotball Bredde

Sportsplan: Ulltråden

Fra Barn- til Ungdomsfotball For barn 6 år

Innhold:

   

6 åringens første fotballår Hva kreves for å få en god trening for en 6 åring Treningsøkten 6 åringens første fotballår

ULLTRÅDEN 2011-13

Generelt:

     Første kontakt med organisert idrett. Start med holdningsmessig arbeid fra første dag. Trygghet og trivsel er viktigste mål Etablere god kommunikasjon med spillere, trenere, foreldre, lagkamerater. Alle barn skal gis like muligheter, uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn eller ferdighetsnivå.

Hva skal 6 åringen lære seg?

      Kunne gå med ballen (føring). Innføring av elementære basisferdigheter isolert og i samspill Lære seg at alle skal angripe – og alle skal forsvare Lære seg å spille sammen Ikke noen faste roller – og alle prøver å være keeper Innføring av enkle regler: Hva skjer ved: Innkast / Corner / Utspill /

Bakgrunn:

    Jevn og harmonisk vekst Motorisk gullalder og stor aktivitetstrang Selvsentrerte og har kort konsentrasjonstid Tar verbal instruksjon dårlig

For å få en god trening for en 6 åringen kreves;

            Hold et høyt aktivitetsnivå Kom raskt i gang Ny øvelse – unngå prat / vise øvelsen Bruk mye kjente øvelser Fortell hensikten med øvelsen Hold ikke på for lange med en og samme øvelse Unngå kø Få flyt mellom øvelsene Mange ballberøringer Som prinsipp aldri mer enn 2-3 pr ball Unntak spill, der vi kan spille 3 v 3 og 4 v 4 Hvis barna mister motivasjon eller aktiviteten minsker – bytt til ny øvelse eller legg inn en ren lekøvelse

2

Ull/Kisa IL Fotball

Ull/Kisa IL Fotball

ULLTRÅDEN 2011-13

Treningsøkten

( velg noe av forslagene nedenfor, i hver blokk og skap din egen økt) Ved hver økt: Skape trygghet og trivsel! Begynn med å snakke med barna – opprop – hva lærte vi sist økt – hva skal vi gjøre i dag!

Treningsøkt 1 Treningsøkt 2 Individuell ballbehandling Individuell ballbehandling

En spiller pr ball – sjef over ballen a.

b.

Føring av ball i firkant fritt, ut- og innsiden foten, vende, finte, sitt på ball ved signal, kaste opp ball og kontrollere, pasning til trener utenfor firkant med m.m.

Føring av ball rett fram med flere av de samme øvelsene som 1.a + mellom kjegler, gjennom porter m.m.

Spill sammen med

Organisert i en ring. a. Pasninger til hverandre med 1-2 baller b. Samme – plassbytte, følg etter ball c. Nummerball 1 > 2, 2 >3, 3>1 osv. Med 6 spiller to baller.

Spill sammen med

Avslutt på mål Kort avstander, treffer ofte mål og scorer ofte a. Skudd på liggende ball b. Føring 2-3 m skudd c.

d.

Veggspill skudd Avslutt 2 v 1 - Avslutt 1 v 1 Pasningsspill i en firkant og finn rett størrelse på banen Finn den beste vanskelighetsgraden. a.

b.

6 v 1, 5 v 1, 4 v 1, 6 v 2, 5 v 2, Trener kan gjerne være en joker – være med på det laget som har ball

Spill sammen mot

Sett opp en liten markert bane (f.eks. 3 v 3 på en bane 20-25m x 15 x 20m) Trener kan gjerne være en joker – være med på det laget som har ball Vi spiller mye, men ta regelmessige pauser for drikking og lit prat om spillerne har det moro, hva har vi lært og hva kan vi gjøre bedre. Variere gjerne ulike former for spill under spillesekvensen. Fokusere på: Retting i spillet, pasningen, pasninger til hverandre og iver a. 2 v 2, 3 v 3 og 4 v 4 b.

Det samme antallet spillere, men med en joker

Lek

Politi og tyv - Følge John - Hauk og due – Konkurranser - Annet

3

Ull/Kisa IL Fotball

Ull/Kisa IL Fotball