Шинни системи

download report

Transcript Шинни системи

Шинни системи
Петър Стоянов
КИИП - Пловдив
11.06.2014г.
Съдържание
Шинни системи приложение и характеристики
Видове шинни системи от Schrack Technik
Шинна система 60mm
Избор на шинната система
Предимства
2
Шинни системи приложение и характеристики
Шинни системи приложение и
характеристики
Приложение:
-
За пренос и разпределение на големи токове
-
Директен монтаж на защитна и комутационна
апаратура
Характеристики
-
Номинален ток
-
Допустим ток на късо съединение
-
Приложение
3
Видове шинни системи от Schrack Technik
Шинна система 60mm Компакт
Характеристики:
-
Плоски и шини
12х5(10)mm – 360A
Приложение:
-
Монтаж на апаратура
4
Видове шинни системи от Schrack Technik
Шинна система 60mm Класик
Характеристики:
-
Плоски и шини
12х5 до 30х10mm – 800A
-
Профилни шини
TT, TTT, TCC – 2500A
Приложение:
-
Разпределение
-
Монтаж на апаратура
5
Видове шинни системи от Schrack Technik
Шинна система 185mm
Характеристики:
-
Плоски шини
30х10 до 120х10mm – 2500A
-
Профилни шини
TT, TTT, TCC – 2500A
Приложение:
-
Разпределение
-
Монтаж на апаратура
6
Видове шинни системи от Schrack Technik
Централно захранване до 4000А
Характеристики:
-
Профилни шини до 4000А
-
Типово тествано до 120кА
-
Без разпробиване и използване на
кабелни обувки
Приложение:
-
Захранване на
Главни прекъсвачи
7
Шинна система 60mm
Конструкция – основни елементи
Шинни държачи
Тоководещи шини
8
Шинна система 60mm
Конструкция – основни елементи
Защита срещу допир
Токоотнемане
9
Шинна система 60mm
Директен монтаж на устройства
Автоматични прекъсвачи
Разединители с
предпазители
10
Шинна система 60mm
Директен монтаж на устройства
Моторни пускатели
Адаптери
11
Шинна система 60mm
Сравнение
Класическо свързване
60mm шинна система
12
Шинна система 60mm
Схемни решения
13
Шинна система 60mm
Схемни решения
14
Шинна система 60mm
Схемни решения
15
Шинна система 60mm
Схемни решения
16
Избор на шинната система
Токопреносна способност на шини
Пример
Шина с размери 30x10mm при нормални работни условия провежда ток 630А. От
графиката по долу отчитаме корекционен фактор k2=1,3 при температура на
околната среда 35o, при което шината провежда 800А и работната температура на
нагряване на шината е 85o
17
Избор на шинната система
Определяне на разстоянието между
шинните носачи в зависимост от
динамичните сили породени от т.к.с.
18
Предимства
Основни предимства на шинните системи
Компактност
Простота
Безопасност
Бързо асемблиране
Бързо модифициране
Не исискват специални инструменти
Не изискват обслужване
Типово тествани
19
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Петър Стоянов
[email protected]