presentatie

download report

Transcript presentatie

Het slappe kind
PAOG nascholing jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
Maastricht, 23 september 2008
Maaike Vreeburg
Klinisch geneticus
AzM
Belang (syndroom)diagnose
• duidelijkheid voor ouders
• preventief management
• uitspraak over herhalingsrisico
• vergelijk mogelijk met andere kinderen
• Oudercontact/ patiëntenvereniging
• research
Patient care 2001
Johnston et al, 2003
Genetische onderzoeksmethoden
Anamnese
Stamboom
Medische gegevens achterhalen indien mogelijk
Klinisch Genetisch lichamelijk onderzoek
Lab.-onderzoek (Chromosomen/DNA/metabool)
Aanvullend onderzoek (beeldvorming)
Beleid en/of Uitslag gesprek
Anamnese
Zwangerschap en geboorte
Voedingsproblemen
Huilen
Luchtweginfecties/ademhaling
Progressie/verloop
Ontwikkeling
Andere problemen
Prader Willi syndroom
Prevalentie 1:8000 a 10.000
Als zuigeling spierslapte met voedingsproblemen
Ontwikkelingsvertraging (motorisch en cognitief)
Faciale kenmerken
Hypogonadotroop hypogonadisme
Kleine handen en voeten
Gedragskenmerken ( rond voeding, psychiatrie)
Prader Willi syndroom: genetische
achtergrond
Chromosoom 15
Angelman syndroom
Follow up
Myotone dystrofie type I
• Ziekte van Steinert
• Meest voorkomende erfelijke neuromusculaire
aandoening
• 1:8000 in West-Europa
Spierproblemen bij DM1
Gelaat, - hals- en keelspieren
ptosis
kaak
palatum/tong
larynx
atrofie M. sternocleido
++
++
++
+
+
++
Distaal extremiteiten
Proximaal extremiteiten
Schouders
Pelvis
++
+
+/+/-
Myotone dystrofie: moleculaire genetica
IV
II
I
III
1000
500
100
40
(CTG)N
19q13.3
80
1000
2000
5000
I
II
III
IV
=
=
=
=
Mild
Volwassen
Kinder
Congenitaal
Congenitale vorm
•
•
•
•
•
•
CTG-repeat 1000-5000
Prenataal en partus
Perinataal ( ademhaling! )
Contracturen
Hypotonie en myotonie
Vertraagde ontwikkeling
Kinderleeftijd
•
•
•
•
CTG-repeat 500-2000
Beginleeftijd 1-12 jaar
Ontwikkelingsachterstand
Klachten van andere orgaansystemen
Lichamelijk onderzoek
• Algemeen
• Dysmorfie
• Neurologisch onderzoek
Neurologisch onderzoek
Centrale hypotonie of perifere
hypotonie?
Centrale hypotonie
Niet genetisch
•Asfyxie
•Medicatie
•Aanlegstoornis
zenuwstelsel
•infectie
Genetisch
•Neurometabole
aandoeningen (SLO,CDG,
Zellweger, Pompe)
•Bindweefselaandoening
en
•Benigne congenitale
hypotonie
( veel syndromen)
Perifere hypotonie (neuromusculaire
aandoeningen)
Niet Genetisch
Genetisch
•motorische voorhoorncel
•motorische voorhoorncel
(poliomyelitis)
•perifere motorische zenuw
(syndroom van
Guillain-Barre)
•neuromusculaire overgang
(botulisme, neonatale
myasthenia gravis)
•Spier
(Spinale musculaire
atrofie )
•perifere motorische zenuw
(Hereditaire Motorische
SensorischeNeuropathie
(HMSN))
•neuromusculaire overgang
•Spier
(Congenitale Myasthenia
gravis)
(Congenitale spierdystrofie,
Congenitale myopathieen, Metabole
myopathie,mitochondriele
myopathie)
Spinale musculaire atrophy (SMA)
SMA (ziekte van WerdnigHofman)
SMN1 gen op chromosoom 5
Dragerschapsfrequentie 1:45
Ullrich muscular dystrophy
Congenital weakness
Hyperlaxity of the distal joints
Proximal joint contractures
Respiratory failure
Normal cognitive development
Round face, prominent ears
Disturbed wound healing
COL6A genen
Prasad et all, 2003
Aanvullende diagnostiek
Afhankelijk van anamnese en onderzoek en
prevalentie van de diverse beelden:
•
•
•
•
•
Karyotypering, evt FISH
DNA ( DM, PWS, SMA )
CK, lactaat, pyruvaat, glucose, BGA
Beeldvorming hersenen
Metabole diagnostiek ( CDG, Lysosymaal, aminozuren,
peroxismaal, neurotransmitters)
• EMG ( eventueel bij moeder )
• Spierbioptie
FISH
MLPA
Array CGH
Velocardiofaciaal syndroom(VCF):
22q11.2 deletie
Hoe verder ?
Afzien van verdere kinderen
Risico accepteren
Keuze voor prenatale diagnostiek
afbreken bij foute uitslag ?
Pre-implantatie Genetische Diagnostiek
Sperma- / eiceldonatie
Adoptie
Prenatale diagnostiek
Tijdens de zwangerschap bij ongeboren kind diagnose stellen/ uitsluiten
Optie om de zwangerschap te laten afbreken
Niet-invasief
invasief
Conclusie
Genetische oorzaken voor “ een slap kind” zijn zeer divers.
Genetische moleculaire onderzoekstechnieken zijn ondersteundend voor
diagnostiek, maar het klinisch onderzoek blijft toch zeer richtinggevend.
Multidisciplinaire aanpak van zowel het diagnostische traject als het follow up
traject
Niet alleen voor het kind zelf maar ook voor de familie kan genetische
diagnostiek belangrijk zijn.
We weten nog lang niet alles……..