Transcript ST_11

Prutové soustavy
Radek Vlach
Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky
FSI VUT Brno
Tel.: 54114 2888
e-mail: [email protected],
http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/
Prutová soustava
Prutová soustava je soustava těles je definována následujícími předpoklady:
• soustava se skládá pouze ze dvou typů těles
» přímé pruty
» styčníky (degenerovaná tělesa)
- vnitřní ,vnější
- zatížené, nezatížené
•
stykové vazby jsou typu NNTN
» vnitřní – vazby mezi pruty (rotační, sférické)
» vnější – vazby mezi prutovou soustavou a základovým tělesem
•
•
•
konfigurace těles – každý prut je vázán na každém konci prostřednictvím
styčníkového tělesa nejméně s jedním dalším prutem tak, že soustava je
vnitřně nepohyblivá a tvoří složené tvarově určité prutové těleso
uložení složeného prutového tělesa je realizováno rovněž styčníkovými
tělesy. Tyto vnější vazby jsou rotační (sférické) nebo obecné a označují se
jako podpora pevná nebo posuvná.
zatížení působí pouze na některé vnitřní styčníková tělesa. Při statickém
řešení je zatížení transformováno do jejich statických reprezentantů styčníků
Klasifikace a označení těles, vazeb a sil
• počet těles – j=1,2,…n
• styčníky – A,B,C…
• síly – (F),FI,FII…
Základní kroky řešení prutových
soustav
•
•
•
kinematický rozbor
» i=(n-1)iv-(S z i-h)-kd - vždy splněno
uvolnění tělesa – informace o nositelkách využijeme při uvolňování styčníků
– pruty nikdy neuvolňujeme !!!
statický rozbor
– volba souřadného systému
– stanovení neznámých parametrů
m= min + mexs
– stanovení použitelných statických podmínek
n= nin + nexs
• vnější statická určitost
mext = u ext
•
•
•
• vnitřní statická určitost
min = u in
p=2k-3 – 2D
p=2k-6 – 3D
sestavení rovnic statické rovnováhy
řešení soustavy rovnic (detA≠0)
rozbor výsledku
Metody řešení prutových soustav
• obecná styčníková metoda
• postupná styčníková metoda
• grafická metoda