Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme!

Download Report

Transcript Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK) İlişkin Yeni Düzenleme!

ERZURUM BÖLGE
EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ
EĞİTİM BİRİMİ
Sağlıkta Ulusal Renkli
Kodlara (URK) İlişkin Yeni
Düzenleme!
Bilal DEMİR - Kurban ÖZKAN
Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara (URK)
İlişkin Yeni Düzenleme!
İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu
gibi sağlık hizmeti sunulan alanlarda da çeşitli riskler
mevcuttur.
Bu risklerin önceden tespit edilmesi, gerçekleşmesi
durumunda neler yapılması ve risk yönetiminin nasıl
sağlanması
gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
Acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara
ihtiyaç duyulmuş bir takım uyarıcı sistemler
geliştirilmiştir
.
Tüm dünyada bu amaçla en yaygın kullanıma sahip
olan araçlardan biriside renkli kodlardır.
Renkli kodlar, belirlenmiş olan
acil duruma göre
• Hastane çalışanlarını haberdar etmekte,
• Risk durumunda iletişime olanak tanımakta,
• Kısa ve net mesaj vermekte,
• Doğru müdahale için zaman kazandırmakta,
• Panik oluşmasına engel olmakta,
• Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta,
• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.
ULUSAL RENKLI KODLAR
Ülkemizde Hizmet Kalite Standartları kapsamında
2008 yılında mavi kod, 2009 yılında
pembe kod, 2011 yılı Temmuz ayında ise beyaz kodun
da hayata geçmesi ile 3 farklı renkli
kod uygulaması başlatılmıştır.
ULUSAL RENKLI KODLAR’DA
BİR DOKTOR
BİR SAĞLIK ÇALIŞANI
ÜÇ ÜÇ ÜÇ
MUTLAKA
DAKİKADA OLAY YERİNE VARMIŞ VE
MÜDAHALEYE BAŞLAMIŞ OLMALIDIR.
Numaralar kodların baş harflerine
uygun olarak alfabetik sırayla
verilmiştir.
Bu nedenle telefon üzerinden Renkli Kod Uygulaması bulunan
sağlık kurumları 1 Nisan 2012
tarihine kadar, renkli kodlar için belirlenen numaralara ilişkin
gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.
En geç 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren telefon üzerinden Renkli
Kod Uygulaması bulunan
sağlık kurumlarının belirlenen numaraları yalnızca ilgili renkli kodlar
için kullanmaya
başlamaları gerekmektedir.
Beyaz kod
hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti
önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim
aracıdır. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına
eğitimler verilmekte, beyaz kod
uygulamasına yönelik
olarak her dönem tatbikat
gerçekleştirilmektedir. Olaya maruz kalan
çalışanlara ise gerekli
destek sağlanmaktadır. Ardından,
gerçekleşen olaylara ilişkin kayıtlar kalite
yönetim birimlerine
teslim edilmekte ve gerekli düzeltici
önleyici faaliyetler yapılmaktadır.
BEYAZ KOD UYGULAMA REHBERİ
BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN GÜVENLİK İHLALİ
DURUMUNDA YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR.
GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİ
KADAR PEM(hızlı cevap verme) KOD ÇAĞRISI
VERMEKTE ÖNEMLİ BİR SORUMLULUKTUR.
1111
İŞLEM BASAMAKLARI
Olay anında vakit
geçirmeden beyaz
kod başlat.
Güvenlik ekipleri
gelince beyaz kod
uygulamasını
sonlandır
1-ÇAĞRI ATMA: Olayı gören/ fark eden kişi kendine en
yakın hastane telefonundan önce 1111’i arar. Çıkan
otomatik operatörün beyaz kod durumu başlatılmıştır
uyarısıyla çağrı başlamıştır.
2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Beyaz Kod ekibi olay yerine
gelince beyaz kodun başlatıldığı telefondan önce 1111
tuşlanır, daha sonra otomatik operatörün ‘’beyaz kodu
sonlandırmak için kare’yi tuşlayın’’ işlem sonlandırılır.
Mavi kod
Mavi kod; tüm dünyada aynı acil
durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli
koddur. Acil tıbbi
müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta
yakınları ve tüm hastane personeline en kısa
sürede müdahale edilmesini sağlayan acil
durum yönetim aracıdır.
Genellikle oluşturulan bir çağrı
sistemi aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından
verilen kod, belirlenmiş sorumlu personelin,
çoğunlukla kardiyak arrest durumundaki
hastaya müdahalesini mümkün kılmaktadır.
MAVİ KOD UYGULAMA REHBER
BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN BİR
KARDİOPULMONER RESÜSTASYON (CPR) DURUMUNDA
YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR.
CPR ’A İLK MÜDAHELE KADAR CPR EKİBİNİN OLAY
YERİNE ULAŞMA SÜRESİDE SON DERECE ÖNEMLİ
OLDUĞUNDAN MAVİ KOD ( ÇAĞRI ATMA ) ÖNEMLİ BİR
SORUMLULUKTUR.
2222
İŞLEM BASAMAKLARI
Hastanın durumunu
tanımla (Bilinci
kapalı, Nabzı
alınamıyor, Solunum
yok, cildi mor.)
Mavi kod ekibine
resüstasyonda
yardım et.
En yakın sabit
telefondan Mavi
Kod ekibi pager
cihazına çağrı yap.
Mavi kod ekibi olay
yerine gelince mavi
kod çağrısını iptal et
Acil
arabasını/çantasın
ı defibrilatör, EKG
cihazını olay
yerine getirt.
Mavi kod ekibi
gelene kadar
kardiyak masajla
hastaya
müdahaleye başla.
1-ÇAĞRI ATMA: Hastanın durumunu tanımlayan kişi kendine
en yakın hastane telefonundan önce 2222’yi arar. Çıkan otomatik
operatörün mavi kod başlatıldı anonsunu duyunca telefonu
kapatır.
Örnek: Diyaliz biriminde KARDİOPULMONER RESÜSTASYON(CPR)
durumunda durumu tanımlayan kişi önce 2222’yi tuşlar ardından
telefonu kapatarak mavi kod ekibinin gelmesini bekler.
2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Mavi Kod ekibi olay yerine gelince
mavi kodun başlatıldığı telefondan önce 2222 tuşlanır, daha sonra
otomatik operatörün ‘’mavi kodu sonlandırmak için kare’yi
tuşlayın’’ yanıtından sonra kare tuşlanarak işlem sonlandırılır.
3-Çağrınıza 3dk’ içinde mavi kod ekibi gelmediyse; Mavi Kod
ekibine tekrar çağrı gönderiniz.
Pembe kod
Hastanede servislerde tedavi için
bulunan bebek veya çocuk hastayı
kaçırma
girişiminin veya kaçırma durumunun
tespit edilmesi halinde uygulanan acil
durum yönetim
aracıdır.
Hastane kendi özgün koşulları
çerçevesinde çocuk kaçırılma
durumları için bir uyarı
sistemi kurmaktadır.
PEMBE KOD UYGULAMA REHBERİ
BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN BİR BEBEK
KAÇIRMA DURUMUNDA YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR.
GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİ
KADAR PEM KOD ÇAĞRISI VERMEK DE ÖNEMLİ BİR
SORUMLULUKTUR.
3333
İŞLEM BASAMAKLARI
Olayı
gördüğünde/fark
ettiğinde vakit
geçirmeden pembe
kod başlat.
Güvenlik ekipleri
gelinceye kadar olay
yerinden giriş çıkış
yapılabilecek kapıların
kapatılmasını sağla.
Güvenlik ekipleri
gelince pembe
kod uygulamasını
sonlandır.
1-ÇAĞRI ATMA: Olayı gören/ fark eden kişi kendine en
yakın hastane telefonundan önce 3333’ü arar. Çıkan
otomatik operatörün ‘’Pembe kod’’ başlatılmıştır
anonsunu duyduktan sonra çağrı başlatılmıştır.
2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Pembe Kod ekibi olay
yerine gelince pembe kodun başlatıldığı telefondan önce
3333 tuşlanır, daha sonra otomatik operatörün ‘’pembe
kodu sonlandırmak için kare’yi tuşlayın’’ çağrı
sonlandırılır.
3.DİKKAT: Bebek çalan kişilerin genel profili:
Genellikle bebek çalan kişiler bayan olup 15–48 yaşları
arasındadır. Şişman görünüşlü ve genellikle normalden kalın
giyinmiş, hızlı–telaşlı hareket eden kişilerdir. Ellerinde
genellikle bir çanta veya torba vardır.
Daha önce mutlaka hastane işleyişini öğrenici çaba
göstermişlerdir.
Eski bir hastane personeli olabilirler. Sık sık hastane ziyaretleri
yapmış olabilir.
Hastane personeli ile arkadaşlık kurma gayreti göstermişlerdir.
Genellikle sabıkaları yoktur.
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM BİRİMİ
Bilal DEMİR - Kurban ÖZKAN