обща информация,продукти

download report

Transcript обща информация,продукти

Schrack Technik
11.06.2014г.
КИИП Пловдив
Schrack Technik
предлага решения за:
Електроразпределение
Индустрия
Компенсация на реактивна енергия
Информационни мрежи
Добавена стойност за клиента
Продукти за електроразпределение
Миниатюрни прекъсвачи
Криви на изключване: B, C, D
Изкл. възможност по EN 60 898:
4,5kA; 6kA; 10kA; 15kA; 25kA
Номинален ток 0,5 – 125А
Комутиран ток: AC / DC
Стандарти: EN 60 898, EN 60 947-2
Продукти за електроразпределение
Дефектнотокови защити
Типове: RCCB; RCBO
Класове : A, AC, B
Сработване: G, S
Криви на изключване: B; C
Брой полюси : 2Р;3P; 4Р
Изкл. възможност по EN 60 898: 6kA; 10kA
Номинален ток: 25A – 100А / 6А – 40А
Стандарти: EN 60 898, EN 61 009, EN 61 008,
Продукти за електроразпределение
Модулни устройства
Товарови разединители
Времеви превключватели
Импулсни релета
Бутони и сигнални лампи
Модулни контактори
Импулсни захранвания
Трансформатори
Продукти за електроразпределение
Защити от пренапрежение
Класове: I, I+II, II, III
Системи на захранване: TNS, TNC, TT
Брой полюси: 1, 2, 3, 4
Вид: Сменяеми и несменяеми
Продукти за електроразпределение
Прекъсвачи с лят корпус (MCCB)
Номинален ток: 20А – 1600А за MCCB
Широка гама защити
Пълна гама пренадлежности
Продукти за електроразпределение
Въздушни прекъсвачи (ACB)
Номинален ток 250-6300А
Поръчка по ордер форма
Продукти за електроразпределение
Измервателна апаратура
Амперметри AC/DC
Волтметри AC/DC
Честотомери AC
Електромеромери
Мрежови анализатори
Токови трансформатори
Шунтове 60mV
Продукти за електроразпределение
Система за енергиен мониторинг
Наблюдение на : U,I,P,Q,S, Е, cos phi, THD
Запис на използване електроенергия
Оснойностяване на използвана енергия
Аларми за настъпили събития
Изготвяне на товарови графици
Продукти за електроразпределение
Електроразпределителни табла
Апартаментни табла
Влагозащитени табла
Метални табла Modul 160
Метални табла Modul 2000
Индустриални продукти
Контактори и моторни защити
Моторни защити 0,16 - 100А
Контактори 6А – 800А
Термични релета 0,11А – 100А
Аксесоари
Индустриални продукти
Релета
Интерфейсни релета RT
Миниатюрни релета PT
Мощни релета РМ
Мултимод релета МТ
Тънкостенни релета SNR
Безопасни релета
Индустриални продукти
Следящи релета и времерелета
Времезакъснителни релета
Генератори на импулси
Напреженови релета
Токови релета
Фазови релета
Термисторни релета
Релета за следене на ниво
Индустриални продукти
Трансформатори и захранвания
Електронни захранвания
Зарядни за батерии
Трансформатори
Индустриални продукти
Устройства за управление и сигнализация
Бутони
Превключватели
Пакетни прекъсвачи
Светлинни индикатори
Индустриални продукти
Шинни системи
Индустриални продукти
Клеми и разпределителни блокове
Нулеви и земни клеми
Разпределителни блокове
Индустриални продукти
Индустриални табла метални
Стенни табла
Стоящи шкафове
Полиестерни табла
Индустриални продукти
Принадлежности за табла
Кабелни канали и щуцери
Монтажни шини и профили
Осветители
Нагреватели
Вентилатори
Термостати
Климатици
Други
Компенсация на реактивна енергия
Готови асемблирани кондензаторни батерии
Компоненти за кондензаторни батерии:
-
Кондензатори
-
Контактори
-
Контролери
-
Реактори
-
Предпазители
Информационни мрежи
Структурно кабелни системи
Шкафове за стенен и стоящ монтаж
Кабели
Пач панели
Пач корди
Конектори
Розетки
TV/SAT
Добавена стойност за клиента
Навременна консултация
Онлайн магазин
Бърза доставка
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !