1/ Tổng ba góc của một tam giác: Tiết 17

Download Report

Transcript 1/ Tổng ba góc của một tam giác: Tiết 17

PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TH & THCS THUỶ TÂN
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN HÌNH HỌC 7
Giáo viên thực hiện: Lê Văn Quý
Tổ: Toán - Tin
Thuỷ Tân, 10/2012
1
Company Logo
CHƯƠNG II – TAM GIÁC
Nhà toán học
PY-TA-GO
(khoảng 570 – 500
trước Công nguyên)
2
CHƯƠNG II-TAM GIÁC
1
Tổng ba góc của một tam giác
2
Hai tam giác bằng nhau
3
Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh
4
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh
5
Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc
6
Tam giác cân
7
Định lí Py-ta-go
8
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
9
Thực hành ngoài trời
10
Company Logo
3
Ôn tập chương II
3
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vẽ hai tam giác bất kì,dùng thước đo góc đo các góc của
mỗi tam giác rồi tính tổng ba góc của mỗi tam giác. Có
nhận xét gì về kết quả trên?

4
Company Logo
Tiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
1/ Tổng ba góc của một tam giác:
5
  
A  B  C  1800
A
C
B
A = 670
B = 650
C = 480
6
Mˆ  Nˆ  Pˆ  1800
M
P
N
M = 310
N = 1180
7
P = 310
THỰC HÀNH
Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC, cắt rời góc B
rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C rồi đặt nó kề
với góc A. Hãy dự đoán về tổng các góc A, B, C của
tam giác ABC.
8
Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC
Cắt rời góc B rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C
rồi đặt nó kề với góc A như hình vẽ. Hãy nêu dự
đoán về tổng các góc A , B , C của tam giác ABC
A
B
C
9
A
C
B
10
Tiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
1/ Tổng ba góc của một tam giác:
A
GT
KL
ABC
x
Aˆ  Bˆ  Cˆ  1800
y
A
1
2
C
B
Chứng minh
Qua A kẻ xy // BC
B
Ta có : A1 = B (hai góc so le trong)
(1)
A2 = C (hai góc so le trong)
(2)
C
Từ (1) và (2) => B + BAC + C = A1 + BAC + A2 = xAy = 1800 (đpcm)
11
Company Logo
LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ
D
Tìm x ở mỗi hình vẽ sau:
A
400
x
550
C
B
x
Áp dụng định lí về tổng các góc
của một tam giác, ta có:
  
A  B  C  180
E
0
90  55  x  180
Hay
Suy ra x  180  (90  55 )
0
0
0
0
0
0
x  180  145  35
0
0
0
12
x
F
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1/ Học thuộc định lí về tổng các góc của một tam giác và biết
cách chứng minh định lí.
2/ xem lại cách tính số đo một góc khi biết số đo hai góc còn lại.
3/ Xem trước các nội dung còn lại trong bài.
13
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
14
Company Logo