Sunum - Milli Eğitim Vakfı

download report

Transcript Sunum - Milli Eğitim Vakfı

EĞİTİMDE LİDERLİK
PROF. DR. A.GALİP KARAGÖZOĞLU
BAŞARILI ÖĞRETMENİN NİTELİKLERİ
KİŞİSEL
NİTELİKLER
ETKİLİ
ÖĞRETİM
ALAN
BİLGİSİ
PEDAGOJİK
YETERLİK
BAŞARILI ÖĞRETMENİN NİTELİKLERİ
Sözlü anlatımda başarılı
İyi bir dinleyici
Yaratıcı
Vücut dilini iyi kullanan
Rahat
Coşkulu
Sıcakkanlı
İyi organize olmuş, düzenli
Güvenilir
İyi bir gözlemci
Adaletli
Destekleyici
Destekleyici
Giyim kuşamı düzgün
Şakacı ve neşeli
Esnek
Samimi ve cana yakın
Cesaretlendirici
Olumlu
Olaylara duyarlı
BAŞARILI ÖĞRETMENİN NİTELİKLERİ
Mesleğini ve alanını sever.
Öğrenciyi güdülemeyi (motive etmeyi) bilir.
İşlediği konuyu çeşitli örneklerle açıklar ve uygulamaya çalışır.
Ders işlerken aktif davranır.
Çeşitli öğretim yöntemlerini kullanır.
Ödüllendirmeye önem verir.
Öğrenciyi cesaretlendirir ve asla tehdit etmez.
Konuyu açık ve seçik açıkladıktan sonra özetler.
ÇOCUK YAŞADIKLARIYLA ÖĞRENİR
Eğer bir çocuk sürekli olarak ;
Eleştirilirse insanları suçlamayı öğrenir
Düşman gibi görülürse dövüşmeyi öğrenir
Aşağılanırsa içine kapanmayı öğrenir
Ayıplanırsa kendini suçlu hissetmeyi öğrenir
Hoşgörü ile karşılanırsa sabırlı olmayı öğrenir
Cesaretlendirilirse kendine güvenmeyi öğrenir
Ödüllendirilirse insanları takdir etmeyi öğrenir
Adalet görürse adil davranmayı öğrenir
Kendini güvende hissederse insanlara dostça davranmayı öğrenir
Takdir edildiğini görürse kişiliğine güvenmeyi öğrenir
İçinde bulunduğu toplumun kendine sevgi ile dostça davrandığını görürse
TÜM DÜNYAYI VE İNSANLARI SEVMEYİ ÖĞRENİR.
D.Law Nolta
MASLOW’UN GEREKSİNİMLER HİYERARŞİSİ
Bilim
ve
sanatta
kendini
tanıtma ve
amaçlarına ulaşma
Kendini gerçekleştirme
Kendine saygı, bağımsızlık,
statü ve tanınma
Takdir ve saygı
Sevilmek, ait olmak, kabul edilmek, arkadaşlık
Maddi ve manevi tehlikelerden korunma
Yemek-içmek, barınmak, neslini devam ettirmek
Sevgi ve bir gruba ait olma
Güvenlik
Fizyolojik
Douglas Mc Gregor’un X ve Y Teorisi
X Kuramları
Y Kuramları
a) Ortalama (vasat) insan işi sevmez ve
elinden geldiği kadar işten kaçma
yollarını arar.
b) İnsanlar yönetilmeyi tercih eder ve
sorumluluktan kaçar.
c) Bencildir kendi arzu ve amaçlarını
örgüt amaçlarına tercih eder.
d) Yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz ve
bu tür girişimlere direnir isyan eder.
e) Ortalama insanın, örgütsel sorunların
çözümünde çok az katkısı olur.
f) İnsanlar genellikle parlak zekalı değildir.
Kolayca kandırılabilir.
Onları harekete geçirebilmek için
maddi bakımdan ödüllendirilmelidir.
a) Ortalama insan işten nefret etmez iş
onun için bir başarı ve tatmin kaynağıdır.
b) İnsanlar örgüte bağlılıktan zevk duyar
örgüte yararlı olmak için çaba gösterir.
c) Örgütün amaçları onlar için kendi
çıkarlarından önce gelir. Bu insanlar gerek
manevi gerekse maddi olarak
ödüllendirilmelidir.
d) Elverişli koşullar sağlandığı takdirde
normal insan sorumluluk kabul etmekten
çekinmez ve hatta sorumluluk almak için
çaba gösterir.
e) Örgütsel sorunların çözümünde yaratıcı
buluş ve düşünceleri belirtmekten zevk alır.
f) Kendi bilgi ve becerilerini örgütün
amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır,
ancak bu davranışı bir üst göreve gelmek
için değil, manevi bir tatmine sahip
olmak için yapar.
Robbins 371
KARİZMATİK LİDER’İN ÖZELLİKLERİ
 Yetenekleri ve düşünceleri hakkında kendine güveni tamdır.
 Vision sahibidir. İdeal amaçlarını gerçekleştirmek için
kurulu düzeni değiştirmek için çaba gösterir. Statükoya karşıdır.
 Görüş ve fikirlerini diğer insanlara kabul ettirme yeteneği çok belirgindir.
 Görüş ve fikirlerine kendini adamıştır. Onları gerçekleştirmek için kişisel
sorumluluk almaktan ve özveride bulunmaktan çekinmez.
 Davranışları alışılmışın dışındadır ve toplumun değer sistemine karşıdır.
Böylelikle kendisine bir hayran kitlesi ve taraftar yaratır.
 Toplum tarafından gerekli ve köklü değişiklikleri yapacak bir
lider olarak kabul edilirler.
 Toplum ve çevre sorunlarını gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirerek
bu sorunları ortadan kaldıracak parasal kaynakları belirten bir
reformcu olarak kabul edilirler.
ŞARTLANDIRMA VE PEKİŞTİRME KURAMI
Çevre tarafından benimsenen ve ödüllendirilen davranışlar
tekrar edilmekte, çevrenin benimsemediği ve cezalandırdığı
davranışlar ise tekrar edilmemektedir.
Pavlov ve Skinner’ın çalışmaları bunu kanıtlamaktadır.
Dört yaklaşımla bunu açıklayalım.
a) Olumlu Pekiştirme
b) Olumsuz Pekiştirme (hatalar neden olmuştur? Anonim)
c) Ortadan kaldırma (ceza uygulanmaz, faktör ortadan kaldırılır.)
d) Cezalandırma
AYDIN BİR KİŞİ OLMANIN 20 KURALI
1.
Bir büyükle konuşurken onu «Evet efendim» ya da «Hayır efendim» diye
yanıtlamalısınız. Yalnızca baş sallamak yada evet ve hayırı başka bir
biçimde söylemek hatalıdır. Öğrenci için «evet öğretmenim» «hayır
öğretmenin» daha uygun olur.
2.
Bir kişiyle konuşurken göz teması kurun. Birisi konuşurken gözlerinizi o
kişiden ayırmayın. Biri yorumda bulunursa dönüp yüzünüzü o kişiye
çeviriniz.
3.
Arkadaşlarınızdan biri bir başarı gösterirse o kişiyi ya sözle ya da
davranışınızla kutlayınız.
4.
Tartışmalar sırasında diğer kişilerin yorumlarına ve fikirlerine saygı
gösteriniz. O böyle dedi ama ben bazılarına katılıyor bazılarına
katılmıyorum deyiniz.
5.
Herhangi bir işte başarı gösterince veya iyi yapınca böbürlenmeyiniz.
Kaybederseniz kızgınlık göstermeyiniz.
6.
Size bir şey verildiğinde veya yardım edildiğinde mutlaka teşekkür ediniz.
7.
Herkesin bir EGO su vardır. O egoyu tahmin edecek davranışlarda
bulununuz. İyi yönlerini gördüğünüzde beğendiğinizi belirtiniz.
Ödüllendiriniz.
8.
Bir öğretmen veya yönetici olarak olabildiğince düzenli olmak için her
türlü çabayı gösteriniz (Kılık kıyafet, plan program, masa ve laboratuar
düzeni vb.)
9.
Yöneticileriniz tarafından size bir görev veya ödev verildiğinde sızlanmak
ve yakınmak yerine onlarla işbirliği yapmaktan memnun olacağınızı
bildiriniz.
10. Gerek öğretmen arkadaşlarınızın ve gerekse öğrencilerinizin isimlerini
muhakkak öğreniniz. Onlara hitap ederken sadece «günaydın» deme
yerine «günaydın Neşe Hanım, günaydın Ahmet Bey» deyiniz.
11. Okuldaki bir öğretmen bir öğrenciyle konuşuyor yada onu cezalandırıyorsa
müdahale etmeyiniz ve o öğretmen ve öğrenciye bakmayınız.
12. Bir kapıya yaklaştığınızda arkanızda biri varsa kapıyı tutun ve ona yol
verme kibarlığını gösteriniz.
13. Biri size çarparsa veya siz birisine çarparsanız «affedersiniz» demeyi ihmal
etmeyiniz.
14. Bir toplantı sırasına konuşmayınız, arkanıza dönmeyiniz ve konuşmacının
dikkatini dağıtmayınız.
15. İnandığınız fikirleri savununuz, bunu yaparken karşınızdaki insanları
incitmemeye ve kaba davranmamaya dikkat ediniz.
16. Olumlu olun ve yaşamdan zevk aldığınızı gösterin. Unutmayınız ki yarısı
su dolu bardağın yarısı boşsa yarısı da doludur.
17. Yaşamınızda pişmanlıklara yer vermeyiniz. «Keşke şöyle yapsaydım»
yerine gelecekte onu da deneyeceğinize inanınız.
18. Her insanın hata yapacağını biliniz ve sizin de kusursuz olmadığınıza
inanınız.
19. Koşullar ne olursa olsun dürüst olunuz. Yanlış bir iş yapmış olsanız bile
onu itiraf etmekten çekinmeyiniz. Gerekirse özür dilemek en faziletli
davranıştır.
20. Gerek yöneticilerinizin ve öğretmen arkadaşlarınızın gerekse
öğrencilerinizin sizinle paylaştıkları sırları kesin olarak hiç kimseye
açıklamayınız. Güvenli bir sırdaş olmaya çaba gösteriniz.
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
GENEL :
Atatürk Devrimlerine ve ilkelerine ve Anayasa’da
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk
Milletinin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren,
ailesini, vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan,
insan
haklarına
ve
Anayasanın
başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen
ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak
yetiştirmek;
Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik
ve teşebbüs değer veren, topluma karşı sorumluluk
duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak
yetiştirmek;
İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,
beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını
kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını
sağlamak.
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
1. Genellik ve eşitlik
2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
3. Yöneltme
4. Eğitim hakkı
5. Fırsat ve imkân eşitliği
6. Süreklilik
7. Atatürk Devrimleri ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
8. Demokrasi eğitimi
9. Laiklik
10.Bilimsellik
11.Planlılık
12.Karma eğitim
13.Okul ve ailenin işbirliği
14.Her yerde eğitim