presentatie - Vereniging PEL

download report

Transcript presentatie - Vereniging PEL

   Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Wajong (jong gehandicapten). Onder de doelgroep van de Participatiewet vallen alle Wajong’ers die niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn.

    Participatiewet Jeugdzorg Maatschappelijke ondersteuning (begeleiding AWBZ) Dit zijn eigenlijk drie bezuinigingsoperaties. De Participatiewet moet het Rijk 1, 7 miljard euro opleveren.

    Vanaf 1 januari 2015 wordt de WSW afgesloten voor nieuwe instroom Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten.

Mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst voor de Wsw staan, worden niet meer toegelaten tot de Wsw. Vanaf 2050 moet niemand meer in de WSW zitten

   Het subsidiebedrag per Wsw’er per jaar daalt op termijn naar 22.700 euro. Dat was in 2010 ruim 27.000 euro Op termijn blijven er 30.000 beschutte werkplekken over. Voor elke 3 WSW-plekken die verdwijnen, komt 1 beschutte werkplek terug Voor deze plekken wordt tenminste het WML betaald. Momenteel is het gemiddelde loon van WSW’ers nog 120% WML.

    De Wajong blijft bestaan voor: 1 mensen die duurzaam niet kunnen werken 2 zittende Wajongers met arbeidsvermogen ‘Nieuwe’ jonggehandicapten die over arbeidsvermogen beschikken vallen wel onder de doelgroep van de Participatiewet en vallen dus onder het bijstandsregime.

   Indien je een woning deelt met meer volwassenen, wordt je bijstandsuitkering daarop aangepast (verlaagd). Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in je woning, hoe lager de bijstandsuitkering De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of je getrouwd bent en of je familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom je samen een woning deelt.

   Gehuwd Geregistreerd partnerschap of geldend samenlevingscontract Alle gevallen waarbij zorg voor elkaar wordt vermoed. Bijv. goede vrienden

     Je doet voor elkaar de boodschappen Je kookt voor elkaar Je zorgt voor elkaar bij ziekte Gezamenlijke bankrekening Fiscale partner

    Jongeren tot 21 jaar Huisgenoten die een studie of opleiding volgen (WSF, WTOS, BBL) Kamerhuurder of kostganger (commerciële relatie) Je kunt géén commerciële relatie hebben met ouder, kind, broer of zus.

Huishouden Bijstandsnorm per persoon

Eénpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Driepersoonshuishoude 70% 50% 43 1/3% Vierpersoonshuishouden Vijfpersoonshuishouden 40% 38%

Totale bijandsnorm als alle personen bijstand ontvangen

70% 100% 130% 160% 190%

   De uitkering van een alleenstaande ouder wordt verlaagd van 90% naar 70 % bijstandsnorm gehuwden (=1291, 52 euro).

Een alleenstaande ouder komt vanaf 1 januari in aanmerking voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Desondanks komt het inkomensverlies voor alleenstaande ouders volgens het FNV op ongeveer 40 euro per maand

      Je bent verplicht werk te zoeken buiten de eigen regio Een dagelijkse reistijd van 3 uur is acceptabel. Een baan mag niet om die reden geweigerd worden.

Indien je elders een baan kunt krijgen, ben je verplicht te verhuizen. Je doet qua gedrag en uiterlijk geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. Je bent verplicht ingeschreven te staan bij een uitzendbureau Bijstandsgerechtigden die willen verhuizen naar een andere gemeente, moeten daar eerst naar werk zoeken

   De eerste keer dat u zich niet aan een of meer van deze verplichtingen houdt, krijg je tenminste een maand helemaal geen uitkering. Dit was oorspronkelijk drie maanden.

Bij herhaling kan de gemeente de uitkering maximaal drie maanden lang stopzetten.

Bij elke verdere herhaling wordt de uitkering automatisch drie maanden stopgezet

   De gemeente kan rekening houden met je situatie. Dat betekent dat je bij zeer dringende redenen toch een (deel van jr) uitkering kunt krijgen Bij overmacht kan de gemeente besluiten je uitkering niet stop te zetten Indien je binnen de periode van de verlaging kunt bewijzen dat je de verplichtingen na gaat komen, kan de gemeente de verlaging meteen stoppen

   B&W kunnen je verplichten in ruil voor de uitkering een tegenprestatie te leveren.

Let op: B&W zijn NIET verplicht dit te doen. De enige wettelijke verplichting is dat het college beleid moet ontwikkelen t.a.v. de tegenprestatie. D.w.z. gemeenten moeten duur, inhoud en omvang van de tegenprestatie vastleggen.

   Het mag geen bestaande arbeid verdringen Omvang en duur moeten beperkt zijn. 32 uur per week mag in elk geval niet. Het college kan bepalen dat het verlenen van mantelzorg een tegenprestatie is

  Er bestaan nu nog twee soorten bijzondere bijstand: de categoriale en de individuele Vanaf 1 januari is er alleen nog individuele bijzondere bijstand mogelijk