Ziyaret edilecek Kuruluşlar - Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite

Download Report

Transcript Ziyaret edilecek Kuruluşlar - Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite

How we proceed?
BELÇİKA
ÇALIŞMA ZİYARETİ
2 – 8 Haziran 2013
Oryantasyon Toplantısı
Sunumu yapan: Aysel ÖNEM, AB Bakanlığı
İçindekiler
 Giriş
 Lojistik
 Belçika hakkında Bilgiler
 Çalışma Ziyareti Programı
 Kurum ve Kuruluşlar hakkında bilgiler
VABPro – Belçika Çalışma Ziyareti
“Valiliklerde AB İşleri için Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi”, IPA I Bileşeni altında Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecini
Desteklenmesi Faaliyetleri (SEI) kapsamında finanse edilmektedir.
Yerel düzeyde kamu kurumları, yerel STK’lar ve diğer benzeri kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği , Türkiye-AB ilişkileri, ve
katılım süreci hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değiller ve AB üyeliğinin şimdi ve gelecekte ne gibi bir maliyet getirdiği ve
faydalar sağladığı konusunda fazlaca bir fikirleri yoktur. Bu nedenle, projenin amacı AB konuları ile ilgili olarak il düzeyinde
tüm paydaşları nezdinde mevcut olan bilgi düzeyini artırmak ve yerel düzeydeki idarelerin AB fonlarının yönetimi ve katılım
sürecine destek verme kapasitesini desteklemektir.
Projenin bir diğer amacı ise bahsekonu kapasite geliştirme çalışmalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik bir
strateji geliştirilmesidir.
Proje, 24 ay süreyle 20 pilot ilde uygulanacak olup, toplam 1.950.000 milyon Euro tutarında bir bütçesi mevcuttur.
VAB PRO - www.vabpro.org
Çalışma Ziyareti Araç Kiti
Ziyaret için bir Çalışma Ziyareti Araç Kiti hazırlanmıştır. Çalışma ziyareti
programı, ziyaret edilecek ülke ve şehirler, lojistik konular ve acil durumda
aranacak numaralar ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.
Lütfen Çalışma Ziyareti Araç Kiti’ni gözden geçiriniz.
Lojistik – Konaklama
Konaklama: Thon Otel Brüksel Şehir Merkezi
Adres: Avenue du Boulevard 17, 1210 Brüksel
Telefon: +32 2 205 15 11
- Kahvaltı XX – XX saatleri arasında XX katında/salonunda sunulacaktır.
- Otel genelinde ücretsiz internet erişimi mevcuttur.
- Ünlü Grand Place ve kültür merkezi, otelin 10 dakika yürüme
mesafesinde bulunmaktadır. Dükkanların, kafelerin ve restoranların
bulunduğu La Rue Neuve caddesinden giderek buraya ulaşabilirsiniz.
Lojistik – Ulaşım
Her sabah bir otobüs otelin önünde bizleri alacaktır. Sizlerden ricamız her
sabah belirtilen saatte lobide bulunmanızdır – böylelikle programımızda
bir gecikme meydana gelmeyecektir.
Lojistik – Son Hatırlatmalar
-
Seyahat süresince pasaportunuzu yanınızda taşıyınız
Çantanız ve değerli eşyalarınıza dikkat ediniz
Otobüste değerli eşyalarınızı bırakmayınız
Gruptan ayrılmanız halinde otelin adresini/telefon numarasını alınız
Lojistik - İletişim
Çalışma Zişyareti sırasında Teknik Destek Ekibi ve Avrupa Birliği
Bakanlığı temsilcileri size her konuda yardımcı olmaktan memnuniyet
duyacaklardır.
-Teknik konularda: Jean Claude DUPLOUY / VABPro TDE
-İletişim & Tercüme: Aysel ÖNEM /AB Bakanlığı
-Lojistik: Deniz DEMİRCİOĞLU & Irmak GÖLE / VABPro TDE
Neden Belçika ziyaret edilmektedir?
1. 1958 yılından bu yana AB Kurucu Üye Devleti
2. 1994 yılından bu yana AB Yapısal Fonlarından yararlanmaktadır > Çok
Fazla Deneyim
3. Brüksel şehri, pek çok uluslararası kuruluşuyla Avrupa’nın Başkenti
(AB, NATO) (Brüksel’de 20.000 yabancı ülke vatandaşı yaşamaktadır)
4. Belçika’nın federal yapısı (üç bölge), AB tarafından finanse
edilmektedir.
5. Yapısal Fonlar; AB Fonlarının yönetimi için yerel ve il düzeyinde
oluşturulan idari yapılanmaların geliştirilmesi konusunda iyi örnekler
sergileyebilir.
Belçika
Belçika
Belçika, resmi adıyla Belçika krallığı, Batı Avrupa’da yer alan federal bir
devlettir. Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden biri olup, AB ve NATO gibi
bazı önemli uluslararası kuruluşların karargahı konumundadır. Belçika
30,528 kilometre karelik (11,787 kare mil) bir alana sahip olup yaklaşık 11
milyon nüfusu vardır.
Belçika’daki Topluluklar ve Bölgeler
-
Flaman Topluluğu / Flaman dili bölgesi
Flaman & Fransız Topluluğu / Çift dil konuşulan bölge
Fransız Topluluğu / Fransız dili bölgesi
Almanca Konuşan Topluluk /Almanca dili bölgesi
 Flaman Bölgesi / Flaman dili bölgesi
 Brüksel-Başkent Bölgesi / Çift dil konuşulan bölge
 Valan Bölgesi / Fransızca ve Almanca dili bölgesi
Ziyaret edilecek şehirler
AB Fonlarının yönetimine ilişkin olarak farklı panellerin sunulacağı üç
bölge ziyaret edilecektir.
1) Brüksel-Başkent Bölgesi >>>> Brüksel
2) Flaman Bölgesi >>> Kortrijk, Gent & Bruges
3) Valan Bölgesi >>> Mons (2015 Avrupa kültür başkenti) & Charleroi
Belçika ve AB Kuruluşları
Genel itibariyle AB Kuruluşları:
Rolleri ve sorumlulukları:
 AVRUPA KOMİSYONU: AB’nin Yürütme Organıdır, Üye Devletler ve
üçüncü ülkeler için programları yürütürler
 AVRUPA PARLAMENTOSU: AB’nin Yasama Organıdır
 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ/BAKANLAR KONSEYİ: Avrupa Konseyi,
hukuk standartları, insan hakları, demokratik gelişme, hukukun üstünlüğü
ve kültürel işbirliği alanlarında Avrupa’nın tüm ülkeleri arasında işbirliği
destekleyen uluslararası kururuluşudur.
Ziyaret edilecek Kuruluşlar – Pazartesi
- Avrupa Komisyonu–Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlük (Brüksel)
- AB’ye katılım sürecini yönetmek
- Aday ve aday adayı ülkelerin “Kopenhag kriterleri”ni yerine getirmelerine
yardımcı olmak
- Üye Devletler ve üçüncü ülklelere yapılan finansal yardımları yönetmek
- Avrupa Komisyonu–Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü (Brüksel)
- Bölgesel düzeylerde Avrupa Birliği’nin uyum politikasını desteklemek
- Rekabetçilik, bölgesel politika ve istihdam alanlarında sürekli iyileştime
sağlayarak farklılıkları azaltmak
- Üç önemli Fonu yönetmek (Bölgesel Kalkınma Fonu, Sosyal Fon ve Uyum
Fonu)
- Üye Devletler ve üçüncü ülkelere etkin ve etlili yapısal politikalar sunmak
Ziyaret edilecek Kuruluşlar – Salı (1)
- Kortrijk’te proje ziyaretleri (Flaman Bölgesi)
- Leiedal: Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilen projelerin
geliştirilmesiyle 13 belediyenin gelişimini destekleyen belediyelerarası bir
kuruluştur
- Pop-Up projesi: İşsizlerin eğitimi odaklı bir Avrupa Sosyal Fonu projesi
- Avrupa Parlamentosu (Brüksel)
- İki Temsilci, bunlardan biri Bölgeler Komitesi Üyesidir
- AB Bölgeler Politikası ve Avrupa Sosyal Fonu konusunda brifing
- Katılım Müzakereleri konusunda Parlamentonun Rolü
Ziyaret edilecek Kuruluşlar – Salı (2)
- Baden-Württemberg Temsilciliği – Almanya Bölgesi (Brüksel)
- Baden-Württemberg, «Olasılıklarının Alman Modeli olarak
görülmektedir”
Yapılacak olan sunum, BW’nin gelişimini temimat altına almak için Brüksel’in
olan katkısı anlatılacaktır.
Ziyaret edilecek Kuruluşlar – Çarşamba
- Flaman-Avrupa İşletme Geliştirme Kurumu (VLEVA) (Brüksel)
- ASF vasıtasıyla işletmeleri geliştirmek için oluşturulmuş bir Flaman
Ajansıdır
- VLEVA’nın görev alanı:
-
Kamu ve özel aktörlere destek sağlayan bir istihbarat platformu
Flaman kuruluşlarının, Avrupa politikaları ile güçlü etkileşmi
AB kurumları ve kuruluşları ile Avrupa politika alanına erişim
AB programlarına yönelik oryantasyonu kolaylaştırmak
Ziyaret edilecek Kuruluşlar – Perşembe(1)
- Charleroi ve ağırlıklı olarak IGRETEC (Valon Bölgesi)
- Ulusal Sol Parti Başkanı ve Belediye Başkanı tarafından karşılama (Ulusal
Belçika Hükümeti üyesi)
- IGRETEC : AB Yapısal Fonlarını uygular, yönetir ve izler; 1994’ten bu yana
Charleroi bölgesi için Avrupa Sosyal Fonu tarafından hibe edilen projeleri
geliştirir:
- Rekabetçilik, iş kurma, altyapı, KOBİ’lere hizmetler
- IGRETEC, doğrudan eyalet ve belediye makamlarına raporlamada
bulunmaktadır.
- BETIAD (Valon Bölgesi)
- Halka sosyal katma değer sağlayan faaliyet odaklı bir girişimci
platformudur. BETIAD Başkanı ve Direktörü, Türktür.
- AB Fonlarından yararlanmış olan girişimlerin başarı hikayeleri anlatılacaktır.
Ziyaret edilecek Kuruluşlar – Perşembe (2)
 Mons
 Aynı zamanda Başbakan olan Belediye Başkanı tarafından karşılama
 AB Yapısal Fonlarından yararlanmış olan bir şehirdir
 Yapılacak olan sunumlar:AB hibeleri sayesinde şehirdeki gelişmeler
Valon Bölgesi Genel Müfettişi tarafından halkı
bilgilendirmek amacıyla kullanılan İletişim Stratejisi
 ‘Girişim Evi’ne ziyaret: KOBİ’ler ve yenilikçi girişimler için bir inkübatör
Ziyaret edilecek Kuruluşlar – Cuma
- Brüksel Başkent Bölgesi Bakanlığı (Brüksel)
- Avrupa Sosyal Fonu vasıtasıyla proje geliştirilmesi
- Molenbeeck Belediyesinin ziyaret edilmesi – AB Fonlarından hibe alan bir
alan projesi
(Kültür ve sosyal uyum evi)
- Saint Josse-ten-Noode (Brüksel)
- AB Fonları sayesinde bir Belediyenin gelişimi (Ağırlıklı olarak spor ve
parklar)
- Belediye Başkanı Türk olan Sn.Emir KIR’dır.
Teşekkürler !