SUNU - Hüseyin Odabaş

download report

Transcript SUNU - Hüseyin Odabaş

50.Kütüphane Haftası
Doç. Dr. Hüseyin Odabaş
Atatürk Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Sunum Planı
1. Giriş
2. Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
3. Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
a. Genel Olanaklar
b. Akademik Olanaklar
4. Bulgular ve Değerlendirmeler
5. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
Tablo 1 – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri
Ün.
AÜ
HÜ
İÜ
YBÜ
MÜ
İÜ
ATA.Ü.
ÇKÜ
ATA.Ü.
ÇKÜ
YDÜ
Program
Türü
I.Ö.
I.Ö.
I.Ö.
I.Ö.
I.Ö.
II.Ö.
I.Ö.
I.Ö.
II.Ö.
II.Ö.
I.Ö., %50
Burslu
Türü
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Vakıf
Şehir
Puan
Türü
ANKARA
TM-1
ANKARA
TM-1
İSTANBUL
TM-1
ANKARA
TM-1
İSTANBUL
TM-1
İSTANBUL
TM-1
ERZURUM
TM-1
ÇANKIRI
TM-1
ERZURUM
TM-1
ÇANKIRI
TM-1
KUZEY KIBRIS TM-1
2013
Kont.
31
93
67
31
72
67
52
41
52
40
30
576
Toplam
(ÖSYM, 2013)
Taban
Puan
323,58044
320,29325
314,97680
313,88281
310,24797
301,17866
298,29523
296,58364
285,87695
—
—
Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
Tablo 2 – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin LYS’de Başarı Puanlar
ATA.Ü. (İ.Ö.)
AÜ
ATA.Ü.
İÜ (İ.Ö.)
MÜ
İÜ
HÜ
Ortalama
2010
266.000
141.000
204.000
185.000
152.000
141.000
122.000
173.000
2011
239.000
143.000
190.000
170.000
153.000
140.000
126.000
165.857
2012
183.000
115.000
149.000
142.000
123.000
117.000
107.000
133.714
2013 Değişim
178.000
-33,08
103.000
-26,95
150.000
-26,47
144.000
-22,16
126.000
-17,11
117.000
-17,02
108.000
-11,48
132.286
-22,03
Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
Tablo 3 - KPSS Aracılığıyla Kamu Kurumlarına Yerleştirilen Mezunlar
2006
127
2007
208
2008
80
2009
2010
2011
79
248
190
(BBY Haber Portali, 2014)
Aritmetik Ortalama: 171
2012
237
2013
201
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Tablo 4 – Ata. Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2013-2014 Öğretim
Yılında Öğrenci Sayısı
SINIF
BAYAN
33
43
26
23
125
BAY
20
10
19
27
76
TOPLAM
53
53
45
50
201
1
2
3
4
TOPLAM
BAYAN
28
33
26
33
120
BAY
26
18
19
16
79
TOPLAM
54
51
45
49
199
SINIF
GENEL
BAYAN
245
BAY
155
TOPLAM
400
1
2
3
4
TOPLAM
SINIF
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2011-2012 öğretim yılından itibaren Bilgi ve Belge Yönetimi
Anabilim Dalı çatısı altında yüksek lisans programına
başlanılmıştır.
Söz konusu programda toplam 44 öğrenci öğretimine
devam etmektedir.
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Genel Olanaklar
Atatürk Üniversitesi 1957 yılında Türkiye’nin 5. üniversitesi olarak kurulan
köklü bir akademik kurumdur.
-- derslerin sürdürülebilmesi için teknolojik altyapısı oluşturulmuş üç adet
sınıf
-- 35 terminalli bilgisayar laboratuvarı (Fakülteye tahsis edilen)
-- 16 bilgisayardan oluşan laboratuvur (Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü’ne tahsis edilen
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Genel Olanaklar
Kentte bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği
-- Erzurum İl Halk Kütüphanesi,
-- Erzurumlu Emrah Edebiyat ve Müze Kütüphanesi,
-- Erzurum Yazma Eser Kütüphanesi,
-- Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve
-- Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphanesi olmak üzere beş kütüphane
hizmet vermektedir.
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Akademik Olanaklar
Öğretim Elemanları:
6 Öğretim Üyesi,
2 Araştırma Görevlisi
1 Uzman
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Akademik Olanaklar
Tablo 5 - Bölümlerin öğrenci ve öğretim elemanı dağılımı
Üniversite
Personel
Atatürk Üniversitesi Öğretim üyesi
Öğretim yardımcıları ve
diğerleri
Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi
Öğretim yardımcıları ve
diğerleri
Öğretim üyesi
Hacettepe
Üniversitesi
Öğretim yardımcıları ve
diğerleri
İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi
Öğretim yardımcıları ve
diğerleri
Öğretim üyesi
Marmara
Üniversitesi
Öğretim yardımcıları ve
diğerleri
6
2
Oran*
L.
Öğrenci/Personel
69,3 (34,6)
208 (104)
10
3
12,4
41,3
11
33,81
12
31
13
4
41,23 (20,61)
134 (67)
9
32
9
32
Sayı
Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler
Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler
Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler
Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler
Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler
Bulgular ve Değerlendirmeler
 Araştırma kapsamında 198 öğrencinin katılımcı olarak destek verdiği bir
anket çalışması yapılmış ve çalışmadan elde edilen üç tür veri kümesi
değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular ve Değerlendirmeler
Tablo 6 – Ata Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün önemli sorunları*
Sorunlar
Sayı Yüzde
Yanıtsız
36 22,09
Bölümün tanınmama sorunu
27 16,56
Derslerin iş yükü
24 14,72
Derslerin uygulamaya aktarılamaması
10 6,13
Eski Türkçe dersi sorunu
7 4,29
Derslerin sıkıcılığı
6 3,68
Derslerin çok teorik işlenmesi
6 3,68
Akademisyen noksanlığı
6 3,68
Derslerin içerik benzerliği
5 3,07
Öğrenci-akademisyen ilişkisi
5 3,07
Yabancı dilin güçlendirilememesi
5 3,07
Modern derslerin azlığı
4 2,45
Kütüphanelerin geleceğinin belirsizliği
4 2,45
İstihdam sorunu
3 1,84
Ders kitaplarının noksanlığı
3 1,84
Ders içeriklerinde nitelik sorunu
3 1,84
Dört yılın fazlalığı
3 1,84
Akademisyen sorunu
2 1,23
Fazla bayan öğrencinin bulunması
1 0,61
Yaz okulunun açılmaması
1 0,61
Erzurum’da bulunma zorunluluğu
1 0,61
Derslere devam zorunluluğu
1 0,61
Toplam
163
100
Bulgular ve Değerlendirmeler
Tablo 7 - Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün sağladığı fırsatlar
Fırsatlar
Yanıtsız
İstihdam avantajı sağlaması
Okuryazarlık alışkanlığı kazandırması ve güçlendirmesi
Mezunlarına imkân ve fırsatlar sağlaması
Zengin beceriler kazandırması
Bilgiyi farklı yollarla kullanabilme becerisi kazandırması
Bilişim okuryazarlığı kazandırması
İşine bağlı ve donanımlı öğrenciler yetiştirmesi
Akademisyenlerin donanımlı olması
Araştırmacı kişilik kazandırması
İnsan ufkunu genişletmesi
Sosyalleşme davranışları kazandırması
Derslerin zor olmaması
Bilgi erişim ve hizmete sunma becerisi kazandırması
Kapsamlı araştırmalar yapılıyor olması
Sistematik düşünmeyi öğretmesi
Zevk vermesi
İstihdam alanının geniş olması
Akademisyen olma fırsatı tanıması
Bölümün laboratuvarının olması
Derslerin aralarında uyumlu olması
Eski Türkçeyi öğretmesi
Toplam
Sayı
40
62
7
7
6
5
5
4
4
4
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
163
Yüzde
24,54
38,04
4,29
4,29
3,68
3,07
3,07
2,45
2,45
2,45
1,84
1,23
1,84
1,84
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
100
Bulgular ve Değerlendirmeler
Tablo 8: Mezuniyet Sonrası İstihdam Edilmek İstenen Sektör
Sektör
Sayı Yüzde
Yanıtsız
9
4,5
Üniversite Kütüphanesi
53 26,8
Kütüphaneler
48 24,2
Arşivler
25 12,6
Tarihi Arşivler
20 10,1
Akademisyenlik
12
6,1
Halk Kütüphanesi
10
5,1
Araştırma Kütüphanesi
7
3,5
Disiplin Dışında Özel İş
4
2
Özel Kütüphaneler
3
1,5
Tarihi Kütüphaneler
2
1
Çocuk Kütüphanesi
1
0,5
Güncel Kurum Arşivleri
1
0,5
Teknoloji Arşivleri
1
0,5
Okul Kütüphaneleri
1
0,5
Elektronik Bilgi Hizmetleri
1
0,5
Toplam
198
100
Sonuç ve Öneriler
Büyük kentler dışında bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin karşı karşıya
bulunduğu güçlükler ve riskler:
 Yeni bölümlerin açılmasında bilimsel ilkelerin ve Türkiye
gerçeklerinin esas alınmaması
 Öğretim üye ve yardımcılarının yetersiz oluşu
 İş yoğunluğunun akademik üretkenliğe olumsuz yönde etki etmesi
 Akademik programların yürütülmesi için gerekli olan fiziki
olanakların yetersizliği
 Büyük kentlerin sahip olduğu olanaklardan yoksunluk
KAYNAKLAR
ÖSYM (2013). Yükseköğretim Programların Ek Yerleştirme Kılavuzu. 14 Mart 2014 tarihinde
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/2013OSYSEKYERLESTIRMEKILAVU
ZU25.09.2013.pdf adresinden erişildi.
Yılmaz, M. (2010). “Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü:
Kuruluş Aşaması ve Bugünkü Durumu”. Türk Kütüphaneciliği 24 (1), 118-130.
Atılgan, D. (1999). Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitimi ve Yeni Bin Yılda Hedefler. Bilginin serüveni:
Dünü, Bugünü, Yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası
Sempozyum Bildirileri içinde (ss. 144-163). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (2013). 20 Mart 2014 tarihinde
http://www.parlakbirgelecek.com/tr/faydali-bilgiler/universite-secimine-baslarken/bilgi-vebelge-yonetimi-taban-puanlari adresinden erişildi.
BBY Haber Portali. (2014). 21 Mart 2014 tarihinde http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/22/bilgive-belge-yonetimi-bolumunu-tercih-edecek-ogrenciler-icin-genel-bilgiler/ adresinden erişildi.
Bir, B. (2012). Türkiye’deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi
ve Durum Analizi”, International Conference on New Trends in Education and Their
Implications ICONTE, Antalya, (26-28 Nisan 2102).
50.Kütüphane Haftası
Doç. Dr. Hüseyin Odabaş
Atatürk Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü