Şart İfadeleri

Download Report

Transcript Şart İfadeleri

ŞART
İFADELERİ
{
İF & ELSE
(KARŞILAŞTIRMA)
Dışarıdan girilecek değer veya daha farklı bir yerden
gelen bir değeri karşılaştırmak için kullanırız.Bir diğer
tanımla Programımızda belirli koşullara göre çalışacak
kod bloklarımız bulunur. Örnek Girilen sayı tek mi
çiftmi diye kontrol ettiğimiz tek ise çalışacak farklı bir
program çift ise farklı bir program yapısı kurmamız için
kullanılan şart yapısıdır.
Bu yapıda eğer ifadesi ile sorularımızı sorabiliriz. Bu
yapı örneği operatörler ile kontrol edebileceğimiz
işlemlerdir.
Çalışma Mantığı şu şekilde kullanılır
İf(Kontrol ifadesi)
{
Eğer Kontrol ifadesi doğru ise çalışacak kod bloğudur.
}
else
{
Eğer kontrol ifadesi yanlış ise çalışacak kod bloğudur.
}
Yukardaki örnekte görüldüğü üzere bir soru
soruyoruz ve sorumuzun cevabı evet veya hayır olarak
düşünebiliriz.
Basit bir örnek:
Görüldüğü üzere if ve else blokları yazdığımız koşula bağlı
olarak devreye girecektir. Lakin burda tek bir koşul aradığımız
için bunun dışında oluşacak durumların hepsi yanlış olarak
kabul edilir. Birden fazla koşul sınamak istediğimiz durumlarda
ise else if diye adlandırılan bir koşul bloğu kullanmamız gerekir.
Else if koşulumuzu istediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Bir
örnekle pekiştirebiliriz.
Örnek:
int sayi1 = 5; int sayi2=5;
if(sayi1<sayi2)
{
Eğer sayi1 sayi2 den küçükse bu kod bloğu çalışır
}
else if(sayi1>sayi2)
{
eğer sayi1 sayi2 den büyükse bu kod bloğu çalışır
}
else
{
yukardaki koşullardan hiçbiri doğruluk sağlamayaz ise bu
kod bloğu çalışır. Örnekde olduğu gibi sayi1 sayi2 ye
eşittir ve her iki koşulada uymamaktadır.
}
SWİTCH CASE
Bir değişkenin aldığı birçok farklı değere göre
yapılacak farklı işler varsa if yerine switch case
kullanırız.
if-else yapısında olduğu gibi switch-case de bir karar,
kontrol yapısıdır. switch-case ile yaptıklarımızı if-else
kullanarak da yapabiliriz. Fakat bazı durumlarda
switch-case kullanmamız çok daha pratik olacaktır.
switch-case yapısında tanımladığımız bir değişkenin
değeri kontrol edilir.
switch-case’te kosul1, kosul2… vs. olarak belirttiğimiz
yerlere if-else’te olduğu karşılaştırma operatörleri
kullanılmaz. Sadece değişkenin değeri yazılır.
Değişken hangi değeri aldığında ne iş yapılacağı
belirlenir.
Switch Case Örneği :
Her komuttan sonra break(döngüyü kırmak) komutu
kullanmak işlem yapıldıktan sonra bir sonraki işlemin
çalışmaması içindir .
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM…….
AYŞENUR BUĞDAYLIGİL
358 11/C