Gioi thieu 3 chuong trinh

Download Report

Transcript Gioi thieu 3 chuong trinh

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH
QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO
CÁN BỘ TRẺ TUỔI
CHƯƠNG
TRÌNH
QUY HOẠCH
CÁN BỘ DÀI
HẠN
CHƯƠNG
TRÌNH
ĐÀO TẠO
THẠC SĨ,
TIẾN SĨ
CHƯƠNG TRÌNH
QUY HOẠCH
CÁN BỘ LÃNH
ĐẠO, QUẢN LÝ
XUẤT THÂN TỪ
CÔNG NHÂN

Thu hút, tuyển chọn sinh viên, cán bộ, công
chức, viên chức trẻ triển vọng để tạo nguồn
quy hoạch, đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn
trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận,
huyện, sở, ban, ngành và tương đương, góp
phần bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản
lý trẻ tuổi cho hệ thống chính trị thành phố.
Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học
 Lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạm tiêu
chuẩn theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03
tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị;
 Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
có triển vọng phát triển thành cán bộ lãnh đạo,
quản lý; tự nguyện tham gia Chương trình và
chấp hành sự phân công, bố trí công tác của tổ
chức;


- Độ tuổi từ 30 trở xuống;
- Hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí
Minh;
 - Tốt nghiệp đại học chính quy đạt từ loại khá
trở lên;
 - Có sức khoẻ tốt.

3. Ngành xét chọn
Kinh tế kế họach đầu tư, Kinh tế lao
động và quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế
chính trị học, Quản lý hành chính Nhà
nước, Kiến trúc công trình, Qui họach
đô thị, Xây dựng, Luật, Báo chí - Truyền
thông, Triết học, Xã hội học, Công tác xã
hội, Đô thị học, Công nghệ thông tin.
4. Bố trí, đào tạo
Quy trình đào tạo và bố trí công tác:
 Sinh viên được xét chọn sau khi tốt nghiệp sẽ
được Ban Tổ chức Thành ủy ký hợp đồng lao
động và cử đi học lớp kiến thức quản lý Nhà
nước ngạch chuyên viên và kỹ năng công tác
lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
 Ban Tổ chức Thành ủy điều động tập sự tại
các sở ngành, quận-huyện theo chuyên môn
được đào tạo (được luân chuyển về phường,
xã để đào tạo toàn diện, rèn luyện kỹ năng
lãnh đạo, quản lý)
Bố trí, đào tạo
 Hằng năm Ban Tổ chức Thành ủy phối
hợp với lãnh đạo các đơn vị nhận xét
đánh giá quá trình công tác, học tập.
Những trường hợp phát triển tốt sẽ
được cử đào tạo chính trị, chuyên môn
nghiệp vụ, luân chuyển đề bạt bố trí
nhiệm vụ cao hơn để rèn luyện, thử
thách.
5. Chế độ, chính sách
 Sinh viên diện quy họach được Ban Tổ chức
Thành ủy ký hợp đồng lao động, hưởng lương
trong biên chế dự phòng và bố trí tập sự ở quận –
huyện, sở, ngành thành phố (12 tháng). Lương
ngạch chuyên viên, mức lương theo quy định hiện
hành và được hỗ trợ theo quy định chung đối với
cán bộ công chức khối Đảng, Đoàn thể.
 Cán bộ trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ tập sự, Ban Tổ
chức Thành ủy sẽ phối hợp với đơn vị cán bộ tập
sự tiến hành thủ tục cử thi tuyển công chức.
Chế độ, chính sách
 Cán bộ trẻ được điều động về đào tạo ở
phường, xã, thị trấn được hưởng trợ cấp theo
mức :
 + Công tác ở xã, thị trấn : 1.000.000 đồng/tháng.
 + Công tác ở phường: 750.000 đồng/tháng .
 + Có trình độ trên đại học, được hỗ trợ thêm
500.000đồng/tháng.
 Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, lý luận
chính trị, kiến thức mới để nâng cao trình độ
năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
Chế độ, chính sách
 Trường hợp cán bộ tự đào tạo:
 + Có bằng thạc sĩ: hỗ trợ 15 triệu đồng
 + Có bằng tiến sĩ: hỗ trợ 25 triệu đồng
 + Anh văn TOEIC 500 điểm hỗ trợ 5 triệu đồng TOEFLiBT 70 điểm hoặc IELTS 5.5 hỗ trợ 10 triệu đồng (các
ngooại ngữ khác: Hoa, Nga, Nhật, Pháp, ....có trình độ
tương đương cũng được hỗ trợ)
 + Tiếng Lào và tiếng Campuchia, hỗ trợ 10 triệu đồng
đối với các trường hợp giao tiếp thông thường; 20 triệu
đồng đối với các trường hợp giao tiếp thông thạo.
 + Cán bộ trẻ diện quy hoạch là đối tượng ưu tiên xét
tuyển vào Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
 Phương thức: đào tạo bậc thạc sĩ toàn phần ở
nước ngoài (có một số ngành VH-XH chọn đào
tạo trong nước)
 Sinh viên mới tốt nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày nộp
hồ sơ đăng ký; là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh; có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
 Có lịch sử chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm
chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ
nhân dân.
 Có bằng đại học hệ chính quy loại Giỏi, hạnh kiểm tốt trong
suốt quá trình học tập. Nếu tốt nghiệp loại Khá thì bản thân
phải là đảng viên/bí thư đoàn/chủ tịch hội sinh viên từ cấp
khoa trở lên, hoặc cha mẹ là cán bộ, đảng viên.
 Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu là IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT
90 (các ngoại ngữ khác có trình độ tương đương).
Quyền của người trúng tuyển:
 Được cấp kinh phí học tập, đi lại và sinh hoạt trong
quá trình đào tạo.
 Sau đào tạo được bố trí công tác phù hợp với nhu
cầu của thành phố.
Nghĩa vụ của người trúng tuyển:
• Chấp hành Quy chế của Chương trình.
* Quyết định phân công, bố trí công tác (thời gian
làm việc sau đào tạo như quy định của pháp luật đối
với cán bộ công chức, nhưng ít nhất là 05 năm.
• Bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo nếu không
thực hiện đúng cam kết.
 Các ngành khoa học-kỹ thuật, gồm ngành xây
dựng, quy hoạch đô thị, quản lý dự án, quản lý
khai thác và vận hành hệ thống đường sắt nội
đô, hệ thống giao thông công cộng, quản lý hệ
thống kết cấu hạ tầng đô thị, ngành công nghệ
thông tin, vật liệu mới, nông nghiệp kỹ thuật cao;
Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực (đô thị, môi
trường, hành chính công, nguồn nhân lực, giáo
dục, y tế, thị trường tài chính, luật); các ngành
khoa học xã hội, nhân văn; văn hóa nghệ thuật;
khoa học chính trị, xây dựng Đảng.
CHƯƠNG TRÌNH
TẠO NGUỒN QUY HOẠCH
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
XUẤT THÂN TỪ CÔNG NHÂN
1 : Mục tiêu
 Chương trình thực hiện việc phát hiện, tuyển
chọn công nhân và sinh viên để quy hoạch, đào
tạo, rèn luyện trở thành cán bộ lãnh đạo, quản
lý cấp quận, huyện; cơ quan đảng, đoàn thể
chính trị - xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước
cấp thành phố
2 : Đối tượng tuyển chọn
 Đối tượng 1
 Công nhân trực tiếp sản xuất
 Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân
xưởng, dây chuyền sản xuất
 Cán bộ Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn
thanh niên trong các doanh nghiệp.
 Đối tượng 2 : Sinh viên tốt nghiệp đại học các
ngành kỹ thuật
3 : Tiêu chuẩn, điều kiện
1. Lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạm tiêu
chuẩn theo quy định
2. Là đảng viên, đoàn viên, hoàn thành tốt nhiệm
vụ
3. Hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí
Minh
4. Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật
5. Tự nguyện tham gia và chấp hành sự phân
công, bố trí của tổ chức
4 : Các ngành tuyển chọn
1. Cơ điện tử - Cơ điện
2. Cơ khí tự động
3. Công nghệ Điện tử
4. Công nghệ sinh học
5. Công nghệ thông tin
6. Công nghệ thực phẩm
7. Kỹ thuật dệt may
4 : Các ngành tuyển chọn
8. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
9. Kỹ thuật Ô Tô
10. Môi trường và Bảo hộ lao động
11. Trắc địa + Địa chính
12. Xây dựng Cầu đường
13. Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
14. XD Công trình thuỷ - Cấp thoát nước
5 : Quyền và nghĩa vụ của sinh viên
 Quyền :
 Được cử tham dự chương trình bồi dưỡng
3 tháng; được ký hợp đồng ngắn hạn tại
Ban Tổ chức Thành ủy
 Hưởng lương, phụ cấp và chế độ hỗ trợ
học tập hiện hành
 Được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp
trong thời gian ít nhất 3 năm
 Được tạo điều kiện thời gian, kinh phí
tham gia các hoạt động chính trị - xã hội,
qua đó học tập, rèn luyện
5 : Quyền và nghĩa vụ của sinh viên
 Nghĩa vụ :
 Chấp hành nghiêm các chính sách, quy
định của doanh nghiệp;
 Giữ mối liên hệ với Ban Tổ chức Thành ủy
và thực hiện báo cáo kết quả công tác
hàng năm với Ban Tổ chức Thành ủy.
 Sau 3 năm làm việc tại DN, được xem xét
các điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp tục quy
hoạch, đào tạo và được hưởng các quyền
và nghĩa vụ như đối tượng công nhân
Quy trình tuyển chọn 3 chương trình
 Sinh viên nhận “Phiếu cung cấp thông tin” (địa chỉ:
http://z7.invisionfree.com/BTCTU)
 Điền và gửi về Phòng Quy hoạch đào tạo - Ban Tổ chức
Thành
ủy
(địa
[email protected])
chỉ:
 Phòng Quy hoạch đào tạo tiếp nhận, chọn các trường
hợp đạt tiêu chuẩn, điều kiện; thông báo, hướng dẫn
thực hiện hồ sơ.
 Tiểu ban Quy hoạch cán bộ dài hạn và Ban Điều hành
Chương trình tổ chức xét tuyển, phỏng vấn; thông
báo kết quả đối với các trường hợp trúng tuyển.
CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH,
ĐÀO TẠO CÁN BỘ
BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY
PHÒNG QUY HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ

BỘ PHẬN XÉT TUYỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
39.325.869 (Chị Thanh)
Email: [email protected]
Địa chỉ : 127 Trương Định, Phường 7, Quận 3,
TP.HCM