prezentacja Power Point

download report

Transcript prezentacja Power Point

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS,
NASZ BÓG I NASZ KRÓL UKRZYŻOWANY!
Nauka Ojca Orione o miłości do KRZYŻA:
„Niech będzie zatem naszym pierwszym
i największym zadaniem unicestwienie samych
siebie, zaparcie się samych siebie i formowanie
się per mysterium crucis –
- przez tajemnicę krzyża
na Jezusie Chrystusie,
na Chrystusie
Ukrzyżowanym.”
„Jeśli Zgromadzenie nie będzie wychowywane w tym duchu całkowitego
poświęcenia i całkowitego zaparcia się siebie dla dusz i dla sprawy świętego
Kościoła Bożego, nasze Zgromadzenie pozostanie zawsze na poziomie
dziecka i nie osiągnie swojego celu. Niech nas nie odstraszają ciężkie próby
ani utrapienia, ani też cierpienia. Bóg mnoży cierpienia i utrapienia
u tych dusz i w tych dziełach, które kocha.
Wszystkie dzieła Boże, albo prawie wszystkie, powstają w cierpieniach
i umacniają się w cierpieniach; większe też cierpienia sprawiają
wyższą i świętszą radość.
Powinniśmy tylko
umieć ukryć łzy
nasze w otwartym
Sercu Jezusa
ukrzyżowanego
i starać się przez to
osiągnąć szczerą
i pokorną
poprawę życia”
Swoją miłość do Jezusa Ukrzyżowanego
Alojzy Orione wyrażał każdego dnia na wiele
sposobów. Przede wszystkim starał się spotykać
Jezusa w każdym spotkanym człowieku
i co najważniejsze – nie zostawić go bez pomocy.
Szczególnie jego serce było otwarte na
różnego rodzaju cierpienie, bowiem dzięki swej
głębokiej wierze w każdym pokrzywdzonym
i biednym człowieku widział
Cierpiące Oblicze Chrystusa.
„Bez wysiłku
duchowego,
bez poświęcenia
i bez cierpienia
oraz bez krzyża
nie ma cnoty.
Krzyż w algebrze, w polityce, w religii
jest znakiem czegoś pozytywnego.
Boga i bliźniego należy kochać poprzez
krzyż. Boga i bliźniego należy kochać i
służyć im w krzyżu.
Umiejcie ukryć wasze łzy w sercu Panny
Bolesnej. Rozlewajcie je jako balsam na rany
Jezusa ukrzyżowanego.
Będzie to balsam cenniejszy i milszy od tego,
który Mu niosła do grobu Magdalena
Upodobnić się we wszystkim
do Pana naszego Jezusa, żyć
Jezusem Chrystusem,
przyoblec się w Niego
wewnątrz i na zewnątrz.
Nie ma dla nas innej
szkoły
ani innego Mistrza,
ani innej wykładni
nad krzyż
Ksiądz Orione pojął do głębi
tajemnice krzyża.
Zrozumiał, że tylko tam może spotkać Tego,
który ukochał go bez granic.
Ta świadomość pomagała mu trwać wiernie
do końca przy swoim Mistrzu. Ostatnie
słowa umierającego Alojzego to właśnie,
którego próbował jak najwierniej
naśladować. Wołał:
„Jezu, Jezu, Jezu...”
Prośmy dziś naszego błogosławionego Ojca
Alojzego Orione
o łaskę dogłębnego zrozumienia
i ukochania krzyża
naszego Pana Jezusa Chrystusa.