Terminarz zapisów na 2014/2015 i podstawowe informacje

download report

Transcript Terminarz zapisów na 2014/2015 i podstawowe informacje

zapisy na zajęcia

B

i

C

na rok akademicki 2014 / 2015

poziomy zajęć

A –podstawowy kanon wiedzy psychologicznej

– –

wykłady i ćwiczenia semestry I-V B obszarze psychologii

– kursy służące pogłębieniu wiedzy w wybranym wykłady i konwersatoria

semestry VI-X C

- kursy służące dalszemu pogłębieniu i ukierunkowaniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii i\lub zdobyciu umiejętności praktycznych ćwiczenia i warsztaty

semestry VII-X seminaria

– –

kursowe – semestr VI magisterskie – semestry VII-X

ścieżki

psychologia kliniczna opiekun - prof. Mariola Bidzan psychologia dzieci i młodzieży opiekun – prof. Małgorzata Lipowska patologie społeczne i psychologia sądowo penitencjarna opiekun – prof. Beata Pastwa-Wojciechowska psychologia organizacji, zarządzania i marketingu opiekun – prof. Anna Zawadzka psychologia rodziny opiekun - prof. Teresa Rostowska psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju opiekun – dr Natasza Kosakowska - Berezecka

zajęcia obowiązkowe – II rok

(studia stacjonarne i niestacjonarne)

– – – –

aby zaliczyć ścieżkę każda ścieżka ma 5 zajęć obowiązkowych B Każda ścieżka podzielona na moduły – deklaracje wyboru modułu Realizacja modułu – wybór w ramach niego kursów minimum 10 / 12 ECTS Ścieżka I stopnia Realizacja I ścieżki specjalizacyjne – 34 punkty (min) ) Ścieżka II stopnia Realizacja II ścieżki specjalizacyjnej – 22 punkty (min) aby zaliczyć studia Realizacja programu studiów (30 ECTS na semestr) Przedmioty do wyboru z poziomu B – 56 punkty (min) seminarium kursowe seminarium magisterskie

zajęcia obowiązkowe – II rok

(neurobiopsychologia)

• • • • • • •

Realizacja programu studiów zgodnie z planem Zajęcia do wyboru od VII semestru Zajęcia do wyboru podzielone na moduły Przedmioty do wyboru z poziomu B – 42 punkty (min) Przedmioty do wyboru z neurobiologii – 22 punkty (min) Na V roku max 22 pkt ECTS w ramach modułów ścieżek specjalizacyjnych spoza specjalności Neurobiopsychologia Seminarium kursowe i magisterskie

zajęcia obowiązkowe – III - IV rok

(studia stacjonarne i niestacjonarne) aby zaliczyć ścieżkę każda ścieżka ma 5 zajęć obowiązkowych B

– – – –

Ścieżka I stopnia 300 godzin zajęć ( w tym 5 przedmiotów obowiązkowych) Ścieżka II stopnia 200 godzin ( w tym 5 przedmiotów obowiązkowych) aby zaliczyć studia poziom A rocznie – 70 ECTS (IV – V rok) – 450 godzin min. 540 godz. zajęć B seminarium kursowe seminarium magisterskie

zajęcia obowiązkowe – III - IV rok (neurobiopsychologia)

• • • • •

Realizacja programu studiów zgodnie z planem Zajęcia do wyboru od VII semestru Na V roku połowa godzin w ramach modułów ścieżek specjalizacyjnych spoza specjalności Neurobiopsychologia Seminarium kursowe i magisterskie Przedmioty do wyboru z poziomu B – minimum 450 godzin

zapisy wyłącznie drogą internetową

Portal Studenta

plan

plan zajęć poziomu B i C w roku akademickim na stronie Instytutu łącznie z katalogami kursów 2014 / 2015 dostępny będzie Termin publikacji planu i wykazu kursów – od 14 lipca 2014 Termin publikacji szczegółowych sylabusów – od 14 lipca 2014 Termin rozpoczęcia zapisów internetowych –1 września 2014

rok II wybiera zajęcia na semestr letni : (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ścieżka / ścieżki specjalizacyjne seminarium kursowe – 4 ECTS kursy z poziomu B – 22 ECTS

rok II wybiera zajęcia na semestr letni : (neurobiopsychologia)

seminarium kursowe – 4 ECTS

terminarz zapisów

1 wrzesień

rok

II – poniedziałek deklaracja ścieżki / ścieżek

seminarium kursowe

9.00-20.00– studia dzienne i NBP, studia wieczorowe i zaoczne 4 wrzesień – czwartek

tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek

9.00-20.00

5 wrzesień (piątek)

14 wrzesień wszystkie zajęcia

od 9.00 – do końca zapisów

(niedziela)

rok III wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni :

(studia dzienne, wieczorowe i NBP) seminarium magisterskie – 1 0 ECTS kursy z poziomu B i C – 60 ECTS kurs 30 h – 4 ECTS kurs 15 h – 2 ECTS

rok III wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni: (studia zaoczne)

• • •

Seminarium magisterskie – 4 ECTS Semestr zimowy: Kursy z poziomu B – – 10 ECTS; Kursy z poziomu C – ECTS 60 h 75 h – 8 Semestr letni: Kursy z poziomu B – 10 ECTS; Kursy z poziomu C – 75 h – 60 h – 8 ECTS

terminarz zapisów rok

III 2 wrzesień – wtorek

seminarium magisterskie

9.00-20.00

4 wrzesień – czwartek

tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek

9.00-20.00

5 wrzesień (piątek) – 14 wrzesień

(niedziela)

wszystkie zajęcia

od 9.00 –do końca zapisów

rok IV wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni :

kursy z poziomu B i C – ECTS kurs 30 h – 4 ECTS kurs 15 h – 2 ECTS 450 h 60

rok IV NBP wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni:

• • • •

kursy z poziomu B i C – kurs 30 h – 4 ECTS 450 h 60 ECTS kurs 15 h – 2 ECTS Max 225 h (30 ECTS) spoza specjalności

terminarz zapisów rok

IV 3 wrzesień – środa

– –

tylko IV rok tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek

9.00-20.00

4 wrzesień – czwartek

zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek oraz spoza (wszystkie zajęcia)

9.00-20.00

5 wrzesień (piątek) – 14 wrzesień

(niedziela)

wszystkie zajęcia

od 9.00 do końca zapisów

Terminarz cd

• • •

15 wrzesień (poniedziałek) - decyzja o anulowaniu przedmiotów / grup 16 wrzesień – 3 października – samodzielna korekta zapisów na semestr zimowy (dotyczy przedmiotów anulowanych) 9 luty – 22 luty – samodzielna korekta zapisów na semestr letni (dotyczy przedmiotów anulowanych)

• • • • • • •

Uwaga!!!

Nie ma możliwości wypisania się z wybranego przedmiotu (nie dotyczy przedmiotów anulowanych) Nie będzie możliwości odblokowania czy korekty list zapisów po wskazanych terminach !!!!

Niestawienie się na egzamin lub niedostarczenie pracy zaliczeniowej jednoznaczne z oceną niedostateczną Student, który nie figuruje na protokole lub liście osób zapisanych nie ma możliwości jego zaliczenia Zasady zaliczania przedmiotów niepsychologicznych Zasady realizacji przedmiotów awansem Przygotowanie pedagogiczne

Uwaga!!!

• •

Nie ma możliwości zwiększenia samowolnego limitu miejsc na dany przedmiot czy seminarium

Zmiana seminarium kursowego wymaga zgody Dyrekcji IP Zmiana seminarium magisterskiego wymaga pisemnego podania, pisemnej zgody obu promotorów i zgody Dyrekcji IP