Buňka, tkáně – funkce, dělení buněk

Download Report

Transcript Buňka, tkáně – funkce, dělení buněk

SOMATOLOGIE
Test
A
1. Mitochondrie
2. Pojivové tkáně
3. Jadérko
B
1. organely buňky
2. druhy tkání
3. metabol.enzymy
Buňka, tkáně
funkce, dělení buněk
MUDr.Vladimír Compeľ
BUŇKA - dělení
Membrána-rozhraní, transport látek, receptory
Jádro-genetický materiál, chromatin
Jadérko-tvorba rRNA=kópie DNA
Endoplazmatické retikulum drsné-tvorba bílkoviny
-“-“hladké-tvorba Ck,Tk v b,
Ribozom-tvorba bílkovin
Golgiho komplex-tvorba bílkovin
Lysozomy-rozklad biologického materiálu
Cytoplazma –metabolické pochody
Cytosklelet –tvar buňky
Mitochondrie-energie- Temelín
Centriol-dělení- magnet
ENZYMY
Při dělení buňky
se dělí buněčné organely
- přesně polovina genů … 46 chromozómů
- orientačně polovina ostatních organel
Nutno si uvědomit, že:
1.Jádro obsahuje geny=plány na dělení (1.mitosy v tkání, 2.mesiosy)
=plány na tvorbu bílkovin, tuků, cukrů.
2.buňka je složená z bílkovin, tuků a cukrů
Bun.membrána - z fosfolipidů.. tj. tuků
- na jejím povrchu jsou receptory a antigeny=tj.proteiny a polysacharidy
Buněčné enzymy- jsou velké bílkoviny
Jádro obsahuje NK tj. cukr a aminokyseliny, obal je fosfolipid
Mitochodrie – obal je z fosfolipidů a uvnitř jsou enzymy – tj. bílkoviny
3.buňka plní funkce: tvoří žluč, sekrety, tvoří protilátky…
tj. musí vytvořit řadu molekul ck, tk, b… tj. vzniká trávicí enzym
nebo metabolický enzym, …
4. Buňka má 3 továrny na výrobu B,Ck,Tk:
Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát a Ribosomy
Buněčný cyklus
Člověk složen asi z 30 000miliard buněk
500miliard vznikne a zanikne denně…tj.za 60 dnů nový člověk
500 milionů vznikne a zanikne za každou sekundu
Buňka plní základné funkce organizmu:
.. ve které tkání je buňka začleněná, tyto funkce plní … cestou
- metabolismu, pohybu,
- růstu, rozmnožování
- dědičnosti
Cyklus dělení buněk
buňka se na různé podněty dělí
Cyklus metabolismu buňky
normální život buňky, plní určité
funkce pro buňku určené,
produkuje metabolickou aktivitu
Cyklus metabolické aktivity
- buňka plní určené funkce ve tkání …normální život buňky
žlázy - produkují sekrety, hormony
svaly – kontrakce, pohyb, síla….ochrana…
kosti – postava, tvar, pohyb, nosnost…
pojivo – spojování, tlumení..
játra – detoxikace, výroba, energie…
kůže, epitely – ochranné funkce, krycí buňky,
řasinkové buňky…
srdce..nervy…plíce…cévy…
Cyklus dělení buněk
Funkce … jako růst, rozmnožování a dědičnost
jsou možné jenom dělením buněk.
dělení buňky
- mitosa – nepřímé (nepohlavní, vzniklé
dceřiné buňky mají stejný počet
chromozomů, tj. stejné geny jako mateřská b., potomstvo je stejné, uniformní, plní
stejné funkce… mateřská i dceřiné buňky mají 46 chromozomů)
- meiosa - redukční ((pohlavní -vznik zralých pohlavních buněk (tj. spermií a
vajíček s 23 chromozomy) ze zárodečných buněk o 46 chromozomů)
Dělení typu buněk
Z pohledu dělení buněk rozeznáváme:
1.labilní buňky - epitel, sliznice –úst, GITu, močových cest, dělohy,
kostní dřeň tj. krevní buňky – buňky cyklicky rostou „trvale“
(Příklady: opalování - puchýře kůže, biopsie tkání, hnis, moč+sed: epitelie v mikroskopu)
2.stabilní=klidové buňky – játra, ledvina, pankreas, POJIVO-
chodrocyty, osteocyty, fibroblasty, endotelie, které začnou růst až
na nějaký podnět s vyplavením různých stimulátorů růstu –
růst.faktory, hormony-Adrenalin, Insulin, stres, nadměrná
metabolická zátěž, cytokiny, protoonkogeny…)
(Příklady: stav po resekci jater, nekrosa ledvin špatným alkoholem..)
3.permanentní=trvalé b. – nervové buňky,ERY, ale i srdeční a svalové
buňky, kterých obnov a „znovu-dorůstání“ je velice omezené.
(Příklady: st.CMP-ochrnutý pacient, po infarktu – jizva, srdce je slabé, pacient je dušný)
Rychlost dělení buněk
Člověk je složen asi z 30 000miliard buněk
500miliard vznikne a zanikne denně…tj.za 60 dnů nový člověk
500 milionů vznikne a zanikne za každou sekundu
Z pohledu času se buňky dělí:
1.labilní buňky (sliznice…)
... 6-40 hod.
2.stabilní=klidové buňky (játra,kost..) ... čekají na stimulaci
i několik let … pak ... mitotické dělení 6-40 hod.
3.permanentní=trvalé b. (nervové, ERY...)… „nikdy“
Labilní buňky:
Mitotické dělení:
Mitosa (trvá 0,5-2hod)
G1 fáze -dorůstání b.-1-2hod
S fáze: 8 hod-zdvojení
G2
chromozomů
fáze-hromadění energie
na mitózu 1-2hod.
Stabilní buňky:
M, G1, S, G2 po stimulaci
G0 fáze = čekání na podnět
Permanentní b:
Mitosa není,
Buňky se dále nedělí
Mitosa (malá)(4.fáze)
1.fáze-profáze: chromatin jádra vytváří vlákna
chromozomů, rozpadne se jaderní membrána,
zanikne jadérko. Zdvojí se centriol-dělící tělísko a
putuje k opačným pólům buňky
2.fáze-metafáze: chromozomy se seskupí na
rovníku buňky, rozdělí se, centriol zachytí chromozomy
dělícími vřeténky „provázky“
3.fáze-anafáze: dělící vřeténka centriolu se
zkracují chromozomy putují na opačné póly buněk.
4.fáze-telofáze: buňka se zaškrtí a zdvojuje,
chromozomy se mění na chromatin, zanikají dělící
vřeténka, obnoví se jaderní membrána, jadérko.
Ost.organely se rozdělí do nových buněk
náhodně (mitochodrie, ER, GA…).
…buňka dorůstá…obnoví svůj tvar, strukturu, funkci….
Buňka
Jádro
Hrudky chromatinu (spiralizované částí chromozomů) tj DNA
obsahuje veškerý genetický materiál včetně dědičných kódů,
které hrají důležitou roli v rozmnožování, růstů a metabolismu buňky
ohraničené jaderní membránou s póry
chromozomy jsou patrné v jádru jenom při bun.dělení
počet chrom. je typický a stálý pro každý živočišný druh
člověk má 46 chrom, jenom zralé pohlavní buňky 23 chrom.
Centriol
2 válečky
Při buněčném dělení se zdvojí, vytvoří dělící vřeténka
a rozděluje rovnoměrně chromozomy
2.Fáze mitosy- metafáze
Jadérko
Kulovité tělísko v jádře buňky
kde se tvoří rRNA
při buněčném dělení zaniká, po rozdělení buňky se
obnoví znovu
Meiosa
Meiosa je redukční dělení, kde:
1. 46 chromozomů ze zárodečních buněk se redukuje na polovinu
… proto redukční dělení
2. vznikají zralé pohlavní buňky tj. spermie a vajíčka (23 chrom)
3. po oplození se vymění (zkříží) část chromozomů
Meiosa - je základem pohlavního rozmnožování
- je základem genetických změn potomstva
- je základem vývoje (potomstva).
- po splynutí vajíčka se spermií dochází ke zkřížení chromozomů
(výměně částí chromozomů-informací), pak ke zdvojení -“- a
vše probíhá jako při mitose (jenom chromozomy jsou „namixovány“)
… Kolik dětí … tolik meios !!!!!
Lidské buňky mají 46 chromozomů, tj i zárodeční pohlavní buňky ve varlatech a vaječnících
mají 46 chromozomů. Ze zárodečních buněk vznikají spermie-vajíčka o 23 chromozomech.
23
23
46
46
Žena je připravena
na meiosu 12x ročně
Mitosa/meiosa (4.fáze)
1.Fáze meiosy:
spermie a vajíčko přinese
23+23 chromozomů, které se zkříží …PAK proběhne S FÁZE
„velké“ mitosy= zdvojení chromozomů a G2 FÁZE „velké“
mitosy=hromadění energie a pak METAFÁZE „malé“mitosy
1.Fáze mitosy-profáze: chromatin jádra vytváří vlákna
chromozomů, rozpadne se jaderní membrána,
zanikne jadérko. Zdvojí se centriol-dělící tělísko a
putuje k opačným pólům buňky
2.fáze-metafáze: chromozomy se seskupí na
rovníku buňky, rozdělí se, centriol zachytí chromozomy
dělícími vřeténky „provázky“
3.fáze-anafáze: dělící vřeténka centriolu se
zkracují chromozomy putují na opačné póly buněk.
4.fáze-telofáze: buňka se zaškrtí a zdvojuje,
chromozomy se mění na chromatin, zanikají dělící
vřeténka, obnoví se jaderní membrána, jadérko.
…buňka dorůstá…obnoví svůj tvar, strukturu, funkci….
nebo u meiosy vyroste mimino …
…když dozrávají pohlavní buňky …
… a začíná meiosa…
…přicházejí pudy…
a
(když jsou podmínky)
dělení pokračuje
…mitosa…
PUDY
.. množit se..množit se..
..reprodukovat se…
je prvořadá funkce lidského těla,
„jako biologické bytosti“
…“jako zvíře“…
..Pudy sexuální a rodičovské
jsou nejsilnější z našich
základních pudů…
Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým
PUDY
Co záleží na tom, kolik máš? Je přece ještě daleko
víc toho, co nemáš
L.A.Seneca
…radovánky za účelem výměny genetické
informace a rozvinutí meiosy a pak … mitosy..
mitosy…mitosy…mitosy…mitosy…mitosy…….
Oplodnění:
- spojení 2 pohlavních buněk – spermie a vajíčka
- vzniká párové zastoupení chromozomů
- párové chromozómy se k sobě přiloží, zkříží, zdvojí
- a pokračuje dělení - již nového plodujako při mitose
Všichni jsme jiní, originální:
-vzhled
-psychika -myšlení,snění,uvažování
-enzymy -hormony -molekuly
Tkáně
Jednobuněčný organizmus je vlastně celé tělo živočicha
Mnohobuněčný organizmus pro svůj složitý život a látkovou výměnu
potřebuje dělbu práce buněk a proto se diferencují – specializují TKÁNĚ
TKÁŇ je soubor buněk, podobného tvaru i funkce
Orgán je soubor tkání (od okolí ohraničený),
např. céva-sliznice, podslizniční tkáň, sval,
sval složený z tkání- sval, vazivo, cévy, nervy
Systémy – soubor několika orgánů,
(trávicí, močový, dýchací systém…)
Tkáně
TKÁŇ je soubor buněk, podobného tvaru i funkce
Jak pozná tkáň, že se má při poškození tvořit stejná tkáň??
(poškození jater, ledvin, kostní dřeně, sliznice, pokožky??)
Proč při říznutí kůže - nevyroste kost? srdce? oko? ..na kůži??
Proč nevznikne vždy stejná tkáň?
(Při hlubokém říznutí vzniká jizva a ne normální kůže s pokožkou?)
Tkáně
TKÁŇ a její obnova, růst, regenerace:
K růstu původní tkáně slouží intaktní
extracelulární matrix, a v ní celá řada látek, faktorů,
které určují co má růst, migrovat, specializovat se=diferencovat se
tj. tkáň nenarušená jinou tkání
např.: jenom čistý epitel
(loupání kůže po opalování..)
jenom čistá sliznice
(odběr biopsie sliznice…)
jenom čistá jaterní tkáň ( resekce jater…)
jenom čistá kost
(zlomenina…)
Když se zde zamíchá další tkáň zpravidla vzniká jizva
Adaptace
TKÁŇ se přizpůsobuje na změněné podmínky
(fyziologické či nefyziologické)
Počet buněk se zvýší = HYPERPLAZIE (prsa a děloha v těhotenství)
sníží = APLAZIE (úbytek kostní dřeně, zmenšení jater)
Velikost buněk se zvětší=HYPERTROFIE(kulturista, srdce při HT, sportu)
zmenší=ATROFIE (zmenšený sval pod sádrou..)
METAPLAZIE – proměna jednoho typu buněk na jiný= refluxní nemoc
jícnu…pálení žáhy… sliznice jícnu má epitel dlaždicový a při dlouhodobém
dráždění kyselinou vzniká epitel žaludeční, žlázový event. kubický, válcovitý ...
Děkuji za pozornost